بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: کار آفرینی


موارد یافت شده: 1

1 - سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان) (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر