بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ن


موارد یافت شده: 5612

1 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
2 - بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی(Dracocephalum moldavica) (چکیده)
3 - شناسایی آنتی‌ژنهای مایع‌هیداتید و پروتواسولکس‌های کیست هیداتید در گوسفندان مبتلا به هیداتیدوز (چکیده)
4 - تهیه و ارزیابی آنتی ژن نوترکیب ( Recombinant) علیه بیماری درماتوفیلوز در گوسفند (چکیده)
5 - چگونگی تحول درک کودکان از ذهن (چکیده)
6 - نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم بانکی (چکیده)
7 - نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی (چکیده)
8 - حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (چکیده)
9 - طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی (چکیده)
10 - بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد (چکیده)
11 - اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا (چکیده)
12 - بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی (چکیده)
13 - اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa) (چکیده)
14 - نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده)
15 - بررسی تجربی اثرات A.R و F.R بر روی عملکرد گرمایی ترموسیفون ها (چکیده)
16 - جوشش نوسانی (Geyser) در یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
17 - بررسی تجربی و تئوری افت فشار در در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه ای جدید برای تخمین مقدار آن (چکیده)
18 - رابطه زبان و ژنتیک و یافته های جدید علمی در مورد ژن زبان (چکیده)
19 - بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری (چکیده)
20 - معرفی یک قرآن نفیس (چکیده)
21 - ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده (چکیده)
22 - تمایز صحیح بین خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc میرا شونده جریان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌های دیستانس (چکیده)
23 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
24 - اخلاق در مهندسی: ضرورتها و چالشها (چکیده)
25 - بهینه سازی تیر‌ها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (چکیده)
26 - بهینه سازی شکل سازه با استفاده از منحنیهای spline و الگوریتم فازی- ژنتیک (چکیده)
27 - بهینه‎سازی یک صفحه مربعی با وزن ثابت برای مینیمم ‌شدن تغییر مکان با استفاده از روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
28 - تحلیل دینامیکی خوش سواری و خوش فرمانی خودرو به کمک نرم افزار CARSIM (چکیده)
29 - بررسی عملکرد مکانیزم جعبه فرمان پیکان و ارائة پیشنهاد جهت رفع عیب صدا (چکیده)
30 - ماکزیمم سازی سرعت سر آزاد یک تخته شنا به وسیله الگوریتم ژنتیکی و برنامه ی تکاملی (چکیده)
31 - بهینه سازی رام خودرو سواری (چکیده)
32 - چگونه پایان نامه بنویسیم؟ (چکیده)
33 - چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟ (چکیده)
34 - تحلیل تنش های برون صفحه یی در تیر مرکب دوار (چکیده)
35 - مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) (چکیده)
36 - کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته با استفاده از حشرات بومی (چکیده)
37 - تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژنوتیپ چغندر قند (Beta vulgaris) (چکیده)
38 - اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره(Teucrium polium ) (چکیده)
39 - بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) (چکیده)
40 - تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد (چکیده)
41 - مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان (چکیده)
42 - تنوع زیستی گیاهان زراعی (چکیده)
43 - تنوع گونه های زراعی در ایران (چکیده)
44 - ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On-farm) (چکیده)
45 - امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور (چکیده)
46 - ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک (چکیده)
47 - نوسانساز متعامد تفاضلی LC با مصرف توان پایین و نویز کم (چکیده)
48 - تاثیر موقعیت خط اتصال دو ورق‎ بر میدانهای تنش اطراف ترک لبه‎ای (چکیده)
49 - تحلیل الاستیک و الاستیک-پلاستیک تغییر شکل های بزرگ به روش اجزاء محدود لاگرانژی همگرد (چکیده)
50 - بررسی اثر حضور شرکت های تولیدی در نایشگاه های بین المللی بازرگانی بر موفقیت تجاری ان ها (چکیده)
51 - چند معیار جدید انطباق مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیو (چکیده)
52 - کنترل کیفیت فرایند و فراورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری (چکیده)
53 - مدلسازی انشعاب چند شاخه ای و منبع تحریک اکوستیکی در بالا دست خفه کن های موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
54 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد خفه کنها در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از تحلیل عددی (چکیده)
55 - تاثیر ماده آلی، روی و مس بر غلظت برخی عناصر کم‌مصرف در خاک و گیاه گندم (چکیده)
56 - تاثیر شوری و کود آلی بر غلظت و توزیع گونه‌های روی در محلول خاک (چکیده)
57 - اندازه گیری تغییرات دسترسی در منطقه کلانشهری سیدنی (2001-1991) (چکیده)
58 - مطالعه رفتار و سینیتیک ییر سختی الیاژ Al-356A (چکیده)
59 - مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
60 - بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
61 - طراحی خفه کنها در سیستم های ورودی و خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
62 - تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه ای به روش اجزا محدود در قالب شبکه ثابت (چکیده)
63 - مقایسه اثر دو روش مشاهده ای الگوی ماهر و در حال یادگیری بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون (چکیده)
64 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات فاز نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
65 - مدیریت انرژی با تاکید بر پایداری بخش زراعت (چکیده)
66 - برآرود شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات منتخب کشاورزی (چکیده)
67 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی(مطالعه موردی:شهرستان درگز) (چکیده)
68 - بررسی نقش بیمه در تولید گندم (چکیده)
69 - اثر روش های تمرینی منتخب بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
70 - مقایسة تأثیر تصویرسازی ذهنی بر یادگیری و اجرای مهارت دریبل فوتبال (چکیده)
71 - مطالعه چهار رقم بابونه (Matricaria chamomila L) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران (چکیده)
72 - روش جدید برای محاسبه ی تابع چگالی احتمال عمق نفوذ یون های پرتاب شده در نیمه هادی ها (چکیده)
73 - بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی:شهرستان مشهد) (چکیده)
74 - مطالعه بافت شناسی روند تکوین پیوند اتوگرافت بافت بلاستما در درم پوست خرگوش (چکیده)
75 - بررسی اثرات مکمل اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
76 - بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به اشتغال در مناطق روستایی و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
77 - بررسی تعاملات نظام‌های تحقیق‌، ترویج و کشاورزان مطالعه موردی :استان گلستان، محصول پنبه (چکیده)
78 - بررسی وقوع ورم پستان تحت بالینی در یک گاو شیری با استفاده از تست کالیفرنیایی شیر، شمارش سلولهای سوماتیک، تعیین بار میکروبی و اثرات درمان با پنی سیلین در میزان شیر دهی آنان (چکیده)
79 - بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد (چکیده)
80 - رویکرد حوزه ای به ذهن و زبان از منظر عصب شناسی و زبانشناسی (چکیده)
81 - تحلیل ارتعاشات تیر تیموشنکو دارای ترک باز لبه ای (چکیده)
82 - بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات – زیرجان گناباد (چکیده)
83 - اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله, استان مازندران (چکیده)
84 - بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری (چکیده)
85 - کاهش آلودگی در موتورهای بنزینی با تبدیل سیستم سوخت رسانی کاربراتوری بهمراه مانی فولد گرم به سیستم جدید کاربراتورهای تبخیری با مانی فولد سرد. (چکیده)
86 - ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظه سیلندر یک موتور دیزل به وسیله دستگاه Swirl Meter (چکیده)
87 - تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته (چکیده)
88 - گذر از مالکیت به نمود در زبان فارسی (چکیده)
89 - شبیه سازی موتورهای دوزمانه اشتعال جرقه ای به روش شبه بعدی (چکیده)
90 - تاثیر پرخوران محدود همراه با اینترکولینگ بر کاهش دود سیاه در موتورهای اشتعال تراکمی (چکیده)
91 - بررسی جنبه های کشت درون شیشه ای گل راعی بومی ایران(Hypericum perforatum) (چکیده)
92 - بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرز (چکیده)
93 - مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی Dracocephalum moldavica (چکیده)
94 - ساخت غشاء الیاف توخالی پلی سولفون و بررسی اثر حلال و فاصله هوائی بر مورفولوژی غشاء (چکیده)
95 - نقدی از (دیگر- ایران) شناسی انگلیسی ها (چکیده)
96 - حفاظت علیه لیستریا مونوسیتوژنز به وسیله ی اولیگو نوکلئوتید حاوی الگو های CpG در موش های نژاد BALB/c و C57BL/6 (چکیده)
97 - تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان (چکیده)
98 - تاثیر عوامل مزاحم فضائی و ابعادی بر مهارت های عبور از خیابان کودکان و بزرگسالان (چکیده)
99 - سام شپرد و ادبیات نمایشی مدرن و پست مدرن (چکیده)
100 - بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم های مختلف آبیاری (چکیده)
101 - تاثیر مقادیر مختلف فسفر بر واکنش دو رقم گندم مقاوم و حساس به کمبود آب (چکیده)
102 - مشخصه‌های تنش تکتونیکی در فلات ایران با استفاده از تعیین سازوکار کانونی زلزله‌های ثبت شده (چکیده)
103 - انشعابات کششی گسل ارگ بم در اثر زمین لرزه 1382 بم تطبیق تئوری انشعابی شدن گسل (چکیده)
104 - بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور، نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) (چکیده)
105 - تهیه دستورالعملی برای نصب حفاظ بر روی خاکریز و مقایسه اقتصادی آن در مقابل ملایم کردن شیب خاکریزها در راههای اصلی دو خطه ایران (چکیده)
106 - ایجاد مدل شاخص ایمنی ترافیکی در محل پلها در راههای ایران (چکیده)
107 - تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندم (چکیده)
108 - بررسی کوکسیدیوز بالینی در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار (چکیده)
109 - بررسی میزان آلودگی Haemoproteus columbae در کبوتران شهرستانهای مشهد و شیروان (چکیده)
110 - گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد (چکیده)
111 - اثر اندازه قطره سوخت مایع بر انتشار دوده از شعله های اسپری مغشوش (چکیده)
112 - راههای ارتباطی پارسه در دوره هخامنشی (چکیده)
113 - بررسی اپیدمیولوژیکی آلودگی درمانیسوس گالینه در گله های مرغ تخم گذار شهرستان مشهد (چکیده)
114 - وقف دردوره ایلخانان مغول درایران(736-616 هجری قمری) (چکیده)
115 - برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه (چکیده)
116 - پایش خشکسالی کشاورزی در دشت مشهد با استفاده از نمایه NDVI و معرفی نمایه جدید APVI (چکیده)
117 - بررسی سال شماررسمی شدن تشیّع درعصرحکومت ایلخانان (چکیده)
118 - بررسی مقدماتی فراوانی ورم پستان مایکوپلاسمایی در تعدادی از گله های گاو شیری اطراف مشهد (چکیده)
119 - مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر افزایش دامنه حرکتی مفصل زانوی ورزشکاران آمپوته زیر زانو (چکیده)
120 - بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل(Dipt. Syrphidae) در شهرستان بردسکن(خراسان رضوی) (چکیده)
121 - بررسی پویایی بانک بذر و جمعیت علف های هرز در مزارع ذرت (چکیده)
122 - اثر دورهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه - Nigella sativa (چکیده)
123 - اثر فواصل مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه ای (چکیده)
124 - تأثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فنولوژی، فیزیولوژی، عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم نخود آبی و دیم در مشهد (چکیده)
125 - بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری (چکیده)
126 - مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر دهی (چکیده)
127 - خارج نمودن یک اندام حرکتی اضافی در یک گوساله تازه متولد شده: گزارش یک مورد (چکیده)
128 - تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات (چکیده)
129 - بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر محافظت کنندگی محلول روغنی زردچوبه در آسیب حاصل از استامینوفن در جوجه گوشتی (چکیده)
130 - سنجش عدم تقارن در خطوط پوستی دست راست و چپ بیماران اسکیزوفرن (چکیده)
131 - اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده بومی رازیانه (چکیده)
132 - آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
133 - بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده (چکیده)
134 - اثر تغییر اقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران (چکیده)
135 - بررسی تاثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول (چکیده)
136 - تاثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول (چکیده)
137 - کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای مؤثر در اتصال اتو آنتی بادیها (چکیده)
138 - جدا سازی کور مدولاسیونهای مخابراتی با استفاده از بردارهای ماشین تکیه گاه (چکیده)
139 - یک الگوریتم پیشنهادی برای واسنجی دوربین در یک ربات متحرک بینا (چکیده)
140 - بررسی پدیده آشوبناکی در خروجی منابع تصویر متحرک (چکیده)
141 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
142 - شبیه‌سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه‌جامد با استفاده از روش حجم محدود (چکیده)
143 - جغرافیای انفسی دیوان حافظ (چکیده)
144 - دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان (چکیده)
145 - کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی (چکیده)
146 - الگوی برنامه درسی مذاکره ای، رهیافتی نو برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطه (چکیده)
147 - موانع ،مشکلات و راهکارهای جهانی شدن شهرها ی ایران (چکیده)
148 - اصول تربیت شهروند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
149 - بررسی فراوانی هموفیلوس سومنوس وسایر باکتریها در موارد ورم پستان (چکیده)
150 - بازنگری طرح های اقتصادی و بررسی میزان کاربرد ان در شرکتهای تحت پوشش دولت (چکیده)
151 - اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت-پوشش و سطح تماس پوشش-استخوان (چکیده)
152 - تحلیل جریان تراکم پذیر غیر دائم در داخل لوله ضربه پرشده با مواد متخلخل (چکیده)
153 - ارزیابی نظریات روش شناسی علم اقتصاد (چکیده)
154 - ترجمه در گفتمان فلسفی ژاک در یدا (چکیده)
155 - اثر نسبت های مختلف NH4:No3 بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط آبکشتی (چکیده)
156 - باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendl (چکیده)
157 - بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز، باران طلایی، توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونی (چکیده)
158 - ناگفته های بیهقی از تاریخ (چکیده)
159 - یک مدل بازنمایی عملکرد تفاضلی الگوریتم‌های رمز قطعه‌ای با ساختار جانشینی- جایگشتی (چکیده)
160 - تعیین مشخصه تفاضلی در الگوریتم‌های رمز قطعه ای با شبکه هاپفیلد و ماشین بولتزمن (چکیده)
161 - بررسی اثر محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمّی و کیفی سه رقم توت فرنگی (چکیده)
162 - تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآئی مصرف آب ذرت زودرس (چکیده)
163 - پایش و ارزیابی شدت دوره‌های خشک مشهد در مقیاسهای زمانی متفاوت (چکیده)
164 - نظام ملی اطلاع‌رسانی؛ رکن اصلی توسعه (چکیده)
165 - جنبه ها و جوانب ادبیات مهاجرت در ادبیات فارسی معاصر (چکیده)
166 - توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
167 - نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه (چکیده)
168 - بررسی آلودگی باکتریایی رحم گاوهای مبتلا به بیماریهای تولید مثلی نژاد هلشتاین (چکیده)
169 - تعیین مقادیر طبیعی برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قره برون (Acipenserpersicus) (چکیده)
170 - Translating the Holy Quran: Conversational Implicature (چکیده)
171 - Comparison of the effects of Gonadotropin-Releasing Hormone, Human Chorionic Gonadotropin and progesterone on Conception rates in repeat breeder dairy cows (چکیده)
172 - Surgical removal of a supernumerary foot in a new-born calf: a case report (چکیده)
173 - The survey of leptosoiral abortion rate in Holstein dairy cows (چکیده)
174 - بررسی اثرات محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم توت فرنگی (چکیده)
175 - اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی درصد و سرعت جوانه زنی چهاررقم بذر چغندرقند (چکیده)
176 - بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در گیاه زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
177 - فروغی و فردوسی (چکیده)
178 - اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی (چکیده)
179 - بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی-Nepeta binaludensis Jamza (چکیده)
180 - ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف (چکیده)
181 - بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی (چکیده)
182 - The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries (چکیده)
183 - بررسی اثر تغییر اقلیم بر شاخص های اقلیمی کشاورزی ایران (چکیده)
184 - نقد و تحلیل پارادوکس در روند و سیر تاریخی و بلاغی (چکیده)
185 - نقد و تحلیل تناسب در سیر تاریخی و روند دگرگونی ها (چکیده)
186 - تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در مصارف خانگی شهر تهران (چکیده)
187 - زمان بندی پروزه با منابع محدود به کمک الگاریتم ژنتیک (چکیده)
188 - Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach (چکیده)
189 - An Analysis of the Status of Social Sciences in Developing Countries: A Case Study (چکیده)
190 - Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach-Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach (چکیده)
191 - اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن سه رقم گلرنگ در شرائط آبیاری با آب شور (چکیده)
192 - موسسات مشاوره مدیریت: چشم اندازها و چالش ها (چکیده)
193 - بررسی و تحلیل ابعاد حمایت از واحدهای کوچک فعال در صنعت فلزات اساسی با تاکید بر رویکرد کارآفرینی (چکیده)
194 - نقش شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی (مطالعه ی موردی بانک های سپه شهرستان مشهد) (چکیده)
195 - سنجش و تعیین شاخص رضایتمندی مشتریان واسط (توزیع کنندگان) با روش ترکیبی CSM و شاخص CSI (مطالعه موردی: شرکت شهد ایران) (چکیده)
196 - بررسی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران (چکیده)
197 - ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
198 - بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران (چکیده)
199 - ارزیابی خواص بیومکانیکی ریشه دندان به دنبال دو روش (چکیده)
200 - بررسی کارایی روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها در تولید ساختار بهینه (چکیده)
201 - جستجوی آنتی بادی های سرمی ضد ویروس BVD به روش الیزای غیر مستقیم در تعدادی از گاوداریهای اطراف مشهد (چکیده)
202 - شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بازوی توانمند مکانیزاسیون کشاورزی قابلیتها وکاستیها مطالعه در استان خراسان (چکیده)
203 - بررسی تنوع زنتیکی بین لاین های زیره سبز ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
204 - برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در هفت لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش دای آلل (چکیده)
205 - کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (چکیده)
206 - تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته زانو (چکیده)
207 - مطالعه پارامترهای کمی استخوان گیجگاهی و استخوانهای گوش میانی در انسان ، اسب و سگ (چکیده)
208 - تاملی بر تاثیر میانقابهای آجری در عملکرد لرزه ای سازه های بتنی (چکیده)
209 - بررسی تاثیر دوره های نوری بر رشد مراحل لاروی، دگردیسی و بقای میگوی بزرگ آب شیرین Macrobrachium rosenbergii (چکیده)
210 - بررسی اثر شبه هورمون جوانی سنتتیک (pyriproxyfen) بر مراحل لاروی و میزان بازماندگی میگوی آب شیرین (چکیده)
211 - بررسی اثر حفاظتی زردچوبه در مسمومیت کبدی تجربی در جوجه های گوشتی نژاد ارین وتغییرات انزیمی حاصله (چکیده)
212 - بی اختیاری ادراری در زنان بعد از یائسگی در استان خراسان رضوی (چکیده)
213 - مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
214 - نگاهی انتقادی به ایرانشناسی آرتور میلسپو (چکیده)
215 - اندازه گیری بتکس در نمونه های ابی با روش HF-LPME (چکیده)
216 - اندازه گیری دیکلوفناک با میکرو استخراج سه فازی و روش LC (چکیده)
217 - بحران مالی در آموزش و پرورش (چکیده)
218 - تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیکی سیلابهای کاتاستروفیک رودخانه مادرسو (چکیده)
219 - بررسی ریشه شناختی نام «چشمه سو»(چشمه سبز) (چکیده)
220 - زمین شناسی ژئوشیمی و مطالعات اکتشافی مس- سرب -و روی در جنوب کانسار تکنار بردسکن کاشمر (چکیده)
221 - ماهیت و نقش سیال های دگرگونی در تشکیل سنگ های دگرگونی ده نو ( مشهد ) (چکیده)
222 - نرخ و اثرات زیست محیطی فلزات سنگین ( مس-سرب-روی-آرسن-جیوه- کادمیوم و آهن) در معدن پلی متال تکنار بردسکن ایران (چکیده)
223 - رابطه معیار های ارتباطی با سازگاری زناشویی (چکیده)
224 - رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخل های واژگانی (چکیده)
225 - الگو های زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ های نخود در شرایط تنش غرقابی (چکیده)
226 - تنوع ژنوتیپی صفات مربوط به ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود در شرایط کاشت هیدروپونیک و گلخانه (چکیده)
227 - تفاوت های ژنتیکی و روابط آلومتریک خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ ها ی نخود (چکیده)
228 - تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان (چکیده)
229 - Improved Grid Resource Utilization Using a Dynamic Pricing Algorithm (چکیده)
230 - بهينه سازي غيرخطي به كمك نظريه اندازه (چکیده)
231 - كاربرد تئوري اندازه در طراحي كنترل كننده pid چند متغيره (چکیده)
232 - وظيفه مترجمان قرآن كريم در برابر اختلاف قرائات (چکیده)
233 - بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از نظر بخش خدمات (چکیده)
234 - بررسي اثرات ممانعتي فعاليت ورزشي اكسنتريك بر سيستم ايمني سلولي بدن و مقايسه آن با فعاليت ورزشي كانسن (چکیده)
235 - ارائه مدلی برای برآورد توان هوازی بیشینه از طریق آزمون اسپیرومتری (چکیده)
236 - بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهد (چکیده)
237 - بررسي عملكرد رشد و بازدهي استفاده از نيتروژن در پاسخ به كمبود متيونين در جوجه هاي گوشتي (چکیده)
238 - مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات پسته (چکیده)
239 - مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی منطقه ای در ایران طی دوره 75-1355 (چکیده)
240 - بررسي كمي مزيت نسبي صادراتي كنسانتره ميوه استان خراسان 79-1370 (چکیده)
241 - مطالعه كلاديستي خانواده هاي راسته Araneae (Arachnid بر اساس صفات مورفولوژيك (چکیده)
242 - مطالعه كالبد شناسي و بافت شناسي مري شتر يك كوهانه (چکیده)
243 - بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز (چکیده)
244 - گزارش یک مورد ماهی میکزوما در ماهی آنجل آب شیرین (چکیده)
245 - تاثير بي حسي بورس استخوان ناويكولار بر لنگش تجربي ايجاد شده به وسيله درد در كف سم اسب (چکیده)
246 - تاثیر بی حسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب (چکیده)
247 - برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه های قدرت با استفاده از روش مبتنی بر الگوریتم باز پخت تطبیقی فلزات. (چکیده)
248 - کنترل کننده های مد لغزشی فازی تطبیقی برای درایوهای کنترل سرعت و موقعیت موتور القایی. (چکیده)
249 - ساخت کربن فعال با استفاد از فعال سازی شیمیایی پوست گردو (چکیده)
250 - تحلیل پی های نواری و گسترده با الگوی دو عاملی (چکیده)
251 - مقایسه سه راهبرد بهینه سازی برنامه تکاملی، الگوریتم ژنتیکی و روش دی اف پی (DFP) در بهینه سازی پاسخ (چکیده)
252 - بررسي ديناميك جريان سه بعدي در داخل لوله هاي خميده (چکیده)
253 - تحليل عددي ميدان جريان سه بعدي حول يك كره در رينولدزهاي پايين به روش مختصات منطبق بر مرز (چکیده)
254 - شبیه سازی و کنترل ارتعاشات هنگام ماشینکاری قطعات قابل انعطاف. (چکیده)
255 - اثر فين هاي افقي در كنترل انتقال حرارت جابجايي آزاد لايه اي از صفحات قائم (چکیده)
256 - شبيه سازي جريان هاي آرام و در هم در داخل كانال با انبساط ناگهاني با روش گردابه هاي تصادفي (چکیده)
257 - اثر قطر لوله بر طول بهينه در فرايند انتقال حرارت درون لوله با ديواره دما ثابت (چکیده)
258 - طراحي، ساخت و بررسي فني و اقتصادي يك حمام خورشيدي نمونه در روستاي فتح آباد، استان خراسان (چکیده)
259 - تجزيه و تحليل تجربي توزيع دماي سطح ترموسيفون با سيال عامل آب (چکیده)
260 - بررسي و بهينه سازي انرژي مصرفي صنايع در شهرك صنعتي كلات(مطالعات موردي) (چکیده)
261 - عوامل و شيوه هاي موثر در افزايش توليد آب شيرين كن هاي خورشيدي (چکیده)
262 - کنترل ارتعاشات chatter هنگام فرزکاری قطعات قابل انعطاف (چکیده)
263 - بررسي اثر موقعيت شمع روي احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي (چکیده)
264 - بهينه سازي اقتصادي - اگزژري چرخه توربين گاز (چکیده)
265 - تحلیل و شبیه سازی واحد درونیاب Interpolator در ماشین های CNC با قابلیت فرزکاری سریعHSM (چکیده)
266 - تقويت ستون هاي فلزي با استفاده از مواد مركب چند لايه (چکیده)
267 - انتخاب قطر بهينه لوله هاي انتقال آب (چکیده)
268 - بازيافت انرژي از سيستم تهويه اتاق جراحي (چکیده)
269 - بررسي خمش الاستيك - پلاستيك و رقم هاي گرد بر روي قالب هاي تغيير شكل پذير (چکیده)
270 - شبيه سازي عددي جريان اطراف يك جسم جامد با مقطع مربع در داخل كانال (چکیده)
271 - نقش شدت ورتكس جريان هاي احتراقي سوخت مايع بر توليد NOx (چکیده)
272 - بررسي و تحليل فاصله بهينه بين توربين هاي بادي در يك مجتمع بادي (چکیده)
273 - اثر ابعادي فين هاي افقي بر جابجايي آزاد از صفحه تخت (چکیده)
274 - طراحي مقدماتي يك سيستم كرايوژيك براي مايع كردن هيدروژن (چکیده)
275 - اتعيين تلفات تبخيري سوخت در خودروهاي بنزيني (چکیده)
276 - بررسي تاثير جوانه زائي بر نحوه انجماد و ساختار چدن نشكن (چکیده)
277 - شناسايي چهره با استفاده از چهره هاي ويژه (آناليز اجراي اصلي) و شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
278 - روش جديد فازي جهت تحصيص پهناي باند در شبكه هاي ATM (چکیده)
279 - ضايعات اقتصادي انساني ناشي از تصادفات جاده اي ايران (چکیده)
280 - ارزيابي امنيت ولتاژ سيستمهاي قدرت با روش انحراف (چکیده)
281 - بهينه سازي عملكرد ارتباط شبكه هاي محلي اترنت به atm (چکیده)
282 - تثبيت خاك هاي منتخب از حاشيه شرقي كوير نمك با آهك و سيمان (چکیده)
283 - توسعه روش سري مودال براي تحليل رفتار سيستمهاي غير خطي و كاربرد ان در سيستمهاي قدرت تحت استرس (چکیده)
284 - پيش بيني تقاضاي آب با شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
285 - رفتار ستون های لاغر ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری آرماتورهای جانبی (چکیده)
286 - روش طول قوس بیضوی (چکیده)
287 - روشی برای تحلیل کشسان- مومسان سازه ها (چکیده)
288 - روش اجزای محدود برای تحلیل پی گسترده (چکیده)
289 - مسكن طوايف تركمن، تحليل كاركردي يك تحول تكنيكي و اجتماعي (چکیده)
290 - شهر نشيني و توسعه در ايران (چکیده)
291 - An Assessment of Geomorphic Lansforms of Iran Agricultural Development Perspective (چکیده)
292 - مقايسه القاي بيهوشي به دو روش وريدي و داخل استخواني توسط تركيب ديازپام - استيل پرومازين - كتامين در (چکیده)
293 - ساختار مولكولي وتر خم كننده عمقي بند هاي انگشت اسب پس از درمان موراد تجربي جراحت توسط بتاآمينو پروپي (چکیده)
294 - مطالعه درمانگاهي و آسيب شناسي مواردي از پوايوانسفالومالاسي نشخواركنندگان از شهرستان مشهد (چکیده)
295 - مطالعه اثر اسپري پويدون ايواداين در درمان كراتوكنژنكتيويت عفوني گاو (چکیده)
296 - مطالعه تغييرات تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون و همبستگي آنها با چربي تام كبد در گاوهاي شيري (چکیده)
297 - مطالعه تجربي اثرات التيامي هيالورونات سديم در جراحات وتر خم كننده عمقي بندهاي اسب. (چکیده)
298 - مطالعه مقايسه اي تزريق داخل مغز استخواني و داخل وردي گلوكز هيپرتوئنيك، اوره و كراتينين در سگ (چکیده)
299 - بروز وقوع آدنومیوزیس در گاوهای شیری مبتلا به بیماریهای تولید مثل (چکیده)
300 - بررسی آلودگی سیستم تولید مثل گاوهای شیری به باکتری هموفیلیوس سومنوس (چکیده)
301 - Analysis of disposition in twin calving (چکیده)
302 - تکنیک شستشوی برونکو آلوئولر با لوله ژژنوستومی بکر Baker در گوساله (چکیده)
303 - مطالعه اثر تجویز وریدی اسید تینویک بر برونکوپنومونی مزمن باکتریایی بره (چکیده)
304 - نقش قابليت اطمينان در سيستمهاي دفاعي هوشمند و نحوه ارتقاء قابليت امادگي عملياتي تسليحات نظامي (چکیده)
305 - RETROSPECTIVE STUDY ON Necrotic enteritis AND Ulcerative enteritis AMONG 16358 CASES OF BROILER AND (چکیده)
306 - برنامه ريزي كوتاه مدت واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن محدوديت بار حداقل (چکیده)
307 - بکارگیری همزمان ذخیره کننده انرژی مغناطیسی ابررسانا (smes) , و جبران کننده سری... (چکیده)
308 - کنترل هماهنگ tcsc,svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی (چکیده)
309 - بررسي ماهيت روند نوسانات قيمت (بازده سهام) در بازاربورس تهران (چکیده)
310 - کنترل بلادرنگ و بهینه فیلترهای فعال قابل برنامه ریزی به منظور حذف هارمونیکها و ... (چکیده)
311 - تخمين حركت با استفاده از تبديل معادلات بازگشتي شار نوري به صورت غيربازگشتي (چکیده)
312 - رهيافتي نو در بهينه سازي توزيع اقتصادي بار در نيروگاه هاي حرارتي ... (چکیده)
313 - بررسی مقایسه ای اثرات التیامی اکسید روی و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز (چکیده)
314 - گزارش سندرم سوراخ در سر ماهی سورم و ماهی اسکار (چکیده)
315 - تعیین برخی شاخص هی خونی ماهیان خاویاری انگشت قد (قره برون و ازون برون) در استان گیلان (چکیده)
316 - ركوردها و حجم نمونه (چکیده)
317 - شرايط انتقال خواص قابليت اطميناني (چکیده)
318 - اطلاع در توزيع بر نوع 12 (burrxii) (چکیده)
319 - تو ليد و نشر الاينده ها در كوره هاي تونلي سوخت مايع ازمايش و تئوري (چکیده)
320 - طراحي يك نوع مبادله كن لوله گرمايي و تعيين عوامل موثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسيله يك برنامه كا (چکیده)
321 - تجزيه وتحليل اثر بار حرارتي يك لوله گرمايي بدون فتيله(ترموسيفون ) و محاسبه ضريب كلي انتقال حرارت و ج (چکیده)
322 - استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های ناهمگن (چکیده)
323 - عدد تداخل حلقه بسته (CIN) بعنوان معياري براي زوج بندي در سيستمهاي غير متمركز (چکیده)
324 - بررسی ساختمان آبشش در کپور ماهیان (چکیده)
325 - مطالعه چگونگي اتصال رشته هاي كلان به روي فلز تيتانيم به همراه ريوبات كلسيم با استفاده از SEM (چکیده)
326 - بررسي ميكروسكوپيك كارگذاري bone matrix gclatin) bmg) در استخوان درشت ني خرگوش (چکیده)
327 - مطالعه آناتومي گره دهليزي بطني و دسته دهليزي بطني قلب بز (چکیده)
328 - روشي نو جهت تخمين حاشيه امنيت ولتاژ با استفاد از ساختار فازي - عصبي (چکیده)
329 - شبيه سازي 6 درجه آزادي حركت يك وسيله نقليه زيرآبي و طراحي كنترلگرهاي خطي و غير خطي براي كنترل مسير ح (چکیده)
330 - بازبيني و بهينه سازي سيستم هاي حفاظتي نيروگاه هاي گازي GE-F9 با تاكيد بر نقش مد تريپ ترتيبي (چکیده)
331 - تجزيه و تحليل توليد آنتروپي در فرآيند انتقال حررت به جريان توسعه يافته آرام با سيال لزج تراكم ناپذير (چکیده)
332 - تجزيه وتحليل تجربي بار حرارتي ترموسيفون مس و آب (چکیده)
333 - بررسي تاثير مشخصات الاستومر در كنترل پديده چروكيديگي در صفحات نازك فلزي تحت خمش بر روي تكيه گاه الاس (چکیده)
334 - بررسي رفتار فلاتر صفحات ارتوتروپيك با تكيه گاههاي الاستيك (چکیده)
335 - بررسي تاثير نوع و كيفيت ترميم بر رفتار كمانشي صفحه حاوي بريدگي (چکیده)
336 - بررسي ارتعاشات آزاد صفحات ارتوتروپيك با تكيه گاههاي الاستيك (چکیده)
337 - بررسي پارامترهاي موثر در ارتعاشات آزاد صفحه فلزي حاوي بريدگي تقويت شده با Patch (وصله) كامپوزيتي (چکیده)
338 - اندازه گيري درجه حرارت بحراني حفره دار شدن فولادهاي زنگ نزن بروش پتانسيل ثابت و متغير و بررسي صافي س (چکیده)
339 - بررسی مقایسه ای میزان تاثیر طلاق و مرگ و میر والدین بر چهار ویژگی شخصیتی نوجوانان مشهد (چکیده)
340 - بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن (چکیده)
341 - خصوصیات زیستی-روانی و اجتماعی نوجوانان دانش اموز مشهد (چکیده)
342 - ناپايداري گرمايي در محيط ميان ستاره اي (چکیده)
343 - استفاده از برنامه ريزي خطي در براورد تابع مرزي جهت تحصيل و مقايسه كارايي گندمكاران (چکیده)
344 - مطالعه تاثير كارگذاري BMG در عضلات اسكلتي خرگوش (چکیده)
345 - مولکولهای تنظیم کننده داخل سیتوپلاسمی در اغاز زندگی پستانداران (چکیده)
346 - بررسی پلیمریزاسیون پروپیلن با استفاده از کاتالیست زیگلر - ناتای خیلی فعال با دو نگهدارنده sio2/mgcl2 (چکیده)
347 - مطالعه كنيتيك كاتاليست زيگلر - ناتا سنتز شده جهت ساخت لاستيك هم پليمر اتيلن - پروپيلن (چکیده)
348 - تعيين ارتباط بين عمق هاي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور كنترل پرش هيدروليكي روي شيب هاي معكو (چکیده)
349 - بررسی پدیده زمین لغزه نامانلو در منطقه شیروان، شمال خراسان (چکیده)
350 - مقايسه عملكرد و كيفيت گوجه فرنگي در دو روش آبياري قطره اي و جويچه اي (چکیده)
351 - رخساره هاي سنگي و محيط رسوبگذاري سازند چمن بيد در شمال شرق مشهد (چکیده)
352 - مدل ریاضی هیدرولیکی سد به روش امتدادهای مشخصه (چکیده)
353 - مطالعه سالهای نفوذپذیری برای طراحی و شبیه سازی روش های کنترل سیلاب شهری Alternative Techniques) (چکیده)
354 - كاربرد زمين آمار در طراحي شبكه هاي اندازه گيري در هيدرولوژي (چکیده)
355 - ارتباط طول دوره آبستنی با بعضی از صفات اقتصادی گاوهای شیری هلشتاین کانادایی (چکیده)
356 - بررسي ساختار ژنتيكي گوسفندان نژاد Finnish Landrace و آميخته آن به كمك سيستم هاي گروه هاي خوني (چکیده)
357 - بررسی روند تغییرات عملکرد - رقابت درون گونه ای و رقابت بین گونه ای در برخی ارقام گندم ایرانی در طی50 (چکیده)
358 - شبیه سازی رشد - فنولوژی و تولید ارقام گندم در اثر تغییر اقلیم در شرایط مشهد (چکیده)
359 - اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات رشد- نمو و عملکرد آفتابگردان و نخود آبی و دیم در شرایط تبریز (چکیده)
360 - بخشی از فون مگسهای سیرفیده (diptera: syrphidae) منطقه مشهد و کلید شناسایی جنس ها (چکیده)
361 - تاثير تاريخ هاي كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه نخود (Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد (چکیده)
362 - اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویک (چکیده)
363 - بررسي اثر ضد قارچي دي استات سديم در نان (چکیده)
364 - استفاده از عناصر تجزيه و تحليل كمي خطر در سيستم haccp (چکیده)
365 - بهینه سازی فرمولاسیون نوشید نی گوجه فرنگی (چکیده)
366 - بررسی اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
367 - اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
368 - ارزيابي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي رب تهيه شده از واريته هاي گوجه فرنگي (چکیده)
369 - اهمیت و کنترل گرفتگی مبدل های حرارتی در صنایع فراوری شیر (چکیده)
370 - تاثير تاريخ كاشتهاي پاييزه و زمستانه بر خصوصيات مورفولوژيك- عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاري (چکیده)
371 - رده بندی امفیبول های کانسار سنگ اهن ناحیه سنگان خواف (چکیده)
372 - مطالعه گرانیتوییدهای نوع i در کوه سرنوسر خراسان (چکیده)
373 - اثرات شوري و سن گياه بر تبعيض ايزوتوپهاي كربن در گندم (چکیده)
374 - کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسان (چکیده)
375 - بررسي اثر ضد دردي گل و برگ بابونه (tanacetum parthenium به وسيله آزمون فرمالين بر روي موش سوري (چکیده)
376 - بررسی نحوه تشکیل، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی معادن بنتونیت چاه کشمیر، کریمنج، کرغند (محدوده چهار کوش (چکیده)
377 - مطالعه، شناسایی و معرفی 6 گونه از گلسنگهای صخره ای ارتفاعات شمال شرقی مشهد - منطقه مارشک (حوزه سد کا (چکیده)
378 - بررسي فيزيولوژيك اثرات تجويز عصاره آبي برگ كاسني بر ميزان كاتيونهاي سرم خون و نسبت جنسي نوزادان در ر (چکیده)
379 - معرفي فلور خزه اي بخشي از ارتفاعات هزار مسجد (خراسان) (چکیده)
380 - حدوث و قدم نفس در ايينه قران و حديث (چکیده)
381 - پژوهشي درباره كتاب جامعه (چکیده)
382 - بررسي ميكروسكوپي تاثير عصاره مغز جنين بر روند ترميم ضايعه عصب فاسيال در رت (چکیده)
383 - بررسي اختلالات تكاملي ناشي از تجويز استراديول در اندام هاي حركتي جنين موش صحرايي (چکیده)
384 - بررسي اثرات هيپوتيروئيديسم مادري و تيروكسين درماني بر ميزان يادگيري زاده ها در رت (چکیده)
385 - لیستونیت های شمال بصیران ( چهارکوش مختاران) و تقسیم بندی انها (چکیده)
386 - نانوفسيلهاي سازند اب تلخ در غرب روستاي چهچه (جاده مشهد - كلات) (چکیده)
387 - پژوهش در منابع تاريخي دوره ايوبي (چکیده)
388 - تعیین سن افیولیت ملانژ شمال تربت حیدریه بر اساس مطالعات فسیل شناسی (چکیده)
389 - آیین تبلیغ در قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص) (چکیده)
390 - تصریح اهل سنت به تواتر احادیث مهدی (عج) (چکیده)
391 - قضاوت مقلد و مجتهد متجزي (چکیده)
392 - مهدی(عج) در کلام علی (ع) (چکیده)
393 - عليت در فيزيك جديد (چکیده)
394 - در استان جانان- پژوهشي در سلوك فكري و معنوي كي يركگور و مولوي (چکیده)
395 - بهشت و دوزخ در دين زرتشتي (چکیده)
396 - بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب حاد و مزمن بر تشنجات حاصل از تزريق پنتيلن در تترازول(ptz) موش صحرا (چکیده)
397 - بررسي ارتباط بين سطح پلاسمايي تستوسترون و تشنجات صرع گونه حاصل از پنتيلن تترازول(ptz) دررتهاي نر (چکیده)
398 - بررسي اثر شبه هورمون جواني بر مراحل لاروي و بازماندگي ميگوي اب شيرين macrobrachium rossenbergii) (چکیده)
399 - بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب بر فرآيندهاي مرتبط با درد القاء شده با فرمالين در رت (چکیده)
400 - تنوع هيستولوژيكي و هيستوشيمي غدد بزاقي چندين گونه از جوندگان (چکیده)
401 - شناسايي ناحيه تماس دو گونه ول حفار شمالي (ellodius talpinus) و ول حفار جنوب (ellobius fuscocapillus (چکیده)
402 - ويژگي هاي زادآوري اسپرس خراساني (چکیده)
403 - تعيين تنوع قارچ عامل بيماري برق زدگي نخود {Ascochyta rabiei(pass.) Lab} ايران با استفاده از ماركرهاي (چکیده)
404 - تعيين گروه بيماريزايي جدايه هاي قارچ Ascochyta rabiei در ايران (چکیده)
405 - گزارش يك موزد ملانوم بدخيم در حفره دهاني سگ (چکیده)
406 - بررسی بالینی و اسیب شناسی اثرات ماده شوینده انیونی بر ابشش ماهی حوض (چکیده)
407 - بررسی الودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس (چکیده)
408 - بررسی سرواپی دمیولوژیک الودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد (چکیده)
409 - بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد (چکیده)
410 - پژوهشی درباره سلیم بن قیس هلالی (چکیده)
411 - ارزيابي روشهاي پيش بيني قيمت سهام و ارائه مدلي غير خطي بر اساس شبكه هاي عصبي (چکیده)
412 - كاربرد زمين امار در ارزيابي شبكه هاي پايش كيفي اب زير زميني (چکیده)
413 - ارائه مدل نيمه تجربي مناسب براي تعيين ميزان مه و دود فتو شيميايي در شهر مشهد (چکیده)
414 - پژوهشي درباره طبسين (چکیده)
415 - فقه و چالش ميان تعليل و تعبد (چکیده)
416 - محاسبه نظري ساختار الكتروني و چگالي حالتها در بلور تيتانات باريم (چکیده)
417 - مطالعه و پراکندگی گلسنگ های راسته lecanorales در مشهد و حومه (چکیده)
418 - بررسي و مقايسه شاخصهاي عددي تنوع گونه اي در دو رويشگاه با مديريت چراي متفاوت (چکیده)
419 - بررسی سن افیولیت ملانژ ناحیه سبزوار بر اساس اطلاعات فسیل شناسی و مقایسه ان با داده های رادیومتری (چکیده)
420 - ساختار و تكامل ساختاري البرز در راستاي مقطع دامغان - گرگان (چکیده)
421 - مطالعات رسوب شناسی و نرخ ریز شوندگی به طرف پایین دست حوضه ابریز بند گلستان، جنوب غرب مشهد (چکیده)
422 - رسوب شناسي حوضه ابريز سد سنگرد سبزوار (چکیده)
423 - اندازه گيري طيف انرژي نوترون هاي سريع در واكنش d+be (چکیده)
424 - چالش هاي سازماندهي منابع دانش در اغاز قرن بيست و يكم با نگاهي بر دانش فهرستنويسي در ايران (چکیده)
425 - رويكرد اجتماعي - فرهنگي و تاريخي در مطالعه كتابشناختي و منابع مرجع (چکیده)
426 - وضعیت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و الگویی مناسب برای نظام اطلاع رسانی (چکیده)
427 - تعيين تناوب زراعي بهينه سازي با استفاده از برنامه ريزي خطي (مطالعه موردي: مزرعه 110 هكتاري در شهرستا (چکیده)
428 - نقش گوشتها در كمك به از ميان بردن برخي ابهامات واژگاني متون كهن فارسي دري (چکیده)
429 - توصيف و تجويز در نحو عربي (چکیده)
430 - مدلي پيشنهادي براي تحليل پروتكلهاي بياني در مهارت خواندن و درك نوشتاري (چکیده)
431 - تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران (چکیده)
432 - چگونگي طراحي و اجراي هزينه يابي بر مبناي فعاليت (چکیده)
433 - زمین شناسی کانی سازی و ژئوشیمی تک I کانسار ماسیو سولفید پلی متان(cu-zn-au-ag-pb) تکنار خراسان بردسکن (چکیده)
434 - معنی شناسی و کاربرد شناسی حنیف در قرآن (چکیده)
435 - جست و جو در احوال و آثار شادروان محمود رامیار (چکیده)
436 - تکاپوهای مبارکیه فاطمیه و تزاریه در خراسان (چکیده)
437 - بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک (چکیده)
438 - مقایسه اثرات درمانی فلورفنیکل و تیل مایکوزین در برونکوپنومونی آنزئوتیک گوساله (چکیده)
439 - تعیین درجه حرارت پایه و بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantag ovata) نسبت به درجه حرارت های مختلف (چکیده)
440 - تاثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
441 - استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
442 - تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (چکیده)
443 - مقایسه تاثیر میزان انرژی و پروتئین پیشنهادی AFRC و NRC بر عملکرد گاو شیری (چکیده)
444 - گزارش 4 گونه از آسکومیت های ایران (چکیده)
445 - بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگی (چکیده)
446 - ساخت و ارزیابی سمپاش دستی با نازل دیسکی گریز از مرکز (چکیده)
447 - بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمت (چکیده)
448 - تاثیر موافق و مخالف بودن جنسیت در ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمی (چکیده)
449 - بررسی مشخصه های بدنی تاثیر گذار بر نتایج رقابتی شناگران زن زبده جوان (چکیده)
450 - بررسی وضعیت های غیر طبیعی جنین و عوامل کمک کننده در سخت زایی گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
451 - بررسی بالینی آسیب آشنایی کبدی - کلیوی ناشی از ماده شوینده آنیونی (چکیده)
452 - انسان آرمانی از منظر هندوییزم (چکیده)
453 - راوی کتاب سلیم در ترازو (چکیده)
454 - جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی پایدار (چکیده)
455 - مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت و عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سور گوم علوفه ای (چکیده)
456 - اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 و n-6 بر عملکرد و پاسخ همورال جوجه های گوشتی (چکیده)
457 - مقایسه اثر رژیم های مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش های التهابی در جو (چکیده)
458 - مطالعه اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در جیره پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی (چکیده)
459 - واکنش قلیایی - سیلیس سنگدانه های بتنی (چکیده)
460 - بررسی میزان کاربرد برخی فن آوری های مدیریت مالی در شرکتهای تحت پوشش دولت و شناسایی تنگناهای موجود (چکیده)
461 - بررسی وضعیت اقتصادی - اجتماعی عشایر شهرستان شیروان و ارایه راهکارهای مناسب جهت ساماندهی به زندگی آنان (چکیده)
462 - بررسی بالینی و آسیب شناسی بافت آبشش در مسمومیت تجربی با نفت سفید د رماهی حوض (چکیده)
463 - رفتار ناهنجار مغناطوتنگش و پذيرفتاري مغناطيسي متناوب در بسبلورهاي Gd1-xPrxCo5 (چکیده)
464 - بهینه سازی انتقال ژن به سیب زمینی با استفاده از ..... (چکیده)
465 - عکس العمل ارقام نخود به بیماری برق زدگی در منطقه مشهد (چکیده)
466 - ارزیابی اثرات مادری بر صفات وزن و رشد بره گوسفند کردی شمال خراسان با استفاده از الگوریتم dfreml (چکیده)
467 - بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروان (چکیده)
468 - اثر تنش شوری و تغذیه ازت بر پرولین آزاد کدوی بذر برهنه (چکیده)
469 - تعیین ضرایب تجزیه پذیری مواد خوراکی و مقایسه آنها با ضرایب جداول استاندارد AFRC در تغذیه گاوهای شیرد (چکیده)
470 - تعیین بخشهای مختلف نیتروژن دار موادخوراکی مورد استفاده نشخوارکنندگان در استان خراسان (چکیده)
471 - بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی م (چکیده)
472 - مولفه های شیمیایی و گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اوره و اسید سولفوریک و ت (چکیده)
473 - بررسی خصوصیات شیمیایی برگ و طوقه چغندرقند سیلو شده و ارزش غذایی آن در گوسفند (چکیده)
474 - تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره های نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقات (چکیده)
475 - کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسان (چکیده)
476 - اثر عوامل گوناگون بر پایداری رنگ توت فرنگی در تولید کنسانتره (چکیده)
477 - تاثیر نوع تیغه و سرعت حرکت برمصرف سوخت و شدت سایش تیغه ها در گاوآهن بر گردان دار (چکیده)
478 - بررسی تکنولوژی موتورهای سوخت دوگانه (گازوئیل و گاز طبیعی) در ماشین آلات کشاورزی دیزلی (چکیده)
479 - تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا(پاروین) (چکیده)
480 - اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگی های تولیدی و سختی استخوان درشت نی (چکیده)
481 - بررسی سیتوژنتیکی چندگونه از جنس بومادرانAchillea در ایران (چکیده)
482 - تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانه (چکیده)
483 - گزارش وقوع نوعی مسمومیت حادگیاهی در گوسفندان شمال خراسان (چکیده)
484 - تاثیر تغییر دمای محیط برعملکرد توربینهای گازی (چکیده)
485 - آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره (چکیده)
486 - تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنی (چکیده)
487 - بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسان (چکیده)
488 - ارزیابی تنوع نظام‌های زراعی ایران (چکیده)
489 - تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه‌پذیری، نسبت ناپدید شدن شکمبه‌ای ـ روده‌ای و مدلهای هضمی ماده خشک و مدلهای هضمی ماده خشک و پروتئین خام چهار گونه گیاهان شور زیست (کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارک) (چکیده)
490 - بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار (چکیده)
491 - بررسی تأثیر ماده شوینده آنیونی (شامپو) برپارامترهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus) (چکیده)
492 - بررسی بالینی و آسیب‌شناسی بافتی اثر فنی‌توئین سدیم در ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض (Carassius auratus) (چکیده)
493 - مطالعه تأثیر سه روش متفاوت خوراندن آغوز بر مقادیر پروتئین تام بتا گلوبولین و گاما گلوبولین سرم خون گ (چکیده)
494 - بررسی کاهش آهن (III) در محلول سولفات آلومینیوم از مرحله لیچینگ تا مرحله استخراج (چکیده)
495 - شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو (چکیده)
496 - تاثیر مخمر زنده(ساکاروسایسز سرویسیه) بر تخمیرات (چکیده)
497 - انسان آرمانی از منظر مکاتب خاور دور (چکیده)
498 - تعیین عمق بهینه چاهها جهت کف شنی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (چکیده)
499 - حذف نشاسته از پساب کارخانه آرد و نشاسته و گلوکز یاسوج به روش فلوتاسیون (چکیده)
500 - ژیروسکوپ و کاربرد آن در سیستمهای ناوبری (چکیده)
501 - بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
502 - مکان جغرافیایی پارسه داریوش (چکیده)
503 - بازخوانی آرای فقهی معاصر در باب مشروعیت سیاسی (چکیده)
504 - بررسی مقاومت برشی منگنه‌ای (پانچینگ) دال‌های بتن سبک ساخته شده از سنگ‌دانه‌های معدنی سبک (چکیده)
505 - بررسی تأثیر آلکیل بنزین سولفانات خطی (LABS) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون‌ماهی قرمز (چکیده)
506 - تعیین ترکیبات مواد مغذی و کیفیت پروتئین پودر گوشت و استخوان در تغذیه جوجه‌‌های گوشتی (چکیده)
507 - بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP (چکیده)
508 - مطالعه کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون به‌عنوان تابعی از pH شیر (چکیده)
509 - آیا بیشتر بهشتیان نابخردانند؟ (پژوهشی درباره حدیث اکثر اهل الجنه البله (چکیده)
510 - تعیین رابطه مناسب بین نهاده ها و ستاره ها در شرکت های توزیع برق ایران (چکیده)
511 - بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی شهرستان مشهد (چکیده)
512 - بررسی میزان آلودگی شیر خام عرضه شده در منطقه مشهد به باکتری بروسلا و اثر آن در بهداشت عمومی (چکیده)
513 - استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD به منظور جداسازی جدایه¬های هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه¬ای سفید (چکیده)
514 - بررسی ثبات رشد و میزان آلکالوئیدهای ریشه های مویین تراریخت در گیاه داتور (چکیده)
515 - رنگ یا تعمید (پژوهشی درباره آیه صبغه ا... (چکیده)
516 - بررسی مسائل و مشکلات زنان و دختران 18 تا زیر 50 سالة شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
517 - تأملی مسأله گرا در نتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در سه شهر تهران، مشهد ویزد (چکیده)
518 - تحلیل فرانظری رأی: ارایه یک مدل مفهومی (چکیده)
519 - تأملی در مفهوم مشروعیت سیاسی (چکیده)
520 - انگاره¬های مثالی و نمادهای اصلی در بوف کور هدایت (چکیده)
521 - تبدیل عدد یک به نشانه نکره در زبان فارسی (چکیده)
522 - تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداری (چکیده)
523 - برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل¬های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS (چکیده)
524 - استفاده از آنتروپی برای کمی کردن پایداری در سیستم¬های کشاورزی؛ یک مطالعه موردی در مزرعه تحقیقاتی طرق (چکیده)
525 - بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان (چکیده)
526 - تأثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی وکلپوره (چکیده)
527 - میزان نتیروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی درگندم (چکیده)
528 - مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران (چکیده)
529 - کشت ارگانیک اسفرزه(Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago Psyllium) درواکنش به تنش آبی (چکیده)
530 - مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی (چکیده)
531 - اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتون (چکیده)
532 - اثرات محافظتی و درمانی پودر ریزوم گیاه زردچوبه بر آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن (چکیده)
533 - بررسی رفتار ستون های بتن آرمة تقویت شده با دورپیچ CFRP تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)
534 - بررسی علل و عوامل مؤثر در میزان موفقیت عملیات نصب در نیروگاه ها (چکیده)
535 - ارزیابی کارایی شرکتهای توزیع برق در ایران (چکیده)
536 - بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشگاه های تربیت بدنی کشور (چکیده)
537 - بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور (چکیده)
538 - تأثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژئوتیپ چغندرقند (چکیده)
539 - The geochemistry and mineralization of Taknar polymetal massive sulfide (Cu-Zn-Au-Ag_Pb) deposit, No (چکیده)
540 - Effects of totally intravenous thiopental anesthesia on cardiopulmonary and thermoregulatory system in donkey (چکیده)
541 - اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرآیند اسمز طالبی (چکیده)
542 - اثر فشار ایزواستاتیک بالا بر فعالیت‌های متابولیکی و ریخت‌شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
543 - اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته (چکیده)
544 - اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی (چکیده)
545 - ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن (چکیده)
546 - ارزیابی کارایی هزینه شرکت‌های توزیع برق در استان خراسان (نگرش مرزی تصادفی) (چکیده)
547 - ارزیابی مقایسه‌ای نسبت به نیرو - خمش سیم‌های ارتدنسی استینلس استیل موجود در بازار ایران (چکیده)
548 - برررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL) (چکیده)
549 - بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشاء در عمل فراپالایش شیر (چکیده)
550 - بررسی امکان فرآوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی دردمای یخچال و مایکرویو (چکیده)
551 - بررسی برخی اختصاصات کمی و کیفی درماتوگیلفیک در مبتلایان به اختلال خلقی دو قطبی نوع 1، در نژاد فارس ساکن در استان خراسان (چکیده)
552 - بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل (چکیده)
553 - بررسی چندشکلی ژنتیکی مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
554 - بررسی خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری (چکیده)
555 - بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد (84-1357) (چکیده)
556 - بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380 (چکیده)
557 - بررسی عملکرد نرم افزار Piping در مقایسه با نرم افزار شرکت ملی گاز ایران در طراحی شبکه‌های گازرسانی د (چکیده)
558 - بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه (چکیده)
559 - بررسی مقایسه ای ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در گوشت گاو و شتر (چکیده)
560 - بررسی و بهبود فرآیندهای اصلی قرادادهای آب منطقه‌ای خراسان (چکیده)
561 - بررسی وضعیت شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان خراسان در سازماندهی نیروی انسانی پراکنده (ارائه راهکارهای (چکیده)
562 - بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکترویوم و ژن گزارشگر GUS (چکیده)
563 - پترولوژی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سرسفیدال (کاشمر، خراسان رضوی) (چکیده)
564 - تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان (چکیده)
565 - تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در منطقه شیروان (چکیده)
566 - تأثیر تنش شوری بر رشد، ظرفیت فتوسنتز و هدایت روزانه ای برگ در گیاه چغندرقند (چکیده)
567 - تأثیر خشکی و همرفت انرژی گرمایی (چکیده)
568 - تأثیرسطوح فسفر بر میزان‌کلروفیل، تجمع فسفر در برگ پرچمی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) (چکیده)
569 - تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
570 - تأویل غزلی از مولانا براساس نظریه یونگ (چکیده)
571 - تأویلی دیگر از حکایت شیخ صنعان (چکیده)
572 - تعیین مقادیر برخی از غیرالکترولیت‌های سرم خون ماهی خاویاری قره برون (چکیده)
573 - تعیین مقادیر مرجع برخی از الکترولیت‌های سرم خون ماهی قره برون (چکیده)
574 - تفسیر عیاشی و بازیابی اساتید روایات آن در شواهد التنزیل (چکیده)
575 - جایگاه بازار عُکاظ و کارکرد آن در زندگی اجتماعی عرب قبل از اسلام (چکیده)
576 - در جستجوی سلیم بن قیس هلالی (چکیده)
577 - دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت در شرایط مشهد (چکیده)
578 - سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله (چکیده)
579 - سنجش یک حدیث درباره حروف مقطعه (چکیده)
580 - شناخت دانش کشاورزی بومی زنان روستایی با تأکید بر تحلیل جنسی (چکیده)
581 - شناسائی ارقام مقاوم نخود در مقابل پاتوتیپهای عامل بیماری برق زدگی در ایران (چکیده)
582 - شناسایی بیفیدوباکتریوم‌های جدا شده از نمونه‌های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصا (چکیده)
583 - عاطفه گرایی در اخلاق: پیشینه تاریخی تا وضعیت پست مدرن (چکیده)
584 - کاربرد منحنی های کوپلر در دستگاه خردکن جدید (چکیده)
585 - مرجان های ژیوسین بالایی - فرازنین سازنده بهرام، جنوب ازبک کوه (چکیده)
586 - مصرف اختیاری و قابلیت هضم گاودانه و یونجه با روشهای حیوان زنده و آزمایشگاهی (چکیده)
587 - معرفی گونه‌های جدیدی از پروانه‌های زیان آور جنگل های پسته خراسان و جنبه‌هایی از زیست‌شناسی آنها (چکیده)
588 - نقد ادبی در عصر عباسی (چکیده)
589 - نقدی بر شناخت مفسران قرآن کریم از آیین تعمید مسیحیان (چکیده)
590 - نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن شهر مشهدبه طلاق و عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر آن (چکیده)
591 - تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 2- تعیین مقدار بهینه ژلاتین، زمان و دمای فرآوری با بنتونیت (چکیده)
592 - تعیین مکان پایدارساز سیستم قدرت بر اساس شاخصهای طراحی ساختار کنترل (چکیده)
593 - مطالعه تطبیقی سنجش درجه پراکنش/فشردگی در کلانشهرهای سیدنی و مشهد (چکیده)
594 - شعر مدرن ایران، کتاب مقدس (چکیده)
595 - نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی شهرستان مشهد (چکیده)
596 - معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
597 - بررسی اثرات میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی متناوب بر حملات تشنجی فراخوانده با پنتیلن تترازول (چکیده)
598 - مطالعه و نظرسنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (چکیده)
599 - اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر ویژگی های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان های موجود در ارقام مختلف (چکیده)
600 - اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata) (چکیده)
601 - بررسی کارایی روشهای میکروفیلتراسیون و میکرواولترافیلتراسیون در تصفیه و رنگبری شربت خام چغندرقند (چکیده)
602 - بررسی اثر دمای فرآیند بر کارایی اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
603 - تأثیر پارامترهای عملیاتی برکارایی فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندرقند (چکیده)
604 - بررسی برخی ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانه هندوانه ، کدو، طالبی و خربزه بومی ایران و تعیین ویژگی های شیمیایی روغن حاصل از آنها (چکیده)
605 - تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز (چکیده)
606 - بررسی آثار حفاظت خاک بر عملکرد گندم دیم در استان های شمالی و غربی ایران (چکیده)
607 - تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت چغندرقند در استان خراسان (چکیده)
608 - اندازه گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینی (چکیده)
609 - اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. در شرایط گلخا (چکیده)
610 - اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ (چکیده)
611 - بررسی ویژگی های جوانی زنی بذر جارو kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده (چکیده)
612 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شده (چکیده)
613 - گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l) (چکیده)
614 - استفاده از تجزیه علیت درتعیین حساسترین دوره رشد گندم (triticum aestivum) به تنش شوری (چکیده)
615 - تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز (چکیده)
616 - بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های ژن پرولاکتین با صفات تولید شیر در گاوهای سرابی (چکیده)
617 - بررسی تحمل به خشکی ده ژنوتیپ نخود دیم در مرحله جوانه زنی با استفاده از پلی اتیلن گلایکو 6000 (چکیده)
618 - بررسی مزیت نسبی گندم آبی و دیم در دشت مشهد (چکیده)
619 - شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزندار با استفاده از مدلهای Standard-kE و RNG-k-E و روش شبکه (چکیده)
620 - بهبود پایداری گذرای سیستمهای قدرت با استفاده از استراتژی کنترل بهینه بر روی جبران کننده سنکرون استات (چکیده)
621 - روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکههای توزیع و پیاده سازی آن بر روی شبکه واقعی (چکیده)
622 - گام زمانی بهینه در روش رهایی پویا (چکیده)
623 - کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار (چکیده)
624 - ساخت غربال مولکولی کربنی توسط فرآیند دو مرحله ای انسداد روزنه های کربن فعال (چکیده)
625 - نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرجع کتابخانه ها (چکیده)
626 - تأثیر فرایند اولترافیلتراسیون بر شاخصهای تصفیه و رنگبری شربت رقیق چغندرقند (چکیده)
627 - بررسی پایداری روغنهای سرخ کردنی تولیدشده درایران در ین فرایند سرخ کردن (چکیده)
628 - بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی (چکیده)
629 - تولید گیاهان بذرالبنج تراریخت (Hyoscyamus muticus) بوسیله آگروباکتریوم رایزوژنز (چکیده)
630 - ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی (چکیده)
631 - نظرسنجی از کتابداران متخصص پیرامون شیوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی (چکیده)
632 - شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب: رویکردی نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبیعی در (چکیده)
633 - بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی های مطرح در رابط کاربر نرم افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دان (چکیده)
634 - تعیین میزان باقیمانده جنتامایسین در شیر خام تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد و شیر پاستوریزه حاص (چکیده)
635 - الگوسازی غیرخطی و پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل دراقتصاد ایران (کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی و (چکیده)
636 - بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی (چکیده)
637 - بررسی عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ (چکیده)
638 - بهینه سازی شرایط حرارت دهی اولیه گوجه فرنگی در تولید رب گوجه فرنگی (چکیده)
639 - شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یائسگی (چکیده)
640 - اثرات عصاره الکلی جودوسر، علف چای، گل ساعتی و اسطوخودوس در کاهش علائم ترک مرفین در موش صحرایی (چکیده)
641 - طراحی سیستم جداسازی غشایی - جذبی گاز ترش (چکیده)
642 - نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان (چکیده)
643 - امر بین الأمرین در آیات قرآن و روایات (چکیده)
644 - بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری (چکیده)
645 - هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی (چکیده)
646 - رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی: روی کردی جامعه شناسی به مدیریت آموزش عالی (چکیده)
647 - جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
648 - اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب زمینی (چکیده)
649 - بررسی تأثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه واندام هوایی زعفران (Crocus sativ (چکیده)
650 - درجه حرارت در داخل پوشش گیاهی وارتباط آن با پتانسیل آب برگ در چندگونه زراعی (چکیده)
651 - گزارش وقوع پولیوآنسفالومالاسی بزغاله ها در استان خوزستان (چکیده)
652 - مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومی (چکیده)
653 - از مسیح تا یسوع (بررسی و مقایسه آخرین وسوسه مسیح و یسوع ابن الانسان) (چکیده)
654 - نقش سیستم انتقال پیان انسولین / IGF در مقاومت به انسولین (چکیده)
655 - طراحی و ساخت وکتور بیانی اختصاصی کراتینوسیت های اپیدرم و بررسی بیان فاکتور IX انسانی به عنوان مدل (چکیده)
656 - تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت هایی ازاولین همایش ملی حبوبات (چکیده)
657 - طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعی (چکیده)
658 - درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (چکیده)
659 - تأثیر کاربرد فاضلاب در آبیاری بر خصوصیات فیزیکی و برخی خصوصیات شیمیایی خاک (چکیده)
660 - Surface tension correlation for pure polar fluids by a new molecular model and SRK equation of state (چکیده)
661 - Modeling and simulation of water softening by nanofiltration Using Artifical Neural Network (چکیده)
662 - Study of pancreus in Huso huso (چکیده)
663 - تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف های هرز کشت جو در منطقه کرج (چکیده)
664 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران (چکیده)
665 - تأثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب - شیره خرما (حلوا ارده کم (چکیده)
666 - مدلسازی آماری و یسکوزیته و دانسیته تراوه به عنوان تابعی از عوامل مختلف اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
667 - واکنش فنولوژیکی و مورفولوژیکی سه گونه ارزن به کم آبیاری (چکیده)
668 - تأثیر کم آبیاری برعملکرد و بازده استفاده از آب سه گونه ارزن (چکیده)
669 - بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamz (چکیده)
670 - بهینه سازی عوامل مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو) (چکیده)
671 - بررسی اثر واریته و زمان نگهداری بر ویژگی های فیزیکی رب گوجه فرنگی (چکیده)
672 - محاسبه میزان افزایش بارندگی در مناطق کوهستانی اطراف مشهد با استفاده از یک مدل کامپیوتری (چکیده)
673 - تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در چغندرقند (چکیده)
674 - رویکردهای فلاسفه اسلامی (ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا) به نفس و دلالتهای تربیتی آن (چکیده)
675 - مقایسه مدلهای خطی با مدلهای آستانه ای در برآورد اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری بر روی صفت تعداد بره های از شیر گرفته شده در گوسفندان نژاد کردی (چکیده)
676 - بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره اتانولی قارچ دارویی گانودرما بر 8 باکتری گرم مثبت و گرم منفی (چکیده)
677 - بررسی اثرا روشهای خشک کردن بر خصوصیات کمی اسانس پنج گونه بومادران (چکیده)
678 - اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک ، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (چکیده)
679 - عکس العمل گونه های مختلف بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (چکیده)
680 - بررسی پدیدهی gear rattle و راههای کاهش آن در سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تحلیلی و عددی (چکیده)
681 - بررسی مشخصه های وابسته به جنسیت در نوشتار دانش آموزان پیش دانشگاهی (چکیده)
682 - استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در بررسی اثر حفاظتی ویتامینهای A وE در مقابل صدمات کروموزومی وارده بر سلولهای مغز استخوان موش قبل و بعد از پرتودهی گاما (چکیده)
683 - تعیین دوز و زمان مناسب تیمار با وین بلاستین جهت القاء آنیوپلوئیدی در سلول های مغز استخوان موش نر نژاد balb/c با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس (چکیده)
684 - تاثیر گلبرگهای زعفران بر جوانه زنی و رشد اولیه پنبه (چکیده)
685 - بایو استراتیگرافی نانو فسیل های آهکی سازند گورپی در آنتی کلینال کنگان (چکیده)
686 - Recycling of aluminium alloy turning scrap via cold pressing and melting with salt flux (چکیده)
687 - تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس میکروبی در دو خاک آهکی و غیر آهکی (چکیده)
688 - تاثیر غنی سازی لجن فاضلابشهری با نیتروژن و فسفر بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (چکیده)
689 - بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه های سرویکوواژینال گاوهای مبتلا به بیماریهای تولید مثلی یا سالم (چکیده)
690 - برآورد تابع بقا برای فرایندهای تصادفی زمان گسسته (چکیده)
691 - Brevinin-2R semi-selectively kills (چکیده)
692 - PCR-based Gene Synthesis , Molecular (چکیده)
693 - Some equivalent multiresolution conditions on locally compact abelian groups (چکیده)
694 - تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین، مجله علوم و صنایع کشاورزی (چکیده)
695 - اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن (چکیده)
696 - توانایی جذب سرب، نیکل و روی پلیساکاریدهای خارج سلولی و سلول خشک انسیفر ملیلوتی (چکیده)
697 - بررسی حقوق ترجمه و مترجم (چکیده)
698 - حقوق معنوی و آثار شرعی (چکیده)
699 - شرطی لازم برای وجود قاب های ویل-هایزنبرگ (چکیده)
700 - الگوی شبیه سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسان (چکیده)
701 - تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چندجزیی بر اساس قابلیت اطمینان (چکیده)
702 - طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای سکوی مکان یاب با شش درجه آزادی و دقت بالا (چکیده)
703 - استفاده از دسکریپتور بین المللی به منظور مطالعه سیستماتیک ارقام انگور Vitis vinifera L. در شمال خرا سان (بجنورد و قوچان) (چکیده)
704 - اثر جایگزینی یونجه خشک با علوفه جو کامل سیلو شده در جیره های حاوی پنبه دانه بر مواد مغذی مورد استفاده و پارامترهای تولیدی گاوهای هلشتاین (چکیده)
705 - مدل نظری رشد گوساله های پیش نشخوارکننده بر اساس انرژی خالص و پروتئین قابل هضم (چکیده)
706 - برآورد سطح زیر کشت در استان خراسان رضوی با استفاده از تصاویر ماهواره TERRA (چکیده)
707 - نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان‌ها (چکیده)
708 - افزایش‌تفکرانتقادی از طریق مباحثه ادبی در کلاس‌های زبان انگلیسی (چکیده)
709 - تأثیر نابرابری سرمایة فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی در دست‌یابی به آموزش عالی (چکیده)
710 - سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-83 و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
711 - بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت زناشویی در سال 85 (چکیده)
712 - درآمدی بر مبانی حقوقی درمان ناباروری (چکیده)
713 - بیع شرط، ساز و کاری مشروع برای رهن مستغلات (چکیده)
714 - نقد و بررسی روایات مطلاق درباره امام حسن (ع) (چکیده)
715 - تأملی فقهی پیرامون ماده 268 قانون مجازات اسلامی (چکیده)
716 - اثر کمبود آب و شوری روی جزئیات جوانه زنی آلئوروپوس (چکیده)
717 - بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک (چکیده)
718 - تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزایش غلظت co2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری (چکیده)
719 - بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت،چغندرقند و آفتابگردان (چکیده)
720 - اثر تنش خشکی بر عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام کلزا (چکیده)
721 - حوزه های بیوانرژتیک و سازوکار تأثیرات زیستی آنها (چکیده)
722 - معرفی و ثبت سه نژاد اصلاح شده از قارچ خوراکی‌دکمه‌ای-Agaricus bisporus (چکیده)
723 - رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخود (چکیده)
724 - تعیین مقادیر برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی خاویاری (چکیده)
725 - بررسی وضعیت شاغلان در بخش غیررسمی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
726 - قانون اساسی جدید عراق و مهندسی ساختار دولت (چکیده)
727 - اوراق اختیار معامله، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها (چکیده)
728 - پیوند نظریه دولت‌های ناکام با دومینوی انقلاب‌های رنگی در منطقه اور - آسیا (چکیده)
729 - سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسان (چکیده)
730 - بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو (چکیده)
731 - بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان دو منطقه با استفاده از مدل‌های توزیع فراوانی (چکیده)
732 - جنبه‌هایی از زیست‌شناسی و پرورش سیرفید شته‌خوار Syrphus ribesii L. (Diptera: Syrphidae) (چکیده)
733 - بررسی اثرات عصاره الکلی برگ و میوه سه گیاه دارویی بومی خراسان بر مدل رشد باکتری E.coli 0157 به روش اسپکتروفتومتری (چکیده)
734 - کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-IR) در سلول‌های دودمانی سرطان پروستات انسانی DU-145 (چکیده)
735 - هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران (چکیده)
736 - بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزار (چکیده)
737 - رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی (چکیده)
738 - مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی (چکیده)
739 - بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به ماهواره و تأثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد (چکیده)
740 - اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک‌موردی (چکیده)
741 - رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه (چکیده)
742 - ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد چغندرقند تحت کمیت‌ها و کیفیت‌های مختلف آبیاری (چکیده)
743 - پیش‌بینی سطح ایستایی با استفاده از شبکه عصبی‌مصنوعی (چکیده)
744 - آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازی (چکیده)
745 - مقایسه چند تابع انتقالی متداول برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در چند خاک در ایران (چکیده)
746 - کاربرد مدل سری‌های زمانی در پیش‌بینی بارندگی ماهیانه و سالانه مشهد (چکیده)
747 - بررسی توان تولید آتریم ACC دآمیناز در جدایه‌های ریزوبیومی بومی برخی خاک‌های ایران (چکیده)
748 - اثر خصوصیات سیستم آبیاری و پارامترهای هواشناسی بر یکنواختی توزیع آب در روش‌های بارانی (چکیده)
749 - اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.) (چکیده)
750 - بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه فرنگی (CV.Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) (چکیده)
751 - ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفوریک و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین تازه زا (چکیده)
752 - اثر مدیریت کاربری زمین بر بیوماس و تنوع جامعه میکروبی خاک (چکیده)
753 - پهنه‌بندی دوره خشک با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده در محیطGIS «مطالعه‌موردی:استان‌خراسان» (چکیده)
754 - ارزیابی پیش بینی باران با بکارگیری تکنیکSARIMA در استان گلستان (چکیده)
755 - تأثیر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولی (چکیده)
756 - ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (thymus transcaspicus Klokov) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی (چکیده)
757 - دسته منحنی‌های IDF به روز شده مشهد (چکیده)
758 - شناسایی و تعیین پراکنش ویروس M سیب‌زمینی در استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی با استفاده از آزمون‌های سرولوژیکی‌ومولکولی (چکیده)
759 - شبیه‌سازی خشک‌کن بسترسیال غیرمداوم به روش مدلسازی عصبی سری‌های زمانی (چکیده)
760 - بررسی تغییرات نیرو-خمش سیم نیکل -تیتانیوم پس از یک کاربرد کلینیکی در سه نوع کرودینگ مختلف (چکیده)
761 - مدل‌سازی تیرهای پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی (چکیده)
762 - برنامه‌ریزی ترکیبی توالی قطعات و تعویض ابزار براساس قابلیت اطمینان ابزار به کمک الگوریتم‌های‌تکاملی (چکیده)
763 - استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شناسایی الگوی جریان دو فازی گاز - مایع (چکیده)
764 - بررسی شار حجمی تراوه در جداسازی میعانات گازی توسط اولترافیلتراسیون (چکیده)
765 - تئوری آشوب و دو شاخه شدن و کاربردشان در مهندسی شیمی (چکیده)
766 - طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم (چکیده)
767 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
768 - طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
769 - طراحی پشت تراکتوری ماشین تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی (چکیده)
770 - ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
771 - تحلیل و بررسی خرابی ها و عیوب تراکتور (چکیده)
772 - تعیین نیروی برشی بذر یونجه یکساله (چکیده)
773 - هدایت خودکار تراکتور و ماشین های خودکششی به کمک کابل آشکار (چکیده)
774 - محاسبه هزینه های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای ایران (چکیده)
775 - The Role of H.V. Drivers Fatigue and Drowsiness in Causation of Traffic Incidents in Iran (چکیده)
776 - نقش آموزشی کتابخانه‌های دانشگاهی: مروری بر مباحث عمده و جریان شکل‌گیری (چکیده)
777 - رهنمودهایی برای نگارش، ممرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی (چکیده)
778 - موانع مطالعه غیِردرسی حرفه ای در دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی (چکیده)
779 - نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنان (چکیده)
780 - اثرات جهش ژن rc بر خصوصیات سیمن ،بافت اسپرماتوژنیک و میزان تستوسترون خون در خروس های نابینا (چکیده)
781 - مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمیایی غده اشکی فوقانی پلک سوم در شتر یک کوهانه (چکیده)
782 - بررسی تطبیقی هستی شناسی از منظر کانت و سهروردی (چکیده)
783 - مدیریت دانش ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه ها (چکیده)
784 - تحلیل محتوای کتابهای داستانی مناسب کودکان در گروه سنی ب با رویکرد کتاب درمانی (چکیده)
785 - داستان، همچون ابزاری برای کمک به کودکان و نوجوانان در مقابله با مشکلات (چکیده)
786 - تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی ایران (چکیده)
787 - بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی، در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه اوچی (چکیده)
788 - بررسی اثر افزایش سرمایه برارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران (چکیده)
789 - ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و جایگاه کتابخانه های مدارس در آن: گزارشی از یک پژوهش (چکیده)
790 - بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس (چکیده)
791 - اهمیت شیوه های نوین بازیابی گوگرد در تخفیف مسائل زیست محیطی صنایع نفت و گاز ایران (چکیده)
792 - کاربرد فن ارزیابی مشارکتی در طراحی نظام سلسله مراتبی سکونتگاهی (چکیده)
793 - Effect of some food hydrocolloids on the rheological properties of typical soft ice cream (چکیده)
794 - افزایش استحصال کارخانه ای قند از طریق مدلسازی سطح نسبی چغندر قند به عنوان تابعی از وزن چغندر در سیلوها (چکیده)
795 - ارزیابی شرایط بهینه در تصفیه مقدماتی صنایع قند (چکیده)
796 - بررسی امکان استفاده از آرد چاودار و کندم در تولید نان بربری (چکیده)
797 - عملکرد مخلوط روغنهای کانولا و پالم اولئین در سرخ کردن عمیق (چکیده)
798 - بررسی تاثیر شکل و اندازه بر مقاومت نمونه های بتنی (چکیده)
799 - بررسی مقاومت فشاری و برخی دیگر از ویژگی های ملات شفته آهکی (چکیده)
800 - تاثیر میکروسیلیس بر گیرش و مقاومت فشاری ملات های سیمانی (چکیده)
801 - بررسی زمان گیرش ، حد متعارف ، مقاومت فشاری و برخی دیگر از خواص ملات گچ (چکیده)
802 - بررسی تاپیر نسبت آهک به سیمان در ملات های ماسه-سیمان-آهک (چکیده)
803 - امکان سنجی مطالعات تغییر شکل پوسته زمین در شمال شرق ایران با استفاده از داده های شبکه GPS دائم ایران (چکیده)
804 - تعیین میزان قفل شدگی در گسل های لرزه زا با استفاده از داده های مشاهداتی GPS (چکیده)
805 - کاربرد یافته‌های زبان شناسی در ترجمه (چکیده)
806 - استفاده از کود مرغ و اوره بعنوان منابع ازت غیر پروتیینی در تغذیه گاو های شیری (چکیده)
807 - تحلیل جریان گذر صوتی و غیر لزج بخار ضمن چگالش در پاساژ تیغه های توربین به روش تایم مارچینگ جیمسون روی شبکه منطبق مرز (چکیده)
808 - بررسی آثار متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده ی OECD (چکیده)
809 - تاثیر زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکو (چکیده)
810 - انتقال حرارت نا متقارن در جریان سکون متقارن یک سیال لزج بر روی یک سیلندر با حرکت همزمان محوری و دورانی (چکیده)
811 - تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره آغازین بر عملکرد و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی (چکیده)
812 - اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مادر گوشتی (چکیده)
813 - ارائه مدل B2BAQM برای ارزیابی سیستم های کاربردی تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (چکیده)
814 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر پروسس فازی از طریق تکنیک داده کاوی (چکیده)
815 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
816 - بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه و موردی: شهر نیشابور (چکیده)
817 - بررسی موانع استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران (چکیده)
818 - ارائه مدل رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب در حوضه های شمال استان خراسان (چکیده)
819 - کاربرد مد لهای نفوذ رودخانه ای برای شبیه سازی نفوذ آب در حوضچه های کنترل سیلاب شهری (چکیده)
820 - تغییر شکل رودخانه بر اثر حمل رسوبات (چکیده)
821 - مدل ریاضی شکست سد با استفاده از روش مشخصه ها (چکیده)
822 - مطالعه مدلهای نفوذپذیری در طراحی و شبیه سازی کنترل سیلاب شهری (چکیده)
823 - مقایسه روشهای مختلف محاسبه کانالهای پایدار در رودخانه ها و توسعه یک مدل جدید. (چکیده)
824 - یک مدل جدید برای محاسبه توزیع تنش برشی در عرض رودخانه (چکیده)
825 - مطالعه جریان غلیظ و کاربرد در اتتقال هیدرولیکی مواذ جامد (چکیده)
826 - توسعه یک مدل یک بعدی – سه بعدی برای محاسبه تغییر شکل رودخانه (چکیده)
827 - مقایسه بین رروشهای مختلف محاسبه افت انرژی در انتقال هیدرولیکی مواد جامد (چکیده)
828 - مقایسه 8 مدل محاسبه مقطع پایدار رودخانه (چکیده)
829 - تعیین الگوهای توزیع زمانی بارش در ایران (چکیده)
830 - پیش بینی بارش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
831 - افزایش کارایی مصرف اب در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر ذخیره آب زیر زمینی (چکیده)
832 - بهره گیری از روشهای نوین کنترل سیلاب شهری برای استفاده بهینه در منابع آب (چکیده)
833 - مدیریت و کنترل نشت در شبکه های آبرسانی شهری (یک دیدگاه استراتژیک) (چکیده)
834 - بازنگری سیستم جمع آوری رواناب شهری توسط شبیه سازی (چکیده)
835 - بررسی تغییرات پارامترهای دما، نیترات و فسفات در مخزن سد طرق (چکیده)
836 - تاثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر و غلظت متابولیتها و پروژسترون پلاسمای گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
837 - اثر دو نوع چربی محافظت شده در اوایل دوره شیر دهی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
838 - ارزیابی رادیوگرافیک التیام شکستگی ناقص مورب استخوان رادیوس متعاقب تثبیت بوسیله تسمه پلی آمیدی و یا سییم ارتوپیدی در سگ (چکیده)
839 - بررسی اثر کلیریوم بر زخم سطحی قرنیه در خرگوش (چکیده)
840 - معرفی روش اصلاح جابه جایی شیردان به چپ با روش لاپاراسکوپی (چکیده)
841 - بررسی چگونگی بهبود معادلات رشد قطرات و نحوه تولید آزمایشگاهی آن در ورودی توربین بخار (چکیده)
842 - تاثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در شرایط تنش گرمایی (چکیده)
843 - تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC (چکیده)
844 - بررسی مقایسه ای روشهای آماده سازی پستان و اثر آن بر شاخص بار میکروبی شیر در گاوهای هلشتاین در یکی از گاوداری های صنعتی اطراف مشهد (چکیده)
845 - فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله دانه آفتابگردان (چکیده)
846 - شناسایی و ردیابی بقایای بافتی اسب سانان در مواد غذایی و خوراک دام و طیور با استفاده از توالی Cytochrome-b (چکیده)
847 - اثر سیلاژ علوفه کانولا بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
848 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
849 - ناپدید شدن ماده خشک والیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله آفتابگردان غنی شده با هیدروکسید سدیم (چکیده)
850 - تاثیر تغییر نسبت متیونین به کل اسیدهای آمینه جیره بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوائل شیرواری در جیره های بر پایه پودرماهی (چکیده)
851 - تأثیر کربوهیدرات های غیر فیبری (ساکارز و نشاسته) بر مدل... (چکیده)
852 - بررسی چند شکلی ژنتیکی اگزون II ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین (چکیده)
853 - بررسی چند شکلی ژن IGFو ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
854 - بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
855 - بررسی اثرات ویتامین های E و C بر خصوصیات اسپرم در محیط In Vitro (چکیده)
856 - اثرات فیزیو لوژیکی کلرید امونیوم , کلرید پتاسیم و کلرید امونیوم+کلرید پتاسیم بر الکترولیتها,PH خون و میزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد (چکیده)
857 - اثر شرایت محل نگهداری بر عملکرد بره های پرواری نژاد کرمانی (چکیده)
858 - اثرات فیزیولوژیکی ویتامین E و سلنیوم بر سیستم ایمنی , ورم پستان مزمن و فعالیتهای تولید مثلی در گاو هلشتاین (چکیده)
859 - بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه حاوی گوسیپول بر خصوصیات منی و هورمون تستوسترون در گوسفند. (چکیده)
860 - بررسی شرایط محیطی سرمایه گذاری در فعالیتهای تجاری کمتر مولد در مقایسه با سرمایه گذاری در صنایع کوچک (چکیده)
861 - حقوق اقتصادی در قانون اساسی (چکیده)
862 - سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت (چکیده)
863 - موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران (چکیده)
864 - ارزیابی کارآیی و اثربخشی نظام پیشنهادها در برق منطقه ای خراسان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن (چکیده)
865 - شناسایی پارامترهای مهم محصول و فرآیند و پیاده سازی کنترل فرآیند آماری (SPC) در فرآیند ماشینکاری تشتک سنسور روغن (چکیده)
866 - کاهش تلفات در جریان مافوق صوت دوفازی در پره های ثابت توربین بخار از طریق اسپری کردن قطرات آب (چکیده)
867 - بررسی نحوه اندازه گیری قطر قطرات در جریان دوفازی توربین بخار (چکیده)
868 - بهینه سازی منحنی پره های توربین با هدف کاهش تلفات و افزایش سرعت خروجی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
869 - افزایش اندازه حرکت در خروجی پره های ثابت توربین از طریق بهینه سازی پروفیل پره با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
870 - شبیه سازی شوک آیرودینامیکی در گذرگاه پره یک توربین به همراه یک شبکه تطبیقی (چکیده)
871 - روش اندازه گیری تلفات در پایین دست جریان دوفازی در پره‌های ثابت توربین بخار (چکیده)
872 - ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران (چکیده)
873 - معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک خارلته (چکیده)
874 - بررسی توان دگر آسیبی گیاه هرز تلخه بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا (چکیده)
875 - تاثیر رژیم های غذایی بر اسپورزایی، جوانه زنی و تحمل به خشکی اسپور های Fusarium oxysporum ایزوله 507 عامل کنترل میکروبی گل جالیز مصری (چکیده)
876 - بررسی اثرات الیلوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد اولیه علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
877 - اثرات خشکی و شوری بر شاخصه های جوانه زنی گیاه دارویی مریم گلی کبیر (چکیده)
878 - نگرش سیستمی به روابط صنعتی (چکیده)
879 - بررسی اثر فنوفورزیس ویتامین C بر میزان الیاف کلاژن در خرگوش (چکیده)
880 - Coagulase negative Staphylococci and Staphylococcud aureus, the main organisms coausing pre and post calving heifer mastitis in a holstein dairy farm (چکیده)
881 - تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
882 - تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی (چکیده)
883 - اثر سطوح مختلف ویتامین E بر پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی (چکیده)
884 - تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ (چکیده)
885 - تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
886 - بررسی بیان ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک (چکیده)
887 - تحلیل تنش استاتیکی و خستگی ایمپلنتهای دندانی در ناحیه Osseointegration (چکیده)
888 - شبیه سازی سه بعدی عملیات آهنگری گرم (Hot Forging ) و تخمین عمر قالبهای آهنگری به روش تست آلتراسونیک (چکیده)
889 - مقایسه دو روش فحل یابی برای مقایسه دقت و کارایی آنها با استفاده از اندازه گیری پروژسترون چربی شیر (چکیده)
890 - تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای گرم مثبت جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به وزم پستان درمانگاهی و تحت درمانگاهی در دامداریهای صنعتی مشهد (چکیده)
891 - مفهوم شهر در شعر شفیعی کدکنی (چکیده)
892 - تحلیل خرابی خستگی لوله های حفاری در حفاری جاه های جهت دار (چکیده)
893 - تاثیر خستگی چرخشی روی استحکام تسلیم نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
894 - تاثیر خستگی چرخشی روی پارامترهای مکانیکی نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
895 - ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودر خاک سنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان (چکیده)
896 - تهیه بسترهای سلیکاتی مزو متخلخل MCM-41 کروی و میله ای (چکیده)
897 - تشخیص بابزیا اویس در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش (چکیده)
898 - A serologic study of neosporosis associated with abortion in dairy cattle in mashhad asrea (چکیده)
899 - A serologic study of toxoplasmosis abortion in sheep in mashhad asrea (چکیده)
900 - Attemted transmission of Babesia ovis by Rhipicephalus sanguineus and Hyalomma Marginatum (چکیده)
901 - بررسی وضعیت آلودگی کرمهای دستگاه گوارش موشهای آزمایشگاهی (چکیده)
902 - بررسی نقش نانولوله کربنی چند دیواره در سازوکار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی (چکیده)
903 - اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط (چکیده)
904 - چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد (چکیده)
905 - تقویت برشی تیرهای بتن مسلح به کمک ورق های CFRP (چکیده)
906 - بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP با استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن (چکیده)
907 - ارزیابی رفتار خمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی (چکیده)
908 - ساخت کاتالیزور متالوسن جهت (چکیده)
909 - بهبود روش رد یابی چند ترک همزمان در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر (چکیده)
910 - ارتعاشات خمشی تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی و تأثیر پارامترهای ابعادی بر آن (چکیده)
911 - کاهش اتلاف انرژی در صنعت قند (چکیده)
912 - تعیین موقعیت مناسب سیبک فرمان خودرو در سیستم های فرمان رک و پینیون (چکیده)
913 - کنترل فعال ارتعاشات تیرهای کامپوزیتی با استفاده از لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
914 - مطالعه رفتار ترمودینامیکی و فیزیکی سرب در سیستم Al-Pb تهیه شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی (چکیده)
915 - بررسی پارامترهای مؤثر در فرآیند خشک کردن مواد غذایی با امواج مایکروویو (چکیده)
916 - اندازه گیری تغییرات نقطه ذوب ذرات نانومتری Pb پخش شده در زمینه A1 (چکیده)
917 - بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط (چکیده)
918 - بررسی تجربی اثر قطر، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
919 - طراحی و ساخت محفظه گرمایش مورد استفاده در صنایع غذایی با کمک لوله های حرارتی (چکیده)
920 - کاربرد لوله های حرارتی در سیستم های بازیافت حرارتی (فرآیند های خشک کن، سرد کن و رطوبت زدایی در صنایع غذایی) (چکیده)
921 - حذف کروم از محلول های آبی به کمک ضایعات کشاورزی (چکیده)
922 - تعیین ضریب نفوذ مؤثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال (چکیده)
923 - تحلیل تنشهای برون صفحه ای در صفحات کامپوزیتی با لایه گذاری متعامد تحت ارتعاشات آزاد (چکیده)
924 - بررسی اثر امواج فراصوت بر روی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال (چکیده)
925 - تأثیر بسته های محتوی نانوذرات نقره بر کیفیت و ماندگاری زرشک در مقایسه با بسته بندیهای معمولی پلی اتیلن (چکیده)
926 - ایجاد موتاسیون و بهینه سازی تولید آلفا آمیلاز غذایی از آسپرژیلوس اوریزه (Aspergillus Oryzae) (چکیده)
927 - بررسی تغییرات ویژگیهای پودر سیب زمینی تولید شده توسط توانهای مختلف مایکروویو (چکیده)
928 - بررسی واکنشهای قهوه ای شدن و منحنی های خشک شدن برشهای سیب زمینی و میزان ترکیبات شیمیایی پودرهای سیب زمینی تولید شده توسط توانهای مختلف مایکروویو (چکیده)
929 - بررسی تأثیرات درجه حرارت و سرعت جریان هوا در خشک کردن صنعتی آویشن گونه برگ باریک روی مقادیر کمی اسانس استحصالی (چکیده)
930 - تحلیل تلرانسی مجموعه شیطانک کمربند ایمنی خودرو (چکیده)
931 - کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت (چکیده)
932 - حسابداری محیط زیست (چکیده)
933 - بررسی روشهای سنتی و نوین در ارزیابی طرحهای سرمایه ای (چکیده)
934 - تغییر نگرش در نحوه آموزش حسابداری (چکیده)
935 - گزارشگری مالی و دیدگاه استفاده کنندگان برون سازمانی (چکیده)
936 - Academic and Business Dishonesty : A comparison of Iranian and Australian Accounting Students. (چکیده)
937 - تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارهای مکانیکی و حرارتی (چکیده)
938 - تحلیل استاتیکی صفحات کامپوزیتی هوشمند با روش نوین حل دقیق (چکیده)
939 - ارائه روش نوین حل دقیق در تحلیل استاتیکی صفحات مرکب هوشمند با شرایط مرزی مختلف (چکیده)
940 - بررسی روشهای مختلف بهینه سازی سازه های کامپوزیتی (چکیده)
941 - تحلیل خمش ورقهای چند لایه کامپوزیتی با شرایط مرزی مختلف (چکیده)
942 - عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری (چکیده)
943 - تکنولوژی جدید مبدل های حرارتی صفحه ای در راستای بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
944 - حل معادلات ارتعاشات غیرخطی با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی (چکیده)
945 - محاسبه ظرفیت باربری ستونهای دارای ترک باز لبه ای تحت بار متمرکز محوری به روش ماتریس انتقال (چکیده)
946 - ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانس های ارتعاشی تیر (چکیده)
947 - طراحی نرم افزار تحلیل پیچش مقاطع غیر دایره ای بر مبنای تئوری غشائی پرانتل (چکیده)
948 - مدلسازی و بهینه سازی ارتعاشات سیلندر ناشی از گردابه ها بوسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
949 - تحلیل فرکانسی سازه های هوایی دارای ترک عرضی (چکیده)
950 - مدل سازی و تحلیل ارتعاشات غیر خطی چرخ هواپیما (چکیده)
951 - بهبود روش ردیابی ترک در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر (چکیده)
952 - تاثیر دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاری (چکیده)
953 - بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک بر چقرمگی شکست نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم (چکیده)
954 - آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
955 - مقایسه جیره غذایی تحقیقاتی - تولیدی گوسفند پرواری (چکیده)
956 - عوامل موثر بر پذیرش مبارزه زیستی با کرم گلوگاه انار در استان خراسان رضوی ( مطالعه موردی) (چکیده)
957 - تاثیر بیمه بر بهره وری تولید گندم استان مازندارن: کاربرد مدل تجزیه (چکیده)
958 - برآورد هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران (چکیده)
959 - فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاک (چکیده)
960 - عوامل موثر بر کارایی شرکت های مکانیزه کشاورزی در استان خراسان (چکیده)
961 - بررسی کارآیی فنی سیب زمینی کاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنورد (چکیده)
962 - رشد بهره وری کل عوامل تولید زیستی، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در تولید گندم دیم (چکیده)
963 - بررسی میزان تمایل و عوامل موثر بر تبدیل زباله به کمپوست توسط خانوارها در کلان شهر مشهد (چکیده)
964 - سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالی (چکیده)
965 - کارکرد نظام پیشنهادی ودیعه- بازپرداخت در مدیریت زباله های قابل بازیافت کلان شهر مشهد (پذیرش و درآمدزایی) (چکیده)
966 - کاربرد معیار آنتروپی در ارزیابی درجه اهمیت فعالیتهای بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت استان خراسان (چکیده)
967 - ارزیابی شبکه بازاررسانی شیر در استان خراسان (چکیده)
968 - بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (چکیده)
969 - تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اول (چکیده)
970 - بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک (چکیده)
971 - طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C (چکیده)
972 - تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسان (چکیده)
973 - الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‎های مبادله ( مطالعه موردی ). (چکیده)
974 - بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
975 - بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام) (چکیده)
976 - بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان (چکیده)
977 - سعید نفیسی و تاریخ بیهقی (چکیده)
978 - چگونگی،طراحی و اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت (چکیده)
979 - اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت وچگونگی آن (چکیده)
980 - حسابرسی در عصر تجارت الکترونیک (چکیده)
981 - ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهد (چکیده)
982 - مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیک (چکیده)
983 - اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژنه بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa L) (چکیده)
984 - طبقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره هند به زبان فارسی (چکیده)
985 - تأثیر صور خیال ادبی بر نگار گری مکتب شیراز (چکیده)
986 - تأثیر رساله فی حقیقه العشق بر شعر حافظ (چکیده)
987 - شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه (چکیده)
988 - از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی (چکیده)
989 - رودکی در شاهنامه (چکیده)
990 - طیقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره به زبان فارسی (چکیده)
991 - آموزش شهروندی در آینه برنامه کودک (چکیده)
992 - نقش مولفه های برنامه درسی در خود کنترلی دانشجویان ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
993 - کنکاشی با رویکرد تربیتی در جزء هفتم قرآن (چکیده)
994 - ارزشیابی برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی از حیث کارآفرینی (مطالعه موردی: خراسان رضوی) (چکیده)
995 - بررسی نگرش زنان نابارور در مرحله End Stage به دریافت جنین (چکیده)
996 - آموزش یا پرورش دینی، نقدی بر محتوای تعلیمات دینی در آموزش و پرورش همگانی (چکیده)
997 - نقش مولفه های برنامه درسی در اعتیاد پذیری دانشجویان (چکیده)
998 - نقش مولفه های برنامه درسی در امید به آینده دانشجویان (چکیده)
999 - نقش مولفه های برنامه درسی در مسئولیت پذیری دانشجویان (چکیده)
1000 - مقایسه احساس خوب بودن در گروههای جنسی و مشاغل مختلف (چکیده)
1001 - بررسی محتوای کتب درسی دوره های راهنمایی و متوسطه از حیث تربیت جنسی (چکیده)
1002 - تاثیر نرخ کرنش روی تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در دمای بالا (چکیده)
1003 - بررسی تاثیر دما روی رفتار تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در نرخ کرنش ثابت (چکیده)
1004 - تأثیر سیکل‏های عملیات حرارتی روی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‏نزن مارتنزیتی رسوب سخت شونده 17-4PH (چکیده)
1005 - ایجاد پوششهای ضد خش بر روی زیر لایه های فلزی با استفاده از فناوری نانو (چکیده)
1006 - بررسی پارامترهای آسیاکاری بر تولید پودر نانو ساختار Ni3Al به روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
1007 - تشکیل ترکیبات بین فلزی در کامپوزیتAl/Ni3Al تفجوشی شده در دماهای مختلف (چکیده)
1008 - بیدل پژوهی در افغانستان: پیشینه و گستره (چکیده)
1009 - نظری اجمالی بر حسابرسی و نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثر آن بر اقتصاد بخش عمومی (چکیده)
1010 - بررسی کارایی شاخص RI در ارزیابی شرکتهای عضو بورس در مقایسه با نسبتهای ROI,ROE,P/B,P/E (چکیده)
1011 - نظری اجمالی بر روند توسعه صنعت در استان خراسان (چکیده)
1012 - بررسی اثر خاک رس و زمان آسیاکاری بر مورفولوژی پلی اتیلن (چکیده)
1013 - بررسی خواص گرمایی نانوکامپوزیت های پلی اتیلن- خاک رس (چکیده)
1014 - مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی مشترک بین دانشجویانی که ازدواج دانشجویی داشته اند با دانشجویانی که ازدواج غیر دانشجویی داشته اند (چکیده)
1015 - بررسی های ژئوشیمیائی و کانی شناسی سنگ آهن توده C شمالی و باغک در معدن سنگان (چکیده)
1016 - جایگاه کتابخانه ها مدارس در پشتیبانی از طرح ارزشیابی توصیفی نظام آموزش ابتدایی (چکیده)
1017 - بررسی میزان و عوامل موثر بر درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی (چکیده)
1018 - تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه ای (چکیده)
1019 - از آرمان ها تا واقعیت: تحلیلی از مهم ترین چالش ها و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در عصر حاضر (چکیده)
1020 - بررسی میزان همخوانی سرعنوان های موضوعی فارسی با کلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی در حوزه های علوم انسانی، علوم اتماعی، علوم کاربردی و علوم محض (چکیده)
1021 - ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (چکیده)
1022 - بررسی میزان کارایی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان (چکیده)
1023 - بررسی تاثیر زمان آسیاکاری بر خواص فیزیکی آلیاژ NiTi (چکیده)
1024 - بررسی عوامل مثر بر زمان و دمای احتراق کامپوزیتTiC- Al2O3 تولید شده به روش سنتز احتراقی با استفاده از امواج مایکروویو (چکیده)
1025 - استفاده از روش سل-ژل برای تولید نانوکامپوزیت Ni/SiO2 در شرایط احیاء مختلف و بررسی پارامترهای موثر بر روی ژل شدن آن با کمک روش تاگوچی (چکیده)
1026 - بررسی هوازدگی سنگ ساختمانی در کلان شهر مشهد (چکیده)
1027 - بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان (چکیده)
1028 - نقش درک گفتگویی در استدلال تئوری ذهن (چکیده)
1029 - رابطه زبان و تفکر اجتماعی (چکیده)
1030 - جاده سازی و ناپایداری ژئومورفیکی در مناطق بیابانی (چکیده)
1031 - اخلاق و واقعیت (چکیده)
1032 - برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خدا (چکیده)
1033 - تأملی در آرای هایدگر و گادامر (چکیده)
1034 - نقد جناس مضارع و لاحق در کتب بلاغی (چکیده)
1035 - سبک سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثر (چکیده)
1036 - بررسی رادیو گرافیکی و کلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولز سگ (چکیده)
1037 - نقد گمانه های دکتر نصر حامد ابوزید (چکیده)
1038 - اخلاق و نسبیت (چکیده)
1039 - تحلیل فلسفی و فلسفه تحلیلی (چکیده)
1040 - معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی (چکیده)
1041 - کثرتگرایی دینی در بوته نقد (چکیده)
1042 - جغرافیای فرهنگی زبان فارسی (چکیده)
1043 - بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر 2 نیروگاه توس – تهران- 1385 (چکیده)
1044 - تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان ها (چکیده)
1045 - نقش روابط عمومی سازمانی در فرایند مدیریت راهبردی، (چکیده)
1046 - مقایسه تطبیقی حکمت اشراق و حکمت زرتشتیان (چکیده)
1047 - آزادی، بایدها و نبایدها (چکیده)
1048 - پذیرش یا رد هرمنوتیک (چکیده)
1049 - بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران (چکیده)
1050 - مدلسازی ریاضی غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل (چکیده)
1051 - بررسی اثرات غیرایده‌آلی فاز گاز، افت فشار، پلاریزاسیون غلظت و کالیبراسیون دستگاه‌ها بر نتایج تراوش‌پذیری حاصل از مدول‌های الیاف توخالی در مقیاس آزمایشگاهی به کمک مدلسازی (چکیده)
1052 - ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع چغتدر قند استانهای مختلف کشور (چکیده)
1053 - اثر متقابل بنتونبت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغهای تخمگذار از 36-48 هفتگی (چکیده)
1054 - اثر دسترسی آزاد گندم کامل، سطح گندم جیره و مکمل آنزیمی روی عملکرد جوجه گوشتی (چکیده)
1055 - بازنمایی خودی دیگری در گزارش های تاریخی روزگار قاجار 1 (چکیده)
1056 - Possible Utilization of Halophytes as Alternative Crops in Saline Agroecosystems (چکیده)
1057 - سازو کار تشکیل فیبرولیت در هاله دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)
1058 - روند تغییرات نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران(2006-1966) (چکیده)
1059 - کاربرد پروتئین جداسازی شده بعنوان شاخصی در تشخیص زود هنگام ناسازگاری پیوند ارقام گلابی روی پایه کوئینز (چکیده)
1060 - اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیت (چکیده)
1061 - وقوع تیپ B ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند (BNYVV) عامل بیماری رایزومانیا در استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
1062 - شناسایی و تعیین پراکندگی گونه های Heterodera در مزارع چغندر قند منطقه مشهد (چکیده)
1063 - بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پژوهشی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1064 - تاثیر مشارکت اجتماعی بر احساس تغییرات فرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1065 - تحلیل گفتمان عینی وذهنی در استفاده از اینترنت (چکیده)
1066 - بررسی فردگرائی دانشجویان دانشگاه فردوسی وعوامل موثر برآن (چکیده)
1067 - بررسی تاثیر آموزش بانوان در ارتقای فرهنگ بهینه برق خانگی در مشهد (چکیده)
1068 - آمایش فرهنگی وعدالت شهری در مناطق شهرداری مشهد (چکیده)
1069 - مطالعه موردی با تاکید برروش شناسی کیفی (چکیده)
1070 - بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات–زیرجان گناباد، خراسان رضوی، ایران (چکیده)
1071 - الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیوم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریزساختار زمینه ی چدن ها با گرافیت کروی (چکیده)
1072 - اثر آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن های نشکن آستمپر شده (چکیده)
1073 - ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور (چکیده)
1074 - هیستو پاتولوژی روده کنه هیالوما آناتولیکم پس از خونخواری بر روی خرگوش های ایمن شده علیه آنتی ژن های روده کنه (چکیده)
1075 - نگرش سیستماتیک در مدیریت بسته بندی (چکیده)
1076 - نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی (چکیده)
1077 - بنیادهای بهداشت روانی در رهنمودهای قرآن کزیم (چکیده)
1078 - تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه بر افزایش انگیزش (چکیده)
1079 - اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (چکیده)
1080 - اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی نخود (چکیده)
1081 - بررسی جایگزینی کاه جو خیسانده شده با یونجه و تاثیر آن بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری (چکیده)
1082 - اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری نژاد هلشتاین بر تولید و ترکیب شیر (چکیده)
1083 - اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری هلشتاین بر غلظت پلاسمایی لپتین، گلوکز و (چکیده)
1084 - تاثیر خوراک های غنی از پروتئین و یا حاوی پروبیوتیک بر شاخص های تولیدی گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
1085 - مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری (چکیده)
1086 - پیش بینی کیفیت میکروبی شیر خام بر اساس مدل های ریاضی (چکیده)
1087 - ارائه روش نوینی در دنیا جهت شناسایی مقاومت نماتودها از (چکیده)
1088 - مطالعه فراوانی انگلهای کرمی دستگاه گوارش شتر در کشتارگاه مشهد (چکیده)
1089 - بررسی میزان شیوع تریپانوزوما اوانسی در شترهای ارجاعی به کشتارگاه مشهد (چکیده)
1090 - بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر میزان تجمع فلزات کمیاب در کمپوت گیلاس (چکیده)
1091 - بررسی قابلیت کشش پذیری پنیر پیتزا به روش حلقه و گلوله (چکیده)
1092 - Integrating general, non-topical terms into online thesauri: a new approach towards improving retrieval relevance on the Web through natural language terms (چکیده)
1093 - از آرمانها تا واقعیت: تحلیلی از مهمترین چالشها... (چکیده)
1094 - مبانی نظری و عوامل مؤثر بر فرایند راهنمایابی و استفاده کاربران از امکانات کمکی در نرم‌افزارهای پایگاه‌های اطلاعاتی (چکیده)
1095 - اثر الحاق به WTO بر صنایع غذایی استان از نگرش مدیران (چکیده)
1096 - بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسان (چکیده)
1097 - ترجمه ماشینی (چکیده)
1098 - تخمین MTTR سیستم های کامپیوتری به روش شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه آن با روش های تحلیلی (چکیده)
1099 - بررسی تاثیر مجتمع سازی سیستم های الکترونیکی در رشد شاخص های قابلیت اطمینان، تعمیرپذیری و قابلیت دسترسی آنها (چکیده)
1100 - کاربرد آلگوریتم معماری سلسله مراتبی برای پیش بینی قیمت برق در میان مدت (چکیده)
1101 - ارزیابی نقش قراردادهای تضمینی ظرفیت در پایداری بلند مدت بازار برق (چکیده)
1102 - برنامه ریزی کوتاه مدت تامین سوخت نیروگاهها در شرایط بحران (چکیده)
1103 - ارزیابی مقادیر کلسیم- فسفر و منیزیوم سرم گاوهای شیری در تعداد زایشهای مختلف (چکیده)
1104 - ارزیابی اثر نوع ورید بر عیار سرمی کلسیم- فسفر و منیزیوم در گروه های مختلف گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
1105 - تخمین میزان ضایعات تیغه برش کمباین با نظریه هندسه فرکتالی (چکیده)
1106 - طراحی یک آلگوریتم کاربردی پیش بینی بار به کمک شبکه های عصبی با هدف کاهش جریمه پرداختی خریداران بازار برق با استفاده از آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
1107 - طراحی نرم افزار تعیین قیمت انرژی مصرفی انواع مشترکین با توجه به استقلال شرکتهای توزیع (چکیده)
1108 - ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه (چکیده)
1109 - بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (چکیده)
1110 - ارزیابی دمای پوشش سبز جهت زمان بندی آبیاری و عملکرد گیاه گندم زمستانه (چکیده)
1111 - مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت در فاز توزیع مجدد (چکیده)
1112 - پوشش دهی مکانوشیمیایی سطوح فلزی به روش آسیاکاری مکانیکی (چکیده)
1113 - روش جدید تولید پانل ساندویچی فلزلت شامل لایه متخلخل میانی با استفاده از فرایند سنتز احتراقی (چکیده)
1114 - تولید در جای کامپوزیت نانوساختار Cu-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی (چکیده)
1115 - احیای ایزوترم گندله های سنگ آهن در بستر ثابت زغال (چکیده)
1116 - تولید کامپوزیت نانوساختار Ni-Al2O3 به روش MSR (چکیده)
1117 - احیای مکانوشیمیایی همزمان اکسید مس، اکسید روی و اکسید سرب و تاثیر دما و نسبت وزنی گلوله به پودر بر آن (چکیده)
1118 - سنتز مکانوشیمیایی کامپوزیت نانوساختار برنج – آلومینا از طریق احیاء همزمان اکسیدهای مس و روی بوسیله آلومینیوم و کربن (چکیده)
1119 - پیش بینی محدوده ترکیبی مناسب برای تولید آلیاژ آمورف در سیستم Ni-Sn به روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
1120 - ایجاد پوشش کاربید تنگستن روی سطوح آلومینیومی به روش مکانو شیمیایی (چکیده)
1121 - روشی نوین برای رسوب سختی سطحی آلیاژ های آلومینیوم (چکیده)
1122 - Fatigue Anisotropy in a Wrought Aluminum Alloy (چکیده)
1123 - بررسی غلظت یون های اسیدی در باران های پاییزه و بهاره و تخمین میزان نهشت اسیدی در ناحیه مشهد (چکیده)
1124 - تاثیر کمی و کیفی موج دهی با امواج فراصوت بر خشک شدن قطعات برش خورده سیب (چکیده)
1125 - بررسی شکلهای شیمیایی عناصر سنگین کبالت ، کادمیم نیکل روی و مس در خاکهای آبیاری شده... (چکیده)
1126 - مطالعه سرعت تجزیه بقایای گیاهی گندم، یونجه و گوجه فرنگی در شرایط آزماشگاهی (چکیده)
1127 - قابلیت جذب سرب، نیکل و روی توسط سلول و پلی ساکارید خارج سلولی باکتری سینوریزوبیوم (چکیده)
1128 - تلقیح گیاه یونجه با جدایه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه (چکیده)
1129 - ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان (چکیده)
1130 - تنوع پلاسمید ی باکتریهای سینوریزوبیوم (چکیده)
1131 - تاثیر هوادهی خاک و ملاس چغندر قند بر رشد و نمو کرم خاکی اسنیا فتیدا بستر کود گاوی (چکیده)
1132 - فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت (چکیده)
1133 - تاثیر شرایط عملیات حرارتی بر تشکیل فاز گرافیت در فولاد آلیاژی پرکربن (چکیده)
1134 - تاثیر درجه حرارت آنیل کردن بر گرافیت زایی فولادCK45 (چکیده)
1135 - افزایش میزان گرافیت زایی چدن های غیرآلیاژی درسرعت های سرد کردن بالا (چکیده)
1136 - بررسی تحولات ترمودینامیکی فرآیند گرافیت زایی فولاد های هایپر یوتکتوئید (چکیده)
1137 - بررسی اثر عنصرآلیاژی آلومینیوم بر ریزساختار و سختی چدن نشکن (چکیده)
1138 - بررسی خوردگی کنسول ها در خطوط توزیع نیروی منطقه ساحلی چابهار (چکیده)
1139 - تدوین دانش فنی ریخته گری سگمنت نازل ردیف اول توربین گازی (چکیده)
1140 - تاثیر شرایط اقلیمی بر تخریب زود هنگام قطعات داغ توربین های گازی کنارک (چکیده)
1141 - فرمولی برای میانگین مربع خطا براوردگرهای غیرخطی موجکی (چکیده)
1142 - آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپی (چکیده)
1143 - برآورد واریانس تابع بقاء شرطی مبتنی بر مدل مخاطرة متناسب کاکس در حالتی که پراکندگی مشاهدات بسیار زیاد باشد (چکیده)
1144 - تحلیل داده های سانسور شده میانی و کاربردهای آن (چکیده)
1145 - طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع دو در توزیع نمایی (چکیده)
1146 - بررسی تاثیر داروی آلبندازول در موشها در جلوگیری از تشکیل کیست هیداتید پس از چالش با پروتواسکولکس (چکیده)
1147 - Stress Distribution in Watermelon (cv. ‘Crimson sweet’) Under Axial Compression (چکیده)
1148 - Classification and analysis of fruit shapes in long type watermelon using image processing (چکیده)
1149 - مقایسه میزان پلی ساکارید خارج سلولی توسط باکتری سینوریزوبیوم (چکیده)
1150 - تغییرات فصلی دریافت و کارایی نور در چغندر قند (چکیده)
1151 - کاربرد نرم افزارهای شبیه ساز MTDATA و Thermo-Calc در محاسبه نمودارهای فازی سیستم Fe-C-Al-Si (چکیده)
1152 - اطلاع متقابل در رکورد ها (چکیده)
1153 - رکوردها و حجم نمونه (چکیده)
1154 - مقایسه دو روش استخراج رکوردها از دیدگاه اطلاع فیشر (چکیده)
1155 - بررسی تأثیر روانساز و دمای فشردن بر خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر (چکیده)
1156 - مسیریابی فازی مبتنی بر قید در شبکه های MPLS (چکیده)
1157 - تحلیل جداول توافقی بر اساس استنباط شواهدی در حالت حجم نمونه کوچک (چکیده)
1158 - بهینه سازی فرآیند عملیات حرارتی فولاد ابزار تندبر( HSS ) AISI M42 (چکیده)
1159 - توابع مفصل چند جمله ای و وابستگیهای منفی (چکیده)
1160 - مفاهیمی از آنتروپی نوزیع پواسون و دو جمله ای (چکیده)
1161 - گسل درونه استقرار سکونتگاههای انسانی در منطقه کاشمر (چکیده)
1162 - بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (چکیده)
1163 - بررسی بیماریهای گوجه فرنگی در شهرهای شمالی استلن خراسان (چکیده)
1164 - بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران (چکیده)
1165 - تحلیل سرمایه گذاری مولد گازسوز با توجه به شرایط خرید تضمینی انرژی در بازار برق (چکیده)
1166 - پیاده سازی قیود غیر خطی برنامه ریزی واحدها در بازار برق ایران با مدل ترکیبی صفر و یک (چکیده)
1167 - مطالعه اثر استفاده از نمکهای انیونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخصهای بیوشیمیائی سرم گاو شیری (چکیده)
1168 - مقایسه اثرات تجویز hcg و gnrh و پروژسترون بر میزان آبستنی گاوهای شیری repeat breeder (چکیده)
1169 - آزمونهای بیوشیمیائی خون: مروری بر اثر مواد ضد انعقاد مختلف و مقایسه پلاسما با سرم خون در حیوانات (چکیده)
1170 - تحلیل، بررسی و پیش بینی داده های بورس تهران مربوط به چند شرکت سرمای گذاری بوسیله سریهای زمانی (چکیده)
1171 - مشخصه سازیهایی برای ترتیب های لورنتس در خانواده توزیع های درآمد (چکیده)
1172 - مدلسازی و شبیه سازی انتقال جرمی غیر دائم PBDEs در سه محیط هوا، آب و خاک (چکیده)
1173 - مدلسازی و شبیه سازی شار درجداسازی غشایی آنتوسیانین از گلبرگ زعفران با استفاده از روشهای تجربی و شبکه عصبی (چکیده)
1174 - مدلسازی و شبیه سازی جداسازی تصفیه b-کاروتن از بذر هویج با استفاده از سیستم مرکب استخراج فوق بحرانی - نانوفیلتراسیون (چکیده)
1175 - آنالیز CFD مبدل کاتالیستی با نرم افزار فلوئنت برای کاهش آلودگی هوا (چکیده)
1176 - طراحی روش الایزای غیرمستقیم برای بررسی آنتی بادی های سرمی در گوسفندان آلوده به دیکروسلیوم (چکیده)
1177 - نرخ شکست معکوس و میانگین باقیمانده عمر معکوس درتوزیع های طول عمر گسسته (چکیده)
1178 - ترتیب نسبت درستنمایی متناسب و کاربردهای آن (چکیده)
1179 - برآورد منحنی لورنز و ضریب جینی به روش پارامتری (چکیده)
1180 - نگرشی مجدد در مورد تأثیر شوری بر تبخیر (چکیده)
1181 - بیو نانوماشبن ها: تلفیقی از بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی (چکیده)
1182 - Proposed Dynamic Soil Pressure Diagram on Rigid Walls (چکیده)
1183 - بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر انتقال رسوب در شرایط سیلاب طغیانی (چکیده)
1184 - طراحی فیلترهای موجبری صفحه E و صفحه H با استفاده از تطبیق مودها و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1185 - مدل پیش بینی بار کف در رودخانه فصلی (چکیده)
1186 - نقش اپتامرها در تشخیص سلولهای سرطانی (چکیده)
1187 - اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک (چکیده)
1188 - بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع (چکیده)
1189 - طراحی و تحلیل سوئیچ تمام نوری بلور فوتونی با طول کم (چکیده)
1190 - طراحی یک عنصر نوری پراشی برای تخت کردن پرتوی گوسی لیزر CO2 به وسیله الگوریتم طیف زاویه ای تکراری (چکیده)
1191 - برآورد میانگین توزیع انتشار در فرآیند گالتون-واتسون (چکیده)
1192 - افزایش گاف کامل در ساختارهای کریستال فوتونی تیغه ای (چکیده)
1193 - سعید نفیسی و تاریخ بیهقی (چکیده)
1194 - شبیه سازی تزریق DME به گاز طبیعی جهت عملیات رفع بیشینه مصرف (Pick shaving) (چکیده)
1195 - بررسی مکان مناسب تزریق DME بعنوان یک ماده غنی ساز به گاز طبیعی از نقطه نظر فنی و اقتصادی (چکیده)
1196 - مطالعه بیومتری و هیستومورفومتری دژپیه های لنفاوی پیش کتفی ، پیش رانی و رکبی طبیعی در گوسفند لری بختیاری (چکیده)
1197 - صرفه جوئی انرژی در صنعت قند نیشکری (کریستالیزاسیون) (چکیده)
1198 - مطالعه آناتومیکی جیب حلقی اسب در درمانهای جراحی (چکیده)
1199 - مطالعه آناتومیکی و تکنیکهای جراحی در بیماریهای ناویکولار (چکیده)
1200 - استفاده از اشعه مایکروویو در کاهش آلودگی سطحی لاشه طیور به باکتری سالمونلا تایفی موریوم (چکیده)
1201 - انتخاب و رتبه بندی سیستم‌های آبیاری بارانی و سنتی در استان خراسان رضوی (چکیده)
1202 - بررسی عملکرد کنترل کننده PID مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
1203 - شبیه سازی دینامیکی بیوراکتور تولید مخمر نانوائی (چکیده)
1204 - مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی از طریق شبیه‌سازی کامپیوتری (چکیده)
1205 - تولید بیواتانل از ضایعات چوب (چکیده)
1206 - بررسی کیفیت روغنهای سرخ کردنی بر حسب شاخص رنگی، ضریب شکست و ویسکوزیته طی فرایند سرخ کردن (چکیده)
1207 - بررسی فون سوسماران بخش صالح آباد تربت جام, استان خراسان رضوی (چکیده)
1208 - روغن سبوس برنج راهی برای کاهش ضایعات آسیاب برنج (چکیده)
1209 - استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی (چکیده)
1210 - بررسی ساختار شیمیایی روغن بادام وحشی (Amygdalus scoparia) در ایران (چکیده)
1211 - بررسی و مقایسه ساختار شیمیایی روغن دو رقم رایج کانولا (اوکاپی، طلایه یا کبری) در ایران (چکیده)
1212 - بررسی نقش آموزش های غیررسمی در توانمند سازی روانی- آموزشی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) (چکیده)
1213 - طراحی و ساخت وسیله ای برای استحصال آب از مه و ابرهای قله ای (چکیده)
1214 - خواص دینامیکی نقاط مختلف میوه در آزمون ضربه (چکیده)
1215 - پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی فشار و اختلاف فشار سطح دریا با استفاده از مدل های آماری (چکیده)
1216 - بررسی ارتباط نشانه های پهن مقیاس اقلیمی با بارش خراسان (چکیده)
1217 - طراحی و اجرای یک مدل ترمودینامیکی به منظور پیش بینی دمای حداقل ناشی از تجمع هوای سرد در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی در ارتفاعات دربند تهران) (چکیده)
1218 - مقایسه چند مدل برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک به منظور استفاده بهینه از مدل های تابش (چکیده)
1219 - چالش‌های مشاوره و مشاوران ایران در قرن 21 (چکیده)
1220 - بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,GHR,GHRHR بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
1221 - پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
1222 - مدلسازی و کنترل غیرخطی بیوراکتور تولید مخمر نان (چکیده)
1223 - مدلسازی تقاضای گاز طبیعی در استان خراسان (چکیده)
1224 - سیستم خطوط لوله حلقوی جهت افزایش ظرفیت انتقال گاز طبیعی (چکیده)
1225 - بررسی چند شکلی ژنGDF- 9 و ارتباط آن با میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
1226 - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای کبک استان خراسان به کمک توالی میتوکندریDNA (چکیده)
1227 - بررسی بیماریهایDUMPs و CVM ژنتیکی در گاو های نر هلشتاین ایرانی (چکیده)
1228 - محاسبه نرخ تشکیل هیدرات متان در راکتورهای همزن دار پیوسته (چکیده)
1229 - بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,IGF-I بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
1230 - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای کبک استان خراسان به کمک نشانگرRAPD (چکیده)
1231 - تشخیص بیماری ژنتیکی سندرم بره عنکبوتی در گوسفندان بلوچی و قره گل به روشPCR- RFLP (چکیده)
1232 - ارائه روش کنترل خود بهینه برای آرایش دو برج تقطیر متوالی جهت کاهش مصرف انرژی (چکیده)
1233 - مدل سازی دینامیکی تغییرات دما در بیوراکتورهای همزده شده حالت (چکیده)
1234 - مدلسازی شرایط تشکیل هیدرات گازی اتان و پروپان در محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
1235 - شبیه سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز (چکیده)
1236 - بررسی فرآیند های مختلف تولید متانول با استفاده از گاز سنتز حاصل ازگازطبیعی وتحلیل اثر دما و فشار برروی میزان متانول تولیدی (چکیده)
1237 - بررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان رسیدن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرم (چکیده)
1238 - اثر میکروانکپسولاسیون الزینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان (چکیده)
1239 - بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و سیستمی بر تلفات تبخیر و بادبردگی در آبیاری بارانی (چکیده)
1240 - مطالعه پتانسیل اثرات تبخیر و بادبردگی بر کارائی سیستم‌های آبیاری بارانی در دشت‌های استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
1241 - بهینه‌سازی کم آبیاری در ذرتهای زودرس (چکیده)
1242 - راهبردهای بهینه مدیریتی در بخش آبیاری فضای سبز (چکیده)
1243 - استراتژیهای ذخیره‌سازی و حفاظت از منابع آب در فضای سبز شهری (چکیده)
1244 - دستاوردهای استفاده از مدیریت طرح در پروژه‌های آب و فاضلاب مطالعه موردی مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار (چکیده)
1245 - مدل سازی رفتار حرارتی یک تانک عمودی (چکیده)
1246 - تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر (چکیده)
1247 - تاثیر بخار اسانس های استخراج شده از پوست میوه دو گونه مرکبات (Citrus) روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
1248 - سمیت تنفسی اسانس گیاهان اسطوخودوس Lavandula anguistifolia Mill و آویشن شیرازی Zataria multiflora Bioss روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
1249 - بررسی اثر سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Buniuum persicum و هل Elletaria cardamomum روی حشرات بالغ شپشه آرد (چکیده)
1250 - نقش بر در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته (چکیده)
1251 - بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه پنبه مطالعه موردی : استان خراسان شمالی (چکیده)
1252 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه بادام مطالعه موردی شهرستان تفت (چکیده)
1253 - اثر پدیده احتراق بر تولید آنتروپی در کوره‌های متان – هوا (چکیده)
1254 - مقایسه کمپوست های تولیدی در فصول سال و اثرات آنها بر جوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی (چکیده)
1255 - زمان‌بندی بهینه خط تولید کیک و کلوچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ترکیبی خطی (چکیده)
1256 - استفاده از برنامه ریزی ترکیبی غیر خطی (MINP) در تعیین اندازه بهینه ماشین آلات (چکیده)
1257 - اثر مقادیر مختلف شوری وعنصر بر روی عملکرد دانه وجذب عناصر غذایی گیاه جو (چکیده)
1258 - بررسی اثرات ریسک قیمتی مواد غذایی در انتخاب جیره ی بهینه گاو شیری (چکیده)
1259 - اثر نسبت های آنیونی کلر به سولفات درآب آبیاری وکود نیتروژن بر مقداروجذب عناصر غذایی،شاخص برداشت وکارآیی مصرف نیتروژن درجو (چکیده)
1260 - ارزیابی اقتصادی ایجاد گاوداری شیری مطالعه موردی شهرستان گناباد (چکیده)
1261 - بررسی عوامل موثر بر کاهش ضایعات برداشت غلات – کاربرد روش AHP و برنامه ریزی آرمانی (چکیده)
1262 - تاثیر خاک ونخاله های ساختمانی حاوی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد ودرصد موسیلاژوترکیبات شیمیایی دانه گیاه دارویی اسفرزه (چکیده)
1263 - اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفل (چکیده)
1264 - بررسی پارامترهای رشدی و تولیدمثلی شته Acyrthociphon pisum (Harris) روی تعدادی از ارقام نخودفرنگی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1265 - ارزیابی اثر بعضی ارقام کلزا (Brassica napus) روی تولیدمثل و تراکم جمعیت نماتد مولد سیست چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1266 - تاثیر لجن فاضلاب شهری غنی شده بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (چکیده)
1267 - تاثیر غنی سازی لجن فاضلاب شهری بر فعالیت آنزیم اوره آز (چکیده)
1268 - مقایسه جذب اورانیم در گیاهان سویا و آفتابگردان (چکیده)
1269 - دغدغه گفتگوی تمدنها در هزاره سوم میلادی (چکیده)
1270 - مقایسه کنترل کننده PID شبکه عصبی با دو روش تنظیم مرسوم (چکیده)
1271 - شبیه سازی واحد تقطیر میعانات گازی پالایشگاه خانگیران و تعیین شرایط عملیاتی دستگاهها وجریانهای مختلف با توجه به وضعیت خوراک واحد در حالت ﭘﺎیا (چکیده)
1272 - بهینه سازی شبکه های دو لایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
1273 - ارتقاء بهره وری پالایشگاه شهید هاشمی نژاد از طریق شبیه سازی و مطالعه اثر پارامترهای موثر بر برج جذب توسط نرم افزار Hysys (چکیده)
1274 - دلایل امکان تناسخ از نظر سهروردی (چکیده)
1275 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در رگرسیون سمبلیک برای تخمین بار نهایی تیر ورق ها تحت اثر بارهای موضعی (چکیده)
1276 - روش های کمکی تولید مثل در حقوق اسلامی (چکیده)
1277 - دانه خربزه خاقانی به عنوان منبع روغن (چکیده)
1278 - بررسی کاهش روغن در کنجاله زیتون با انزیم (چکیده)
1279 - بررسی تغییرات خونی در شتران آلوده به انگل دیپتالونما اوانسی (چکیده)
1280 - افزایش بهره وری کارخانجات باز یافت از طریق استخراج پکتین موجود در پوست هندوانه (چکیده)
1281 - بررسی آلودگی های انگلی دستگاه گوارش شترمرغ در گله های پرورشی اطراف شهر مشهد (چکیده)
1282 - تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی: راه حلی جهان شمول یا وابسته به موقعیت؟ (چکیده)
1283 - بررسی اثر استفاده از مواد هدفمند (FGMs) در ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- استخوان (چکیده)
1284 - نگهداری و بسته بندی پسته (چکیده)
1285 - پیش بینی بار میکروبی شیر خام بر اساس مدلهای ریاضی (چکیده)
1286 - حل عددی برخی از معادلات انتگرالی منفرد با استفاده از موجکهای دابشی (چکیده)
1287 - مطالعه اثر کاتالیست ، زمان رشد و مواد فعال سطحی بر روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا (چکیده)
1288 - بررسی آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته براساس تصحیح ضریب فراونی هرشفیلد (چکیده)
1289 - آنالیز تاثیر نرخ خرابی رله پشتیبان بر زمان تست دوره ای سیستم حفاظتی با استفاده از مدل درخت حوادث (چکیده)
1290 - کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت آب کشاورزی (چکیده)
1291 - طرح حفاظت دیستانس جدیدی در خطوط انتقال سه پایانه (چکیده)
1292 - هماهنگی بهینه رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1293 - آب یک کالای اقتصادی: مقایسه تعرفه‌های بلوکی فزاینده «IBT-con» با تعرفه نرخی فزاینده «IRT-cap (چکیده)
1294 - روش اکتیو جدید جهت تشخیص جزیره ای شدن در حضور واحدهای تولید پراکنده سنکرون (چکیده)
1295 - بررسی و ارزیابی قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی «AGE» (چکیده)
1296 - بررسی و ارزیابی استراتژیهای حفاظت از منابع آب در فضای سبز با تاکید بر استراتژیهای وابسته به قیمت‌ آب (چکیده)
1297 - تلفیق و ترکیب توابع فازی مرتبط با پارامترهای بارندگی و تبخیروتعرق جهت پایش خشکسالی (چکیده)
1298 - تعیین محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوائی-کابلی) به کمک سیستم استنتاج فازی - تطبیقی (چکیده)
1299 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان و دیستانس در شبکه های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1300 - الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در صورت تغییر ساختار شبکه (چکیده)
1301 - کنترل چند ناحیه ای بار فرکانس در فضای رقابتی صنعت برق با روش کنترل فیدبک خروجی بهینه (چکیده)
1302 - روشهای کاهش یا حذف افلاتوکسین (چکیده)
1303 - بررسی و کاربرد مدلهای انتقال گاز برای غشاء سیلیکا (چکیده)
1304 - بررسی اثر بسته بندی وشرایط نگهداری بر خواص حسی پسته برشته واریته اوحدی (چکیده)
1305 - تاثیر درجه حرارت و نوع بسته بندی وزمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی ومقایسه ان با فاکتورهای حسی (چکیده)
1306 - ارائه مکانیسمی برای انتقال هیدروژن از غشاء نامتقارن سیلیکا-آلومینا (چکیده)
1307 - بررسی تاثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئو رزین به دست امده از زعفران (چکیده)
1308 - بررسی روند تغییرات در فاکتورهای اندازه و شکل در برنج رقم طارم محلی طی مراحل مختلف پوست کنی با استفاده از اسکنر و پردازش تصویر (چکیده)
1309 - تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون میسلای روغن خام سویا (چکیده)
1310 - بررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان زمان رسانیدن بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرم (چکیده)
1311 - نقش مسیرانتقال سیگنال اکتادکانوئید در مکانیسم های مقاومت طبیعی گیاه برنج علیه بیمارگرهای نکروتروف (چکیده)
1312 - تعیین فرکانس بهینه آزمون غیرمخرب جریان گردابی به منظور تعیین عمق نفوذ کربن در فرآیند کربوراسیون (چکیده)
1313 - بررسی ویروس موزاییک زرد کدو مسمایی در استان خراسان (چکیده)
1314 - شناسایی تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس های موزاییک هندوانه تیپ 1 و 2 در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان (چکیده)
1315 - بررسی کلامی – فلسفی مسأله حشر حیوانات (چکیده)
1316 - تعیین عمق موثر نفوذ کربن در فرآیند کربوراسیون با روش غیر مخرب جریان گردابی (چکیده)
1317 - تعیین بهترین روش انتخاب فرکانس بهینه آزمون غیر مخرب جریان گردابی به منظور تعیین سختی (چکیده)
1318 - بررسی رفتار مکانیکی یک نانو سیم فلزی نیکل با استفاده از روش چند مقیاسه شبه پیوستار (چکیده)
1319 - بررسی رفتار کششی و فشاری نانوسیم های فلزی با استفاده از یک روش چند مقیاسه (چکیده)
1320 - مینیمم سازی وزن سازه های دو بعدی با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO) بر مبنای قید تنش (چکیده)
1321 - تحلیل عددی صفحه ساخته شده از مواد هدفمند به کمک القاء بار حرارتی مجازی (چکیده)
1322 - بررسی رفتار مکانیکی یک کریستال بدون نقص نیکل در دماهای متفاوت با استفاده از روش دینامیک ملکولی (چکیده)
1323 - بررسی اثر فرایند شرینک فیت (Shrink fit) بر عملکرد مخازن تحت فشار و تعیین شعاع های بهینه سیلندر های چند لایه به کمک حل تحلیلی (چکیده)
1324 - بررسی اثر تغییر جایگاه میراگر های جرمی در پاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح (چکیده)
1325 - استفاده از آنتی اکسیدان های زیست فعال با منشاء گیاهی(کوئرستین) جهت افزایش پایداریاکسیداتیو سیستم های چربی (چکیده)
1326 - بررسی تغییرات میزان کل ترکیبات فنولیک در چای سبز ایرانی دم آوری شده (چکیده)
1327 - بررسی اثر درصدهای مختلف گندم سنزده روی کیفیت آرد، خصوصیات رئولوژیک خمیر و کیفیت پخت نان بربری (چکیده)
1328 - بررسی ساختار شیمیایی روغن دو واریته رایج بنه(Pistacia Atlantica) در ایران (چکیده)
1329 - بهینه سازی قند گیری از ملاس به روش استفن (چکیده)
1330 - تاثیر افزودنیهای مختلف و زمان نگهداری در حالت انجماد بر زمان تخمیر و حجم مخصوص کراواسانهای ١ منجمد (چکیده)
1331 - کاربرد ترکیبات هیدروکلوئیدی دانه بالنگو شیرازی، ثعلب پنجه ای و کربوکس یمتیل سلولز به عنوان پایدار کننده در فرمولاسیون بستنی (چکیده)
1332 - اثر تمپرینگ برخواص مکانیکی خامه ی زده شده (چکیده)
1333 - استفاده بهینه از ضایعات نان (چکیده)
1334 - مقایسه و ارزیابی روش های تصفیه آب با توجه به اثرات آن بر بهبود ویژگی های شیمیایی ، میکروبی و کیفی نوشابه های گازدار (چکیده)
1335 - بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آب مصرفی کارخانجات نیشکر (چکیده)
1336 - بسته بندی روغنهای خوراکی (چکیده)
1337 - تکنولوژی ازن و کاربرد های آن در صنایع غذایی (چکیده)
1338 - کاربرد ازون در حل بعضی مشکلات بهداشتی (چکیده)
1339 - کاربرد Bacillus thuringiensis به عنوان یک عامل بیولوژیک در تولید مواد غذایی ایمن (چکیده)
1340 - کاربرد جایگزین های چربی در صنایع غذایی (چکیده)
1341 - معرفی تکنولوژی پیشرفته بهسازی آب کارخانجات نیشکر با استفاده از اوزن (چکیده)
1342 - مقایسه روشهای یون زدایی از آب مصرفی کارخانجات نیشکر (چکیده)
1343 - نگاهی به بسته بندی از دیدگاه رعایت اصول روانشناسی در جذب مشتری (چکیده)
1344 - بررسی اثر افزودن اسید استیک و اسید لاکتیک بر روی خواص مورفولوژیکی، میزان جذب روغن و بافت برنج دمسیاه در حین پخت (چکیده)
1345 - غذاهای دستکاری شده ژنتیکی و نگرانیهای مذهبی (چکیده)
1346 - محصولات ژلاتینی حلال (چکیده)
1347 - بررسی خواص فیزیکی دانه های بالنگو و شاهی (چکیده)
1348 - بررسی تاثیر رطوبت بر برخی خواص فیزیکی دانۀ انگور (چکیده)
1349 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، اصطکاکی و آیرودینامیکی انجیر خشک (چکیده)
1350 - استفاده از تکنیک پردازش تصویر در اندازه گیری خواص هندسی دانه های کوچک (چکیده)
1351 - شناسایی علائم ایستای دستبا استفاده از ویژگیهای مبتنی بر نمایش (چکیده)
1352 - شناسایی امضای دستنویس ایستا با استفاده از موجک Gabor (چکیده)
1353 - سیستم کمک به داوری مسابقات پینگ پنگ مبتنی بر بینایی ماشین (چکیده)
1354 - طراحی و ساخت یک سیستم تجاری برای آشکارسازی و شمارش خودرو با استفاده از فناوری پردازش تصاویر ویدیویی (چکیده)
1355 - ردیابی سه بعدی اشیای صلب به کمک یک دوربین و بررسی عوامل خطا (چکیده)
1356 - اثر افزایش ماده جامد بدون چربی شیر و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی ماست غلیظ شده (چکیده)
1357 - تأثیر نمک های مختلف بر گندزدایی و برخی خصوصیات شیمیایی شیرا به حاصل از تولید کمپوست (چکیده)
1358 - تأثیر مواد آلی مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نخود (چکیده)
1359 - ارزیابی تحمل به تنش گیاه جو در رابطه با نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری (چکیده)
1360 - مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
1361 - تعادل¬یابی بیلان آب زیرزمینی در یک دشت بحرانی (چکیده)
1362 - مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیرزمینی (چکیده)
1363 - محاسبه حداکثر بارش محتمل 24 ساعته (24PMP) به روش هانسون (مطالعه موردی: شمان استان خراسان). (چکیده)
1364 - افزایش راندمان آبیاری و نقش آن در وضعیت آب زیرزمینی (چکیده)
1365 - مطالعه اثر بارندگی با احتمالات مختلف بر الگوی کشت (چکیده)
1366 - بررسی ژئوشیمیایی و کانی شناسی سنگ آهن توده شمالی و باغک در معدن سنگان (چکیده)
1367 - کانسار طلای کوه زر تربت حیدریه مدل جدیدی از کانی سازی طلا (چکیده)
1368 - بررسی تولید - میزان ذخایر و صنایع معدنی در ایران و جهان در دهه گذشته (چکیده)
1369 - کانی شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی محدوده معدن کائولن همدی با نگرشی بر کانی سازی مس پورفیری، جنوب غرب سبزوار (چکیده)
1370 - بارزسازی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازیهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال، با استفاده از روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره لندست 7، جنوب غربی بیرجند (چکیده)
1371 - کانی شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی بخش شرق معدن کائولن همدی هلاک آباد، ناحیه اکتشافی مس پورفیری (سبزوار). (چکیده)
1372 - بررسی ژئوشیمیایی زغالسنگ پروده طبس و تأثیر معدنکاری بر آلودگی منابع خاکی منطقه (چکیده)
1373 - ژئوشیمی و کانی سازی درارتباط باکانی زایی مس در شرق نوار آلتراسیونی هلاک آباد -جنوب سبزوار (چکیده)
1374 - GEOCHEMISTRY OF QUATERNARY OLIVINE BASALTS FROM THE LUT BLOCK, EASTERN IRAN. AMERICAN GEOPHYSICAL UNION, FALL MEETING (چکیده)
1375 - پراکندگی عنصر آرسنیک و اثرات زیست محیطی آن در منطقه معدنی زغالسنگ پروده (چکیده)
1376 - کانی شناسی طلا در کانسار طلای کوه زر تربت حیدریه (چکیده)
1377 - کانی شناسی، سنگ منشأ و شرایط تشکیل کانسار آهن تیپ اسکارن غرب معدن ابوذر، منطقه شترسنگ، (چکیده)
1378 - پتروگرافی، دگرسانی , کانی سازی در ارتباط با کانی سازی مس پورفیری درمنطقه هلاک آباد، جنوب سبزوار (چکیده)
1379 - زمین شناسی، پتروگرافی و سنگ منشأ کانسار آهن تیپ اسکارن شرق معدن ابوذر، منطقه شترسنگ، شمال شرق سبزوار (چکیده)
1380 - معرفی NDT به وسیله دمانگاری با مادون قرمز (چکیده)
1381 - پایش وضعیت موتور های الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان (چکیده)
1382 - آنالیز حالات بالقوه خرابی وآثار آن (FMEA ) (چکیده)
1383 - ارائه روش اجرای نگهداری پیشگویانه توسط MCM در کاهش هزینه های نگهداری ماشین آلات تبدیل و فراوری مواد غذایی (چکیده)
1384 - طراحی آرگونومیک میز جراحی اسب (چکیده)
1385 - افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان (چکیده)
1386 - بررسی روند تغییرات در منحنی های فراوانی وقوع تبخیر تعرق (چکیده)
1387 - طراحی الگوی زراعی پایدار با تاکید بر مبادله آب مجازی (چکیده)
1388 - بهره وری آب در کشاورزی (چکیده)
1389 - بررسی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات (چکیده)
1390 - ماهواره استر و اکتشاف ذخایر طلا و مس پورفیری شناسایی نوع و برآورد عمق (چکیده)
1391 - شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم و پیش بینی نواحی پایداری (چکیده)
1392 - مدل‌سازی چند مقیاسی فرو رفتگی در صفحه و مقایسه پاسخ با مدل پیوستار (چکیده)
1393 - اثرات اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی مرکز شهر مشهد بر محله پایین خیابان (چکیده)
1394 - شخصیت بهرام گور در شاهنامه وهفت پیکر (چکیده)
1395 - بررسی خوردگی کنسول ها در خطوط توزیع نیروی منطقه ساحلی چابهار (چکیده)
1396 - اولین گزارش از ویروسVسیب زمینی (PVV)در ایران (چکیده)
1397 - نسبت تجربه های دینی، عرفانی و هنری (چکیده)
1398 - حکایت های مشایخ در مثنوی های عطار و کمّ و کیف نقل و روایت آنها (چکیده)
1399 - مطالعه ستارگان APبرای میدانهای مغناطیسی (چکیده)
1400 - بررسی تاثیر گرانش ستاره مرکزی بر ساختار سحابیهای سیاره نما (چکیده)
1401 - کنترل کیفیت تلسکوپ TBLو طیف سنج تابشی (چکیده)
1402 - تاثیر خود گرانش بر ساختار تعادلی یک قرص غیر چرخان (چکیده)
1403 - تحلیل خود مشابهی قرصهای خود گرانشی نازک (چکیده)
1404 - بررسی تاثیر گرانش ستاره مرکزی روی ساختار سحابیهای سیاره نما (چکیده)
1405 - بررسی چند شکلی DNAجدایه های Fusarium solani f. sp. pisiدر مزارع نخود استان خراسان رضوی و شمالی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
1406 - شناسایی و تعین پراکنش ویروس آ سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
1407 - بررسی ساختاردینامیکی شاره مغناطیده نسبیتی (چکیده)
1408 - بوستان (چکیده)
1409 - بررسی برخی اثرات توکسیک احتمالی ترنجبین در موش سوری (چکیده)
1410 - بیهقی, ابوالفضل (چکیده)
1411 - تاریخ ادبیات استوری (چکیده)
1412 - تاریخ بیهقی (چکیده)
1413 - تفسیر در ادب فارسی (چکیده)
1414 - تفسیر سور آبادی (چکیده)
1415 - جام جهان نما (چکیده)
1416 - حسنک وزیر (چکیده)
1417 - بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و براورد عمق یخبندان (چکیده)
1418 - Genesis of Afzalabad, Tourshak, and Chah Khoo magnesite deposits (eastern city of Birjand) based on elemental and Oxygen and Carbon isotopic studies (چکیده)
1419 - کانی شناسی اسکارن و سنگ منشأ معدن مگنتیت سنگان (چکیده)
1420 - اثر تداخل زمینه ای ( آرایش تمرین) بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر (چکیده)
1421 - اثر آرایش تمرین بر اکتساب،یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر (چکیده)
1422 - بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دانش آموختگان: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1423 - اثر مقاومت مغناطیسی بر ساختار ADAF (چکیده)
1424 - ایمنی کودکان در خانه: یک موضوع غفلت شده (چکیده)
1425 - بررسی اثر هدایت گرمایی بر قرصهای پهن رفت غالب در ساختار یک بعدی (چکیده)
1426 - تحلیل روانشناختی آموزش های ایمنی موجود در ایران برای کودکان (چکیده)
1427 - تحول درک خطر هنگام عبور از خیابان (چکیده)
1428 - تنوع مولکولی و مورفولوژیکی گل‌محمدی در ایران (چکیده)
1429 - بررسی تاثیر روشنایی در رویت پذیری هلال ماه (چکیده)
1430 - بررسی پارامترهای الگوریتم ANTNET (چکیده)
1431 - بررسی خصوصیات فنولوژیک ومورفولوژیک ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه (چکیده)
1432 - تحمین تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات در شکمبه با استفاده از روش کیسه های نایلونی (چکیده)
1433 - تاثیر بیوتین بر روند تخمیری جلبک آزولا (Azolla Pinnata) با استفاده از تکنیک In vitro و In situ (چکیده)
1434 - تاثیر دو منبع مختلف نشاسته ای همراه با محصولات فرعی پسته بر تولید و درصد ترکیبات شیرگاوهای هلشتاین (چکیده)
1435 - ارزیابی همبستگی دو روش (درون تنی و برون تنی*) درتعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی پوش کشمش فرایند شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره (چکیده)
1436 - تعیین ارزش غذائی علوفه زعفران در تغذیه دام (چکیده)
1437 - تحلیل فرآیند گذر از تصدی گری به سیاست گذاری در خدمات شهری ، نمونه سیستم نظافت و رفت روب شهرداری مشهد (چکیده)
1438 - درجه بندی نظام تقسیمات کشوری (چکیده)
1439 - جدایی گزینی فضایی مکانی ، مورد شهر مشهد (چکیده)
1440 - سرمایه اجتماعی و آموزش غیر رسمی برای توانمند سازی محرومین اجتماعی (چکیده)
1441 - کشاورزی شورزیست و ضرورت اجرای آن در ایران (چکیده)
1442 - ارزیابی عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی ویژگی های زراعی ژنوتیپ های عدس در منطقه سیستان (چکیده)
1443 - بررسی ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در کشت انتظاری از نظر عملکرد و اجزای عملکرد (چکیده)
1444 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط ابیاری تکمیلی در مشهد (چکیده)
1445 - بررسی خصوصیات فنولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی بر اساس دسکریپتور نخود (چکیده)
1446 - بررسی اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در ژنوتیپ های تریتیکاله (چکیده)
1447 - ارزیابی تحمل به تنش یخ زدگی ژنوتیپ های تریتیکاله تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
1448 - نقد مبانی فصاحت (چکیده)
1449 - معنا شناسی در زمانی (چکیده)
1450 - نمادگرایی درشعر ادونیس (چکیده)
1451 - بهینه سازی رفتار اسپین گلاس با استفاده از اتوماتای یادگیر برای انتخاب بهینه سبد سهام (چکیده)
1452 - به کارگیری محاسبات نرم در مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرآیند جوشکاری رباتیک (چکیده)
1453 - یک روش مبتنی بر باز مقدار دهی به جامعه جواب در الگوریتم های تکاملی کوانتوم برای افزایش تنوع در جامعه جواب (چکیده)
1454 - کنترل سیگنالهای ترافیک بر اساس تکنیکهای محاسبات نرم (چکیده)
1455 - ارائه یک روش نوین سری زمانی برای پیش بینی نوسانات قیمت ارز (چکیده)
1456 - مسیر یابی توزیع شده با استفاده از کلونی مورچه ها در شبکه های رایانه ای (چکیده)
1457 - بررسی اثرات جایگزینی سیلاژ تریتیکاله فرآوری شده با افزودنی میکروبی و ملاس با سیلاژ ذرت بر عملکرد گوساله های نر پرواری (چکیده)
1458 - شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیر لایه در فرآیند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی (چکیده)
1459 - بررسی مصرف اختیاری، قابلیت هضم ظاهری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای دو گونه گیاه شورزیست برای گوسفندان بلوچی (چکیده)
1460 - بررسی پتانسیل تمایز لستخوانی، غضروفی و چربی سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان سگ (چکیده)
1461 - کاربرد مدل داده های ترکیبی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی (چکیده)
1462 - نخستین گزارش حضور کانی سیلیمانیت منشوری از سنگ های متا پلیتی هاله دگرگونی گرانیت مشهد - دهنو (چکیده)
1463 - بررسی واکنشی و زونینگ پسرونده گارنت در آمفیبولیت های کمپلکس تخت سلیمان (چکیده)
1464 - کانی شناسی صنعتی کانسار کائولن یاسمینا با نگرشی بر آلتراسیون منطقه (چکیده)
1465 - بررسی روشهای ازدیاد جنسی و رویشی سبزی جدید «پپینو pepino) ‚Solanum muricatum, Aiton) » در ایران (چکیده)
1466 - بررسی مقایسه‏‎ ای روش‏‎ ‎های ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی‏ شامل فشرده سازی، جذب سطحی و هیدرات‏ (چکیده)
1467 - حسینیه ها در بافت تاریخی شهر مشهد (چکیده)
1468 - مشهد شهری تاریخی - فرهنگی (چکیده)
1469 - تعیین رژیم جریانی در چاه های گاز شیرین منطقه خانگیران (چکیده)
1470 - معرفی روغن معادل جایگزین برای ASTM-NO.1 (چکیده)
1471 - تهیه و ساخت کربن های فعال با کاربری حذف آلاینده های آلی فرار (چکیده)
1472 - بررسی تاثیر نسبت ماده فعال ساز در تهیه کربن فعال جهت ذخیره سازی متان (چکیده)
1473 - حقیقت نگری و واقع گرایی آموزه های وحیانی (چکیده)
1474 - کزارش سومین مجمع جهانی شهر در ونکورکانادا (29 خرداد الی 2 تیرماه 1385) (چکیده)
1475 - تأثیر تکلیف دوگانه بر تعادل و الگوی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب (چکیده)
1476 - بررسی خواص رئولوژیکی ماست ایرانی تهیه شده از استارترهای Ropy & Non ropy (چکیده)
1477 - بررسی بالینی و اسیب شناسی اثرات فنی توئین سدیم در بافت های ابشش، کبد و کلیه در ماهی حوض (چکیده)
1478 - تاثیر فرایندهای تکتونیکی در تشکیل رسوبات تریاس زیرین پنجره فرسایشی آق دربند (چکیده)
1479 - بررسی آرایش تنشهای دیرینه در گستره کپه داغ شرقی (چکیده)
1480 - اهمیت استانداردهای ایمنی در مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
1481 - مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت (چکیده)
1482 - مطالعه برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون بدنبال ایجاد کاهش کلسیم بطور تجربی در گوسفند (چکیده)
1483 - وقف بستر ساز توسعه (چکیده)
1484 - بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-X (چکیده)
1485 - High mortality of rainbow trout fingerllings,affected by ichthyphthirius multifiliis in golbahar (چکیده)
1486 - ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیات شدن نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش (چکیده)
1487 - بررسی فرآیند سنتی تولید نبات و معایب آن (چکیده)
1488 - بررسی کیفیت آموزش عالی حسابداری در دانشگاهها (چکیده)
1489 - تعیین میزان هموسیستئین(homocysteine) پلاسما بعنوان شاخصی حساس و جدید درتشخیص کمبود کبالت درگاو (چکیده)
1490 - بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری (چکیده)
1491 - زمینه های اجتماعی فروپاشی حکومت ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسی (چکیده)
1492 - گزارش الودگی شدید به انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس در قزل الای پرورشی در حومه مشهد (چکیده)
1493 - گزارش الودگی به تریکودینا در ماهیان قزل الای رنگین کمان در چناران (چکیده)
1494 - تلفات ماهیان ناشی از افزایش امونیاک در استخر پرورش ماهیان گرمابی (چکیده)
1495 - مسمومیت حاد با کلر در قزل الای پرورشی در استخر ذخیره اب (چکیده)
1496 - بررسی مقدماتی آلودگی موهای پستان به باکتری های عامل ورم پستان محیطی در گاوداریهای شیری اطراف شهرستان مشهد (چکیده)
1497 - تلفات ناشی از باکتری پلزیوموناس شیگلوییدس در کارگاهپرورش قزل الای در چناران (چکیده)
1498 - تأثیر سرعت سردشدن و دمای آستنیته بر ریزساختار فولاد میکروآلیاژی 30MSV6 (چکیده)
1499 - برسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت تجربی در ماهی قرمز و تاثیر تیامین بر ان (چکیده)
1500 - جستجوی ژنهای تولید کننده شیگا توکسین در باکتری اشریشیا کولای O157:H7 جداسازی شده از نمونه آب چاههای تامین کننده آب شرب گاوداریهای اطراف مشهد با استفاده از روش مولتی پلکس PCR (چکیده)
1501 - تلفات ناشی از نفخ در ماهیان انگشت قد در قزل الای رنگین کمان (چکیده)
1502 - ارزیابی شاخص های گیاهی و شاخص های خاک برای طبقه بندی اراضی شور منطقه ی نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ (چکیده)
1503 - بررسی تاثیرات ترکیب شیمیایی، ریزساختار و کسر سطحی آخال‌ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای CK45 (چکیده)
1504 - نحوه تلفیق روشهای حجم کنترل و تفاضل محدود جهت مدل کردن جریان بین پره های توربین (چکیده)
1505 - پرتوسازی در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA با استفاده از SVD گروهی (چکیده)
1506 - تعیین موقعیت کاربر مخابرات سیار سلولی در محیط شهری با استفاده از تکنیک تلفیق داده‌ها و تشخیص الگوی هوشمند (چکیده)
1507 - تامین مسکن شهری و تاثیر آن بر رونق اشتغال در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
1508 - الگوریتم تخصیص توان در شبکه های MIMO Ad-Hoc همیار با ساختارNon-Regenerative مبتنی برالگوریتم ژنتیک (چکیده)
1509 - تأثیر کروم بر روی ریزساختار و تشکیل آخال‌ها در جوش‌های چند راهه‌ی فولادهای کم آلیاژی در روش جوشکاری الکترود دستی (چکیده)
1510 - ترازش حوزه زمانی برای سیستمهای OFDM متغیر با زمان بر اساس بیشینه کردن SINR (چکیده)
1511 - روشهای بهبود جوانه زنی در 10 گونه گیاه دارویی و زینتی مناطق خشک (چکیده)
1512 - بررسی بافت شناختی اثر اسید هیا لورونیک وترکیب curcuma longa-Ghee..بر ترمیم لثه به دنبال (چکیده)
1513 - عوامل موثر بر سرمایه‏گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در ماشین‏های کشاورزی (چکیده)
1514 - شبیه سازی ارتعاشات محوری عرضی و پیچشی مته (چکیده)
1515 - سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) و استراتژیهای استقرار آن در ایران (چکیده)
1516 - بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
1517 - رضایتمندی شهروندان از شهرداری بر پایه خواسته ها و داشته ها(مطالعه موردی شهر مشهد ) (چکیده)
1518 - نقش اجسام هسته ای PML در کنترل بیان ژن (چکیده)
1519 - بهینه سازی فرآیند سنتی تولید نبات (چکیده)
1520 - تعیین روائی و پایائی پرسشنامه مقیاس (چکیده)
1521 - مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین بدنی و ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبال (چکیده)
1522 - الگوی تغییر کاربری اراضی شهر بابل (چکیده)
1523 - اثر میکروانکپسولاسیون الژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان (چکیده)
1524 - کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح نان غنی شده با آرد سویا (چکیده)
1525 - بررسی خصوصیات اسمزی پرتقال و کیوی در محلولهای ساکارز (چکیده)
1526 - بررسی وضعیت منابع آب منطقه کلات با تاکید بر مشکلات تامین آب روستایی (چکیده)
1527 - بررسی تاثیر اسیدیته قابل تیتر خمیرترش بر زمان ماندگاری نان بربری (چکیده)
1528 - بهینه سازی فرمولاسیون ماست غلیظ شده میوه ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
1529 - مقایسه ی اثرات پیروکسیکام و کتوپروفن بر مخاط معده ی سگ (مطالعه ی اندوسکوپیک) (چکیده)
1530 - بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست میوه‌ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
1531 - ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظة سیلندر یک موتور دیزل به وسیله دستگاه چرخش سنج (چکیده)
1532 - مطالعه میکروسکوپی بعضی از ارگان های بدن خفاش (چکیده)
1533 - تحلیل متن نامه ای از تاریخ بیهقی با رویکرد معنی شناسی کاربردی «نامة سران تگیناباد به امیر مسعود» (چکیده)
1534 - بررسی تأثیر بازگشت‌ناپذیریهای انباره (چکیده)
1535 - مقایسه مقدار نفوذ سوخت موتور دیزل پر خوران محدود1 و موتور تنفس طبیعیOM314 کامیونت خاورLP608 در شرایط بار جاده (چکیده)
1536 - اثر احتراق سوخت ها بر کاهش مصرف انرژی الکتریکی در کوره قوس الکتریک (چکیده)
1537 - مدلینگ شرایط نگهداری و بسته بندی پسته خام خشک (چکیده)
1538 - استفاده از برچسب های زمان – دما در کاهش ضایعات مواد غذائی (چکیده)
1539 - بررسی اثر بسته بندی و شرایط نگهداری بر خواص حسی پسته برشته واریته اوحدی (چکیده)
1540 - زمینه یابی تشکیل تعاونیهای مولد و اشتغالزا با تاکید بر فارغ التحصیلان دانشگاههای استان خراسان (چکیده)
1541 - مدل هماهنگی بین فعالیتهای کالبدی – فضاییدستگاههای اجرایی خدمات رسان شهری با سیتم اطلاعات جغرافیایی , نمونه شهر مشهد (چکیده)
1542 - رشد حاشیه نشینی جهشی در منطقه آب وبرق مشهد (چکیده)
1543 - بررسی نیازهای خدماتی جهانگردان در شهر مشهد (چکیده)
1544 - کاربرد روش هزینه جایگزین در برآورد هزینه سالانه فرسایش آبی خاک در ایران (چکیده)
1545 - تلخی زدایی از ضایعات فرآوری لیموترش برای تهیه مارمالاد و نوشیدنی (چکیده)
1546 - برخی مشکلات موجود در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (چکیده)
1547 - بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.). (چکیده)
1548 - بررسی اهمیت با هم آیی های واژگانی زبان فارسی در امر آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (چکیده)
1549 - تاثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه جعفری-Petroselikum criscum (چکیده)
1550 - رشد ریشه و اندام‌های هوایی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر تنش غرقابی (چکیده)
1551 - بررسی ساخت مبتدایی در توالی سازه‌های فارسی به منظور برجسته‌سازی (چکیده)
1552 - بررسی اثر درصد شیر سویا و ماده جامد کل بر خواص فیزیکو شیمیایی نوشیدنی لبنی اسیدی (چکیده)
1553 - بررسی بافت شناسی دوازدهه در خفاش (چکیده)
1554 - تنوع گونه ای خانواده سیرفیده در بوم نظام های کشاورزی شهرستان نیشابور (چکیده)
1555 - بررسی اثر درصد شیر سویا و پکتین بر خواص فیزیکو شیمیایی نوشیدنی لبنی اسیدی (چکیده)
1556 - بررسی تاثیر کاربرد سویه های از سودوموناس های فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری (چکیده)
1557 - بررسی ساختار تعادلی یک قرص سرد وشکسان اطراف یک جرم فشرده در هندسه شوارتزشیلد (چکیده)
1558 - اثرفشارتابشی بر ساختار سحابی سیاره نما (چکیده)
1559 - تاثیر گرانش ستاره مرکزی بر ساختار سحابی سیاره نما در حضور چگالی دو بعدی محیط (چکیده)
1560 - بهینه سازی شرایط حرارت دهی اولیه گوجه فرنگی در تولید رب (چکیده)
1561 - اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
1562 - تعیین دما های کاردینال جوانه زنی ژنوتیپ های نخود- Cicer arietinum Lدر شرایط تنش خشکی (چکیده)
1563 - نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از تحمل به یخ زدگی در گیاه رازیانه (چکیده)
1564 - مطالعه خصوصیات جوانه زنی و قوه نامیه بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ کاشت (چکیده)
1565 - بررسی و توصیف معنایی پیامک های فارسی (چکیده)
1566 - بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب انحرافی از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
1567 - بررسی میزان تراکم استخوانی (BMD) و قدرت عضلات در زنان تکواندوکار و غیر ورزشکار (چکیده)
1568 - تشخیص بد شکلی با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
1569 - سنجش گرایش دانش اموزان دبیرستانی شهر مشهد به درس عربی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
1570 - هماهنگی واکه ای در گویش سبزواری (چکیده)
1571 - طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
1572 - ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم به کمک پردازش (چکیده)
1573 - تحلیل فرکانسی و تشخیص موقعیت ترک در شفت ترک دار ایستا (چکیده)
1574 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
1575 - خالص سازی فراکشن ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC (چکیده)
1576 - بررسی اثر قطر روزنه نازل، فشارپمپ و سرعت پیشروی تراکتور، بر یکنواختی پاشش در سمپاش توربینی زراعی (توربولاینر) (چکیده)
1577 - مهار رگ زایی با پپتید ضد میکروبی بروینین-R2 (چکیده)
1578 - جابجایی طبیعی بر روی یک صفحه عمودی تخت غیر همدما در سیال فوق بحرانی (چکیده)
1579 - جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی بر روی یک صفحه عمودی گرم شده (چکیده)
1580 - مقایسة خودپندارة ورزشی کشتی گیران شرکت- کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر (چکیده)
1581 - اثر توالی تمرین بر انتقال جانبی سرویسکوتاه بدمینتون (چکیده)
1582 - مفهوم تنزیه از دیدیگاه سنایی و غزالی (چکیده)
1583 - مقایسة انتقال دوطرفة مولفه های شناختی و حرکتی در ضربة پا به توپ فوتبال (چکیده)
1584 - تأثیر تکلیف دوگانه بر تعادل و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب (چکیده)
1585 - بررسی اثر مصرف نیتروزن و علفکش بر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره (چکیده)
1586 - گذر از برنامه ریزی معیارگرا به برنامه ریزی حل مشکل اصلاحی ،نمونه :شهر مشهد (چکیده)
1587 - نقش مدیران شهری درخصوص نحوه هماهنگی بین دستگاههای اجرایی (نمونه مشهد) (چکیده)
1588 - نقش مدیران شهری درخصوص نحوه هماهنگی بین دستگاههای اجرایی (نمونه مشهد) (چکیده)
1589 - تهیه نقشه های رقومی برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک با استفاده از داده های ماهواره ای لندست ETM (چکیده)
1590 - نگهداری و بسته بندی پسته (چکیده)
1591 - روش های کاهش یا حذف آفلاتوکسین (چکیده)
1592 - اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش MCPA+2,4-D بر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت (چکیده)
1593 - ارز یابی اثرات جنس بسته و شرایط اتمسفر اصلاح شده بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیائی پسته (چکیده)
1594 - ارزیابی و طبقه بندی یبابان زایی با فنآوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
1595 - بررسی اثرات برشته کردن بر ویژگی های کیفی و ترکیب شیمیائی پسته (چکیده)
1596 - تاثیر درجه حرارت نوع بسته بندی و زمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
1597 - بررسی تولید انواع فرآورده های پسته (چکیده)
1598 - شیوع آلودگی با مایت سارکوپتس اسکبئی در بزهای سانن در یکی از دامداری های اطراف مشهد (چکیده)
1599 - استخراج روغن پسته و بررسی خواص کیفی آن تحت شرایط نگهداری و بسته بندی (چکیده)
1600 - تأثیر نقطۀ مرجع بر اجرا و یادگیری الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
1601 - بررسی تاثیر محلول پاشی اتفن و بسته بندی MAP بر خصوصیات کیفی آلبالو (چکیده)
1602 - بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر میزان تجمع فلزات کمیاب در کمپوت گیلاس (چکیده)
1603 - بسته بندی های رایج در صنایع لبنی (چکیده)
1604 - بسته بندی های رایج در صنایع کمپوت و کنسرو (چکیده)
1605 - بسته بندی های نوین در صنعت مواد غذائی (چکیده)
1606 - ایمنی کاربرد نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی و تاثیر آن بر جامعه (چکیده)
1607 - ویژگی و تکنیک ساخت پلیمر های بیو اکتیو (چکیده)
1608 - اهمییت بسته بندی و جنبه های ایمنی آن (چکیده)
1609 - نانو بسته بندی (چکیده)
1610 - حل مساله دینامیک معکوس یک ربات موازِی کروِی جدید با استفاده از اصل کار مجازِ (چکیده)
1611 - ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه (چکیده)
1612 - بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (چکیده)
1613 - مقایسه سوگیری ورزشی (ورزش گرایی) ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی (چکیده)
1614 - مقایسه خودپنداره ورزشی کشتی گیران شرکت کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر (چکیده)
1615 - مقایسه تاثیر آرایش تمرین جسمانی و ذهنی بر انتقال پارامتر سرعت در تکلیف ردیابی (چکیده)
1616 - برآورد ارزش وجودی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی منطقه روستایی زشک (چکیده)
1617 - طراحی و ساخت دستگاه پردازنده و رسم کنندۀ الگوهای هماهنگی دو دست (چکیده)
1618 - تأثیر تمرینات هوازی منتخب برکیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2 (چکیده)
1619 - مقایسۀ انتقال دوطرفۀ مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربۀ پا به توپ فوتبال (چکیده)
1620 - تاثیر زاویه چرخش بریدگی بروی توزیع تنش صفحات حاوی بریدگی (چکیده)
1621 - ارتعاشات آزاد یک تیر چند لایه کامپوزیتی با ترک بین لایهایی (چکیده)
1622 - روانشناسی کاربردی در ورزش والیبال (چکیده)
1623 - اثر میزان ماده جامد کل شیر بر رشد و فعالیت باکترهای آغازگر و کیفیت ماست‌غلیظ شده (چکیده)
1624 - بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف صمغ‌های کربوکسی‌متیل‌سلولز و ثعلب با صمغ دانه بالنگو شیرازی بر خصوصیات بستنی سخت خامه‌ای (چکیده)
1625 - بررسی نقش جریان ترجیحی و مواد آلی بر روند انتقال کادمیوم، سرب و روی در یک خاک لومی آهکی (چکیده)
1626 - تاثیر استفاده از میکروفیلتراسیون سرامیکی روی درجه خلوص، کدورت و رنگ شربت نیشکر (چکیده)
1627 - کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود ( Cicer arietinum ) در رژیم های حرارتی مختلف (چکیده)
1628 - اثر رژیمهای مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیکی و شاخصهای رشد سه رقم نخود دیم و آبی در مشهد (چکیده)
1629 - بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر (چکیده)
1630 - تنوع بسته بندی آب های آشامیدنی (چکیده)
1631 - بررسی اثر بسامد، برانگیختگی معنایی و برانگیختگی ناشی از تکرار در تسهیل دسترسی واژگانی (چکیده)
1632 - بررسی روابط تبخیر از تشت و پارامترهای اقلیمی (چکیده)
1633 - مخاطرات و ملاحظات قانونی استفاده از نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی (چکیده)
1634 - بررسی ایمنی استفاده از PET در صنعت بسته بندی مواد غذائی (چکیده)
1635 - بسته بندی گوشت و فرآورده های آن (چکیده)
1636 - نانو تکنولوژی راهبردی نوین در صنعت بسته بندی مواد غذائی (چکیده)
1637 - پلی هیدروکسی آلکانوات ها جایگزین های قلبل تجزیه بیولوژیکی برای پلاستیک ها (چکیده)
1638 - استفاده از برچسب های زمان دما در کاهش ضایعات مواد غذائی (چکیده)
1639 - نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی در کلزا (چکیده)
1640 - ارتباطات جهان گستر وتمدن اطلاعاتی (چکیده)
1641 - بررسی تاکسونومی، تنوع گونه ای و جغرافیای گیاهی جنس Allium L در شمال شرق ایران (چکیده)
1642 - مطالعه تاکسونومی و جغرافیای گیاهی جنس Bromus در فلور خراسان (چکیده)
1643 - تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان (چکیده)
1644 - شوراهای روستایی در بوته ی خرده فرهنگ دهقانی راجرز نمونه شهرستان سبزوار (چکیده)
1645 - ارتباطات غیرکلامی و نشانه شناسی حرکات بدنی (چکیده)
1646 - هنر نبوی در عرصه مساجد (چکیده)
1647 - بحران آب و لزوم توجه به بهره وری آب در مناطق خشک نمونه موردی دشت بیرجند (چکیده)
1648 - افزایش بار کمانشی ستونها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO) (چکیده)
1649 - جایگاه شیعه شناسی در مطالعات شرق شناسان (چکیده)
1650 - توصیف معنایی حرف «که» در زبان فارسی (چکیده)
1651 - طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم (چکیده)
1652 - تخمین نسبت ناپدید شدن شکمبه ای و بعد شکمبه ای پروتئین برخی از اقلام خوراکی با روش کیسه های نایلونی متحرک و روش آنزیمی (چکیده)
1653 - انحراف ستون فقرات ناشی از افزایش حرارت در ماهیان اسکار (چکیده)
1654 - گزارش سپتی سمی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا در ماهیان آکواریومی اسکار (چکیده)
1655 - اسباب نزول قرآن در گذر زمان (چکیده)
1656 - بررسی ضریب رفتارساختمانهای بتنی مسلح در تحلیل لرزه ای (چکیده)
1657 - شبیه سازی جریان و حرارت در ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
1658 - مطالعه آزمایشگاهی حذف آرسنیک از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی کارا (چکیده)
1659 - بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت مزمن تجربی با سرب در ماهی قرمز و تاثیر تیامین بر آن (چکیده)
1660 - اولین گزارش از وقوع solid hepatocellular carcinoma در گاو از ایران (چکیده)
1661 - اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (چکیده)
1662 - تغییرات هیستومرفولوژیک مثانه متعاقب پیوند آن با ایلیوم در سگ (چکیده)
1663 - بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک (چکیده)
1664 - مدیریت اکولوژیک علف‌های هرز گوجه‌فرنگی با استفاده از کمپوست مواد زاید بستر قارچ‌خوراکی دکمه ای (چکیده)
1665 - The effect of mental practice arrangement on retention and transfer of speed parameter on tracking task (چکیده)
1666 - تحلیل توزیع فضایی اطلاعات کتابخانه های عموی شهر مشهد گامی در راستای مدیریت یکپارچه شهری (چکیده)
1667 - اثر نوع دستورالعمل کانون توجه بر اجرای شوت جفت بسکتبال (چکیده)
1668 - بررسی شیوع و علل آسیبهای ورزشی ورزشکاران نخبه دوومیدانی کشور (چکیده)
1669 - انتقال دامداریها از شهر گامی در راستای توسعه پیدار نمونه شهرتربت حیدریه (چکیده)
1670 - جریان فوق بحرانی در کانال ‏های خمیده (چکیده)
1671 - بررسی انگیزه مشارکت ورزشی ورزشکاران زن و رابطه آن با ادراک موفقیت ورزشی (چکیده)
1672 - حل عددی و تحلیلی معادلات آب های کم عمق بر ناپیوستگی های متمرکز در بستر (چکیده)
1673 - بررسی چگونگی انتقال جانبی در یک تکلیف تعقیبی (چکیده)
1674 - اثر آرایش تمرین بر اکتساب یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر (چکیده)
1675 - شبیه سازی امواج ایستا، با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود (چکیده)
1676 - تاثیر تقویت خود از طریق هیپنوتیزم بر اعتماد به نفس و عملکرد قهرمانان ورزشی (چکیده)
1677 - اثر تداخل زمینه‌ای (آرایش تمرین ) بر اکتساب و یادداری سرویس والیبال (چکیده)
1678 - مطالعه وضعیت ایمنی اماکن ورزشی دانشگاههای تهران و ارایه راهکارهای مناسب (چکیده)
1679 - بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی کشورهای ایران و کانادا و ارائه راهکارهای عملیاتی ... (چکیده)
1680 - کمیلومینسانس بعنوان تکنیکی کارا و مناسب برای مطالعه مکانیسم های فعالیت باکتری کشی فاگوسیت ها در انسان و حیوانات (چکیده)
1681 - بررسی سرولوژیک اورنیتوباکتریوم رینو تراکئاله در تعدادی از مرغداریهای گوشتی و مادر مشهد (چکیده)
1682 - مقایسه سندرم سو ء جذب در گذشته (MAS) و حال (RSS) (چکیده)
1683 - بررسی آثار حفاظتی تجویز عصاره ساقه گیاه دم اسب بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت (چکیده)
1684 - تنوع آللی ژنهای سختی دانه در گندم های تجاری و بومی ایران (چکیده)
1685 - مطالعه تغییرات بازتابی مزارع گندم در مشهد با استفاده از تصاویر MODIS (چکیده)
1686 - بررسی تاثیر نسبتهای یونی کلر (|C) به سولفات (SO4) در سطوح مختلف شوری بر جذب ازت در گندم (چکیده)
1687 - مروری اجمالی بر مطالعات انجام شده در خصوص گردشگری الکترونیک (e- tourism) (چکیده)
1688 - ارزیابی کارآیی شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد منحنی رطوبتی خاک در بعضی از خاکهای آهکی و شور ایران (چکیده)
1689 - تشخیص، درجه بندی لنگش و ارتباط آن با عارضه های سُمی و تعیین عوامل موثر بر بروز آن (چکیده)
1690 - تعیین شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از پارامترهای معادله ون‌گن‌اختن و توابع انتقالی در تعدادی از خاکهای آهکی و شورسدیمی (چکیده)
1691 - بررسی غلظت کادمیوم، سرب و روی در نیمرخ یک نوع خاک لومی آهکی پس از آبشویی با محلول این عناصر (چکیده)
1692 - بررسی و پیش بینی عملکرد محصول زعفران در استان خراسان جنوبی به وسیله عوامل اقلیمی با استفاده از روابط تجربی (چکیده)
1693 - تحلیل عددی جریان گذرا در داخل رگهای دارای انحنا (چکیده)
1694 - برسی اثرات همزمان غیر نیوتنی و ضربانی خون بر همودینامیک جریان در گرفتگی عروق خونی (چکیده)
1695 - بررسی عددی اثرات مخزن روی ولتاژ القایی در جریان مایع فشار محرک درون ریز مجراها (چکیده)
1696 - چندشکلی آنزیمی در گونه های Meloidogyne در ایران (چکیده)
1697 - تحلیل انقلاب روحی سنایی (چکیده)
1698 - بررسی امکان کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند با استفاده از قارچ تریکودرمادر استان خراسان رضوی (چکیده)
1699 - وجود نماتد سیستی غلاتHeterodera avenae در مزارع گندم در استان فارس (چکیده)
1700 - تعیین برخی فاکتورهای خونی ماهی ازون برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (چکیده)
1701 - مدل عددی امواج تیز متحرک در جریان آبهای کم عمق (چکیده)
1702 - مشکلات ترجمه حروف اضافه فارسی به روسی و بالعکس (چکیده)
1703 - اثرات پیش تیمار اشعه گاما بر افزایش تحمل به خشکی در برنج (چکیده)
1704 - معرفی وارزیابی تئوربی اصالت بخشی در فرآیند احیاء بافتهای قدیم شهری نمونه محله سرشور مشهد (چکیده)
1705 - اثرات جهش زایی اشعه گاما بر برنج رقم ایندیکا (چکیده)
1706 - اثر تراکم بوته و تعداد چین بر عملکرد و اجزای عملکرد کوشیا (چکیده)
1707 - اولین گزارش یک مورد اکتروداکتیلی در یک توله سگ ماده در ایران (چکیده)
1708 - ارزیابی طیف طرح بار لغزش و نگرشی بر طراحی سیستم میراگر اصطکاکی پال در تحلیل خطی و مقایسه آن با تحلیل دینامیکی غیر خطی (چکیده)
1709 - مقایسه شیوه مقاوم سازی سازه های بتنی مسلح با استفاده از قابهای فضا کار در آیین نامه زلزله (چکیده)
1710 - بررسی پارامترهای راندمان حرارتی ودمای عملکرددرتوربینهای گازی GE-F5درنتیجه تزریق بخاردرسیستمVODOLEY (چکیده)
1711 - بررسی اتلاف اگزرژی در سیکل ترکیبی توربین گازی با هوای تحتانی در مقایسه با سیکل ساده توربین گازی بر اثر تغییر دمای ماکزیمم سیکل (چکیده)
1712 - بررسی برخی از خصوصیات کیفی روغن هسته انگور و اثرات آن بر سلامتی انسان (چکیده)
1713 - شیر شتر (چکیده)
1714 - آماده نمودن ماست خشک شده با روش انجمادی به عنوان غذایی فضایی (چکیده)
1715 - روش جداسازی غشایی برای شیرین کنند هها از برگهای استویا (چکیده)
1716 - مقایسه موادناپایدار پودرموز آب زدایی شدهبا استفاده از شیوه ی خشک نمودن با تسمه ی خلاء،خشک نمودن باکمک انجمادوخشک نمودن با کمک هوا (چکیده)
1717 - اثر نسبت ابعادی یک چهار گوش بر عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک ضریب انتقال گرما از صفحه تخت مجاور آن (چکیده)
1718 - شاخه زایی چندگانه مستقیم پنج رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
1719 - ساختار گردشگری مذهبی- فرهنگی کلان شهر مشهد (چکیده)
1720 - اثرات آنتاگونیستی سورامین در خنثی کردن نوروتوکسین های حاصل از زهر مارها (چکیده)
1721 - زهر جانوران زهری و کاربردهای ضد توموری آن (چکیده)
1722 - اثر تنش خشکی بر تجمع پرولین و تغییرات عناصر در یونجه های یزدی ،‌نیکشهری و رنجر (چکیده)
1723 - بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی ارقام نخود (چکیده)
1724 - مطالعه رفتاری اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، بر بهبود اختلالات حرکتی در مدل حیوانی بیماری هانتینگتون (چکیده)
1725 - چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان بر مبنای فرامینیفر ها در برش جوزک واقع در غرب بجنورد (چکیده)
1726 - شناسایی ایکنوفسیل paleodictyonدر رسوبات سازند سرچشمه منطقه کپه داغ (چکیده)
1727 - تکثیر Anthurium andreanum از طریق کشت بافت (چکیده)
1728 - بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره درمنه کوهی aucheri Boiss Artemisia بر جوانه زنی بذر Boiss Bromus tomentellus (چکیده)
1729 - جنبه های اکوفیزیولو‍‍‍‍‍ژیکی رقابت و تسهیل بین گیاه نیمه بوته ای Artemisia aucheri و گراس چندساله Bromus tomentellus (چکیده)
1730 - بررسی برخی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار مشهد از دیدگاه سرمایه گذاران (چکیده)
1731 - تاریخچه رسوبگذاری وچینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان- غرب حوضه کپه داغ (چکیده)
1732 - اثرات تنش آبی بر میزان جذب عناصر غذایی و عملکرد خرمای برحی (چکیده)
1733 - prevalence of N.caninum and other intestinal parasires in farm and housed dogs in Mashhad area (چکیده)
1734 - بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز احشایی دراستان خراسان رضوی و شمالی در سالهای 1377 تا (چکیده)
1735 - بررسی اثرات تنش کمبود آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد در چند هیبرید ذرت دانه ای با استفاده از تجزیه علیت (چکیده)
1736 - تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه (چکیده)
1737 - بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ده جدایه هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
1738 - تعیین جایگاه رقابتی محصول با استفاده از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (چکیده)
1739 - بررسی توزیع شوری خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای (SDI) در باغات پسته (چکیده)
1740 - ارجحیت روش توزیع آب در شبکه‌های آبیاری بر مبنای تقاضا (چکیده)
1741 - کاربرد مدل کوپام (COPAM) در طراحی و ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری (چکیده)
1742 - مدل‌های برآورد دبی میانگین ماهانه و سالانه در حوضه کلات نادر (روش منطقه‌ای) (چکیده)
1743 - آماره های رکوردی کسری و کاربرد آنها در فواصل اطمینان براتی چندک ها (چکیده)
1744 - تعمیم الگو های آماری بر اساس داده های ترتیبی (چکیده)
1745 - کران و تقریب با استفاده از موجک (چکیده)
1746 - تفسیر توالی پاراژنتیکی رسوبات کربناته کرتاسه فوقانی در شمال شرق بجستان (چکیده)
1747 - اولویت گذاری خواسته های مشتریان بر اساس گسترش مشخصه های کیفی - مطالعه موردی: هتل پنج ستاره آلفا (چکیده)
1748 - آنالیز رخساره های سنگی و سیکل های به طرف بالا ریزشونده در نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) واقع در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان (چکیده)
1749 - ساز و کار تشکیل شکل های بلوری هالیت در تبخیری های بخش 2 از سازند گچساران - میدان نفتی آب تیمور (چکیده)
1750 - بررسی و تحلیل ابعاد کیفیت خدمات با استفاده از مقیاس و ابزار سروکوال مطالعه موردی: فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
1751 - تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند نظرکرده (آنیزین) در ناحیه آق دربند- شمال شرق ایران (چکیده)
1752 - معر فی یک مدل نوین in vitro به منظور تو سعه پژوهش های بنیادی در مهندسی بافت (چکیده)
1753 - تفسیر توالی پاراژنتیکی دولومیت های سازند جمال در شمال بجستان- خراسان رضوی (چکیده)
1754 - مکانیزم تشکیل کانی های تبخیری سازند پسته لیق در برش چهل کمان شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
1755 - مطا لعه رفتار stem cellبر روی داربست غضروف اتو کلاو شده در in vitro (چکیده)
1756 - لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش مرجع، غرب حوضه کپه داغ (چکیده)
1757 - تفسیر تاریخچه پس از رسوبگذاری رسوبات سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در حوالی زرند کرمان (چکیده)
1758 - کزارشی از توزیع منافذ غده عرق در الگوهای در ماتو گلایفیکی در بیماران مبتلا به سندرم onodantia (چکیده)
1759 - درما تو گلا یفیک کف دست بیماران مبتلا به ها یپر تا نسیون ژنتیکی در نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضوی (چکیده)
1760 - تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار (چکیده)
1761 - گزارشی از مطا لعه درما تو گلا یفیک خط e-a درکف پای جمعیتی از مردان نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضوی (چکیده)
1762 - اختصا صات درما توگلا یفیک جمعیتی از ساکنان روستای ماخونیک در استان خراسان جنوبی (چکیده)
1763 - آشکار سازی ژنهای مهاجرت سلولی در سلول های ستیغ عصبی بر اساس روش هیبر یداسیون (چکیده)
1764 - ایمونولوژی دامپزشکی در عصر حاضر : موقعیتها و چالشها (چکیده)
1765 - طراحی سیستمهای هوشمند تشخیص، درمان و پیشگیری در دامپزشکی با استفاده از علم وفناوری نانو (چکیده)
1766 - روشهای نوین تولید آنتی بادیهای مونوکلونال (چکیده)
1767 - سیپروفلوکساسین فرکانس و آمپلی تود SWDs را در الکتروآنسفالوگراف رت های نژاد Wag/Rij تغییر می دهد (چکیده)
1768 - مدل های حیوانی آزمایشگاهی برای صرع آبسانس (مکانیسم های پاتوفیزیولوژی) و دورنمای پژوهشی آن در ایران (چکیده)
1769 - مقایسه روش های رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد سرعت موج برشی از روی داده های ژتروفیزیکی (چکیده)
1770 - کانی شناسی رسوبات دریای عمیق Nankai Trough (جنوب شرق ژاپن)، با نگاهی ویژه به منشا کلسیت اتی ژنیک (چکیده)
1771 - سرگذشت علوم قرآنی و حدیث در ماوراء النهر از سقوط سامانیان تا آمدن مغولان (389-616ق) (چکیده)
1772 - بررسی تاثیر اسپری بتایین بر تحمل به یخ زدگی نخود در شرابط کنترل شده (چکیده)
1773 - رشید الدین فضل الله و اندیشه ی آبادگری در قلمرو ایلخانان (چکیده)
1774 - تاریخ شیعه در مارواءالنهر از سقوط سامانیان تا حمله ی مغولان (389-616ق) (چکیده)
1775 - برآورد شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از ویژگیهای زود‌یافت خاک در تعدادی از خاکهای شور و آهکی (چکیده)
1776 - تعیین میزان الودگی انگل های خارجی خانواده کپور ماهیان در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی در برخی از شهرستان های خراسان جنوبی (چکیده)
1777 - گزارش فورونکلوزیس ناشی از ائروموناس سالمونیسیسدا در ماهی قزل الا در مشهد (چکیده)
1778 - ارائه روش ارزیابی انتروتوکسین های استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های شیر خشک (چکیده)
1779 - مقایسه درصد و اجزای اسانس دو توده وحشی بومادران Achillea wilhelmsii C.Koch (چکیده)
1780 - تاثیر آموزش مهارتهاری زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
1781 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد (چکیده)
1782 - بررسی تاثیر رضامندی جنسی به عنوان یک مو لفه ی اساسی در بهداشت روانی زنان دانشجو (چکیده)
1783 - تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی - باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیل ها در شمال خاور ایران (چکیده)
1784 - بررسی قابلیت نشانگر مولکولی AFLP در تعیین انگشت نگاری ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی قارچ خوراکی (چکیده)
1785 - بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CELL I در چند گیاه از خانواده چتریان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR (چکیده)
1786 - شیوع آلودگی با مایت سارکوپتس اسکبئی در بزهای نژاد سانن در یکی از دامداریهای اطراف مشهد (چکیده)
1787 - بررسی فاکتور شدت تنش در مخازن تحت فشار با روش المان محدود (چکیده)
1788 - معرفی روشی ارزش محور مبتنی بر آنالیز ریسک برای ارزیابی شاخص انتقال توان (چکیده)
1789 - جمله‌های خبری و بررسی صدق و کذب آن در زبان و ادبیات (چکیده)
1790 - ارزیابی مدیریت متعارف در تناوبهای آیش-جوعلوفه ای و چغندر قند- جوعلوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز (چکیده)
1791 - بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در دانشجویان دختر ژیمناست نخبه کشور (چکیده)
1792 - اثر نوع و سطوح برخی امولسیفایرها و آنزیم آلفا آمیلاز قارجی بر ویژگی های خمیر 1. تجزیه و تحلیل خواص رئولوژیکی (چکیده)
1793 - مروری بر فلزات آمورف توده ای (چکیده)
1794 - بررسی عقده ی حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی (چکیده)
1795 - اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارآیی مصرف نیتروژن عملکرد گل و مواد موثرة همیشه بهار (چکیده)
1796 - مقایسة چند راهکار مدیریتی برای کنترل علفهای هرز باغات پرتغال شمال ایران (چکیده)
1797 - اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (چکیده)
1798 - طراحی بهینه شبکه های توزیع با استفاده از آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
1799 - بررسی ااثر برخی از محرک های ایمنی بر سیستم ایمنی سلولی و وزن ارگان های جوجه های گوشتی (چکیده)
1800 - تاثیر فیتوبیوتیک جمع آوری شده توسط زنبور عسل بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
1801 - تمایز زدایی و دور نمای آن در سلول های بنیادی جنینی (چکیده)
1802 - برخی مثالهای نقض در وابستگی منفی (چکیده)
1803 - متغیرهای تصادفی مرتبط منفی و برخی کاربردهای آنها (چکیده)
1804 - طراحی کنترلر مقاوم سیستم تعلیق فعال با ملاحظه رفتار غیر خطی عملگر هیدرولیکی (چکیده)
1805 - عیب یابی سیستم تعلیق فعال خودرو با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی عملگر هیدرولیکی و ملاحظه اختلال در کنترلر (چکیده)
1806 - معرفی خانواده توزیعهای زیر نمائی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
1807 - مقایسه مخاطره انواع برآوردگرها در مدل رگرسیون چندگانه با خطای t چندگانه (چکیده)
1808 - بررسی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری در کانالهای غیر دایروی در منطقه ورودی مرکب با رژیم جریان آرام (چکیده)
1809 - مدلسازی غیر خطی یک سیستم موقعیت یاب سرو الکترو هیدرولیک وعیب یابی با استفاده از تحلیل های آماری (چکیده)
1810 - تاثیر نوع شبکه‌بندی در تسخیر موج ضربه‌ای در جریان بدون لزجت (چکیده)
1811 - پخش بار بهینه احتمالی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن متغیرهای وابسته (چکیده)
1812 - نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه عصبی مصتوعی مناسب جخت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان مصتوعی (چکیده)
1813 - بررسی میزان شیوع آسیب های اندام تحتانی در دختران نخبه ژیمناست کشور : مطالعه روی دو وسیله ژیمناستیک هنری دختران ( حرکات زمینی و پارالل) (چکیده)
1814 - بررسی ویژگی های پاسچرال داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (چکیده)
1815 - بررسی و مقایسه رابطه بین عملکرد عضلات شکم و میزان لورد وزیس دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران (چکیده)
1816 - بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در دانشجویان دختر ژیمناست نخبه کشور (چکیده)
1817 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
1818 - شناسایی و تشخیص عیب سیستم فرمان الکتروهیدرولیک در وسایل نقلیه (چکیده)
1819 - تمرین درمانی دانشجویان با افسرگی متوسط (چکیده)
1820 - شناسایی عیوب ابزار برش و سیستم درایو ماشین ابزار در عملیات فرز کاری با استفاده از محاسبات نرم (چکیده)
1821 - بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در بین معلولین ورزشکار رشته دو و میدانی (چکیده)
1822 - تجویز عصاره متانولی دانه اسپند (Peganum harmala) رفتار ترس در موش صحرایی را افزایش می دهد (چکیده)
1823 - زندگی نامه و آثار واسیلی ایوانویچ آبایف (استاد زبان آسی) (چکیده)
1824 - مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)
1825 - بررسی نحوه تعیین قیمت تضمینی گندم و پیش‌بینی آن (چکیده)
1826 - ارزیابی شیوع درد و عملکرد شانه در بازیکنان دختر نخبه بدمینتون (چکیده)
1827 - اثر نسبت جرم برانعطاف پذیری دیافراگم های بتنی کف (چکیده)
1828 - ارزیابی کوپرو آنتی ژنهای انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش دات- بلاتینگ در سگ (چکیده)
1829 - فراوری فیزیکی جیره های کاملا مخلوط و تاثیر ان بر مصرف اتنخابی اجزای خوراک درگاو های شیرده (چکیده)
1830 - اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل اوری شده با بخار تحت فشار بر هضم شکمبه وحرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند (چکیده)
1831 - بهره برداری از نیروگاههای حرارتی درشرایط پیک زمستانی گاز با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه انتقال گاز و تلفات انرژی دو شبکه گاز و برق (چکیده)
1832 - بهینه سازی چند هدفه مخازن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1833 - نانو پنسهای نوری (چکیده)
1834 - فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی واختلاف خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان (چکیده)
1835 - نگرش رؤسای دانشگاه‌ها به برنامه‌ریزی دانشگاهی در ایران (چکیده)
1836 - اثرات از بین بردن فیبرهای C نوزادی بر روی پر دردی ناشی از دگزامتازون (چکیده)
1837 - تاریخچه رسوب گذاری و چینه نگاری سکانسی سازند سفیدکوه در ناحیه آق دربند، شمال شرق ایران (چکیده)
1838 - کپسایسین در فیزیولوژی (چکیده)
1839 - اثر میدان الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین( 50 هرتز) بر القای آسیب های کروموزومی در اریتروسیت های مغز استخوان موش نر آزمایشگاهی (چکیده)
1840 - اثر ژنوتوکسیک پراکسید هیدروژن بر اریتروسیت های مغز استخوان موش ماده کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
1841 - مطالعه تنوع زنتیکی جمعییت های زیره سیاه پارسی (Bunium persicum)ایران؛هند ،افغانستان و اروپا با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD (چکیده)
1842 - بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز (PEPCK) درمحتوی پروتئین دانه برخی از واریته های نخود ( .Cicer arietinume L ) (چکیده)
1843 - بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris) درشرایط این ویترو (چکیده)
1844 - ذیل سرچشمه ها (چکیده)
1845 - صورت نوین ابیات رودکی در تصحیح جدید تاریخ بیهقی (چکیده)
1846 - سفنجقانیه: وازهای در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن (چکیده)
1847 - دانش و بینش فردوسی (چکیده)
1848 - تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه (چکیده)
1849 - جلوه های نقد ادبی در تاریخ بیهقی (چکیده)
1850 - نو و کهنه در تصحیح متون (چکیده)
1851 - زبان فارسی عرصة حضور و همزیستی فرهنگها (چکیده)
1852 - مطالعه اثر استفاده از نمکهای آنیونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخصهای بیوشیمیایی سرم گاو شیری (چکیده)
1853 - پیش بینی و کنترل فرایند جوشکاری رباتیک قوسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
1854 - طراحی و ساخت یک ربات بالا رونده از پله با ایمنی بالا (چکیده)
1855 - مدل سازی، بهینه سازی و مقایسه مدل های برتر فرآیند جوشکاری رباتیک قوسی جهت پیش بینی کیفیت مطلوب جوش (چکیده)
1856 - نگاهی اگزیستانسیالیستی به بخش هایی از شاهنامه (چکیده)
1857 - ضرورت ایجاد گرایش آفرینش های ادبی در رشته ی زبان و ادبیات فارسی (چکیده)
1858 - مدلسازی الاستوپلاستیک برای رشد ترک خستگی در ریل (چکیده)
1859 - بهره گیری شاعران عرفانی فارسی از برخی عناصر حماسی (چکیده)
1860 - در باب انتقاد های سنایی به تصوف و انتقاد های وارده به تصوف سنایی (چکیده)
1861 - آسیب شناسی پژوهش های ادبی فارسی (چکیده)
1862 - تحلیل مقایسه ای با استفاده از چهار روش عددی اجزاء متناهی، اجزاء مرزی، گالرکین بدون اجزاء و احجام متناهی (چکیده)
1863 - بررسی و مقایسه مدلهای توربولانس ایزوتروپ و غیرایزوتروپ در پیشگویی (چکیده)
1864 - بررسی تاثیر محل نمونه برداری بر دقت حل معکوس دالیکراویچ در مسائل سازه ای (چکیده)
1865 - تحلیل ارتعاش تیرها به کمک الگوریتم بهینه سازی BFGS (چکیده)
1866 - میکروبایواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند کلات در برش تنگ چهچهه (شمال شرق مشهد) و مقایسه آن با برش الگو (چکیده)
1867 - رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های ژوراسیک میانی تا فوقانی در دهنه حیدری (شمال غرب نیشابور) (چکیده)
1868 - بازنگری سن سازند مزدوران در ناودیس خور, شمال شرق مشهد (چکیده)
1869 - میکرواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند آبدراز در دو برش قلعه زو (شمال غرب شیروان) و زنگولانلو (جنوب درگز) (چکیده)
1870 - تاثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
1871 - تاثیر کاه کلزا عمل اوری شده با سطوح مختلف سود و اوره بر عملکرد بره های نر کردی (چکیده)
1872 - افزایش عملکرد بره های پرواری با استفاده از حبه نمودن غذای کامل (چکیده)
1873 - استنباط درستنمایی مرکب و ملاک انتخاب مدل در مدلهای پارامتر مبنا (چکیده)
1874 - مطالعه تنوع ژنتیکی توده های بومی زیره پارسی(Bunium persicum Boiss) ایران با استفاده از نشانگرهایRAPD (چکیده)
1875 - نقش هوازدگی نمکی در ایجاد تافونی در سازند شمشک واقع در بخش شمالی بینالود و مقایسه آن با هوازدگی شیمیایی در گرانیتهای جنوب مشهد (چکیده)
1876 - بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی (چکیده)
1877 - جایگاه همسانی اخلاقی زوجین در تشکیل خانواده در فقه و حقوق موضوعه (چکیده)
1878 - مدیریت کروموزوم های مصنوعی (چکیده)
1879 - استفاده از بیوتکنولوژی در اصلاح گوجه فرنگی (چکیده)
1880 - ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس (چکیده)
1881 - بررسی مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در 28 لاین گوجه‌فرنگی (چکیده)
1882 - مطالعه سنگ چینه ای و زیست چینه ای سازند چهل کمان در برش جوزک واقع در غرب حوضه کپه داغ (چکیده)
1883 - بررسی سیر تاریخی منصب داروغگی از دوره مغولان تا پایان قاجار (چکیده)
1884 - میکروبایواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش الگو (تنگ نیزار) شمال شرق مشهد (چکیده)
1885 - برسی و نقد نظریات ابن خلدون در کتاب مقدمه در باره جانشینی و امامت حضرت علی (ع) (چکیده)
1886 - مطالعات میکروبایواستراتیگرافی نهشته های ائوسن در غرب رشته کوههای بینالود واقع در شمال غرب شهرستان نیشابور (چکیده)
1887 - گزارش یک مورد ضایعات پوستی شبیه به درماتوفیلوزیس در یک گله گاو براون سویس (چکیده)
1888 - چینه شناسی و فسیل شناسی سازند آب تلخ بر مبنای فرامینیفرها در برش حمام قلعه و مقایسه آن در برش الگو در محدوده شمال شرق مشهد (چکیده)
1889 - تعیین مشخصات جدایه های ایرانی Photorhabdus (چکیده)
1890 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبنای فرامینیفرها و مقایسه آن با برش الگو (چکیده)
1891 - آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپی (چکیده)
1892 - بایواستراتیگرافی سنگهای ژوراسیک پسین در بقیع (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی (چکیده)
1893 - رگرسیون فازی (چکیده)
1894 - بررسی اثر گیاه پوششی و مالچ بر زیست توده علف های هرز باغات مرکبات شمال (چکیده)
1895 - نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته های جدید فسیلی (چکیده)
1896 - چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) با توجه به فونای آمونیتی (چکیده)
1897 - حضور عشق در کلام و عرفان مولوی (چکیده)
1898 - سام نامه از کیست؟ (چکیده)
1899 - مقاومت تیر ورقها تحت اثر بارگذاریهای مختلف (چکیده)
1900 - کانی شناسی صنعتی ذخائر کائولن آهویی و رخ سفید گناباد با نگرش ویژه بر ژئوشیمی عناصر کمیاب آنها (چکیده)
1901 - بررسی نظریه های مختلف در تعیین مقاومت برشی تیرورقها (چکیده)
1902 - مکانیزم های تشکیل کانی های دولومیت در سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
1903 - بررسی کانی شناسی اولیه و دیاژنز سنگ های آهکی سازند چهل کمان در ناحیه گرماب و جوزک بر مبنای آنالیز عنصری (چکیده)
1904 - شناسایی انواع دولومیت و مکانیزم تشکیل آنها در سنگهای آهکی سازند تیرگان در غرب کپه داغ (چکیده)
1905 - بررسی ژئوشیمیایی نمک بخش دو سازند گچساران در چاه شماره یک میدان نفتی آب تیمور (چکیده)
1906 - فرایندهای تشکیل کانی های رسی در ماسه سنگ های سازند داهو (کامبرین پیشین)، در حوالی زرند کرمان (چکیده)
1907 - مدلسازی انتقال جرم طی فرایند خشک کردن اسمزی سیب زمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
1908 - طراحی یک پمپ جدید با استفاده از مکانیزم لنگ (چکیده)
1909 - تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد انواع پمپهای مارپیچ دوار (چکیده)
1910 - کنترل بیولوژیک تاج خروس و جو وحشی توسط باکتری های سیانوژن خاک زی (چکیده)
1911 - بررسی توانایی جدایه های باکتریایی در تولید هیدروژن سیانید و اثرات آنها بر رشد چاودار (چکیده)
1912 - ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ارزن مرواریدی (چکیده)
1913 - استفاده از پساب شهری تصفیه شده به منظور تولید گندم، جو و تریتیکاله (چکیده)
1914 - بررسی کاربرد صنعتی کائولن معادن آهویی و رخ سفید گناباد و مقایسه آنها با ذخایر کائولن امریکا (چکیده)
1915 - شناسایی مولکولی پاتوژن کرم سفید ریشه Heterorhabditis bacteriophora (چکیده)
1916 - پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی بخش غربی معدن هلاک آباد (جنوب سبزوار) (چکیده)
1917 - رتبه بندی صنایع فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس میزان برخورداری از شاخص های مطلوب (چکیده)
1918 - کانی شناسی، ترکیب شیمیایی و کاربرد صنعتی رس کائولینیتی یاسمینا (چکیده)
1919 - بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان (چکیده)
1920 - جغرافیای تاریخی دیلمان (چکیده)
1921 - فرآوری فیزیکی جیره های کاملاً مخلوط و تأثیر آن بر مصرف انتخابی اجزای خوراک در گاوهای شیرده (چکیده)
1922 - جایگاه گویش هراتی در میان گویش های گروه زبان فارسی دری (چکیده)
1923 - مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه نشخوارکنندگان (چکیده)
1924 - زردشت و اسکینی ها (چکیده)
1925 - دهستان در منابع قدیم و قرون و سطی (چکیده)
1926 - ساختار وکارکرد گردشگری مذهبی-فرهنگی وضرورت مدیریت یکپارچه در کلانشهر مشهد (چکیده)
1927 - تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات (چکیده)
1928 - مبانی و احکام فقهی محیط زیست (چکیده)
1929 - نام اقوام در جفرافیای ایران (چکیده)
1930 - تحلیلی از ساختار صنعت و تعیین اولویت های توسعه صنعتی استان کرمان (چکیده)
1931 - برشی شدن هیدروترمالی در ولکانیکهای منطقه زرقان (شمال غربی سبزوار) (چکیده)
1932 - اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار بر هضم شکمبه و حرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند (چکیده)
1933 - کاربرد دورسنجی جهت شناسایی نواحی مستعد کانی زائی در محدوده روستای هلاک آباد سبزوار (چکیده)
1934 - بررسی تاثیرسولفات و کلرید کلسیم بر متغیرهای رشد و پایداری غشاء در گوجه فرنگی های (چکیده)
1935 - کانی شناسی، ژئوشیمی و بررسی کاربرد صنعتی ذخایر میکا در منطقه املش ( استان گیلان) (چکیده)
1936 - بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری برجوانه زنی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentom.L) (چکیده)
1937 - توسعه دانایی و عملکرد اقتصادی (چکیده)
1938 - تأثیر سایز پلت و افزودن بنتونیت بر رشد و عملکرد گوساله های شیری براون سوئیس (چکیده)
1939 - بررسی اثر پانچ متقابل در قابلیت شکل پذیری هیدروفرمینگ Y شکل لوله ها (چکیده)
1940 - اثر متقابل توزیع درآمد و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران (چکیده)
1941 - تأثیر تزریق شیردانی پکتین بر تولید شیر و توازن نیتروژن در بزهای سانن (چکیده)
1942 - تأثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
1943 - تزریق منابع کربوهیدراتی با چربی در بعد از شکمبه بر عملکرد شیردهی بزهای سانن (چکیده)
1944 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
1945 - مطالعه تحلیلی چروکیدگی پلاستیک لبه صفحات گرد با کمک ورق گیر و با استفاده از تئوری تغییر شکل بزرگ در فرایند کشش عمیق (چکیده)
1946 - مقایسه عملکرد گوساله های پرواری تغذیه شده با منابع مختلف کنجاله تخم پنبه و کنجاله کلزا (چکیده)
1947 - تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر عفهای هرز خرفه ، سلمه و علف خرچنگ (چکیده)
1948 - مقایسه ارزش غذایی کاه گندم و کاه جو با روش تولید گاز و in situ (چکیده)
1949 - اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اجزاء عملکرد سه گونه ارزنPennisetum glaucum، Setaria italiac در شرایط گلخانه ، Panicum miliaceum (چکیده)
1950 - بررسی دماهای پایه، بهینه و بیشینه بذور علفهای هرز خرفه ، سلمه و علف خرچنگ (چکیده)
1951 - بررسی تاثیر استفاده از کود های آلی بر فاکتور های رشد و میزان عملکرد دو رقم اصلاح شده بابونه آلمانی (چکیده)
1952 - ارزیابی تاثیر فواصل آبیاری و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس و ذرت (چکیده)
1953 - اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و در صد روغن دانه گیاه کرچک (چکیده)
1954 - رود سرود گوسانی رودکی (چکیده)
1955 - راز دوازده درخت سرو (چکیده)
1956 - جبرئیل (چکیده)
1957 - تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان (چکیده)
1958 - بررسی مبانی تحویل شعر فارسی در سه دورة سنت مدرنیسم پست مدرنیسم (چکیده)
1959 - موسیقی نثر تاریخ بیهقی (چکیده)
1960 - قابلیتهای نمایشی شعر حافظ (چکیده)
1961 - بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum) رقمILC3279 در شرایط آب و هوایی نیشابور (چکیده)
1962 - زبان شناسی تاریخی و کشف معانی رمزی اسطوره ها (چکیده)
1963 - درختی همه برگ او پند و بارش خرد (چکیده)
1964 - تحلیل ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی بر اساس الگوی گرماس (چکیده)
1965 - از ریواس اساطیر تا ورقه و گلشاه عیوقی (چکیده)
1966 - بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیاهدانه در شرایط قاینات (چکیده)
1967 - روان شناسی رنگ در هفت پیکر (چکیده)
1968 - قرائتی نو از قصه شهر سنگستان (چکیده)
1969 - ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم - پنبه در خراسان (چکیده)
1970 - بررسی مقاومت تیر ورقها ی تحت اثر بارهای متمرکز (چکیده)
1971 - تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای مولد انسولین (چکیده)
1972 - مروری بر تمایز سلولهای بنیادی جنینی به پیش ساز سلولهای عصبی (چکیده)
1973 - مقایسه اثرات ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)
1974 - مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین (چکیده)
1975 - بررسی امکان کشت سلول و تهیین الگوی پرتوانی در سلول های بلاستمایی حاصل از زخم گوش خرگوش (چکیده)
1976 - نقش دیاگرام های حرارتی TTT در تبادلات فازی (چکیده)
1977 - محاسبه ضرایب رقابتی سورگوم و تاج خروس با استفاده از معادلات اسپیترز و کوزنز (چکیده)
1978 - بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند (چکیده)
1979 - مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (چکیده)
1980 - بررسی موانع و ارایه راهکارهای توسعه سیتو تکنو لوژی در کشور (چکیده)
1981 - بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (چکیده)
1982 - ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی (چکیده)
1983 - آشکار سازی زونهای کانی سازی ماسیو سولفید تکنار با کار برد حساسیت مغناطیسی و مگنتومتری (چکیده)
1984 - مطالعه ژئوشیمی و آلتراسیون به کمک تصاویر ماهواره ASTER در محدوده اکتشافی کلاته تیمور (خراسان رضوی) (چکیده)
1985 - اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین (چکیده)
1986 - مطالعه اثرات ضد تکثیری لیگاند سالن و کمپلکس سالن-کپالت بر روی سلولهای NTERA2 در شرایط in vitro (چکیده)
1987 - استفاده از ترکیب ازون UV برای تصفیه پسابهای آلی صنعتی (چکیده)
1988 - شناسایی زونهای کانی سازی و تشخیص فراوانی نسبی مگنتیت و اسپیکولاریت در عمق و مناطق پوشیده با استفاده از مغناطیس سنجی زمینی در شمال شهرک (تربت حیدریه) (چکیده)
1989 - بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 (چکیده)
1990 - سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد (چکیده)
1991 - زمین شناسی، کانی شناسی و مغناطیس زمینی منطقه معدن مس دهنه سیاه و محدوده اکتشافی KC5 (خراسان رضوی) (چکیده)
1992 - اکسیداسیون کاتالیزور نوری با بکار گیری TiO2 برای تصفیه آبهای آلوده به مواد آلی (چکیده)
1993 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Meriones با استفاده از الکتروفورز پلی اکریلامید طبیعی SDS-PAGE پروتئین های عمومی پلاسمای خون‌ (چکیده)
1994 - بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری (چکیده)
1995 - شناسایی گونه های جنس رت (Rodentia, Murinae) در ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و آنزیم استراز. (چکیده)
1996 - ارزیابی اثرات رقابتی تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی (چکیده)
1997 - زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در محدوده اکتشافی کلاته تیمور (خراسان رضوی) (چکیده)
1998 - پیروتیت ردیاب طلا در بخشی از کانی سازی طلای هیرد (چکیده)
1999 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئو شیمی منطقه اکتشافی طلای هیرد، استان خراسان جنوبی (چکیده)
2000 - تاثیر ابیاری تابستانه بر عملکرد زعفران (چکیده)
2001 - بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیرووات کربوکسی کیناز در محتوای پروتِئین دانه برخی از واریته های نخود (چکیده)
2002 - مطالعه رفتار stem cell پس از کاشت بر روی داربست غضروفی در حالت in vitro با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپی (چکیده)
2003 - بررسی عملکرد مدلهای رایج توربولنس برای جریان شتابدار غیر پریودیک در لوله (چکیده)
2004 - مدلسازی و بهینه سازی پرتو (paret) ضرایب آیرودینامیکی پرتابه مافوق صوت با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2005 - تحلیل دو بعدی و سه بعدی جریان خروجی از شیپوره همگرا واگرا به همراه پلوم انتهایی آن در ورود به محیط لزج الاستیسیته بالا (چکیده)
2006 - مزایای تولید ومصرف شکر مایع (چکیده)
2007 - مقایسه و تحلیل طرح های بالادست رو و طرح تفاضل مرکزی کاسپ (چکیده)
2008 - مستشرقان واصالت شریعت پیامبر اعظم (ص) (چکیده)
2009 - شنا سایی مرا حل رشد اووسیت در تخمدان تو تیایی دریا یی Echinometra mathaei (چکیده)
2010 - شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون گسترده و جزئی دوبعدی با (چکیده)
2011 - کاربرد تکنیک Dissociation of cell به منظور مطا لعه فرآیند اسپر ما توژنز در مارمولک (چکیده)
2012 - کاربرد تکنیک های بافت شناسی وهیستوشیمی... (چکیده)
2013 - کاربرد میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ به منظور مطالعات سیر تکوین جنین (چکیده)
2014 - برسی امکان استفاده از کورکومین... (چکیده)
2015 - جهانی شدن، آموزش عالی و تحقیقات بنیادی (چکیده)
2016 - مطالعه واکنش ریشه‌زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح با Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
2017 - تاثیر درصد چربی بر کارایی دینامیکی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
2018 - بررسی توانایی روش اولترافیلتراسیون در صمغ گیری، رنگبری و تصفیه روغن خام کلزا (چکیده)
2019 - بکارگیری غشای اسمز معکوس در شفاف سازی آب پرس تفاله چغندر قند و بکار گیری مجدد آن در استخراج قند (چکیده)
2020 - بررسی خواص فیزیکی ارقام گندم اصلاح شده ایران (چکیده)
2021 - بررسی خواص فیزیکی ارقام کانولای ایران (چکیده)
2022 - بررسی اثرات ممانعت کننده گیاه کلپوره(Teucrium polium) بر مراحل مختلف رشد باکتری اشریشیا کلی 0157 (چکیده)
2023 - بررسی خواص فیزیکی دانه سه واریته متداول هندوانه (چکیده)
2024 - بررسی خواص فیزیکی سه واریته متداول کدوی خوراکی (چکیده)
2025 - تاثیر پارامترهای عملیاتی بر رفتار اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند (چکیده)
2026 - بهبود کارایی فرآیند تصفیه و رنگبری تراوه میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند به روش اولترافیلتراسیون (چکیده)
2027 - بررسی خواص فیزیکی برنج در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید (چکیده)
2028 - بررسی مکانیسم های گرفتگی، روش های کنترل، پیشگیری و تمیز کردن غشاها در صنایع لبنی (چکیده)
2029 - پپتانسیل تصفیه شربت خام چغندر قند به روش میکروفیلتراسیون (چکیده)
2030 - بررسی کاربرد تکنیک های نوین غشایی در فرآوری و پالایش روغن های خوراکی (چکیده)
2031 - کاربرد اولترافیلتراسیون در کاهش رنگ و بهبود کیفیت نیشکر (چکیده)
2032 - پتانسیل کاربرد فرآیندهای غشایی در صنعت قند (چکیده)
2033 - تأثیر عوامل مختلف بر ویسکوزیته و دانسیته پرمیت در طی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
2034 - ماگماتیزم و انواع کانی سازی مس، طلا، قلع و تنگستن در بلوک لوت (چکیده)
2035 - اکتشافات ژئوشیمیائی به روش رسوبات رودخانه ای و تهیه نقشه های پهنه بندی آنومالی های عناصر فلزی با استفاده از پردازش های جدید داده های ژئوشیمیائی در منطقه جنوب معدن تکنار- بردسکن (چکیده)
2036 - زمین شناسی، ژئوشیمی و مگنتومتری در محدوده تک های IIو V معدن تکنار ( بردسکن) برای اکتشاف و ردیابی ذخائی جدید (چکیده)
2037 - مقایسه روشهای آبیاری در زعفران زراعی (چکیده)
2038 - تحلیل اقتصادی روش‌های استحصال آب باران برای استفاده در کشاورزی (چکیده)
2039 - مطالعه روند تغییرات کانی های سولفیدی و کربناته در خاکستر های تهیه شده با روش USGS در زغال سنگ های معادن کار مزد استان مازندران (چکیده)
2040 - بررسی کاتیون های خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته رفسنجان با آب های شور (چکیده)
2041 - تحلیلی بر ابعاد و گستره آموزش غیر رسمی در تربیت شهروند دموکراتیک (چکیده)
2042 - کند و کاوی در الزامات و شرایط بکارگیری و تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
2043 - تایید هویت بیومتریکی بر مبنای روشهای آب نشان با استفاده از تبدیل موجک گسسته (چکیده)
2044 - تفکر از منظر حضرت رسول اکرم(ص) و دلالت‌های تربیتی آن برای برنامه‌های درسی نظام (چکیده)
2045 - جایگاه اجتماعی همسران شاهد (چکیده)
2046 - فلسفه برای کودکان: چشم‌اندازی نظری و بررسی تجربی (چکیده)
2047 - تفکر فلسفی، معلّم و نوآوری در کلاس درس (چکیده)
2048 - حکم اهانت به مریم مقدس (چکیده)
2049 - کانی سازی، ژئوشیمی و میکروترمومتری کانی زایی Iron oxides Cu - Au در شمال شهرک (جنوب شرق تربت حیدریه) (چکیده)
2050 - مدیریت خشکسالی در بخش کشاورزی با بهره¬گیری از الگوی کشت بهینه مبتنی بر منطق فازی مطالعه موردی دشت تایباد (چکیده)
2051 - زمین شناسی، ژئوشیمی و مگنتومتری در محدوده تک 2 و 4 معدن تکنار (بردسکن) برای اکتشاف و ردیابی ذخایر جدید (چکیده)
2052 - نقش کانی مگنتیت در تفسیر کیفی داده های مغناطیس زمینی جهت شناسایی ذخایر جدید، در بخش شرقی تک 1، معدن پلی متال تکنار - بردسکن (چکیده)
2053 - بارز سازی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازیهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال، با استفاده از روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره لند ست 7 ، جنوب غربی بیرجند (چکیده)
2054 - نقشه یابی QTL های زمان گلدهی با بکارگیری جمعیت دابل هاپلوئید در Brassica oleracea (چکیده)
2055 - آسیب شناسی وقف درایران عصرمغول (چکیده)
2056 - مطالعه سنگ شناسی، ژئوشیمیائی و آلتراسیون شمال تکنار، خراسان رضوی - بردسکن (چکیده)
2057 - پردازش و تفسیر کیفی داده های مغناطیسی محدوده معدنی تک و شمال آن، کانسار پلی متال تکنار بردسکن ( خراسان رضوی ) (چکیده)
2058 - مطالعات پترولوژی و ایزوتوپی در کانی سازی مس و طلای منطقه تنوره (چکیده)
2059 - چرایی نامگذاری مذهب شیعه به مذهب جعفری (چکیده)
2060 - آسیب شناسی نظام پیشنهادها: یک مطالعه موردی (چکیده)
2061 - اکتشافات ژئوشیمیائی و شناسائی کانی سازی Iron Oxides Cu - Au در منطقه پلورزه - تربت جام (چکیده)
2062 - مطالعات ژئو شیمیائی متابازیت های اطراف مشهد و تعیین محیط تکتو نیکی آنها (چکیده)
2063 - پترولوژی توده های نفوذی منطقه معدنی تکنار، بردسکن - تک I, II, III (چکیده)
2064 - پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنزه توده های گرانیتوئیدی ازغند کاشمر (چکیده)
2065 - استفاده از تکنیکهای هسته ای در افزایش عملکرد و میزان مواد موثره گیاهان دارویی (چکیده)
2066 - آلتراسیون، کانی سازی و دما سنجی سیالات در گیر در منطقه اکتشافی طلای هیرد، خراسان جنوبی (چکیده)
2067 - بر رسی داده های مغناطیسی هوایی کوه زر در تربت حیدریه و دهنه سیاه در کاشمر جهت شناخت مناطق با پتانسیل کانی سازی طلا و مس (چکیده)
2068 - اکتشاف کانسار جدید ماسیو سولفید پلی متال، در منطقه تکنار با استفاده از داده های مغناطیس زمینی در بردسکن، ایران (چکیده)
2069 - خوشه بندی داده ها از دیدگاه برنامه‌ریزی توابع چند هدفه وزن‌دار با استفاده از یک مدل شبکة عصبی (چکیده)
2070 - Optimization and an Introductory Application of a RT-PCR Assay for the Detection of Avian Reoviruses (ARVs) in (چکیده)
2071 - پردازش وتفسیر کیفی داده های مغناطیسی محدوده معدنی تک 2 و شمال آن، کانسار پلی متال تکنار بردسکن (خراسان رضوی) (چکیده)
2072 - کانی شناسی و نحوه تشکیل کانسار Cu - Zn - Pb - Ag - Au تکنار (چکیده)
2073 - ارتباط بین تابع نرخ خطر و اطلاع فیشر و مباحثی از اطلاع فیشر در خانواده توزیعهای وزنی (چکیده)
2074 - تعیین عمق شاخص و بهینه آبیاری در ذرت‌های زودرس با هدف احتساب حداکثر سود (چکیده)
2075 - بررسی تاثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستون های بتنی (چکیده)
2076 - مدلهای آماری برای داده های شمارشی وابسته به زمان (چکیده)
2077 - برآورد انقباضی نوع استاین پارامتر مکان تحت تابع زیان نرمال منعکس شده (چکیده)
2078 - اثر شوری بر ویژگیهای بهره وری نوری گیاه جارو (چکیده)
2079 - محاسبات آماری فازی با نرم افزار R (چکیده)
2080 - اثر دما و مدت زمان تخمیر بر کیفیت بذر تولیدی دو رقم گوجه فرنگی (چکیده)
2081 - بررسی دورگ گیری و تعیین همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های شب بو L. ) Matthiola incana) (چکیده)
2082 - بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی 6 رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز (چکیده)
2083 - بررسی ارتباط طول عمر کنترل کننده و شیوه تصمیم گیری بهینه در حل مساله MAB با استفاده از یادگیری تقویتی (چکیده)
2084 - تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال (چکیده)
2085 - همسویی ارزشهای فردی و سازمانی (نگرش تحقیقی) (چکیده)
2086 - بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امور فنی و تولید موسسات انتشاراتی (چکیده)
2087 - نقش مدیریت تکنولوژی (فناورانه) در افزایش بازدهی بخش کشاورزی (برقی کردن چاه¬های کشاورزی در جنوب خراسان) (چکیده)
2088 - تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد (چکیده)
2089 - ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOT (چکیده)
2090 - سنجش و تحلیل نگرشی صادرکنندگان استان خراسان به افغانستان به منظور ارائه راهکارهای مناسب (با تاکید بر مدل SWOT) (چکیده)
2091 - حکم اهانت به مسیح در سنت مسیحیت (چکیده)
2092 - نهضت اسلامی جنگل عوامل شکست وعبرتها (چکیده)
2093 - اسیب ها وعبرت های نهضت مشروطیت (چکیده)
2094 - شکوفایی ها ونواوری های بزرگ در انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف (چکیده)
2095 - بودجه ریزی هوشمند (چکیده)
2096 - نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از دیدگاه مدیران و کارکنان: الزامات تغییر، سطح رضایت، آسیب ها (چکیده)
2097 - مکان یابی و ارزیابی اقتصادی ایجاد مراکز جمع آوری شیر در استان خراسان (چکیده)
2098 - آموزش شهروندی: دورنمائی به یادگیری غیررسمی دیجیتالی (چکیده)
2099 - ارزیابی هزینه- فایده و تحلیل حساسیت مجتمع مس سرچشمه (چکیده)
2100 - بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دودبر جرم باقیمانده سیلندر (چکیده)
2101 - جداسازی ژن هیوسیامین - 6B- هیدروکسیلاز (h6h) از ریشه هی کشت شده و همسانه سازی آن در باکتری E.coli (چکیده)
2102 - سنتز، جداسازی و خالص سازی نانوذرات پروتئینی آلبومین و ژلاتین به عنوان حامل داروهای ضد سرطان (چکیده)
2103 - بررسی برخی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی در واکنش به تنش خشکی (چکیده)
2104 - اثرگزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (چکیده)
2105 - اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های تیپ کابلی نخود (چکیده)
2106 - باز کاوی مفهوم وکاربرد واژه زکات وصدقه درروایات (چکیده)
2107 - نقش تحقیقات رفتاری در حسابداری (چکیده)
2108 - ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره (چکیده)
2109 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر سطح نمره صحیح آزمون حافظه بینائی بنتون در دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
2110 - مسائل قیمت گذاری انتقالات داخلی در شرکتهای چند ملیتی (چکیده)
2111 - بررسی جایگاه تروریسم در بازاریابی بین الملل (چکیده)
2112 - نگرشی جدید بر سازند آبدراز در مناطق شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
2113 - تحلیل منابع آموزش های غیر رسمی سازمان‌های آتش‌نشانی، نیروی انتظامی و هلال احمر در مدارس مشهد (چکیده)
2114 - طراحی و تبیین ارکان موثر بر تعیین استراتژیهای ارائه خدمات الکترونیک در بستر دولت الکترونیک (چکیده)
2115 - محاسبه حالات الکترونی مولکول C60 در یک مدل تقریب بستگی قوی (چکیده)
2116 - تبیین جایگاه مولفه های جهانی شدن ، صلح و حقوق بشر در کتاب های درسی دوره ابتدایی (چکیده)
2117 - سنتز نانو ذرات اکسید ایندیوم با ناخالصی قلع (ITO) به روش سل-ژل و بررسی خواص ساختاری آنها (چکیده)
2118 - گمانه هایی در باب عوامل ناکامی آموزش های فنی و حرفه ای رسمی در ایران (چکیده)
2119 - بررسی نظری رسانایی الکتریکی سامان الکترود-فولرین-الکترود (چکیده)
2120 - تعیین مرز سنومانین- تورونین بر اساس مطالعات فسیل شناسی و مقایسه آن با داده های ژئوشیمیایی در مناطق شرق کپه داغ (چکیده)
2121 - گسترش ماتریدیه طی قرون 7-5 (چکیده)
2122 - ارزیابی کتاب های سرکذشت نامه ای شهیدان و بازنمایی صفات شهیدان در آنها (چکیده)
2123 - نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مفهوم شهادت ، دفاع مقدس ، شهادت طلبی و الگو پذیری از شهیدان (چکیده)
2124 - قالب جزء محدود پوسته استوانه ای (چکیده)
2125 - بایواستراتیگرافی سنگهای ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی (چکیده)
2126 - تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی (دوره متوسطه)در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (چکیده)
2127 - سنجش دیدگاه بیمه گذاران خسارت دیده از کیفیت خدمات شرکت های بیمه دولتی (چکیده)
2128 - کاروان های راهیان نور از نظردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1387) (چکیده)
2129 - مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشی (چکیده)
2130 - بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها (چکیده)
2131 - درآمدی بر بررسی و نقد کتاب اهداف تربیت از دیدگاه اسلام (چکیده)
2132 - اخلاق مددکاری اجتماعی (چکیده)
2133 - پیامبر امی از نگاه خاورشناسان و نقد آن (چکیده)
2134 - تحول فرهنگی، کلید موفقیت حضرت مهدی (چکیده)
2135 - بررسی کانی های رسی خاک بستر شهر مشهد با توجه به حدود اتربرگ آنها (چکیده)
2136 - ارزیابی و تعیین شاخص فابریک توده سنگ با توجه به سیستم های رده بندی توده سنگ (چکیده)
2137 - اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم‌مصرف در ذرت و کاهو (چکیده)
2138 - ارزیابی عملیات تزریق پرده آببند در تکیه گاه چپ سد ارداک (چکیده)
2139 - اثر الحاق به WTO بر بخش کشاورزی اقتصاد ایران (چکیده)
2140 - ایجاد بانک اطلاعات ژئو تکنیکی شهر مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس (چکیده)
2141 - مشکلات قنوات قدیمی در شهر مشهد (چکیده)
2142 - مقایسه عدد لوژن و خورند دوغاب در عملیات تزریق سد ارداک (چکیده)
2143 - نشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت نیشابور (چکیده)
2144 - مقایسه تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجو - محور با شیوه سخنرانی بر یادگیری دانشجویان پزشکی (چکیده)
2145 - بررسی ناپایداری شیبی در دره ابرده – زشک (چکیده)
2146 - بررسی اثر ایندیوم Indium-doped در فیلم های نازک sno2 ساخته شده به روش سل ژل (چکیده)
2147 - بررسی خواص ساختاری اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک اکسید قلع دوپ شده با ناخالصی ایندیوم (چکیده)
2148 - ویژگیهای ساختاری, اپتیکی و الکتریکی اکسید ایندیوم با ناخالصی قلع آماده شده به روش اسپری-پایرولیزیز (چکیده)
2149 - بررسی خواص ساختاری اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک اکسید قلع آلاینده با ناخالصی ایندیوم (چکیده)
2150 - بررسی نظری اثر هیدروژن بر روی سیلیکون بی شکل (چکیده)
2151 - بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر رشد رویشی تلخه (چکیده)
2152 - تاثیر کاربرد نیتروژن و علف کش2,4-D MCPA بر بانک بذر علفهای هرز تاج خروس خوابیده و تاج خروس ریشه قرمز در مزرعه ذرت (چکیده)
2153 - تاثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم (چکیده)
2154 - مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران (چکیده)
2155 - اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم ،چاودار، ماش و لوبیا (چکیده)
2156 - ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به (چکیده)
2157 - تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) (چکیده)
2158 - بررسی تاثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در ذرت دانه ای (چکیده)
2159 - بررسی رفتار علفهای هرز یک ساله و چند ساله در برابر مدیریت اعمال شده با استفاده از ژئواستاتیک (چکیده)
2160 - اثر رقابت بین گندم (Triricum aestivum) و خردل وحشی (Sinapis arvensis ) بر تخصیص مواد (چکیده)
2161 - فرفیون، گونه ای با فواید دارویی و اقتصادی در مناطق خشک (چکیده)
2162 - مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی (چکیده)
2163 - بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر (چکیده)
2164 - بررسی جمعیت علفهای هرز ذرت دانه ای در پاسخ به مدیریت کود و علف کش (چکیده)
2165 - معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خار لته (چکیده)
2166 - بررسی اثرات اللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد اولیه علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
2167 - مبنای مولکولی مقاومت توده های یولاف وحشی استان خوزستان به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات (چکیده)
2168 - اثر انجماد بر روی رشد ریشه های تلخه (چکیده)
2169 - شکست خواب و جوانه زنی در بذور تلخه (چکیده)
2170 - تاثیر کاربرد نیتروژن و علف کش بر بانک بذر علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز و خوابیده (چکیده)
2171 - بررسی اثر مصرف نیتروژن بر توزیع مکانی علف هرز سلمه (چکیده)
2172 - بررسی دماهای پایه، بهینه و بیشینه علفهای هرز خرفه، سلمه و علف خرچنگ (چکیده)
2173 - براورد توان رقابتی دو گونه نسبت به هم بر اساس صفات موثر (چکیده)
2174 - ارزیابی مقایسه ای ضریب قابلیت ارتجاع لیگاچورهای الاستومری ارتدنسی (چکیده)
2175 - چشمه گرو،پدیده ای هیدرومورفوتکتونیک با فراورده های ژئومورفیک استثنایی (چکیده)
2176 - رودکی و فردوسی (چکیده)
2177 - بررسی و تحلیل پدیده‌ دوشاخه‌شدگی (bifurcation) و آشوب (chaos) در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای، با استفاده از تقریب لقی توسط توابع هموار (چکیده)
2178 - بررسی و مطالعه عددی عملکرد پمپ های سانتریفوژ یک مکشه (چکیده)
2179 - بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در اجتناب و ارزیابی منفی در دانشجویان (چکیده)
2180 - طراحی و ساخت یک سیستم مبتنی بر میکروکنترلر به منظور پایش شرایط موتورهای الکتریکی (چکیده)
2181 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ (چکیده)
2182 - تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت در ایران (چکیده)
2183 - هرمنوتیک مدرن و دلایل امکان فهم متن بهتر از ماتن (چکیده)
2184 - اثر گرروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی (چکیده)
2185 - بررسی اثر بخشی روان درمانی گروهی یکپارچه گرا بر درمان وابستگی به مواد مخدر (چکیده)
2186 - تحلیل و مقایسه سه رویکرد معنوی مذهبی معاصر در روان درمانی (چکیده)
2187 - بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله در افراد مبتلا به دیابت و سالم (چکیده)
2188 - تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و سازگاری زناشویی (چکیده)
2189 - مقایسه اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظامند در افزایش سازگاری زناشویی (چکیده)
2190 - رابطه هویت و علائم روان شناختی در دانش آموزان مشهد (چکیده)
2191 - رابطه بین هوش و پایگاههای هویت (چکیده)
2192 - مقایسه سطح اضطراب در دانشجویان علوم پزشکی (چکیده)
2193 - مقایسه اثر تجربه و آموزش بر روی خطای ادراک بینایی (چکیده)
2194 - بررسی اثرات اللوپاتی آفتابگردان بر جوانه زنه و رشد علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
2195 - بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ظایعه کمپرسیون عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت (چکیده)
2196 - بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (چکیده)
2197 - ارزیابی مقاومت فالاریس به علف کشهای بازدارنده استیل کوآنزطم A کبوکسیلاز (چکیده)
2198 - ارزیابی پویایی علفهای هرز یک ساله پهن برگ در ذرت (چکیده)
2199 - درمان گیاهی پروستات (چکیده)
2200 - تشخیص بروز مقاومت در توده های علف هرز فالاریس به علف کش دیکلوفوپ با استفاده از زیست سنجی بذر (چکیده)
2201 - بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندامهای هوایی خیار بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس خوابیده (چکیده)
2202 - مطالعه پویایی مکانی جمعیتهای بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز جو موشی و شاهی وحشی (چکیده)
2203 - درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 2 (چکیده)
2204 - درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 3 (چکیده)
2205 - بررسی اثر بقایای علف کشهای مصرفی رایج در شالیزار هابر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران (چکیده)
2206 - استرس حاد بی حرکتی القا آنیو پلوئیدی در مغز استخوان را افزایش می دهد (چکیده)
2207 - الاشارات والتنبیهات وشرح امام فخررازی برآن (چکیده)
2208 - خودآگاهی از فعالیتها، برنامه ها و ظرفیت های فرهنگی دانشگاه: نقطه عزیمت برای سیاستگذاری در خصوص تعاملات خانواده و دانشگاه (چکیده)
2209 - فخررازی وسه قاعده مهم فلسفی (چکیده)
2210 - برآوردیابی برای ناحیه کوچک (چکیده)
2211 - ارزشیابی اردوهای راهیان نور دانشجویان درون داد فرایند برون داد (چکیده)
2212 - اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
2213 - خدمات مشاوره و روان درمانی راهبردی برای کاهش رفتار های پرخطر (چکیده)
2214 - بررسی رابطه میان سبک های فرزند پروری و کمال گرایی در دانشجویان (چکیده)
2215 - روش درستنمایی وزنی در برآوردیابی برای ناحیه کوچک (چکیده)
2216 - در جستجوی نقشی متمایز برای فلسفه تعلیم و تربیت در پژوهش برنامه درسی: نقدی روش شناختی بر دیدگاه برزینکا (چکیده)
2217 - شبیه سازی رآکتور شیمیایی همدمای بدون همزن و کنترل دمای آن با استفاده از لوله حرارتی (چکیده)
2218 - بررسی تاثیر کلسیم در بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L) (چکیده)
2219 - مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی غدد بزاقی فرعی در شتر یک کوهانه (چکیده)
2220 - مطالعه آناتومی و بافت شناسی رحم در شتر یک کوهانه (چکیده)
2221 - کاربرد RS و GIS در بررسی روند تغییرات بیابان زایی (مطالعه موردی منطقه خشک شمال اصفهان) (چکیده)
2222 - چالش های اجرای قانون اساسی در افغانستان (چکیده)
2223 - کاربست مدل تصمیم گیری جیمز روزنا در پژوهش های تاریخی (چکیده)
2224 - فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی جدید عراق (چکیده)
2225 - هواداری ملک الشعرای بهار از اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی (چکیده)
2226 - جایگاه نفت در مناسبات خارجی ایران (چکیده)
2227 - پیشنهاد پنج درس جدید در دوره کارشناسی علوم سیاسی (چکیده)
2228 - آسیب شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران (چکیده)
2229 - سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی (چکیده)
2230 - ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از دیدگاه خبرگان قانون اساسی (چکیده)
2231 - بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار (چکیده)
2232 - آسیب شناسی مشارکت زنان در سیاست (چکیده)
2233 - بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسی (چکیده)
2234 - خود / دیگر شناسی در متون تاریخی:خواجه رشیدالدین و جامع التواریخ (چکیده)
2235 - سروده های اندلسی ها در مدح رسول اکرم(ص) (چکیده)
2236 - قصة مجنون لیلی فی الادبین العربی والفارسی (چکیده)
2237 - تاثیر نیروهای رقابتی بازار براستراتژیهای (چکیده)
2238 - تاثیر فعالیتهای صنعتی و شهری بر غلظت نیکل در دو فرم کل و قابل جذب در برخی خاکهای کشاورزی اطراف مشهد (چکیده)
2239 - کاربرد فیلتر شن-خاک-پوسته برنج برای کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب (چکیده)
2240 - تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر (چکیده)
2241 - بررسی جوانه زنی بذر 10 گونه گیاه مرتعی و بیابانی (چکیده)
2242 - نگرش مدیران گروه ، اعضای هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت (چکیده)
2243 - برنامه ریزی راهبردی در آستان قدس رضوی (چکیده)
2244 - فرایند تبیین و تدوین بیانیه رسالت سازمان (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی) (چکیده)
2245 - بازارمحوری بر پایه تفکر بازاریابی (چکیده)
2246 - شش کلید موفقیت در تغییر سازمانی (چکیده)
2247 - مطالعه ریخت شناسی دانه گرده گونه های Silene مشهد وحومه (چکیده)
2248 - بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Agaricus bisporus نسبت به Cr (چکیده)
2249 - بررسی اثر ضد باکتریائی دو گلسنگ بومی مشهد Rhizoplaca melanophthalma , Psora decipiens درشرایط in vitro (چکیده)
2250 - فراهمی فسفر در خاک غنی شده با پودر استخوان و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت (چکیده)
2251 - مطالعه اکولوژی و بیولوژی جمعیت زاغی ( Pica pica) در شمال ایران (چکیده)
2252 - تأثیر کاربرد توأم آب و پساب بر دبی قطره چکان ها در سیستم ابیاری قطره ای (چکیده)
2253 - اثر آهک بر روی جریان‌های کربن آلی خاک (چکیده)
2254 - مطالعه ویژگیهای زیستی و بوم شناسی اردک نوک پهن (Anas clypeata) در تالاب گمیشان (چکیده)
2255 - فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر ذرت (چکیده)
2256 - ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
2257 - اثرات کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت و عملکرد گیاه جو (چکیده)
2258 - نقدوبررسی قانون مجازات اسلامی در خون بهای مسلمان (چکیده)
2259 - چهار پارادایم در روابط دولت و نفت در ایران (چکیده)
2260 - افزایش سرعت فرآیند تولید کمپوست از مواد زائد جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی (چکیده)
2261 - نقش بیمه مسئولیت محصول در افتصاد کشاورزی ایران (چکیده)
2262 - مطالعه اندازه های آنتروپومتری و قابلیتهای جسمانی و ... (چکیده)
2263 - بررسی تجمع فلزات سنگین کادمیوم، کروم، مس، روی و آهن در برخی اندام های باکلان بزرگ در تالاب انزلی (چکیده)
2264 - ایران و مسئله فلسطین:به سوی سیاستی واقع گرا و یکپارچه (چکیده)
2265 - بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری (مطالعه موردی- زباله های شهر مشهد) (چکیده)
2266 - مدیریت کیفیت آب در مخزن سد طرق از طریق آبگیری انتخابی از محل خروجی های سد (چکیده)
2267 - جایگاه پژوهش در نظام مدیریتی و تصمیم سازی (چکیده)
2268 - کاربرد پساب در کشاورزی، فرصت ها و چالش ها (چکیده)
2269 - مفروضه های پارادایم گذار به دموکراسی و نقدهای وارد بر آن (چکیده)
2270 - همکاریهای آبی و توسعه امنیت انسانی در ایران،افغانستان و ترکمنستان (چکیده)
2271 - مطالعه تغییرات درون گونه ای چنگر در تالابهای شمال ایران (چکیده)
2272 - ارزیابی انباشت بیولوژیک فلزات سنگین کروم، کادمیوم، آهن، مس و روی در برخی اندام های باکلان بزرگ تالاب انزلی. (چکیده)
2273 - برسی اثر اتم La بر روی خصوصیات الکترونیکی بلور Pb0.91La0.09(Zr0.66Ti0.33)O3 (چکیده)
2274 - منطقه گرایی و چالشهای معماری معاصر (چکیده)
2275 - چند صدایی در معماری (چکیده)
2276 - مشارکت معنادار در معماری (چکیده)
2277 - بررسی سازگاری گیاه ارزن پادزهری به شرایط پال و اینترپالس در مناطق خشک (چکیده)
2278 - مدل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در البرز مرکزی، اردستان و زاگرس ایران (چکیده)
2279 - کاربرد مسیرهای هامیلتونی در گرافهای n-مکعبی (چکیده)
2280 - جایگاه افغانستان در سیاست های نرم افزاری آمریکا (چکیده)
2281 - سیاستهای نرم افزاری آمریکاو چالش آفرینی برای امنیت فرهنگی ایران (چکیده)
2282 - رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتع داری در ایران (چکیده)
2283 - تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان (چکیده)
2284 - بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه هنجار (چکیده)
2285 - تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته : با تاکید بر سند روم درد کشککی – رانی (چکیده)
2286 - تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مططلب دانش آموزان (چکیده)
2287 - مطالعه برنامه های تمرینی برای درمان سندروم درد کشککی ـ رانی (چکیده)
2288 - تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات ... (چکیده)
2289 - تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران (چکیده)
2290 - تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر سلامت روان زنان نخست باردار (چکیده)
2291 - خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دیوپلکس در محلول حاوی یونهای کلراید و بروماید (چکیده)
2292 - بررسی و مقایسه منبع کنترل و احساس تنهایی دختران... (چکیده)
2293 - رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری (چکیده)
2294 - روانشناسی محیط و معماری منظر (چکیده)
2295 - برنامه دهی معماری در طراحی سیستماتیک (چکیده)
2296 - بررسی رویکردهای معماری معاصر ایران (چکیده)
2297 - تاثیر تمرینات هوازی بر حجم ها و ظرفیت های ریوی... (چکیده)
2298 - مقایسه میزان تراکم استخوان ,ترکیب بدن و ... (چکیده)
2299 - تبیین نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیتهای ... (چکیده)
2300 - تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس سیاست استراتژیک تجاری (چکیده)
2301 - حسابرسان وسامانه های برنامه ریزی منابع بنگاه (چکیده)
2302 - بررسی رابطه قابلیت آمادگی جسمانی با ویژگیهای روانی و ... (چکیده)
2303 - حسابرسی مستمر ، حسابرسی آینده (چکیده)
2304 - زمان­بندی بار محاسباتی تقسیم­ پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم­های ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2305 - تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کنتیکی ضربه روی پا با پای غالب و غیر غالب در فوتبال (چکیده)
2306 - انتظام ساختار عملکردی سکونت گاههای روستایی با تاکید بر الگوی تخصیص مکانی خدمات، مطالعه موردی شهرستان کلات (چکیده)
2307 - تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران (چکیده)
2308 - نقدی بر نگرش اسطوره از منظر لوی استراوس (چکیده)
2309 - مطالعه دینامیکی حالتهای چند کوارکی (چکیده)
2310 - مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر سنتز شده با دو روش احتراق ژل و هم رسوبی (چکیده)
2311 - اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست (چکیده)
2312 - بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی (چکیده)
2313 - تعیین رابطه برخی از اندازه های ابعاد بدنی با زمان شنای 100 متر شناگران نخبه (چکیده)
2314 - شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران (چکیده)
2315 - بررسی ویژگی های اپتیکی نانو پودر سرامیک PMN-PT (چکیده)
2316 - بررسی جایگاه زبان آرامی در دوره هخامنشی (چکیده)
2317 - کنترل موج فشار جریان کذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده (چکیده)
2318 - بررسی برخی اثرات بوم شناختی Atriplex canescens بر محیط های تحت کشت در استان خراسان (چکیده)
2319 - ساخت نانو پودر Pb(Zr0.52,Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEMو طیف سنجی رامان (چکیده)
2320 - روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال منحنی شکل (چکیده)
2321 - ساخت و بر رسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک CdS به منظور استفاده در سلو لهای خورشیدی (چکیده)
2322 - بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب جهان (چکیده)
2323 - روشهای بهبود جوانه زنی در 10 گونه گیاه داروئی و زینتی مناطق خشک (چکیده)
2324 - پایش فصلی علفهای هرز در دو مزرعه جو علوفه ای در مشهد (چکیده)
2325 - رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتعداری در ایران (چکیده)
2326 - رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در برش های جوزک و چمن بید در غرب حوضه رسوبی کپه داغ و انطباق با نواحی شرق حوضه (چکیده)
2327 - روشی برای ترسیم خطوط هم سرعت و تخمین دبی در کانالهای روباز (چکیده)
2328 - ضرورت بازنگری در جایگاه دروس امنیتی - استراتژیک در برنامه درسی علوم سیاسی و روابط بین الملل (چکیده)
2329 - گاه شماری آثار شیخ طوسی (چکیده)
2330 - تعیین خصوصیات فنوتیپی، ژنوتیپی و پروتئوتیپی یک واریانت ریز کلنی غیر بیماریزای Pseudomonas (چکیده)
2331 - مبانی نظری و سیاست های عملی بوش در رویارویی با مساله ی ایران هسته ای (چکیده)
2332 - مروری بر Quorum sensing درP. aeruginosa ː نقش تنظیم کننده های جدید (چکیده)
2333 - خلیج فارس ؛ کانون سیاست آمریکا بر محور منع/ ضد اشاعه (چکیده)
2334 - کاربرد ریبوفلاوین به عنوان القاء کننده مقاومت در برنج (چکیده)
2335 - مقایسة تأثیر تمرینات پلایومتریکی در آب و خشکی برتوان بی هوازی ناجیان غریق (چکیده)
2336 - تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیبهای ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور (چکیده)
2337 - تعیین رابطة همبستگی میان آزمون آمادگی هوازی بروس و پلة کوئین (چکیده)
2338 - کشف انجیلهای نجع حمادی وبازنگری دراناجیل رسمی مسیحیت (چکیده)
2339 - برنابا (چکیده)
2340 - آیین جاینی (چکیده)
2341 - توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی e e در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO (چکیده)
2342 - مطالعه دینامیک جریان ضربانی خون در مجرای تنگ شده (چکیده)
2343 - روش تفریق طیفی چند باندی اصلاح شده برای بهبود صحبت (چکیده)
2344 - تعیین رفتار طبقه‌بندها با کلیشة تصمیم مبتنی بر مدل مخفی مارکوف (چکیده)
2345 - مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
2346 - بررسی عوامل بوجود آمدن خطا در محاسبه نرخ سوختن آزمایشگاهی (چکیده)
2347 - ارائه روشی مبتنی بر محتوای ترکیبی (چکیده)
2348 - نقش مسیر انتقال سیگنال جاسمونیک اسید در مقاومت گیاه برنج علیه قارچهای رایزوکتونیای بیماریزا (چکیده)
2349 - رورتی و نفی نظریه معرفتی بازنمایی (چکیده)
2350 - تحلیل نحوی - معنایی ساختمان بند ساده در زبان فارسی بر پایه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی (چکیده)
2351 - مقایسه سرود بیست و دوم ایلیاد «کشته شدن هکتور» و حماسه رستم و اسفندیار بر پایه الگوی لباو و والتسکی (چکیده)
2352 - مطالعه عملکرد موتور اشتعال جرقه ای هیدروژنی با سیستم بازیافت گازهای خروجی رقیق کننده (چکیده)
2353 - تحلیل دینامیکی استوانه ساخته شده از جنس مواد هدفمند (Functionally graded materials) (چکیده)
2354 - نحوه پردازی واژه ها در ذهن: مدل دسترسی فعال سازی تعاملی مفهوم بنیاد (چکیده)
2355 - رویکردی نحوی - معنایی به واژه های مرکب در زبان فارسی (چکیده)
2356 - توسعه روش تهیه نقشه های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با توجه به استانداردهای مربوطه (چکیده)
2357 - بررسی واژه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ درسی در قرآن وحدیت (چکیده)
2358 - توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال جرقه ای (چکیده)
2359 - اثر افزودنیهای ایتریم و لانتانیم بر خواص الکترونیکی نانوساختار اکسید ایندیم با استفاده از روش اسپری پایرولیز ومحاسبات اصول اولیه (چکیده)
2360 - بررسی تأثیر زبان شفاهی و کتبی در نحوه درک زبان (چکیده)
2361 - تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسه رستم و اسفندیار شاهنامه فردوسی بر اساس قالب لباو و التسکی (چکیده)
2362 - بررسی نقش بازتوانی جسمانی در درمان دردهای مزمن ناحیه کمری ستون مهره های دانشجویان ورزشکار دانشگاه دولتی تربیت بدنی روسیه (چکیده)
2363 - زبان فارسی عاملی یکپارچگی و وحدت گونه های محلی زبان کردی (چکیده)
2364 - ریشه شناسی و وجه تسمیه (پاسارگاد) اولین ‌پایتخت ‌پارسیان (چکیده)
2365 - بررسی ویژگیهای زیستی و بوم شناختی چنگر در تالابهای شمال ایران (چکیده)
2366 - بررسی میزان اثربخشی گروه درمانی معنوی - مذهبی در افزایش عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد (چکیده)
2367 - شانکر و لکه برگی پسته ناشی از گونه ای زانتوموناس (چکیده)
2368 - بررسی و ارزیابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثار (چکیده)
2369 - الگوی ساختاری- نقشی برای سبک شناسی گفتمان انتقادی (چکیده)
2370 - محاسبه ضرایب کشسانی و تندهی بلور پیزوالکتریک ZnOبا استفاده از نظریه اختلال تابعی چگالی (چکیده)
2371 - مطالعه ژئومتریک مورفومتری جمعیتهای چنگر (Fulica atra: Rallidae ) در سه تالاب شمالی کشور (چکیده)
2372 - استفاده از دستور واژی - نقشی در طراحی ماشین ترجمه انگلیسی به فارسی (چکیده)
2373 - بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی در رشد گیاهچه گیاهان دارویی (چکیده)
2374 - انگاره تکرار نزول آیه (چکیده)
2375 - اثر تنش شوری بر رشد و تبادلات کازی گیاه چغندر قند (چکیده)
2376 - محاسبه ضرایب کشسانی و تن دهی بلور پیزوالکتریک زینک سولفید با استفاده از نظریه اختلال تابع چگالی (چکیده)
2377 - پارک ملی گلستان قبل و بعد از سیل مرداد 1380 (چکیده)
2378 - بررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بوته بر جنبه های کمی گیاه دارویی بابونه (چکیده)
2379 - مطالعه برخی از صفات ریخت شناسی، ریخت سنجی و بوم شناسی خوتکا در تالاب فریدونکنار (چکیده)
2380 - بررسی پراکندگی جوابهای سالیتوری مدل Phi4 از ناخالصی با سه مدل متفاوت (چکیده)
2381 - ساخت و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی (چکیده)
2382 - اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی بر عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد (چکیده)
2383 - بررسی صفات رشد پنج واریته چغندر قند تحت دو سطح تنش شوری (چکیده)
2384 - گسترش وازگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس متغیر طبقه اجتماعی در چارچوب نظریه بازیل برنشتاین (چکیده)
2385 - اعتیاد زنان در گروه درمانی (چکیده)
2386 - فواید لغوی اشعار بدر شروانی (چکیده)
2387 - بررسی ابعاد پنج گانه جو سازمانی و رابطه آن با میزان کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
2388 - مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA) (چکیده)
2389 - تعیین اثر تعاملی تمرین استقامتی -قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان با افسردگی متوسط (چکیده)
2390 - رویکرد قرآن به ابزار ها و راه های شناخت (چکیده)
2391 - اثر تعاملی استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت تیروزین سرم دانشجویان با افسردگی (چکیده)
2392 - بانکداری اسلامی: مانع یا زمینه ساز توسعه؟ (چکیده)
2393 - ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های 3R (چکیده)
2394 - آسیب شناسی دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی (کاربست رویکرد عملگرا در بازنگری محتوا، منابع، شیوه های آموزش) (چکیده)
2395 - ثبات سازی در جامعه ناهمگون عراق(نقش همسایگان: مورد ایران) (چکیده)
2396 - بررسی وتحلیل ,وضعیت اثربخشی شرکتهای تبلیغاتی شهرمشهد وارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
2397 - فرایند مدیریت دانش درنظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها بر اساس نظریه نوناکا وتاکوچی (چکیده)
2398 - جهانی شدن و اصلاحات : پندها و تجربه ها (چکیده)
2399 - توازن اقتصادی از دیدگاه اسلام و عملکرد اقتصاد ایران (چکیده)
2400 - مسئولیت کیفری متصدیان پزشکی (چکیده)
2401 - جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی (چکیده)
2402 - ارزیابی یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده جهت آبیاری با شدت متغییر در امتداد بال آبیاری (چکیده)
2403 - زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گریدهای محاسباتی (چکیده)
2404 - زمان بندی فازی کار موازی در محیط ناهمگن (چکیده)
2405 - بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکرد و خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
2406 - ضرورت ها و راهکارهای عملی برای تاسیس انجمن کتابداری آموزشگاهی ایران (چکیده)
2407 - مطالعه اثرات بالینی تزریق داخل رحمی Cephapirin Benzathine در درمان اندومتریت گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
2408 - بررسی افت سطح سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
2409 - طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش ها (چکیده)
2410 - رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت کنندة نیتروژن در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
2411 - جداسازی کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat ازگیاه شقایق الی فرا papaver soomniferom (چکیده)
2412 - تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو (چکیده)
2413 - جامع نویسان پیش از کلینی (چکیده)
2414 - الگوریتمی جهت یافتن تناظر بین خوشه ها در خوشه بندی های متفاوت به منظور استفاده در خوشه بندی توافقی (چکیده)
2415 - خوشه بندی توافقی وزنی (چکیده)
2416 - روش جدیدبرای زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گرید های محاسباتی (چکیده)
2417 - تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی (چکیده)
2418 - شناسایی کندکتانسهای یونی در مدل ری انتری از سلولهای بافت میوکارد بطن (چکیده)
2419 - سنکرون سازی یک زوج پیس میکر بر اساس منحنی پاسخ فاز (چکیده)
2420 - بررسی اثر ریبوفلاوین بعنوان فعال کننده مکانیسم های دفاعی گیاه برنج علیه بیماریهای رایزوکتونیایی (چکیده)
2421 - صور ومراتب وحی محمدی(ص) (چکیده)
2422 - شنکره و مکتب ادوایته ودانته (چکیده)
2423 - رامانوجه و ملا صدرا (چکیده)
2424 - وضعیت متون آموزشی در حوزه ادیان (چکیده)
2425 - بررسی مدل هندسی ترمیم زخم در خرگوش نژاد نیو زلندی (چکیده)
2426 - دمای گذار بوز اینشتین در فراتر از حد توماس - فرمی (چکیده)
2427 - سنتز و مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانو پودر PZT به روش احتراق ژل (چکیده)
2428 - Wavelet based estimation of thederivatives of a density for a p * - mixing process (چکیده)
2429 - پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت (چکیده)
2430 - طراحی پروفیل روتور پمپ های لوب دورانی با منحنی گام غیر دایره ای و تعیین میزان دبی خروجی از آنها (چکیده)
2431 - جایابی بهینه تولید پراکنده DG بر اساس روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکه توزیع (چکیده)
2432 - برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه درشبکه های قدرت با استفاده از روش کلونی مورچه شتاب یافته و وزن دهی سلسله مراتبی (چکیده)
2433 - نقدی و نظری بر «مثنوی مولوی، تصحیح و شرح محمد استعلامی» (چکیده)
2434 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکتری های آغازگر و کیفیت ماست معمولی (چکیده)
2435 - نقدی و نظری بر «تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی‌اصغر حکمت» (چکیده)
2436 - تلخی زدایی و تولید مارمالاد و نوشیدنی از ضایعات حاصل از (چکیده)
2437 - تنتره (چکیده)
2438 - اثر واریته‌و‌زمان‌نگهداری‌روی‌ویژگیهای‌شیمیایی‌رب‌گوجه‌‌فرنگی حاصل از چهار واریته (چکیده)
2439 - بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست معمولی میوه‌ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
2440 - اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و سختی فولاد زنگ نزن رسوب سخت سونده 17-4 pH ترمیم شده بروش جوشکاری (چکیده)
2441 - بررسی اثر افزایش ماده جامد شیر بر ویژگی های میکروبی، فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
2442 - بررسی اثر شیر سویا بر ویژگی های میکروبی، فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
2443 - روش جدید برآورد سطح نسبی چغندر (چکیده)
2444 - روش جدید اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی (چکیده)
2445 - نقش پپتید های فعال بیولوژیک حاصل از شیر در تهیه موادغذایی فانکشنال (سلامتی بخش) (چکیده)
2446 - بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام (چکیده)
2447 - اثر عملیات حرارتی پیر سازی بر رفتار سایشی فولاد زنگ نزن 17-4 pH (چکیده)
2448 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
2449 - نقش شادی در بهداشت روان (چکیده)
2450 - ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک (چکیده)
2451 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکتری های آغازگر و کیفیت ماست (چکیده)
2452 - امکان سنجی استفاده از لوله های گرمایی در تهویه مطبوع جهت بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
2453 - نظام حقوق اساسی مقایسه ای و دانش مطالعات منطقه ای (چکیده)
2454 - بازنمایی عنصرایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریه (چکیده)
2455 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک و روشANFISجهت حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
2456 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
2457 - تاریخ شفاهی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
2458 - زیست چینه شناسی سازند نیزار بر پایه نانوپلانکتون های آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار (چکیده)
2459 - زیست چینه نگاری نهشته های سانتونین-ماستریشتین جنوب شرق اصفهان بر مبنای نانوفسیلهای آهکی (چکیده)
2460 - معرفی نانوفسیلهای آهکی سازند گورپی در برش کاور (جنوب ایلام) (چکیده)
2461 - مقایسه سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو با برش روستای چهچهه (چکیده)
2462 - بایواستراتیگرافی سازند سنگانه بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در مقطع امیر آباد (چکیده)
2463 - بررسی گذر سازنهای تیرگان, سرچشمه،سنگانه، آیتامیر و آبدراز بر مبنای نانو پلانکتو نهای آهکی در مقطع جاده مشهد- سرخس (چکیده)
2464 - مطالعات زیست چینه شناسی سازند پسته لیق بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش روستای دربند (چکیده)
2465 - تهیه نانوپودر PZT به روش خود احتراقی ژل در دو دمای تکلیس و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEM و XRD (چکیده)
2466 - بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش های مجازی (چکیده)
2467 - بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای حضور در دوره های آموزش مجازی (چکیده)
2468 - بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی بر استحکام کششی-برشی اتصالات جوش مقاومتی نقطه ای ورقهای بدنه خودرو توسط مدلسازی رگرسیونی (چکیده)
2469 - تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور در کلزا (چکیده)
2470 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (چکیده)
2471 - اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه‌ای بر ترکیب و تراکم علفهای هرز در الگوهای مختلف کشت (چکیده)
2472 - بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (چکیده)
2473 - بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
2474 - ارزیابی عملکرد زعفران Crocus sativus L در کشت مخلوط باغلات، حبوبات و گیاهان زراعی (چکیده)
2475 - بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت (چکیده)
2476 - مدلسازی پویایی بانک بذر یولاف وحشی (Avena fatua) در مزرعه گندم (چکیده)
2477 - اثر تنش خشکی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ارقام کلزا (چکیده)
2478 - تاثیر مواد آلی و میزان مصرف سولفوسولفورون بر پایداری آن در خاک (چکیده)
2479 - تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
2480 - الگوریتمی جدید جهت ایجاد هماهنگی بین SVC و ULTC (چکیده)
2481 - طراحی سیستم حفاضتی بهینه با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف موثر بر ایمنی ان به کمک اتگوریتم ژنتیک (چکیده)
2482 - محاسبه حاشیه امنیت خطوط انتقال با دو دیدگاه قطعی و احتمالی در شبکه 132 کیلو ولت مشهد (چکیده)
2483 - جایابی بهینه کلید و انتخاب مانور در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تو لیدپراکنده (چکیده)
2484 - روش ترکیبی هوشمند شناسایی جزیره با وجود تولید پراکنده (چکیده)
2485 - رتبه بندی شبکه های 20 کیلو ولت شبکه توزیع جهت، نگهداری و اتوماسیون با تکنیک سلسله مراتبی (AHP) (چکیده)
2486 - بهبود پایداری گذرا در نیروگاههای بادی سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزی (چکیده)
2487 - جذب حد اکثر توان در آرایه های خورشیدی با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی (چکیده)
2488 - ارزیابی اقتصادی تاثیر خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنیت شبکه (چکیده)
2489 - تخصیص هزینههای انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
2490 - تخصیص هزینه توان راکتیو در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق (چکیده)
2491 - تخصیص هزینههای انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
2492 - مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ ( DVR (با استفاده از روش سرد شدن تدریجی فلزات ( SA ) (چکیده)
2493 - طراحی و ساخت کنترل کننده توان یکپارچه (UPFC) 3 کیلووات آمپری (چکیده)
2494 - بهبود پایداری سیستمهای قدرت چند ماشینه با بکارگیری کنترل فازی مقاوم بر رویSMES (چکیده)
2495 - ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری در مقایسه با طرح گسترش شبکه (چکیده)
2496 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی (چکیده)
2497 - ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران (چکیده)
2498 - تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح به‌کارگیری میکروتوربین در کاربرد‌های سایش پیک و CHP (چکیده)
2499 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان (چکیده)
2500 - الگوریتمی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت (چکیده)
2501 - کنترل بهینه بار فرکانس در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از فیدبک خروجی (چکیده)
2502 - روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی (چکیده)
2503 - تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی (چکیده)
2504 - بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب (چکیده)
2505 - کیفیت فرضیه ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران (چکیده)
2506 - وضعیت رشته علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2507 - کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی تطبیقی و بهینه (چکیده)
2508 - استراتژی نوین و قابل برنامه ریزی کنترل فیلترهای فعال در شرایط غیر سینوسی بودن ولتاژها مبتنی بر ولتاژهای مجاری (چکیده)
2509 - تشخیص و پیش بینی خطا در برنر بویلر نیروگاه بخار (چکیده)
2510 - چیستی مفهوم فرنگ در گزارشنامه های تاریخی روزگار قاجار (چکیده)
2511 - بررسی پدیده تداخل در خطوط شامل SVC چندگانه و طراحی کنترل کننده مناسب جهت بهبود عملکرد آنها (چکیده)
2512 - طراحی کامل سیستم کنترل فازی دنبالسازی مدل مرجع بهینه با الگوریتم ژنتیکی (چکیده)
2513 - مروری بر روند تحقیقات در فیلترهای فعال به منظور حذف هارمونیکها و بهبود کیفیت تغذیه (چکیده)
2514 - شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی سرریزهای پلکانی (چکیده)
2515 - بررسی انتقال رسوب و رسو بگرفتگی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
2516 - پژوهشی در کتاب الکافی خطیب تبریزی (چکیده)
2517 - نکات ادبی در تفسیر المیزان (چکیده)
2518 - اوزان وقوافی ابن عبدربه (چکیده)
2519 - سنجش اثربخشی و کارآیی شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی (چکیده)
2520 - ارزیابی پارامترهای مخزنی سازند بورگان در یکی از میدان های نفتی جنوب باختر ایران (چکیده)
2521 - کوه قاف،اسطوره یاواقعیت؟ارزیابی جایگاه کوه قاف دراحادیث تفسیری ومتون روایی (چکیده)
2522 - شرایط جامعه شناختی نقد،مناظره و استدلال:استلزامات و مفروضات (چکیده)
2523 - هماهنگی جبران کننده های سری و موازی جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ساختار متغیر (چکیده)
2524 - بهبود روش تشخیص خطاهای امپدانس بالا با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
2525 - طراحی جبران کننده استاتیکی (SVC) با استفاده از تئوری کنترل ساختار متغیر (VSC) جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی (چکیده)
2526 - بررسی اثر مدل بار بر عملکرد کنترل کننده های موجود در شبکه AC/DC (چکیده)
2527 - تحلیل پدیده فرورزونانس در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس (چکیده)
2528 - بهبود راه اندازی موتورهای القایی به کمک جبران کننده های راکتیو استاتیکی (چکیده)
2529 - جایابی بهینه خازن درخطوط توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن اثرات هارمونیک (چکیده)
2530 - طراحی و ساخت کنترل کننده توان راکتیو جهت بهبود راه اندازی موتورهای القایی، بهبود ولتاژ شبکه تغذیه و صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی (چکیده)
2531 - گذرای ناشی از سوئیچ کردن خازن های قدرت در سیستم های توزیع و انتقال روش حذف آنها (چکیده)
2532 - مطالعه پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت الکتریکی (چکیده)
2533 - بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی (چکیده)
2534 - تفسیر موقعیت تکتونیکی منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند پسته لیق(پالئوسن زیرین) در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
2535 - ولتاژ های نامتقارن در شبکه انتقال و شبکه توزیع و روشهای کاهش آن (چکیده)
2536 - مقایسه رخساره ها و محیطهای رسوبگذاری کوارتزیت راسی در ایران مرکزی و البرز (چکیده)
2537 - چینه نگاری سکانسی سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
2538 - شناسایی اائیدهای سازند تیرگان در شمال چناران (چکیده)
2539 - مطالعه عناصر بالقوه سمی در رسوبات رودخانه زاینده رود (چکیده)
2540 - بررسی علل و عوامل پراکندگی اندازه رسوبات بستر در طول رودخانه بقمچ در حوضه آبخیز ارداک- شمال چناران (چکیده)
2541 - ارزیابی روند تغییر پارامترهای اندازه ذرات و مکانیزم های موثر بر آن در رودخانه زاینده رود (اصفهان) (چکیده)
2542 - بررسی تاثیر مصالح و شکل سازه بر روی عملکرد سازه در برابر انفجار (چکیده)
2543 - بررسی تاثیر شکل و اندازه بزرگترین سنگدانه بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی (چکیده)
2544 - ازخود بیگانگی انسان: ابزاری در دست حاکمان عصر جدید؛ تحلیلی بر رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته (چکیده)
2545 - تفسیر تاریخچه سیمانی شدن سنگهای سیلیسی آواری زوراسیک میانی در شمال شرق ایران (چکیده)
2546 - چرخه متان در رسوبات و ارتباط آن با کانی زایی اتیزنیک: مثالی از جنوب شرق زاپن (چکیده)
2547 - مطالعات بخش یک سازند گچساران در شرق میدان نفتی گچساران بوسیله نمودارهای پتروفیزیکی گاما و صوتی و مطالعات میکروسکپ الکترونی مجهز به ای دی اس (چکیده)
2548 - بررسی علل احتمالی ابتلای ساکنین منطقه دندی و ماه نشان به سکته های قلبی و بیماریهای ریوی از دیدگاه زمین شناسی پزشکی (چکیده)
2549 - اخوان در خیمه خیام (چکیده)
2550 - بهار و تعامل معتدل با سنت و تجدد (چکیده)
2551 - بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج) (چکیده)
2552 - شیوه تصویرگری نیما در اشعار آزاد (چکیده)
2553 - بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال (چکیده)
2554 - روشهای اندازه گیری مولفه توالی منفی ناشی از نا متقارن بودن در سیستمهای توزیع انرژی (چکیده)
2555 - فرورزونانس در خطوط انتقال انزژی ولتاژ بالا (چکیده)
2556 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLP (چکیده)
2557 - مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP (چکیده)
2558 - تولید بایواتانل از ضایعات لیگنوسلولزی: بهینه سازی مرحله پیش فرآوری توسط اسید غلیظ (چکیده)
2559 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باآترهای آغازگر و آیفیت ماست غلیظ شده (چکیده)
2560 - بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی دانشجویان (چکیده)
2561 - اثر تاریخ و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و عملکرد نخود (چکیده)
2562 - معرفی مرجانهای فرازنین برش چهاربرج-شمال باختر اسفراین-البرز خاوری (چکیده)
2563 - نقش پرلیت در ضربه پذیری بتن های سبک (چکیده)
2564 - مقاوم سازی دیوار فولادی در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار با استفاده از سخت کننده (چکیده)
2565 - اخوان ثالث در آیینه آثارش (چکیده)
2566 - جایگاه و نقش دین در اندیشه شعری ملک الشعرای بهار (چکیده)
2567 - تحلیلی بر مقدمه گلستان سعدی (چکیده)
2568 - تعیین سن و مطالعه میکروفاسیس سنگ آهکهای پلاژیک افیولیت ملانژ باختر فریمان (چکیده)
2569 - معرفی گونه هایی از خارپوستان کرتاسه زیرین در جنوب غرب گناباد (چکیده)
2570 - پالینواستراتیگرافی طبقات ژوراسیک پسین در شمال غرب نیشابور (برش دهنه حیدری) (چکیده)
2571 - گزارش اولیه از مرجانهای قزلین ایران در برش زلدوکوههای ازبک کوه، شرق ایران مرکزی (چکیده)
2572 - بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند آبدراز در دو برش اطراف چهچه (چکیده)
2573 - نگرشی بر سازندگان اصلی ریف تکه ای patch Reef قلعه حسن آباد در شمال باختری فردوس (چکیده)
2574 - لزوم آگاهی از جغرافیای تاریخی برای متن شناسی شاهنامه (چکیده)
2575 - غزالی در غرب (چکیده)
2576 - مو یی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه (چکیده)
2577 - ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ (چکیده)
2578 - مطالعه تئوری ساختار نواری و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی (3و3) (چکیده)
2579 - تحلیل همدیدی واچرخنده ها بر خشکسالی های فراگیر خراسان (چکیده)
2580 - بررسی ساخت واژی نام رنگها در زبان فارسی (چکیده)
2581 - بررسی مقابله ای ساختهای منفی در زبان فارسی و انگلیسی (چکیده)
2582 - منشائ کسره اضافه در زبان فارسی (چکیده)
2583 - استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) (چکیده)
2584 - تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک (چکیده)
2585 - پیدایش حروف اضافه از نام اندامهای بدن (چکیده)
2586 - استفاده از چرخ انتالپی راه حلی در جهت کاهش هزینه تهو یه گلخانه (چکیده)
2587 - ارزیابی کشت پائیزه ژنو تیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد (چکیده)
2588 - عکس العمل ژنو تیپ های نخود(Cicer arietinum L) به تنش یخ زدگی در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
2589 - طراحی الگوی زراعی پایدار( مطالعه موردی: شهرستان تربت جام) (چکیده)
2590 - تعین دامنه میزبانی وخالص سازی فیزیکو شیمیایی و بررسی سرو لو ژ یکی و یروس S سیب زمینی در شمال خراسان (چکیده)
2591 - ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندر قند (BSBV)در استان خراسان شمالی (چکیده)
2592 - اثر دما ، پوشش و استفاده از برخی ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انبارداری آلبالو (چکیده)
2593 - بررسی پدیده برگشت پذیری در فرایند خمشی-کششی U شکل صفحات ناهمسانگرد (چکیده)
2594 - بررسی مقایسه ای نتایج خود ارزیابی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد با ارزیابی اساتید از آنان (چکیده)
2595 - طراحی کنترل کننده فازی جهت جداسازی نسبی سرویس براساس احتمال اتلاف (چکیده)
2596 - تعیین انرژی قابل سوخت ساز پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن (چکیده)
2597 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
2598 - رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینی (چکیده)
2599 - prosopis cineraria یک درخت چند منظوره برای مناطق خشک (چکیده)
2600 - بررسی و حل تحلیلی ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی (چکیده)
2601 - بررسی و تحلیل پدیده‌ آشوب در سیستم‌های غیرخطی چرخدنده‌ای (چکیده)
2602 - صرفه جوئی انرژی در تولید آب گرم بهداشتی با استفاده از مبدلهای حرارتی صفحه ای (چکیده)
2603 - شوک حرارتی اولیه و مکمل ویتامین C وE بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمائی (چکیده)
2604 - نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان (چکیده)
2605 - فراوری مواد غذایی بامیدانهای الکتریکی بالسی (چکیده)
2606 - بالسهای نوری- تئوری تا کاربرد (چکیده)
2607 - نقش سیکلودکسترینها در بیوتکنولوژی (چکیده)
2608 - آناتومی هفت گونه Cleome در خراسان (چکیده)
2609 - Plastination تکنیکی نوین در نگهداری اندامها و پیکر جانوران (چکیده)
2610 - تهیه نمونه های قارچی به دو روش حجمی ومقطعی جهت نگهداری در موزه های علوم (چکیده)
2611 - نقش داوطلب و نهضت داوطلبی در ورزش و تفریحات سالم و مقایسه آنها در چند کشور (چکیده)
2612 - بررسی، اولویت بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیمهای ورزشی دانشگاهی کشور (چکیده)
2613 - تحلیل و تبیین ذهنیت فلسفی مدیران ، مربیان و ورزشکاران تیم های منتخب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (چکیده)
2614 - مقایسه نیم رخ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر توسعه و آموزش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی (چکیده)
2615 - بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران،اساتید و کارمندان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
2616 - توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظری هرزبرگ (چکیده)
2617 - ارائه مدل رگرسیونی رابطه رضایت شغلی با دلبستگی شغلی در مدیران ، کارمندان و استادان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
2618 - بررسی و مقایسه تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن در حوزه مدیریتی اساتید و کارمندان دانشگاه های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
2619 - بررسی و مقایسه ابعاد پنج گانه جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
2620 - بررسی و مقایسه میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان کاشمر (چکیده)
2621 - پیش بینی پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن (چکیده)
2622 - اجراهای هندبال : ملاحظات فیزیولوژیکی و رویکرد عملی به جنبه های متابولیکی تمرین (چکیده)
2623 - بررسی آزمایشگاهی نوفه جریانی یک سامانه تخلیه گاز (چکیده)
2624 - شبیه سازی جریان تراکم پذیر درون یک لوله ضربه با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
2625 - شبیه سازی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر کارایی موتور (چکیده)
2626 - بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد (چکیده)
2627 - بررسی اولویت بندی و ارزشیابی مربیگری در تیم های ورزشی دانشگاه های کشور (چکیده)
2628 - نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی (چکیده)
2629 - نقش فعالیت های تکتو نیکی در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های دامنه های جنوبی آلاداغ (چکیده)
2630 - بوطیقای مرگ در شعر سنایی و خیام (چکیده)
2631 - بررسی تاثیر ورمی کمپوست و فسفر بر صفات مورفولو‍ژیکی نشاء گوجه فرنگی (چکیده)
2632 - واکاوی ماهیت و جایگاه نقد در برنامه های درسی آموزش عالی: با تاکید بر حوزه علوم انسانی (چکیده)
2633 - بررسی امکان استفاده از کورکومین موجود در زرد چوبه برای رنگ آمیزی سلول ها و بافت های گیاهی و جانوری (چکیده)
2634 - استفاده از سطوح مختلف دانه سویای حرارت داده شده بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
2635 - بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
2636 - تدریس دستور زبان انگلیسی بر مبنای تحلیل کلام در متون علمی (چکیده)
2637 - بررسی کارآیی تدریس واژگان به دوروش «مجموعه مرتبط معنایی» و «مجموعه غیر مرتبط معنایی» (چکیده)
2638 - تاثیر روشهای مختلف خیساندن ، هیدروترمال و تخمیر در کاهش میزان اسید فیتیک سبوس گندم (چکیده)
2639 - تحلیل اجزای محدود غیرخطی اتصال کف ستونها با تقویت کننده های مثلثی و ذوزنقه ای (چکیده)
2640 - تحلیل احتمال اندیشانه کمانش صفحات ناهمسانگرد چند لایه در فضای عدم قطعیت (چکیده)
2641 - تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش و راههای کاهش تنشهای پسماند (چکیده)
2642 - بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ (چکیده)
2643 - تقویت تیرورقها در برابر بارهای موضعی (چکیده)
2644 - کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریهای پروبیوتیک تحت تنش (چکیده)
2645 - نوسازی شبکه ارتباطات آموزشگاهی به کمک کتابخانه: راهی به سوی بهبود کیفیت یادگیری (چکیده)
2646 - ارزیابی ژرم‌ پلاسم نخود Cicer arietinum L برای مقاومت به خشکی (چکیده)
2647 - بررسی اثر وجود ترک در آنالیز مودال تیرهای یک سر گیردار نوع اویلر-برنولی (چکیده)
2648 - راهکارهای بهینه/کاربرد سازی علوم سیاسی:حضور مؤثر در نهادهای تصمیم گیری (چکیده)
2649 - بررسی مکانیسم های شفاف سازی ورنگبری عصاره خرما (چکیده)
2650 - بررسی رفتار تغییر شکل فولاد چند فازی با آستنیت باقی‌مانده (چکیده)
2651 - برسی ایزوتوپهای هیدروژن، اکسیژن و گوگرد در منطقه کانساری موته (چکیده)
2652 - اثر آرایش تمرین ذهنی بر یادداری و انتقال پارامتر سرعت در تکلیف ردیابی (چکیده)
2653 - بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده)
2654 - ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخ (چکیده)
2655 - نگرشی بر آزمون سیمای متابولیک پروفایل (چکیده)
2656 - توسعه سیاسی درایران ،فرصت ها و چالشها (چکیده)
2657 - تجلی و تشأن در فلسفه ملاصدرا (چکیده)
2658 - بررسی تاثیرات هندسه شیپوره همگرا-واگرا و معادلات جوانه زایی کانترویتز- کورتنی و تابع تجربی ولک در تولید قطره بااندازه مناسب (چکیده)
2659 - ترکیب روش های حجم کنترل و تفاضل محدود جهت مدل کردن جریان بین پره های توربین و بهینه ساری آن به کمک روش معکوس (چکیده)
2660 - ابن خلدون و کاربست روش جامعه شناسی تاریخی در تحلیل تحولات سیاسی (چکیده)
2661 - بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسان (چکیده)
2662 - بررسی میزان آنتی بادی وآنتی ژن اسهال ویروسی گاوان (BVDV ) در سرم گاوهای سقطی تعدادی از گاوداریهای صنعتی شیری مشهد (چکیده)
2663 - بررسی تجربی اثر تسهیل کننده کولیستین سولفات در کلونیزاسیون باکتری سالمونلا تیفی موریوم مقاوم به این دارو در جوجه های گوشتی (چکیده)
2664 - نقش حافظه در یادگیری و حل مسایل ریاضی (چکیده)
2665 - پژوهشی پیرامون حد سفر شرعی (چکیده)
2666 - باران در روایات (چکیده)
2667 - ریاضیات دبیرستانی و آموزشهای غیر رسمی (چکیده)
2668 - ردپای مفاهیم فلسفی در داستانهای کودکان: پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفی (چکیده)
2669 - ارزیابی نفوذپذیری محور سد ابیورد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (چکیده)
2670 - نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه مصنوعی مناسب جهت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان تزریق- مطالعه موردی: دوغاب های تزریق پرده آب بند سد مخزنی آغ چای (چکیده)
2671 - تاثیر لجن فاضلاب و زمان بر فراهمی و توزیع گونه‌های نیکل و کادمیم در محلول خاکهای آهکی (چکیده)
2672 - بررسی کارایی فیلتر شن- خاک – ماده‌آلی، در حذف فلزات سنگین مس، نیکل، روی و کروم از فاضلاب صنعتی (چکیده)
2673 - مشارکت والدین در مدرسه به عنوان پیش نیاز مشارکت در دانشگاه (چکیده)
2674 - بررسی پاسخهای گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی (چکیده)
2675 - مقایسه ترکیبات شیر و گوشت در گاوهای کلون شده (چکیده)
2676 - تعیین پروتئینهای ایمنی زا مایع هیداتید و تگومنت کیست هیداتید در گاوهای مبتلا به هیداتیدوز (چکیده)
2677 - بررسی اثرات کمی زمین لرزه سال 1382 بر روی آبخوان دشت بم (چکیده)
2678 - تکنولوژی نانو بادی: بهره گیری درمانی از ایمونولوژی شتر (چکیده)
2679 - بررسی هیدروژئولوژیکی چشمه کارستی کورسای دشت (چکیده)
2680 - بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پلها (چکیده)
2681 - تعیین الگوی بهینه تلفیق زراعت- گاوداری: کاربرد برنامه ریزی خطی پویا (چکیده)
2682 - بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسان (چکیده)
2683 - تعارض بینات در خصوص اموال (چکیده)
2684 - بررسی عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان استان خراسان رضوی به اعتبارات بانک کشاورزی (چکیده)
2685 - مطالعه اثر کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-IR) بر روی مقاومت پرتوئی سلول های سرطان پروستات انسانی (DU-145) (چکیده)
2686 - برنامه آموزش فارسی در دانشگاه‌های بنگلادش در بوته‌ی نقد (چکیده)
2687 - تعیین آستانه سمیت فلزات مس و روی در باکتری E.Coli - حسگر زیستی (چکیده)
2688 - Insulin like growth factor I is expressed in brain stem of the adult-rat brain (چکیده)
2689 - Determination of meriones species (Rodentia, Gerbilliane) by RAPD-PCR (چکیده)
2690 - Induction of insulin resistance or type II diabetes mellitus in rats required for investigation of altered molecular mechanisms in brain (چکیده)
2691 - والدین و گرایش به ورزش (چکیده)
2692 - تجهیز مدارس یا تجهیز معلم تربیت بدنی (چکیده)
2693 - نام و موضع معرفتی حوزه تحقیقات ترجمه (چکیده)
2694 - روش‌های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی (چکیده)
2695 - عوامل و مراحل ترجمه (چکیده)
2696 - مراحل ابتدایی ترجمه (چکیده)
2697 - شبیه سازی رفتار فوتوکاتد لامپ تکثیر کننده نوری در ترابرد نور آشکارسازهای سوسوزن (چکیده)
2698 - استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوشش های ضخیم نوین پایه پلیمری به کمک روش تاگوچی (چکیده)
2699 - مدل سازی درصد کربن سطح قطعات در عملیات کربوراسیون گازی فولادها (چکیده)
2700 - تکنیک‌های آموزش ترجمه 1 (چکیده)
2701 - شبیه سازی اثر دما و رطوبت محیط بر پتانسیل کربن در کوره های کربوراسیون گازی (چکیده)
2702 - تکنیک‌های آموزش ترجمه 2 (چکیده)
2703 - تکنیک ‌های ترجمه (3): ترتیب کلمات و مرجع ضمایر (چکیده)
2704 - تکنیک‌های آموزش ترجمه (4): آموزش جنبه‌های مختلف فعل (چکیده)
2705 - فن یا تاریخ ترجمه؟ (چکیده)
2706 - مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان پروستات انشان (چکیده)
2707 - بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی (چکیده)
2708 - بررسی وضعیت همکاری علمی اعضاء هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2709 - بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن(مقایسه پایگاه مقاله های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) (چکیده)
2710 - اثر نوری-مغناطیسی کر (kerr)لایه های نازک Co (چکیده)
2711 - تفاوتهای جغرافیایی و نقش آن در توسعه (نمونه شهرستان مشهد) (چکیده)
2712 - روشی نوین برای همسانسازی کانال های MIMO انتخابگر فرکانسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تجزیه‌ی مقادیر تکین ماتریس های چندجمله‌ای (چکیده)
2713 - جنگلهای مانگرو (چکیده)
2714 - کشت زعفران در بریتانیا (چکیده)
2715 - ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر (چکیده)
2716 - دلالت واژگانی (چکیده)
2717 - ملاحظاتی در باره ترجمه شعر (چکیده)
2718 - ارائه روشی جدید جهت تعیین سهم امنیت در هزینه های خطوط انتقال بر اساس قیمت حاشیه ای محلی بازار (چکیده)
2719 - اندازه گیری تبخیر- تعرق گیاه مرجع از روش بالانس انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با داده های لایسیمتر (چکیده)
2720 - تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی (چکیده)
2721 - راهکارهای بهینه سازی مصرف آب درکشاورزی با تاکید بربرخی فن آوری های بومی درایران وسایر کشورها (چکیده)
2722 - جایگذاری و بررسی خواص اپتیکی ، الکتریکی و ساختاری لایه های هادی شفاف (چکیده)
2723 - اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
2724 - کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت‌نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی‌های (چکیده)
2725 - تاثیر بیوماس باکتریایی و تلقیح آکتینومیست‌ها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی دکمه‌ای (چکیده)
2726 - بررسی اثرا هرس و تراکم روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای (چکیده)
2727 - شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای با استفاده از ژن 16S rRNA (چکیده)
2728 - دانش کشاورزی بومی با تاکید برتفاوت های جنسیتی( مورد روستای اسحاق آباد نیشابور) (چکیده)
2729 - بررسی انگیزه های جوانان برای شرکت در ورشهای مختلف (چکیده)
2730 - تأثیر مدیریت دانش در ایجاد تحول در کتابخانه ها (چکیده)
2731 - تبیین وضعیت اقتصادی -اجتماعی ومسکن زنان سرپرست خانوار های روستایی در حاشیه شهر مشهد (نمونه منظومه مشهد قلی) (چکیده)
2732 - بررسی توان بار جاده سفرهای شهری کامیونت‎خاور به‎جهت راهکاری برای تدوین آزمایش استاندارد آلودگی در ایران (چکیده)
2733 - بررسی اثر متقابل تنش خشکی و زئولایت معدنی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان اصلاح شده مجارستانی (چکیده)
2734 - تاثیر پلیمر سوپرجاذب آب در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیومورفولو‍ژکی، عملکرد و انباشت متابولیتهای ثانویه در ریحان دارویی (چکیده)
2735 - پژوهشی پیرامون جریان شکل گیری شهر شاهرود در بستر تاریخ (چکیده)
2736 - بازسازی زبان عامیانه (چکیده)
2737 - پژوهشی پیرامون دو نمایشنامه در انتظار گودو و پایان بازی (چکیده)
2738 - بررسی رویداد های چند جتی در نابودی الکترون - پوزیترون (چکیده)
2739 - بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه و دیر هنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS در استان خراسان رضوی (چکیده)
2740 - استفاده از حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
2741 - ساخت غشاء سرامیکی آلومینا - تیتانیا به روش سل-ژل (چکیده)
2742 - مدلسازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و عددی (چکیده)
2743 - مروری بر کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (چکیده)
2744 - تهیه نانولوله های کربنی با استفاده از کاتالیست Fe/Co بر پایه CacO3 به روش CVD (چکیده)
2745 - کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری سیستم آشوبی روسلر باسنکرو ن کنندهPI (چکیده)
2746 - فرصت‌های آموزشی و نابرابری‌های منطقه‌ای (چکیده)
2747 - بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی (چکیده)
2748 - نقش اهداف پیشرفت در مولفه های یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
2749 - رابطه ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
2750 - بررسی رابطه مولفه های ادراکات والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
2751 - بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی (چکیده)
2752 - بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه ای و اهداف پیشرفت (چکیده)
2753 - کاربرد فراشناخت در برنامه های درسی مبانی نظری و الگوها (چکیده)
2754 - جایگاه تفکر نقاد در برنامه های درسی رشته های علوم تربیتی (چکیده)
2755 - نقش خودتنظیمی در یادگیری غیر رسمی (چکیده)
2756 - یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها با تأکید بر بهره گیری از مدیریت دانش (چکیده)
2757 - نقش ارتباطات و مدیریت دانش در یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها (چکیده)
2758 - بررسی‌ عکس‌ العمل‌ توده‌ های‌ مختلف‌ اسپرس‌ نسبت‌ به‌ تنشهای‌ شوری‌ و خشکی‌ در مرحلة‌ جوانه‌ زدن (چکیده)
2759 - تاثیرغلاف‌ بذر اسپرس ( Onobrychis viciifolia Scop) بر روی‌ جوانه‌ زنی‌، رشد گیاهچه‌ و تعداد بوته‌ در واحد سطح‌ (چکیده)
2760 - حذف آرتیفکت پلک زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی (چکیده)
2761 - اشتراک دانش، راهبردی برای توسعه خدمات کتابخانه (چکیده)
2762 - تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در حوضه های آبریز استان های خراسان (چکیده)
2763 - اثردماهای بازپخت مختلف بر روی اندازه و گاف انرژی نانوذرات آلومینا- تیتانیا سنتز شده به روش سل-ژل (چکیده)
2764 - نقش رهبری در رشد فردی و توسعه سازمانی در کتابخانه ها از دیدگاه مدیریت دانش (چکیده)
2765 - دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی و چالشهای کتابداران (چکیده)
2766 - آموزش تفکر فلسفی به کودکان: تحلیل محتوای داستانهای کودکان (چکیده)
2767 - دانش پویا در کتابخانه ها: بحثی پیرامون اشتراک دانش و مفاهیم مرتبط با آن (گزارش یک طرح پژوهشی) (چکیده)
2768 - دیدگاه ها ورفتار کنشگران در نظام حمل ونقل درون شهری مشهد با تاکید بر نقش راننده ومسافر تاکسی (چکیده)
2769 - اثر نانوسیال اکسید آلومینیوم- آب به عنوان سیال عامل در بهبود راندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی (چکیده)
2770 - بررسی‌ چگونگی‌ تجمع‌ عناصر در ریشه‌ و بخش‌ هوائی‌ گیاه‌ اسپرس‌(Scop.Onobrychis viciifolia) تحت‌ تنش‌ شوری‌ (چکیده)
2771 - بررسی‌ اثرات‌ تنش‌ شوری‌ در گیاه‌ اسپرس (Scop. Viciifolia Onobrychis ) در مرحله‌ گیاهچه (چکیده)
2772 - مقایسه دیدگاه اسلام و فروم در باب انسان (چکیده)
2773 - بررسی و برآورد نقش عوامل اقلیمی بر NDVI گندم با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در منطقه عمومی شهرستان مشهد (چکیده)
2774 - تعیین آستانه شوری و دمای مناسب و بررسی اثرات توام آنها بر جوانه زنی زیره سبز Cuminum cyminum (چکیده)
2775 - بررسی‌ امکان‌ استفاده‌ از پلی‌ اتیلن‌ گلایکول‌ 6000 جهت‌ مطالعات‌ خشکی‌ در گیاه‌ اسپرس‌ (Scop Onobrychis viciifolia ) در مرحلة‌ گیاهچه‌ (چکیده)
2776 - رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمدازدیدگاه اسلام (چکیده)
2777 - بررسی شرط مماثلت قصاص میان مرد و زن (چکیده)
2778 - تحلیلی فقهی از حدیث نبوی« محلل» (چکیده)
2779 - مقایسه فیلترهای شن-خاک-ماده آلی برای حذف فلزات سنگین کروم و مس از فاضلاب صنعتی به منظور تعیین بهترین آن (چکیده)
2780 - رابطه مشارکت علمی وفرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی با درک آنان از تغییر در تعامل با خانواده خود بعد از ورود به دانشگاه (چکیده)
2781 - مفهوم و حجیت اجتهاد گروهی (چکیده)
2782 - سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با مبانی و آموزه های قرآنی (چکیده)
2783 - واکاوی احکام فقهی نسب در کودک متولد از رحم جایگزین (چکیده)
2784 - درآمدی بر ارتباط فقه و حقوق (چکیده)
2785 - تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم (چکیده)
2786 - بررسی و تعمیم روابط بارش- رواناب ماهانه و سالانه به حوضه‌های فاقد آمار (چکیده)
2787 - درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص (چکیده)
2788 - بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران (چکیده)
2789 - دقت روش تنها-فاز در طراحی ریزعدسیها (چکیده)
2790 - خطی سازی منحنی تزویج مربوط به یک تزویج کننده موجبری بلور فوتونی (چکیده)
2791 - تاثیر تلقیح جدایه های مقاوم به خشکی بر سیستم تثبیت بیولوژیکی باکتری سینوریزوبیوم و عملکرد گیاه یونجه در شرایط خشکی (چکیده)
2792 - اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی (چکیده)
2793 - تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی و نیتروژن معدنی محلول دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
2794 - تاثیر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و گره زایی گیاه سویا (چکیده)
2795 - مطالعه انباشت متابولیت سازگار در گیاه یونجه تلقیح شده با سوشهای باکتری مقاوم به خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه (چکیده)
2796 - جداسازی باکتریهای مقاوم به شوری و خشکی و مطالعه سازگاری جدایه ها با شرایط قلیایی (چکیده)
2797 - باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی (چکیده)
2798 - برآورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان (چکیده)
2799 - کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی (چکیده)
2800 - مطالعه اثر نانوسیال در بهبود عملکرد وسایل نقلیه (چکیده)
2801 - بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان محیط های جدید انتقال حرارت (چکیده)
2802 - بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا (چکیده)
2803 - شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها(مطالعه موردی – مخزن سد طرق) (چکیده)
2804 - مقاومت فشاری و شکل پذیری ستون های بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه‌های سبک طبیعی تحت بار خارج از محوری (چکیده)
2805 - بهینه سازی مصرف سوخت کامیون ها با کاربرد سیالات جدید در رادیاتور آنها (چکیده)
2806 - ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی (چکیده)
2807 - بررسی تأثیر دمای پیشگرم، میزان کرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه دانه ی فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار MSV630 (چکیده)
2808 - بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ایی (چکیده)
2809 - بررسی یادگیری تقویتی و خواص سیاست بهینه در مسائل جدولی (چکیده)
2810 - بررسی تطبیقی نگارگری مکتب تبریز و مکتب گورکانی هنر (چکیده)
2811 - بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد (چکیده)
2812 - تحلیل باران های کوتاه مدت در خراسان (چکیده)
2813 - اینهمانی شخصی (چکیده)
2814 - قیچی های‌ ملکولی: ابزارهای بالقوه درمانی نوین در فناوری پزشکی (چکیده)
2815 - ژن‌درمانی: افق جدیدی در درمان بیماریها (چکیده)
2816 - تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
2817 - بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2818 - عوامل کنترل کننده هوازدگی حفره ای (تافونی) در گرانیت های جنوب مشهد و سازند شمشک واقع در بخش شمالی بینالود (چکیده)
2819 - بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) (چکیده)
2820 - عکس العمل گونه های مختلف جنس بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (چکیده)
2821 - ارتعاشات صفحه چند لایه هوشمند با لایه پیزوالکتریک (چکیده)
2822 - نسخه های نو یافته تاریخ بیهقی (چکیده)
2823 - طلیعه ی شعر زهد در زبان فارسی (چکیده)
2824 - ارائه مدل رگرسیونی جو سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
2825 - مقایسه درصد و اجزای اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC در شرایط رویشگاهی و زراعی (چکیده)
2826 - شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی (چکیده)
2827 - مقایسه دو عصاره‌گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
2828 - بررسی تطبیقی حاشیه نشینی درشهرهای سبزوار ، نیشابور ، تربت حیدریه و گناباد (چکیده)
2829 - بررسی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مطالعه موردی:منظومه روستایی مشهد قلی) (چکیده)
2830 - کاربرد تلفیقی مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) برای شناسایی نقاط اولویت دار توسعه محلات مراکز شهری ، نمونه: محله پاچنار شهر مشهد (چکیده)
2831 - ارائه الگوی کشت محصولات باغی با استفاده از شاخص مزیت نسبی و مقایسه آن باوضعیت موجود- مطالعه موردی شهرستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
2832 - ارزیابی مقادیر کلسیم فسفر و منیزیوم سرم خون گاوهای شیری در فصول مختلف (چکیده)
2833 - نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
2834 - روش عناصر متناهی برای حل مساله کنترل بهینه مرزی (چکیده)
2835 - الحداثه و الحرکات الاجتماعیه (چکیده)
2836 - بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد (چکیده)
2837 - تاثیر سطح دانش حسابداری بر بکارگیری هزینه های فرصت در تصمیم گیری های مربوط به تخصیص منابع (چکیده)
2838 - پیاده سازی حسابداری زیست محیطی (چکیده)
2839 - مقایسه ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر (چکیده)
2840 - بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی آکریلی در مجاورت بزاق مصنوعی (چکیده)
2841 - اخبار طینت (چکیده)
2842 - اندیشه های ابوزید و برداشت او از قرآن (چکیده)
2843 - پیوستار تاریخی جنبش های اجتماعی- سیاسی معاصرایران (چکیده)
2844 - ماهیت و مفهوم مشروطیت در مذاکرات نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی (چکیده)
2845 - بررسی رابطه ی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت اجتماعی (چکیده)
2846 - طراحی و بهینه سازی یک نقویت کننده گسترده CMOS با در نظر گرفتن عناصر پارازیتیک بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
2847 - مناظرات امام رضا ویژگی ها و روش ها (چکیده)
2848 - کلینی و تفسیر روایی آیات ولایت (چکیده)
2849 - حکایات زاهدان و صوفیان درهزار و یک شب (چکیده)
2850 - کاربرد امواج مافوق صوت در صنایع تبدیلی گوجه فرنگی (چکیده)
2851 - ارتباط احتمالی بین بیماری کرون و پاراتوبرکولوزیس (چکیده)
2852 - طراحی و تبیین مدل دانشگاهی انکوباتور تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی با تاکید بر محوریت توسعه کارآفرینی در ورزش (چکیده)
2853 - بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در جریان آرام داخل لوله با دمای ثابت دیواره (چکیده)
2854 - استخراج معادلات کاربردی رئومتر استوانه سقوط کننده (FCR) برای سیالات غیر نیوتنی (چکیده)
2855 - طراحی و ساخت رئومتر استوانه سقوط کننده برای تعیین خواص رئولوژیکی (چکیده)
2856 - بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در داخل یک لوله (چکیده)
2857 - تحلیل غیرخطی استاتیکی قابهای خمشی با بکارگیری فنرهای مجازی (چکیده)
2858 - محاسبه ساختار الکترونی و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی دسته صندلی 8 و 8 (چکیده)
2859 - اثر دمای تفجوشی بر پارامترهای سرامیک BaTiO3 در کاربرد عایق خازنها (چکیده)
2860 - مطالعه و بررسی خواص الکترونی بلور LaMnO3 (چکیده)
2861 - بررسی ابتدا به ساکن اثرافزودن کروم روی خواص الکترونیکی آلومینا (چکیده)
2862 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر ثبت های ERP حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
2863 - نگرش و دیدگاه اخلاقی آرتور میلر در نمایشنامه نویسی (چکیده)
2864 - بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت محوری متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن (چکیده)
2865 - جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه نا محدود همراه با حرکت محوری و دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره (چکیده)
2866 - بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن (چکیده)
2867 - حل تحلیلی و عددی برخورد امواج شاک و انبساطی (چکیده)
2868 - ارزیابی فرضیات حلهای تحلیلی جریان فوق بحرانی در کانالهی خمیده با روشهای عددی (چکیده)
2869 - بررسی اثرات ضربه قوچ در خط انتقال آبرسانی شهر طرقبه (چکیده)
2870 - بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران (چکیده)
2871 - بهینه سازی چند هدفه اثر مانع بر تحریک لایه مرزی لایه مرزی مغشوش بر روی یک صفحه تخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2872 - محاسبه تنش های رینولدز در جریان پشت و روی یک استوانه با مقطع مستطیلی با استفاده از روش ورتکس های تصادفی (چکیده)
2873 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پدیده تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرآیند خنک کاری پره توربین (چکیده)
2874 - اثر پتانسیل‌ های‌ مختلف‌ حاصل‌ از پلی‌ اتیلن‌ گلایکول‌ و کلرور سدیم‌ توأم‌ با درجه‌ حرارت‌ بر جوانه‌ زنی‌ توده‌ های‌ گندم‌ دیم (چکیده)
2875 - تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
2876 - مطالعه نقش‌ زنبور عسل‌ و تراکم‌ در تولید بذر اسپرس (Onobrychis viciifolia scop) در منطقه‌ مشهد در گرده‌ افشانی‌ اسپرس‌ (چکیده)
2877 - یک روش جدید مبتنی بر تعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل های هوشمند (چکیده)
2878 - مدلی کارآمد برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت عامل ها (چکیده)
2879 - بررسی وارزیابی یک تفسیرروایی کهن (چکیده)
2880 - بررسی تاثیر شکل دانه بر ساختار بستر و خصوصیات جریان خروجی از سیلوها با استفاده از شبیه سازی عددی به روش المانهای مجزا (DEM) (چکیده)
2881 - معیار نزدیکی میانه نمونه برای جوامع غیر همتوزیع از دیدگاه پیتمن (چکیده)
2882 - یادگیری، تدریس و برنامه درسی در آموزش عالی از منظر ساخت گرایی: تاملی در مبانی فلسفی، اصول و ویژگی ها (چکیده)
2883 - اثر تراکمهای‌ مختلف‌ کاشت‌ و غلاف‌ بذر بر عملکرد علوفة‌ اسپرس‌ (.Scop Onobrychis viciifolia ) تحت‌ شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان‌ (چکیده)
2884 - بررسی تاثیر استنشاقی گاز اوزون بررت های نژاد ویستار با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس (چکیده)
2885 - آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو (چکیده)
2886 - مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی ، گونه ای نادر و در حال انقراض از ایران (چکیده)
2887 - پترولوژی، پذیرفتاری مغناطیسی، موقعیت تکتونیکی و کانی سازی توده های نفوذی و سنگهای آتشفشانی طاهر آباد و شرق بجستان (چکیده)
2888 - بررسی تاثیر شکل دبی سنج روی ضریب کالیبراسیون (چکیده)
2889 - دو تقریر از برهان امکان و وجوب در مغرب زمین (چکیده)
2890 - شبیه سازی عددی پدیده انجماد آب در لوله ها (چکیده)
2891 - پژوهشی در باره نقش اجتهاد در موضوعات احکام (چکیده)
2892 - الگوی بیان ژن CO درلاین های متمایز برای زمان گلدهی در Brassica oleracea (چکیده)
2893 - بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی (چکیده)
2894 - بررسی عددی تاثیر پارامترهای مختلف در زمان انجماد سیال جاری درون لوله (چکیده)
2895 - بررسی عددی تاثیر تغییرات خواص سیال بر پدیده¬های دو فازی (چکیده)
2896 - بررسی عددی و تحلیلی تاثیر شکل دیواره روی پارامترهای هیدرودینامیکی یاتاقان های لغزنده صفحه ای (چکیده)
2897 - تأثیرنسبت‌های مختلف آب چاه وفاضلاب تصفیه شده برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه‌ای (چکیده)
2898 - بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در دو نوع کانال مواج (چکیده)
2899 - بررسی تجربی پدیده کاویتاسیون در یک توربین کاپلان تحت ارتفاع های ریزش مختلف (چکیده)
2900 - بررسی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری در کانالهای غیر دایروی در منطقه ورودی مرکب با رژیم جریان آرام (چکیده)
2901 - بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
2902 - بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از GIS (چکیده)
2903 - آنالیز میکروفاسیس ها و تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
2904 - رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری ماسه سنگ های گلاکونیت دار سازند نیزار در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
2905 - بررسی رخساره های میکروسکپی و تغییرات سطح آب دریا در سازند نظرکرده در ناحیه آق دربند- شمال شرق ایران (چکیده)
2906 - بررسی خاستگاه و مکانیزم تشکیل گلاکونی های سازند ایتامیر در جنوب شرق درگز (چکیده)
2907 - استفاده از تخمینگر فازی تاکاجی-سوگنو در محاسبه دینامیک معکوس ربات موازی 3RRR- برای استفاده در کنترل ربات به روش گشتاور محاسبه شده (چکیده)
2908 - کنترل هوشمند تهویه مطبوع خودرو و مدلسازی حرارتی آن (چکیده)
2909 - برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
2910 - پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی-ANFIS (چکیده)
2911 - بررسی عددی و تجربی نیروهای آیرودینامیکی وارده بریک مدل پایه خودرو (چکیده)
2912 - تفسیر توالی پاراژنتیکی انیدریت های سازند گچساران در میدان نفتی آب تیمور- جنوب غرب اهواز (چکیده)
2913 - بررسی‌ اثرات‌ وجین‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) (چکیده)
2914 - گرم‌ شدن‌ کره زمین‌ و ضرورت‌ تدوین‌ طرح های‌ به‌ نژادی (چکیده)
2915 - بررسی تطبیقی رویکردها و شاخصهای مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (چکیده)
2916 - سرمایه اجتماعی ،شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی (چکیده)
2917 - قراردادرویتر،درون مایه های یک تصمیم (چکیده)
2918 - مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری) (چکیده)
2919 - ارائه مکانیسمی برای انتقال هیدروژن از غشاء نامتقارن سیلیکا-آلومینا (چکیده)
2920 - تأثیر مدلهای تدریس نوین(پیش سازمان‌دهنده) بر سازماندهی محتوای کتاب های درسی دانشگاهی (چکیده)
2921 - ساقه های کرینوئیدی رسوبات کربنیفر، نشان دهنده یک محیط رمپ کربناته، ناحیه حوض دوراه-جنوب شرق طبس (چکیده)
2922 - اهمیت چینه نگاری سکانسی افق های پر فسیل: مثالی از سازند آیتامیر در حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
2923 - چینه نگاری سکانسی سازند جمال (پرمین) در شمال بجستان در جنوب غربی خراسان رضوی (چکیده)
2924 - تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی توالی کربناته ماستریشتین پسین در کپه داغ مرکزی (چکیده)
2925 - مطالعه بیو استراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید (غرب حوضه کپه داغ) (چکیده)
2926 - رخساره های انکوئیدی سازند جمال (پرمین) واقع در شمال بجستان (چکیده)
2927 - ایکنوفاسیس اسکولیسیا و بررسی حفظ شدگی آن در رسوبات گل سفیدی سازند آب دراز- برش چینه شناسی پادها (چکیده)
2928 - باکتری های بی هوازی و رسوب گذاری در دریاهای عهد حاضر، مثالی از جنوب شرق ژاپن (چکیده)
2929 - شیوه های نوین بازیابی گوگرد در صنایع نفت و گاز (چکیده)
2930 - بررسی گیاه Ribes khorasanicum, گونه اندمیک شمال خراسان (چکیده)
2931 - تحلیل پوششی داده ها،روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه ) (چکیده)
2932 - بررسی فلورستیکی گیاهان آبزی در شرق و غرب استان مازندران (چکیده)
2933 - تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی (چکیده)
2934 - اکتشافات ژئوشیمیایى (رسوبات رودخانه و سنگ) در شمال کلاته آهنى (گناباد) (چکیده)
2935 - پترولوژى گرانودیوریت و مونزونیت هاى شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
2936 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در سنگهای آتشفشانی-پلوتونیکی شرق ارغش نیشابور (چکیده)
2937 - اکتشاف مغناطیس سنجی و شناسایی ذخایر آهن در شرق کانسار کلاته شاهین (چکیده)
2938 - تفسیر توالی پاراژنتیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین)در خاور و جنوب خاور زرند کرمان (چکیده)
2939 - بازیافت خاکه حاصل از مصرف پودر جوشکاری زیر پودری (چکیده)
2940 - تدوین فناوری و ساخت یک مجموعه سیل شانه ای ردیف دوم مولد گازی GE – F5 (چکیده)
2941 - تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت (چکیده)
2942 - بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های شیمیایی وحسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
2943 - اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان (چکیده)
2944 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکترهای آغازگر و کیفیت ماست‌غلیظ شده (چکیده)
2945 - شخصیت و منزلت امام علی بن ابی طالب(ع) از دیدگاه امام احمد بن حنبل (چکیده)
2946 - زمین شناسی، پتروگرافی، کانی سازی و شرایط تشکیل کانسار آهن (چکیده)
2947 - تبیین نقش علوم انسانی بر سایر علوم (چکیده)
2948 - بررسی اثرات سدهای مخزنی بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی مخروط افکنه پایین دست (چکیده)
2949 - تحلیل ساختاری صنایع استانهای خراسان (چکیده)
2950 - بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع استان خراسان (چکیده)
2951 - ارزیابی اثر بارندگی بر برنامه ریزی و مدیریت زراعی(مطالعه موردی:منطقه گلستان) (چکیده)
2952 - سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان) (چکیده)
2953 - بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی،شمالی و جنوبی (چکیده)
2954 - تعیین ضرایب معادله آنگستروم و توسعه یک معادله رگرسیونی برآورد تابش خورشیدی (مطالعه موردی:منطقه مشهد) (چکیده)
2955 - پایش و پیش بینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
2956 - استفاده‌ از مارکرهای‌ مولکولی‌RAPD و RFLP برای‌ تعیین‌ محل‌ کرموزومی‌ ژن‌ های‌ کنترل‌ کننده تحمل‌ به‌ بُر در نخود فرنگی‌ (Pisum sativum L) (چکیده)
2957 - بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik ) (چکیده)
2958 - تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبه (چکیده)
2959 - تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین (چکیده)
2960 - مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L) بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌، عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان (چکیده)
2961 - بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابور (چکیده)
2962 - تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
2963 - بیوسکیوریتی در صنعت پرورش گاوشیری (چکیده)
2964 - سیمای هماتولوژیک در گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک (چکیده)
2965 - تاثیر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتری های آغازگر ماست (چکیده)
2966 - حلقه گم شده توسعه (چکیده)
2967 - تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور (چکیده)
2968 - الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها و سرامیکها بر پایه مدلسازی خوشه‌ای و الگوریتمهای ژنتیکی (چکیده)
2969 - مقایسه ابعاد و زمینه های احساس ناامنی در همسران عادی وایثارگر (چکیده)
2970 - زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی مرتبط با کانی سازی طلا-مس منطقه شرق ارغش (نیشابور) (چکیده)
2971 - اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای و کانی سازی در جنوب غرب ارغش نیشابور (چکیده)
2972 - پتروگرافی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی طلا - مس در جنوب غرب ارغش نیشابور (چکیده)
2973 - شاخص هایی برای درمان های تغذیه ای در گاو شیری (چکیده)
2974 - بیماری های تحت بالینی واهمیت آن ها در عملکرد گله های گاو شیری (چکیده)
2975 - فرمولاسیون ماست میوه‌ای تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
2976 - بهینه سازی فرمولاسیون و متغییر های اکسترودر برای غنی سازی اسپاگتی با آرد کامل سویا بوسیله طرح آماری مخلوط (چکیده)
2977 - بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی (چکیده)
2978 - نگرشی کاربردی به مدل‌های تدوین استراتژی شرکت‌ها براساس پارادایم تجویزی (چکیده)
2979 - یادگیری سازمانی و بالندگی منابع انسانی،عوامل موفقیت در توانمندسازی کارکنان سازمان های کوچک (چکیده)
2980 - ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی نیروگاه های بخار صنعت برق کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
2981 - سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی (چکیده)
2982 - واکنش‌ عملکرد و خصوصیات‌ مورفولوژیک‌ ارقام‌ نخود به‌ آرایش های‌ کاشت‌ و تراکم‌ بوته‌ در شرایط‌ فاریاب (چکیده)
2983 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر نقش و کارکرد مرزها با تاکید بر مرزهای ایران (چکیده)
2984 - بررسی توانایی کشت لنفوسیتهای خون محیطی در رت نژاد ویستار (چکیده)
2985 - معناشناسی قرآن، مطالعه موردی سوره جمعه (چکیده)
2986 - به روش سل- ژل و بررسی خواص ساختاری (ITO) سنتزنانوذرات اکسیدایندیوم با ناخالصی قلع آنها (چکیده)
2987 - مدلی برای شبیه سازی نمو گیاهان زراعی (چکیده)
2988 - در یک مدل تقریب بستگی قوی C محاسبه حالات الکترونی مولکول 60 (چکیده)
2989 - ارزیابی مدل رشد و نمو گندم در شرایط اهواز (چکیده)
2990 - آرای هاوکینز در حوزه آرایش واژه ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه ها در زبان فارسی (چکیده)
2991 - توسعه آموزش همگانی در ر سانه دیجیتال شهروندی (چکیده)
2992 - جایگاه ساختمانهای هوشمند در شهر الکترونیک (چکیده)
2993 - ارزیابی ناهنجاری های ناشی از توکسیسیته سلولی فلز سنگین مس بر روی جنین توتیای دریایی( Echinometra mathaei ) منطقه بندر عباس (چکیده)
2994 - ارزیابی توکسیسیته سلولی ناشی از فلز سنگین کادمیوم بر سیر تکوین جنینی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) خلیج فارس(منطقه بندر بستانه) (چکیده)
2995 - بررسی سیر تکوین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سمیت فلز سنگین مس موجود در آبهای خلیج فارس (منطقه بندر عباس) بر اساس تکنیک های سیتو شیمیایی (چکیده)
2996 - بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه ) (چکیده)
2997 - بهره گیری از تکنیک سیتومورفولوژی به منظور مطالعه سیر تکوین جنین توتیای دریایی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) (چکیده)
2998 - کاربرد تکنیک مورفومتریک به منظور مطالعه شکل واندازه میکروسکوپی مراحل سلولی و لاروی جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بستانه ) (چکیده)
2999 - پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر ناتا (چکیده)
3000 - بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی باتاکید بر استانداردهای صادرات (پسته،بادام،زعفران،خرماوسیب) (چکیده)
3001 - بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان (چکیده)
3002 - تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم (چکیده)
3003 - بررسی تاثیر ارد سویا بر خصوصیات ژئولوژی خمیر و کیفیت نان بربری (چکیده)
3004 - تحلیل عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
3005 - پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران (چکیده)
3006 - سیاست های دولت پهلوی در قبال بهاییت 1357-1332 (چکیده)
3007 - اهمیت نقش ارتباطی زبان در جهت تکامل فرایند زبان آموزی در کودکان دبستانی (چکیده)
3008 - کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در ایران (چکیده)
3009 - تعیین مقادیر سرمی اهن و TIBC و فعالیت آنزیمهای کبدی در گاوان مبتلا به تیلریوز (چکیده)
3010 - چیستی نقش کنگره در تعیین سیاست خارجی آمریکا (چکیده)
3011 - مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی (چکیده)
3012 - بررسی آماری علل خرابی و عیب یابی تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
3013 - کاربرد پایش وضعیت در بهینه سازی برنامه تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشاورزی (چکیده)
3014 - در باره ی تصحیح و توضیح بیتی از حافظ (چکیده)
3015 - جهانی شدن وکثرت گرایی فرهنگی (چکیده)
3016 - بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت،چغندرقند،و آفتابگردان (چکیده)
3017 - ناکارآمدی،رکود و بحران در جهانگردی ایران (چکیده)
3018 - موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقر (چکیده)
3019 - بررسی عملکرد سازمان ایرانگردی و جهانگردی (چکیده)
3020 - دانش آمختگان علم سیاست و قوه مقننه در ایران؛پیش نیازهای ایجاد تعامل (چکیده)
3021 - ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چندلایگی معنا (چکیده)
3022 - تاثیر زبان فارسی در زبان صرب و کروآتی (چکیده)
3023 - بررسی و مقایسه رابطه والد-فرزند در خانواده های دانشجویان خودکشی گرا و خانواده های دانشجویان غیرخودکشی گرای دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3024 - تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شور (چکیده)
3025 - نوآوری، میثاق همکاری دولت با موسسات دانش گرا (چکیده)
3026 - تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه (چکیده)
3027 - کاربرد مکاترونیک در طراحی سیستم اتصال سه نقطه تراکتور (چکیده)
3028 - تحلیل شکست در مخازن فولادی تحت فشار در حضور تنشهای اولیه با استفاده از شبیه سازی المان محدود (چکیده)
3029 - بررسی شرط معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان (چکیده)
3030 - ارزیابی عملکرد شانه بازیکنان دختر نخبه بدمینتون با تکنیکconstant score (چکیده)
3031 - بررسی اثر فرایند اتوفرتاژ بر عملکرد مخازن تحت فشار (چکیده)
3032 - بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی منتخب (هوازی) بر کیفیت زندگی بیماران سرطان سینه (چکیده)
3033 - آشکارسازی خودکار میکروآنوریسم در تصاویر رنگی رقمی شبکیه چشم با روش رادون محلی (چکیده)
3034 - کاربرد فن آوری نرخ متغیر در کشاورزی دقیق (چکیده)
3035 - میراکننده جرمی تنظیم شده و کاربرد آن در کاهش ارتعاشات سازه ها (چکیده)
3036 - بررسی تغییرات ویتامین آ و بتا کاروتن سرم در گوساله های نژاد هلشتاین (چکیده)
3037 - مطالعه ناهنجاری های ایجاد شده بر روی سلول های جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) ناشی از سمیت فلز سنگین جیوه (چکیده)
3038 - فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان (چکیده)
3039 - بررسی جریان توربولنس دوفازی در داخل یک کانال با اتصال T و محاسبه نرخ جدائی فازها با استفاده از روش المان های گردابه ای (چکیده)
3040 - تاثیر سطح پروتئین جیره بر احتیاجات اسیدآمینه آرژینین در جوجه های گوشتی 21-1 روزه (چکیده)
3041 - اثر متقابل بنتونیت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذاراز 48-36 هفتگی (چکیده)
3042 - پاسخهای عملکردی و ایمونولوژیک جوجه های گوشتی در برابر تغییرات سطح پروتئین و ترئونین جیره (چکیده)
3043 - اثر مکمل ویتامین c(محلول و همراه خوراک)بر عملکرد و ایمنی سلولیدر جوجه های گوشتی (چکیده)
3044 - اثر جو تخمیر شده با لاکتوباسیلوس و جو مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های لیپیدی خون جوجه های گوشتی (چکیده)
3045 - تاثیر سطوح مختلف دانه کامل آفتابگردان بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
3046 - بررسی سرولوژیک بروسلوز در اسبهای باشگاههای سوار کاری مشهد (چکیده)
3047 - تاثیر جایگزینی مکل آلی روی-متیونین با اشکال غیر آلی این عنصر بر تکامل اندامهای لنفی و پاسخهای ایمونولوژیک جوجه خروسهای گوشتی (چکیده)
3048 - تاثیر جایگزینی کامل یا بخشی ازمنابع غیر آلی رویبا مکمل آلی روی-متیونین بر عملکرد و مولفه های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
3049 - اندازه گیری اکسیداسیون اسیدآمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مرغ مادر (چکیده)
3050 - اثر افزودن مازاد ویتامین A ویتامینE و روی به جیره پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت سنجی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
3051 - تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
3052 - اثر مکمل ویتامین E بر پاسخ های ایمنی وابسته به خون و سلول در جوجه های گوشتی (چکیده)
3053 - بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (چکیده)
3054 - خراسان در خیال سعدی (چکیده)
3055 - بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله (چکیده)
3056 - بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد) (چکیده)
3057 - مقایسه میزان ترشح هورمون رشد ، IGFI انسولین ، استرادیول ، قند و لیپیدهای سرم خون بین دختران ورزشکار ژیمناست و غیرورزشکار نابالغ (چکیده)
3058 - آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
3059 - نقش شیوه های مختلف بهره برداری در تولید چمنزارهای کوهستانی آذربایجان غربی (مطالعه موردی: چمنزارهای چالدران) (چکیده)
3060 - تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل (چکیده)
3061 - معادله جدید دو پارامتری برای محاسبه ویسکوزیته مایعات خالص (چکیده)
3062 - ازن در تصفیه آب و پساب (چکیده)
3063 - بررسی و شبیه سازی فرایندهای مناسب جهت بازیابی گاز مایع از گاز خروجی واحد ایزومریزاسیون (چکیده)
3064 - بررسی مسئله فیبرولیت و شرایط تشکیل آن در هاله دگرگون گابرودیوریت چاه قند، شمال شرق نی ریز (چکیده)
3065 - دگرگونی مجاورتی و ذوب بخشی سنگهای رسی و نیمه رسی در منطقه چاه قند، شمال شرق نیریز - استان فارس (چکیده)
3066 - تنوع کانی های دگرگونی در ناحیه مشهد محصولی از چند دگرگونی (چکیده)
3067 - ماهیت سیالهای درگیر در سنگهای کالک آلکالن کانی سازی مس و طلای پورفیری منطقه تنورجه (شمال کاشمر) (چکیده)
3068 - تاثیر فعالیت ورزشی اکسنتریک تا سرحد خستگی بر شاخصهای سیستم ایمنی زنان ورزشکار (چکیده)
3069 - بررسی اثر ممانعتی ورزش اکستنریک برسیستم ایمنی زنان ورزشکار و مقایسه آن با ورزش کانسنتریک (چکیده)
3070 - پیش بینی بارش سالیانه بر پایه الگوهای سینو پتیک پیوند از دور با بهره گیری از مدل های آماری (چکیده)
3071 - مکان یابی سکو نتگاههای خدماتی برتر بر اساس فن ارزشیابی مشارکتی در شهرستان مشهد (چکیده)
3072 - بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایران (چکیده)
3073 - نقد و تحلیل پارادوکس درروند و سیر تاریخی و بلاغی (چکیده)
3074 - بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
3075 - ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان (چکیده)
3076 - اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک جو (چکیده)
3077 - تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست-شاندیز (چکیده)
3078 - بهره وری سبز و اندازه گیری آن (چکیده)
3079 - تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه‌های شکسته با استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای (چکیده)
3080 - بررسی تاثیر عملآوری تحت حرارت و فشار بر روی مقاومت فشاری بتن (چکیده)
3081 - ترکیب ملات گوگردی برای کلاهک‌گذاری استوانه‌های بتنی (چکیده)
3082 - بررسی تأثیر غلظت آنزیم درفرآیند استخراج آنزیمی- آبی روغن ارقام زیتون استان گلستان (چکیده)
3083 - بررسی کاربرد آنزیم در روغن‌کشی از ارقام زیتون استان گلستان (چکیده)
3084 - بررسی استفاده از عصاره برگهای زیتون بعنوان منبعی از پلی فنلها برای پایداری اکسیداتیو و فعالیت آنتی اکسیدانی روغنهای نباتی تجاری (چکیده)
3085 - افزایش پایداری اکسایشی روغن زیتون با استفاده از روغن بنه (چکیده)
3086 - تأثیر ترک لبه ای باز روی نرمی تیرهای هدفمند (FGM) (چکیده)
3087 - تحلیل غیرخطی تیر کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک تحت بار الکتریکی (چکیده)
3088 - ارزیابی جذابیت نسبی تعدادی از گیاهان گلدار برای سیرفید های شته خوار(Diptera: Syrphidae) (چکیده)
3089 - مقایسه میزان قدرت عضلات همسترینگ و چهارسر رانی در زنان والیبالیست و افراد غیرورزشکار (بعنوان پیشگوی توده استخوانی) (چکیده)
3090 - تعیین تاثیر برنامه تمرین هوازی بر کیفیت یائسگی زنان یائسه (چکیده)
3091 - بررسی مزایای تصفیه فیزیکی روغن زیتون و روغن پومیس (چکیده)
3092 - پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادی (چکیده)
3093 - مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis (چکیده)
3094 - کاربرد تیمارهای مختلف ضد عفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی گیاه دارویی Levisticum officinalis در شرایط In vitro (چکیده)
3095 - بررسی عوامل اثرگذار برکاربست فناوری های اطلاعاتی توسط هیات مدیره ها و تاثیر آن بر عملکرد آنان (چکیده)
3096 - آنیزوتروپی لرزه ای گوشته فوقانی شرق و شمال شرقی ایران با استفاده از جدایش امواج برشی (چکیده)
3097 - رسم نقشه شکستگی های ساختاری منطقه تکنار (ایران مرکزی) با استفاده از روشهای دور سنجی (چکیده)
3098 - منشا و موقعیت تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در حوالی زرند کرمان (چکیده)
3099 - تحلیل ساختاری کانسار طلای ارغش ، خراسان رضوی، شمال شرق ایران (چکیده)
3100 - بررسی ویزگی های ساختاری زون های برشی کانسار طلای طرقبه و ارتباط آن با کانی ساری، استان خراسان رضوی (چکیده)
3101 - مدلسازی و انتقال مواد دانه ای توسط صفحه مرتعش (چکیده)
3102 - معادن فعال استان های خراسان رضوی و جنوبی در مقایسه با پتانسیل معدنی منطقه (چکیده)
3103 - قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی(مطالعه موردی شهر نیشابور) (چکیده)
3104 - بررسی پدیده سیالی شدن در ستون مرتعش ذرات (چکیده)
3105 - بررسی بروز پدیده لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
3106 - اران،پایتخت زمستانی ایلخانان (چکیده)
3107 - نقش ساختار اوایی کلمه در موسیقی شعر عربی (درشعر معاصر عربی) (چکیده)
3108 - مطالعه اثر تجویز خوراکی ویتامین ‏‎C‎‏ بر مقادیر آهن، ‏‎ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC‎‏)، اشباع ترانسفرین و فریتین سرم خون گوساله های نوزاد شیری (چکیده)
3109 - تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری (چکیده)
3110 - بررسی اثر لایه های AFRP بر شکل پذیری تیر های بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC ) (چکیده)
3111 - بررسی تاثیر کاربرد سویه های از سودوموناس های فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری خاک (چکیده)
3112 - تاثیر مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و برخی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب زمینی (چکیده)
3113 - رشد و عملکرد گندم در پاسخ به تلقیح باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در سطوح مختلف فسفر (چکیده)
3114 - بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی E.coli O157:H7 جداشده از گوشت چرخ کرده در مشهد (چکیده)
3115 - جداسازس و تشخیص E.coli O157:H7 از نمونه های شیر خام تانک ذخیره گاوداریهای صنعتی و پنیر محلی در مشهد و حومه (چکیده)
3116 - بررسی میزان شیوع سالمونلا در لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه طیور مشهد (چکیده)
3117 - بررسی خواص ضد باکتری نانوساختار اکسید تیتانیوم تولید شده به روش سل ژل با کمک هیدروکسی پروپیل سلولز (چکیده)
3118 - بررسی تغیرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران (چکیده)
3119 - بررسی پروتئینهای سرم خون طیور بومی به روش الکتروفورز (چکیده)
3120 - مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیو انسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد (چکیده)
3121 - بررسی منشاء و ارایه مدل تکتونیک و رسوبگذاری سازند پسته لیق در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
3122 - ارزیابی لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) بر مبنای تحلیل پوش آور (چکیده)
3123 - بررسی تاثیر کمربند تقویتی بر سازه های تخت تک لایه فضاکار تحت بار قائم زلزله (چکیده)
3124 - بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری (چکیده)
3125 - نانواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی شمال دامغان(برش چمن ساور، البرز شرقی) (چکیده)
3126 - ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان-گرگان (چکیده)
3127 - هاله دگرگونی گرانیت مشهد مثالی از هاله های دگرگونی نوع 2b (چکیده)
3128 - حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه کارون به وسیله لحاف بتنی با فیلتر ژئو تکستایل در محدوده شیبان (چکیده)
3129 - بررسی اثر یارانه صادراتی رقیب خارجی بر صادرات فولاد خام ایران در چارچوب مدل راهبردی تجاری و ساختار بازار استاکلبرگ (چکیده)
3130 - مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار (چکیده)
3131 - بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپیرین در سگ (چکیده)
3132 - ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی متوسط و دیوار برشی فولادی نازک (چکیده)
3133 - بررسی پارامتریک اثرات تغییر طول تیر پیوند بر سطح عملکرد مهاربندهای برون محور (چکیده)
3134 - بررسی پارامتر های لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) (چکیده)
3135 - پارامتر های لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت (چکیده)
3136 - بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیکلهای یخبندان و ذوب یخ (چکیده)
3137 - بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش (BRBF ) بااستفاده از تحلیل دینا میکی غیر خطی (چکیده)
3138 - بررسی روش طیف ظرفیت درارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش( BRBF) (چکیده)
3139 - بررسی پارامترهای تاثیر گذار دربرش تیرهای مقاوم سازی شده با الیاف CFRP بااستفاده از روش المان محدود (چکیده)
3140 - بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و آب بندی ساختگاه بند اخلمد (چکیده)
3141 - ارزیابی کارآیی رد ه بندی RMR در پیش بینی رفتار مهندسی سازند شمشک در حفریات زیر زمینی منطقه ی سیاه بیشه (چکیده)
3142 - پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork (چکیده)
3143 - بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (چکیده)
3144 - بررسی رفتار هیدرولیک توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در سد سیازاخ (چکیده)
3145 - ارزیابی توده سنگ ساختگاه سد گلمندره خراسان با استفاده از طبقه بندی DMR (چکیده)
3146 - ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (چکیده)
3147 - اثرات خوردگی بر رفتار پیوستگی و مقاومت قطعات کششی بتن آرمه (چکیده)
3148 - بررسی شکل پذیری و جذب انرژی قابهای مهاربندی شده هم مرکز با مکانیزم المان حلقه توسط تحلیل استاتیکی غیر خطی (چکیده)
3149 - بررسی مقاومت و رفتار پیوستگی لغزش در قطعات کشش بتن آرمه (چکیده)
3150 - بررسی رفتار حلقه مستهلک کننده انرژی به منظور استفاده در سازه مهاربندی (چکیده)
3151 - بهینه سازی سازه های خرپایی بر اساس نظریه قابلیت اعتماد به کمک الگوریتم وراثتی (چکیده)
3152 - بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار (چکیده)
3153 - Factors Affecting Customer Perceived Value of Insurance B-t-B Services and its Outcomes (چکیده)
3154 - مقایسه نتایج به دست آمده از کاربرد سیستم استنباط فازی ممدانی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش فصلی،مطالعه موردی :منطقه خراسان (چکیده)
3155 - بررسی روشهای جمع آوری, حذف و پاکسازی آلودگیهای نفتی از دریا (چکیده)
3156 - بررسی روشهای پیشرفته انتقال نفت خام (چکیده)
3157 - برآورد سطح عملکرد ساختمانهای بتنی با سیستم ترکیبی و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (چکیده)
3158 - بررسی تاثیر متغییرهای طراحی بر قابلیت اعتماد پلهای ساخته شده از تیر ورق مرکب جعبه ای (چکیده)
3159 - ارائه جزء محدود لایه ای در تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه (چکیده)
3160 - بررسی ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار (چکیده)
3161 - بررسی نقش تنگ‌ها در افزایش شکل‌پذیری ستون‌های بتن‌آرمه (چکیده)
3162 - سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی (چکیده)
3163 - ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار (چکیده)
3164 - پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه های فازی (چکیده)
3165 - رایحه درمانی (چکیده)
3166 - درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 1 (چکیده)
3167 - بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی (چکیده)
3168 - شناسایی قارچ polymyxa betae در ریشه های چغندر قند با استفاده از روش مولکولی RT-PCR در استان خراسان رضوی (چکیده)
3169 - شناسایی و تعین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده از ازمونهای سرولوزیکی و مولکولی (چکیده)
3170 - تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکت های توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران (چکیده)
3171 - کاربست آرمان های اخلاقی در کردار خارجی کشورها: صلح یا جنگ؟ (چکیده)
3172 - بررسی و محاسبه تنش های پسماند به وجود آمده در اتصالات جوشی با مقطع مربعی و H شکل (چکیده)
3173 - تحلیل اجزای محدود تنش های پسماند به وجود آمده بر اثر جوشکاری قطعات فولادی (چکیده)
3174 - اثرات همزمان استرس نوری و صوتی بر میزان وزن تولد نوزادان رت (چکیده)
3175 - تشخیص بیماری ژنتیکی نقص چسبندگی گلبولهای سفیدBLAD در گاوهای بومی نژاد سرابی به کمک روش PCR- RFLP (چکیده)
3176 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
3177 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
3178 - بررسی چند شکلی ژن گرلین با استفاده از روش PCR-SSCP درگوسفند بلوچی (چکیده)
3179 - بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس (چکیده)
3180 - فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP (چکیده)
3181 - تخمین تغییر شکل های ماندگار ناشی از فرآیند جوشکاری در اتصالات (چکیده)
3182 - حقایق خیالی داستان دقوقی در مثنوی (چکیده)
3183 - مدلی جدید برای بررسی ناهنجاری های کروموزومی در مغز استخوان موش (چکیده)
3184 - In-situ Production of Cu-Al2O3 nanocomposite by using mechanochemical route (چکیده)
3185 - پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینو پتیکی سطوح فوقانی جو با استفاده از مدل های آماری (چکیده)
3186 - مقاوم سازی ساختمانهای با اتصال خورجینی توسط بادبند زانویی (چکیده)
3187 - مدلسازی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFRP تحت خمش (چکیده)
3188 - تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های بتنی (چکیده)
3189 - بررسی عملکردی دیوار برشی فولادی نازک در قابهای ساختمانی ساده و مقایسه آن با بادبندهای ضربدری و شورون به روش طیف ظرفیت (چکیده)
3190 - نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای (چکیده)
3191 - بررسی اثر p-delta بر قاب بادبندی واگرا هنگام وقوع زلزله (چکیده)
3192 - بررسی اثر میراگرهای TADAS در رفتار لرزه ای سازه های فولادی (چکیده)
3193 - تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین (چکیده)
3194 - فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان (چکیده)
3195 - مطالعه کاریولوژی و مورفومتری دو گونه جرد لیبی و جرد ایرانی در شرق ایران و ارائه الگوی بندینگ برای آنها (چکیده)
3196 - گزارشی از اختصاصات خطوط پوستی در بیماران مبتلا به Albinism (چکیده)
3197 - نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی (چکیده)
3198 - مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان (چکیده)
3199 - تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان (چکیده)
3200 - فردوسی و حماسه‌ی جهانی او در حوزه‌ی پژوهشهای عرب (چکیده)
3201 - میزان تأثیرگذاری اسطورة آب در شکل‌گیری اساطیر شاهنامه (چکیده)
3202 - سرود همگانی وحدت و آزادگی و سور و شادمانی (نگاهی به سیمای درختی بارید در شاهنامه فردوسی) (چکیده)
3203 - سنجش میزان آمادگی استقرار سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی-مورد مطالعه : سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی (چکیده)
3204 - مدل سازی سیگنال EEG، آرتیفکت چشمی و آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر (چکیده)
3205 - اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر (چکیده)
3206 - بررسی پاسخهای گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی (چکیده)
3207 - بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ شی تا که در شرایط جامد و مایع (چکیده)
3208 - بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد ، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه رقم بودگلد (چکیده)
3209 - تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند تیرگان در مرکز حوضه کپه داغ (چکیده)
3210 - تأملی در معانی و ترکیبات آبی در لغت‌نامه‌های فارسی (چکیده)
3211 - بررسی علل فرسایش خاک های دشت سیستان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (چکیده)
3212 - بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار (چکیده)
3213 - عملکرد لرزه ای ساختمانهای دارای پیش آمدگی (چکیده)
3214 - بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی و مقایسه آن با دیوارهای برشی بتنی توپر (چکیده)
3215 - نقش راهبردی آب در پیروزی و شکست غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی (چکیده)
3216 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد درصد اسانس و کامازولن بابونه آلمانی رقم پرسو (چکیده)
3217 - مطالعه ژئوالکتریک طرح تغذیه مصنوعی پخش سیلاب بیرجند جهت آشکارسازی شرایط هیدروژئو لوژیکی (چکیده)
3218 - ارزش یابی طرح تسهیل گران زن روستایی درایجاد ارتباط دوسویه وافزایش مشارکت زنان روستایی درعرصه های مختلف توسعه روستایی ( مطالعه موردی: دهستان مازول از بخش مرکزی شهرستان نیشابور) (چکیده)
3219 - بررسی اثرات غلظت های مختلف عصاره آبی زعفران بر بیوسنسور میکروبی لومینسانس E.coli SM10 S1 (چکیده)
3220 - مقایسه تعیین فرکانس غالب شهر بم با استفاده از پروفیلهای لرزه ای (چکیده)
3221 - افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر (چکیده)
3222 - بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه (چکیده)
3223 - تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل (چکیده)
3224 - بررسی اثر افزودن اسیدهای استیک و لاکتیک بر بافت و ساختارمیکروسکوپی برنج (رقم دم سیاه) در حین پخت (چکیده)
3225 - مقایسه استفاده از انواع مختلف خمیر ترش در میزان اسید فیتیک نان سنتی ایران(لواش) (چکیده)
3226 - مبانی تفسیر ایات الاحکام و بیان نکته ای از آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی (چکیده)
3227 - حکم نماز از دیدگاه فیض کاشانی (چکیده)
3228 - مشاوره و رواندرمانی پست مدرن (چکیده)
3229 - بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه با اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان دارویی در دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال های 1360 تا 1387 (چکیده)
3230 - اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی (چکیده)
3231 - بررسی اثر عصاره گل راعی (Hypericum perforatum L.)بر تشنجات کیندلینگ شیمیایی (چکیده)
3232 - بررسی مقایسه ای رفتار های اپی لپتی فورم ناشی از یکبار تزریق پنتیلن تترازول با روش تزریق سه مرحله ای در رت ویستار (چکیده)
3233 - بررسی اثرات دوره تاثیر میدان الکترومغناطیسی برروند ترمیم عصب (چکیده)
3234 - مگس سرکه به عنوان مدل در مطالعات درد (چکیده)
3235 - اثر تجویز مزمن دوزهای بسیار ناچیز تا دوز معمول مورفین بر روند یادگیری و نگهداری حافظه ی فضایی در آزمون ماز آبی موریس در موش صحرایی (چکیده)
3236 - تاثیر هیپرگلایسمی حاد مکرر دوران نوزادی بر تراکم نورونی ناحیه ه CA3 هیپوکاپ رت نر نژاد ویستار نابالغ (چکیده)
3237 - بررسی اثر تجویز حاد دوزهای بسیار ناچیز تا معمول مورفین بر نگهداری حافظه شکل گرفته در آزمون ماز آبی موریس در رت ویستار (چکیده)
3238 - در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهد (چکیده)
3239 - مروری بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق ایران (چکیده)
3240 - اصل استقلال سیاسی و نفی سبیل در قران (چکیده)
3241 - اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
3242 - مقایسه اثر طول بر ماکزیمم پاسخ دیوار مصالح بنایی کلاف دار (چکیده)
3243 - تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله (چکیده)
3244 - بررسی رفتار سازه های فضاکاربه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی (چکیده)
3245 - طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شده (چکیده)
3246 - بررسی و ارزیابی ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم دوگانه و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (چکیده)
3247 - بررسی پارامتری شکل پذیری در بادبندهای برون محور (چکیده)
3248 - نقش احتمال خرابی گره ها در بهینه سازی سازه های قابی صفحه ای و فضایی براساس نظریه قابلیت اعتماد (چکیده)
3249 - مدلسازی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFRP تحت خمش (چکیده)
3250 - مقایسه سیستم دو گانه قاب خمشی فولادی و دیوار برشی فولادی نازک با سیستم دو گانه قاب خمشی فولادی و مهاربندی ضربدری یا شورون به روش طراحی براساس سطوح عملکرد (چکیده)
3251 - مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط با میراگر TADAS (چکیده)
3252 - مکانیسم های تخریب درون صفحه ای دیوارهای URM تحت بار زلزله، بارویکردی بر روش های متداول مقاوم سازی دیوارهای URM موجود (چکیده)
3253 - پارامترهای لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت (چکیده)
3254 - تاثیر میراگر TADAS در مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط (چکیده)
3255 - لنگی برش در قابهای محیطی چند سلولی و عوامل موثر بر کاهش آن (چکیده)
3256 - بررسی رفتار ارتعاشی قاب ها به کمک پارامتر های مودال تجربی (چکیده)
3257 - تخمین توزیع آماره های کاوشی و کاربرد آن در محاسبه قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شرکت برق (چکیده)
3258 - ماهیت هدف ها و محتوای برنامه درسی ریاضیات در دوره ابتدایی (چکیده)
3259 - چالش های مدیریتی در اجرای برنامه درسی دانشگاه ها در مقایسه با آموزش و پرورش (چکیده)
3260 - پژوهشی در آیه دین (چکیده)
3261 - اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی (چکیده)
3262 - تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان (چکیده)
3263 - برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان خراسان رضوی (چکیده)
3264 - تاثیر تمرین های ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی نوع ۲ (چکیده)
3265 - اصل کرامت انسانی در قران (چکیده)
3266 - بررسی مود های گسیختگی اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن آرمه به کمک (چکیده)
3267 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شورکال (چکیده)
3268 - اکتشاف رودخانه مدفون با روش ژئوالکتریک ومطالعات زمین شناسی جهت تامین آب (چکیده)
3269 - تأثیر افت سطح آب بر کیفیت آبهای زیرزمینی در دشت فریمان – تربت جام (چکیده)
3270 - ساخت و تعیین مشخصات نانو کریستال های زئولیت نوع سیلیکالیت -1 (چکیده)
3271 - غشاهای نانوکامپوزیتی ایمید- سیلوکسان/سیلیکا:ساخت و تعیین مشخصات (چکیده)
3272 - بررسی اثر استرس دوران جنینی بر رفتارهای هیجانی، جستجوگری و ویژگیهای مورفولوژیک هیپوکامپ رت ویستار (چکیده)
3273 - فن آور های بومی اندازه گیری وسنجش آب در کشور ونقش آن در توسعه روستایی (چکیده)
3274 - تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی (چکیده)
3275 - بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آن (چکیده)
3276 - اثر ضد میکروبی پودر عصاره برگ نوروزک در برابر استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر (چکیده)
3277 - بررسی رفتار تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با سیستم کامپوزیت کربن/شیشه توسط نرم افزارAnsys (چکیده)
3278 - رابطه بین سطح سرمی روی و عملکرد شناختی، ادراکی ـ حرکتی، وضعیت تحصیلی و هماهنگی چشم ـ دست در کودکان دبستانی (چکیده)
3279 - تبیین و مقایسه دیگاه اساتید علوم انسانی در باره مشکلات سرفصل های برنامه های درسی رشته های علوم انسانی (چکیده)
3280 - رابطه بین سطح عملکرد شناختی با عملکرد ادراکی ـ حرکتی در کودکان دبستانی (چکیده)
3281 - بررسی رفتارهای خودتخریبی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3282 - مقایسه روش روند یابی دینامیکی و روش ماسکینگام-کانژ (چکیده)
3283 - روش کریستالیزه کردن و تبلور سولوومگنتیکی نمکهای فلزات واسطه کبالت (چکیده)
3284 - شبیه سازی ترابرد الکترون در شبکه بلوری Gap با استفاده از روش مونت کارلو (چکیده)
3285 - مقایسه ترابرد الکترون در حالت پایدار و نا پایدار AlN،InN،GaN با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در حد میدانهای الکتریکی بالا (چکیده)
3286 - شبیه سازی انتقال الکترون در دیود +InAs n+ nn با ابعاد زیر میکرون با روش مونت کارلو (چکیده)
3287 - خواص لایه ی میانی فلز و نانو لوله های کربنی در ترانزیستورهای CNTFET (چکیده)
3288 - محاسبه تحرک پذیری الکترونها در ساختارهای4H-sic و 6H-sic با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر در حضور میدانهای الکتریکی ضعیف (چکیده)
3289 - مطالعه بهره سلول خورشیدی سلیسیمی پیوند P-n با استفاده از کد PC1D (چکیده)
3290 - بررسی خواص ترابردی الکترونها در نیمرسانای InP در میدانهای الکتریکی ضعیف (چکیده)
3291 - بررسی خواص ترابرد الکترونها در نیمه رسانای InN برای طراحی و بهینه سازی قطعات اپتو الکترونیکی در حد طول موج بلند (چکیده)
3292 - مقایسه ترابرد الکترونی در حالت پایدار نیمرساناهای AlN،InN،GaN با استفاده از روش مونت کارلو در میدانهای الکتریکی بالا (چکیده)
3293 - خواص ترابرد الکترونهای داغ در حالت پایدار در نیمرسانای ZnO (چکیده)
3294 - طراحی و پیاده سازی یک سیستم اپتوالکترونیک برای تشخیص اتوماتیک و ردیابی شناور در دریا با استفاده از تصاویر مرئی (چکیده)
3295 - دسته بندی پاکتهای نامه با استفاده از بینایی ماشین در خواندن و پردازش آدرسهای دستنویس (چکیده)
3296 - بررسی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های محصولات زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی (چکیده)
3297 - طراحی و بهینه سازی یک تقویت کننده گسترده CMOS بادر نظر گرفتن عناصر پارازیتیک به وسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
3298 - تخصیص توان در شبکه های Non- Regenerative MIMO Ad-Hoc مبتنی بر اطلاعات کامل و پاره ای کانال با رویکرد الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3299 - گیرنده خطی نوین مبتنی بر SVD در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA (چکیده)
3300 - شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری سرد پیچ اویل پمپ پیکان (چکیده)
3301 - رابطه متقابل ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت (چکیده)
3302 - بهینه سازی زمان برق دار نمودن ژنراتورهای غیر خود راه انداز در پروسه بازیابی سیستم قدرت (چکیده)
3303 - تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی در در شهر مشهد (چکیده)
3304 - تأثیرات نامتقارنی شبکه انتقال بر روی تعادل ولتاژ و ظرفیت عبوری خطوط (چکیده)
3305 - تحلیل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی محلات شهر شیروان در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
3306 - ارزیابی تاثیر امکانات و خدمات فرهنگی برکاهش جرایم شهر مشهد در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
3307 - توانائی توابع جهش دهنده همگراکننده درروند تحلیل غیر خطی (چکیده)
3308 - روش مقاطع به کمک تئوری صفحات (چکیده)
3309 - محاسبه تنش در تاوه های با تقویت طولی به کمک روش مقاطع (چکیده)
3310 - ترکیب شیمیایی ، فراسنجه‌های تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای پروتئین دانه کلزای خام یا حرارت داده شده در گوساله‌های نر هلشتاین (چکیده)
3311 - تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ذرت سیلو شده و یونجه با روش مستقیم و آزمایشگاهی (چکیده)
3312 - پیشنهاد یک جزء محدود برای اندر کنش پل - خودرو (چکیده)
3313 - برنامه درسی تفکر محورف محور اساسی تحول آموزش عالی در عصر جهانی شدن (چکیده)
3314 - الگوریتم کوتاه سازی ماتریس کانال برای سیستمهای مخابراتی MIMO (چکیده)
3315 - پرتو سازی نیمه کور در سیستمهای MIMO-OFDM به روش EM مقید شده بهبود یافته (چکیده)
3316 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات مرحله نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
3317 - تعیین تاثیرات پارامترهای تنظیمی در نرخ پیشروی و زبری سطح ماشینکاری وایرکات آلیاژ TI-6AL-4V بکمک مدلسازی ریاضی (چکیده)
3318 - مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت Al-SiC توسط الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3319 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
3320 - طراحی فرآیند شکل‌دهی آلیاژ آلومینیوم356A در حالت نیمه‌جامد با بکارگیری شبیه‌سازی حجم محدود (چکیده)
3321 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در تعیین بهینه نوع و تعداد اجزاء مازاد بمنظور تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز در سیستم (چکیده)
3322 - برنامه‌ریزی تولید خطوط مونتاژ چندمدله خودرو به کمک الگوریتم ابتکاری Tabu-SA (چکیده)
3323 - مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک ـ یوگا بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
3324 - تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیوم-گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودر (چکیده)
3325 - بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ریز ساختار چدن نشکن (چکیده)
3326 - بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر مورفولوژی گرافیت و ریز ساختار چدن نشکن (چکیده)
3327 - اثر آرایش تمرین ذهنی بر عملکرد و یادگیری مهارت شنای کرال سینه (چکیده)
3328 - مقایسه تصویر بدنی دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
3329 - مقایسه الگوریتم کولونی مورچه ها و جستجوگر ممنوعه در حل مسأله TSP (چکیده)
3330 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
3331 - تخصیص اجزاء مازاد در سیستم های سری – موازی با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
3332 - بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر نرخ پیشروی و صافی سطح آلیاژ TI-6AL-4V تیتانیوم (چکیده)
3333 - تحلیل و طراحی برنامه نت در سیستمهای تولید ایستگاهی بوسیله شبیه سازی (چکیده)
3334 - پترولوژی و ژئوشیمی سنگ مادر میزبان معدن طلای موته اصفهان (چکیده)
3335 - بررسی ضرورت و جایگاه تفکر در برنامه های درسی آموزش عالی در عصر جهانی شدن با توجه به آیات قرآن کریم (چکیده)
3336 - ضرورت و جایگاه تلفیق فاوا در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
3337 - سهم‌ د‌هقانان‌ و دبیر‌ان‌ در ‌انتقال‌ میر‌اث‌ ‌ایر‌ان‌ به‌ جهان‌ ‌اسلام‌ (چکیده)
3338 - برخی از روشهای حل معادلات خطی و برنامه ای برای حل معادلات تنک (چکیده)
3339 - اسلوب تضمین (چکیده)
3340 - طراحی کنترلر بهینه مقاوم به روش تءوری فیدبک کمی برای سیستم تعلیق خودرو (چکیده)
3341 - بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال در کانالهای با سطح مقطع مربعی در جریان آرام (چکیده)
3342 - حل عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب AL2O3 در کانال مثلثی با دمای ثابت دیواره (چکیده)
3343 - کنترل فعال ایزولاسیون سیستم‌ها و تجهیزات اندازگیری حساس با استفاده از الگوریتم Particle Swarm Optimization (چکیده)
3344 - ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده (چکیده)
3345 - برداشت آب از آبخوان ایرانشهر بر روی دبی پایه رودخانه بمپور (چکیده)
3346 - تاثیر عوامل زمین شناسی در تغییر مسیر رودخانه هیرمند (چکیده)
3347 - f و cl در بیو تیت های موجود در سنگ های گرانیتی زاهدان (چکیده)
3348 - بحران خشکسالی در سیستان و راهکارهای تعدیل آن (چکیده)
3349 - غار غیر کارستی پوسه در شمال یلوچپستان و شیوه تشکیل آن (چکیده)
3350 - تخمین تخلخل و آبدهی ویژه در آبخوان دشت شورو با استفاده از داده های مقاومت ویژه و روابط تجربی (چکیده)
3351 - بررسی وضعیت نیترات در آب های زیرزمینی مشهد (چکیده)
3352 - یک سطح تسلیم پنج پارامتری (چکیده)
3353 - بررسی های ریزساختاری تحولات تکدما درچدن نشکن آستمپر شده حاوی 88/4 درصد آلومینیوم و 22/1 درصد سیلیسیوم (چکیده)
3354 - تحلیل پویای سازه های «کش سان-موم سان» (چکیده)
3355 - تحلیل کشسان-مومسان و برنامه رایانه ای آن (چکیده)
3356 - وزن کمینه صفحه های خمشی با تغییر مرزها و مشتقات صریح جزء مرتبه بالا (چکیده)
3357 - درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نو (چکیده)
3358 - جلوگیری از نوسان پاسخها در بهینه سازی سازه ها (چکیده)
3359 - معیار تسلیم شبه ترسکا و قانون سخت شوندگی کرنشی همگن (چکیده)
3360 - دو روش پاره سازی چند مرحله ای (چکیده)
3361 - حذف حرف جرّ و بلاغت آن در زبان عربی (چکیده)
3362 - مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه های آبرسانی ،مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد (چکیده)
3363 - بررسی نانوسیالات جهت خنک سازی تراشه های رایانه ای (چکیده)
3364 - افزایش بهره وری پمپهای واحد الین نیروگاه مشهد با استفاده از درایو های اینورتوری (چکیده)
3365 - اثر امواج تلفن همراه با فرکانس 940 مگا هرتز بر یادگیری و حافظه فضایی موش های آزمایشگاهی نژاد بالب سی (چکیده)
3366 - تحقیقی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن توسط میکروسکوپی الکترونی (چکیده)
3367 - راهکاری برای یافتن تابعهای شکل اجزای مثلثی (چکیده)
3368 - اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری (چکیده)
3369 - بررسی میزان گیر مواد مختلف ترمیمی در ضایعات سایشی طوق دندان به روش اجزای محدود سه بعدی (چکیده)
3370 - بررسی توزیع تنش در فک پایین با تغییر ناحیه جوش (Bitting) در پروتز کامل به روش اجزای محدود (چکیده)
3371 - ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی (چکیده)
3372 - روش گسسته مستقیم تحلیل حساسیت جزء خمشی با شش درجه آزادی (چکیده)
3373 - وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازک (چکیده)
3374 - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی آبگیرهای با کف مشبک (چکیده)
3375 - سنجش تواناییهای شش روش جستجوی ارثی (چکیده)
3376 - مطالعه چندین جزء مثلثی 6 گرهی برای صفحه خمشی (چکیده)
3377 - ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود (چکیده)
3378 - گام زمانی برتر برای تحلیل غیرخطی هندسی با روش رهایی پویا (چکیده)
3379 - بررسی رفتار بلورینگی ماده مرکب پلی اتیلن - مس تولید شده با روش آسیاکاری (چکیده)
3380 - کاهش مرتبه در اجزای محدود (چکیده)
3381 - تحلیل مومسان مرتبه دوم قابهای فولادی مستوی با خمش گرد محور ضعیف ستونها (چکیده)
3382 - تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدود (چکیده)
3383 - روشی نوین برای افزایش بازدهی عملیات کربندهی (چکیده)
3384 - تولید فوم آلومینیوم با سلول های باز و بررسی پارامترهای موثر بر روی استحکام فشاری آن با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
3385 - بررسی فازهای میانی و محصولات نهایی تجزیه حرارتی آمونیوم پاراتنگستات دراتمسفر هوا (APT) (چکیده)
3386 - احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهای مس و روی در حضور کربن و آلومینیوم و بررسی امکان افزایش حد حلالیت روی در شبکه مس (چکیده)
3387 - جایابی بهینه ادوات FACTS به منظور کاهش قدرت بازار (چکیده)
3388 - تشکیل فاز آمورف بوسیله آسیاکاری پر انرژی سیستم Al-20%Fe-20%Cu (چکیده)
3389 - رتبه بندی پیشامدها در محیط تجدید ساختار یافته براساس شاخصهای اقتصادی مبتنی بر سطح رقابت - مطالعه موردی: شبکه 132 کیلوولت مشهد (چکیده)
3390 - یک فن بهینه سازی در خرپای مستوی (چکیده)
3391 - ارائه ی مدلی جدید برای اصلاح تغییرات ضریب نفوذ در حین آسیاکاری سطحی مکانیکی (چکیده)
3392 - بهینه سازی تقریبی خرپاها (چکیده)
3393 - کنترل فعال سازه با پیش بینی نوسان زمین به وسیله شبکه های عصبی در هنگام زلزله (چکیده)
3394 - سطح تسلیم مواد و تحلیل غیر خطی سازه ها (چکیده)
3395 - تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP (چکیده)
3396 - انتقال بار کف تحت جریان غیرماندگار (چکیده)
3397 - ضریب دبی در مدل سرریز-دریچه (چکیده)
3398 - شناسایی گونه Meloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمان (چکیده)
3399 - شناسای خصوصیات پروفیل خاک با استفاده از معکوس تابع تبدیل (چکیده)
3400 - مطالعه پتانسیل تغذیه مصنوعی آبخوان حوضه آبریز سماخون (چکیده)
3401 - بررسی کارایی گیاه عدسک آبی در میزان جذب نیترات از محیط آبی (چکیده)
3402 - افت سطح آب های زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت اسدآباد (چکیده)
3403 - مقایسه پارامتر های طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ (RMR) بر اساس داده های سطحی و زیر سطحی در تونل انتقال آب هریرود (چکیده)
3404 - برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگان (چکیده)
3405 - چند روش تعامدی برای تحلیل غیر خطی هندسی (چکیده)
3406 - حل معادله های غیر خطی اجزای محدود با کمینه سازی عامل های نامیزان (چکیده)
3407 - بررسی اصطلاحات و مفاهیم عرفانی در آثار ابن سینا (چکیده)
3408 - شعر سرودن در خاندان مولوی (چکیده)
3409 - بررسی نقش مدیریت عمران در تحقق پروژه های توسعه شهری(منطقه 9 شهر مشهد) (چکیده)
3410 - روابط نسلی در اندیشه ایرانی از خلال شاهنامه فردوسی (چکیده)
3411 - خوارزمیه پس از خوارزمشاهیان (چکیده)
3412 - نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی (چکیده)
3413 - بررسی آزمایشگاهی شکل گیری پروفیل های سطح آب در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
3414 - ضریب دبی جریان در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
3415 - دریای آب در جام تفاسیر (استعاره آب) (چکیده)
3416 - مقایسه ی شیوه های حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق (چکیده)
3417 - مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده از مدل آبهای زیرزمینی (چکیده)
3418 - تاثیر شکل هندسی جریان بر روی تفسیر آزمایشات لوژن؛ مطالعه موردی (چکیده)
3419 - طرحی نو در شرح مثنوی شریف (چکیده)
3420 - بینش عرفانی ابن سینا (چکیده)
3421 - بررسی جایگاه طرحواره های فلسفی و معرفت شناختی در محتوای کتب روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی (چکیده)
3422 - تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی آموزش عالی (چکیده)
3423 - سرگرمی، کارکردی پنهان در برنامه های درسی نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
3424 - بررسی نقش مؤلفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان (چکیده)
3425 - بررسی علل تشکیل شکاف ها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر (چکیده)
3426 - بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنها (چکیده)
3427 - بررسی واگرای خاک های دشت سیستان (چکیده)
3428 - محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ایرانشهر با روش دستی و مدل عددی (چکیده)
3429 - بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر (چکیده)
3430 - شرایط تشکیل کانسار سنگان بر مبنای مجموعه های کانی در شمال شرق ایران (چکیده)
3431 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن برکاهش آبشستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)
3432 - براورد منحنى هدایت هیدرولیکى غیر اشباع خاک ار روى منحنى دانه بندى آن و با استفاده از مدل شبکه عصبى مصنوعیRBFN (چکیده)
3433 - بررسی قابلیت نفوذپذیری و تزریق پی سد دوستی (چکیده)
3434 - شبیه سازی جریان آب زیرزمینی دشت لادیز (چکیده)
3435 - مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده ار مدل آبهای زیرزمینی (چکیده)
3436 - نقش شرایط زمین شناسی در خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح خرده سنگی چابهار (چکیده)
3437 - بررسی پتانسیل آبهای زیرزمینی دشت قوچان-شیروان با استفاده GIS (چکیده)
3438 - محاسبه نیروهای برشی ابزارهای فرز انگشتی و فرز خشن تراش با استفاده از درونیابی لبه برنده توسط منحنی های B-spline بخش اول: تعریف هندسی لبه برنده توسط منحنی های B-spline (چکیده)
3439 - محاسبه نیروهای برشی برای ابزارهای فرز انگشتی و فرز خشن تراش با استفاده از درونیابی لبه برنده توسط منحنی های B-spline بخش دوم: تخمین نیروهای برشی (چکیده)
3440 - بهینه سازی نرخ پیشروی و ناحیه شتاب گیری هنگام فرز کاری cnc در امتداد مسیر منحنی الشکل (چکیده)
3441 - بررسی عملکرد فعالیت های تکتونیکی منطقه بر روی آبخوان دشت جلگه (تربت حیدریه) (چکیده)
3442 - بررسی پدیده نشست زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینی (چکیده)
3443 - شبیه سازی عملیات فرزکاری پره توربین از طریق FEM (چکیده)
3444 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری اتوماتیک ابعاد قطعات صنعتی به کمک ترکیب روشهای پردازش تصویر و الگوریتمهای CAD (چکیده)
3445 - محاسبه ثابتهای برشی آلومینیوم 7075 جهت محاسبه نیرو های برشی در عملیات (چکیده)
3446 - بررسی جهت تورق روی خواص مکانیکی شیل (چکیده)
3447 - شبیه سازی و بهینه سازی سطح ماشینکاری شده در فرزکاری با فرز انگشتی (چکیده)
3448 - افت سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد (چکیده)
3449 - ارزیابی آماری درزه ها در رخنمون سطحی ساختگاه سد شی کلک چابهار‏ (چکیده)
3450 - ‎قیمت‌گذاری بهینه گاز طبیعی در شرکت گاز خراسان بزرگ با استفاده از روش رمزی (چکیده)
3451 - افت سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین: مطالعه موردی (چکیده)
3452 - تاثیر افت آب زبرزمینی در نشست زمین: مطالعه موردی (چکیده)
3453 - بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر روی کیفیت آن در دشت تربت جام-فریمان (چکیده)
3454 - حل تحلیلی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنش های برون صفحه ای در لبه های آزاد چند لایه های پیزوالکتریک زاویه دار تحت بارگذاری مکانیکی (چکیده)
3455 - حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد با لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
3456 - تحلیل استاتیکی ورق های چندلایه کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
3457 - واکاوی چند واژه در تاریخ بیهقی (چکیده)
3458 - بررسی تاثیر ابعاد حل بر دقت نتایج مدل تلاطمی k-w در جریان توربولنس غیر پریودیک شتاب دار در درون لوله (چکیده)
3459 - تحلیل جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر (چکیده)
3460 - سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن سینا (چکیده)
3461 - بررسی عددی مدلهای مختلف تلاطمی در تحلیل جریان بدون کاویتاسیون و همراه با کاویتاسیون (چکیده)
3462 - بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST (چکیده)
3463 - فرسایش و پیشروی رودخانه شیله و نابودی دریاچه هامون (چکیده)
3464 - مطالعات زمین شناسی ماسه های بادی جنوب شرقی اصفهان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره لندست‏ (چکیده)
3465 - رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود (چکیده)
3466 - ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت (چکیده)
3467 - بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک (چکیده)
3468 - فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط (چکیده)
3469 - روش قطاع‌بندی سوئیچی برای کاهش تداخل در سیستم‌های سلولی CDMA تحت کنترل توان (چکیده)
3470 - تخمینSVD کانال به روش بیشترین درستی مقید شده تکراری در سیستمهای MIMO-OFDM (چکیده)
3471 - بهبود ظرفیت سیستمهای سلولی CDMA توسط قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در یک محیط شهری دو بعدی (چکیده)
3472 - ریزپهنه بندی لرزهای غرب شهر مشهد با استفاده از ریز ارتعاشات (چکیده)
3473 - تاثیر خاک های متورم شونده بر پی سازه ها (چکیده)
3474 - پروژه تثبیت رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و پیامدهای آن (چکیده)
3475 - تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم تحت تنش سوری (چکیده)
3476 - بررسی عملکرد طرح های بالادست رو مرتبه سوم با طرحهای اتلافی کاسپ ، ماتریسی و کاسپ بهبود یافته (چکیده)
3477 - کاهش قدرت بازار تشدید شده بر اثر تخصیص حقوق مالی انتقال (چکیده)
3478 - روشی جدید برای محاسبه بار تامین نشده مورد انتظار بکمک شبکه های عصبی (چکیده)
3479 - تعیین تعداد بهینه کان‌بان به کمک الگوریتم جستجوی پراکنده (چکیده)
3480 - ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ای (چکیده)
3481 - سوخت های زیستی (چکیده)
3482 - ارائه یک شاخص جدید جهت شناسایی اسکلت اصلی شبکه به منظور بازیابی شبکه بعد از خاموشی گسترده بر اساس مشخصات توپولوژی شبکه به کمک آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
3483 - تخصیص ظرفیت معین مشارکت در کنترل فرکانس با ارائه یک آلگوریتم اصلاحی در حلقه کنترل فرکانس نیروگاه شریعتی مشهد (چکیده)
3484 - ارائه شاخصی جدید به منظور رتبه بندی کارآمدی نیروگاه ها در بازار برق از دیدگاه مالک (مطالعه موردی: نیروگاههای برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
3485 - تخلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته‏ (چکیده)
3486 - بررسی پدیده لهیدگی در فطعه اول تونل آزاد با استفاده از روش تجربی (چکیده)
3487 - ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ای زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت های بحرانی ایران (چکیده)
3488 - بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه (چکیده)
3489 - بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار (چکیده)
3490 - بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و نمو شاخه های جانبی رقم ویلیامز سویا (چکیده)
3491 - اثر آلاینده های اتمسفری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان (چکیده)
3492 - بررسی اثر مغناطیسی کردن سوخت بر عملکرد موتور اشتعال جرقه ای (چکیده)
3493 - مطالعه لایه های آبدار و رودخانه های مدفون با استفاده از روش ژئوالکتریک در جنوب گودال های چاه نیمه در سیستان (چکیده)
3494 - بررسی اجمالی آب های زیرزمینی دشت نهاوند (چکیده)
3495 - برآورد و ارزیابی بیلان آبی حوضه ‌آبریز نیشـابور (چکیده)
3496 - تعیین میزان تاثیر ذرات اکسید تیتانیم برروی استحکام فشاری فوم پلی یورتان با مقادیر مختلف از اجزا تشکیل دهنده زمینه فوم پلیمری (چکیده)
3497 - بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7 (چکیده)
3498 - استفاده از تکنیک مونت کارلو-زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان خراسان (چکیده)
3499 - بررسی پروژه تغذیه مصنوعی جمعاب (چکیده)
3500 - ژئوشیمی سنگ های گرانیتی زاهدان (چکیده)
3501 - لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهید پارسای فردوس (چکیده)
3502 - واریانس باقیمانده عمر در توزیع های طول عمر گسسته (چکیده)
3503 - کپه کاری زیربوته پتانسیل ها و موانع کاربرد آن در شرایط ایران (چکیده)
3504 - ویژگی ها و مشخصه هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم (چکیده)
3505 - آنتروپی و تفسیر آن برای متغیرهای تصادفی (چکیده)
3506 - الگوریتم های بهینه سازی برای برآورد پارامترهای مدل تغییر نگار میدان تصادفی (چکیده)
3507 - ویژگی هایی از ترتیب نسبت لاپلاس متناسب (چکیده)
3508 - برآورد بازه ای در توزیع های پواسن و آبل (پواسن تعمیم یافته) (چکیده)
3509 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی (چکیده)
3510 - تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا (بررسی علّی) (چکیده)
3511 - نرخ های قوی در قانون لگاریتمی و قضیه حد مرکزی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت (چکیده)
3512 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
3513 - The prevalence of Heifer Mastitis due to Leptospirosis (چکیده)
3514 - معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی حوزه آبخیز تیرگان (استان خراسان) (چکیده)
3515 - معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در جنگلهای شرق دودانگه ساری، استان مازندران (چکیده)
3516 - مفهوم بیان مکان (فضا) در زبان روسی و فارسی (چکیده)
3517 - مدیریت و اصلاح الگوی مصرف بار روزانه یک مصرف کننده بزرگ در محیط بازار برق به کمک روشهای هوشمند (چکیده)
3518 - توالی مجموعه ی کانی شناختی هاله دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)
3519 - تعیین بهینه مقدار ظرفیت رزرو چرخان و توزیع آن بین واحدها با در نظر گرفتن حوادث احتمالی در سیستم قدرت (چکیده)
3520 - Histopathological survey of the uterus of Holstein dairy cows without clinical signs of reproductive system dosorders (چکیده)
3521 - آنالیز هزینه های تولید توان راکتیو جهت مشارکت در بازار توان راکتیو (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد) (چکیده)
3522 - تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تراکم و بهبود پروفایل ولتاژ (چکیده)
3523 - بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بررضایت زناشویی همسران نابینا و بینا (چکیده)
3524 - شناسایی پارامترهای مجهول سیستم آشوبی به منظور سنکرون سازی توسط الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3525 - خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3526 - QRS جهت طراحی آشکارساز بهینه کمپلکس PSO و GA الگوریتم ترکیبی ECG در سیگنال (چکیده)
3527 - مدیریت ریسک و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid (چکیده)
3528 - ارزیابی احتمالی حداکثر توان قابل ترانزیت و انتخاب خطوط بحرانی بر ای توسعه شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته (چکیده)
3529 - تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد (چکیده)
3530 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شی (چکیده)
3531 - برنامه ریزی توسعه تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان (چکیده)
3532 - اعمال محدودیت سوخت زمستانه در تحلیل و توزیع بهینه بار بین بلوک های یک نیروگاه سیکل ترکیبی (چکیده)
3533 - تنظیم بهینه قراردادهای پیش فروش و پیش خرید برق به کمک آنالیز سناریوهای چندگانه در بازار برق ایران (چکیده)
3534 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده (چکیده)
3535 - تنظیم و تخمین بودجه متوسط سالانه شرکتهای برق منطقه ای در محیط بازار برق ایران مبتنی بر استراتژی قیمت دهی (چکیده)
3536 - نقدی بر کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی و پیش نیازهای آن (چکیده)
3537 - Prevalence of bovine viral diarrhoea virus antibody by bulk milk testing of dairy cattle herds in Mashhad suburb of Iran (چکیده)
3538 - Pregnancy rate improvement in subfertile dairy cattle by norgestomet and oestradiol valerate (چکیده)
3539 - بررسی مقایسه ای کشت باکتریال و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص آلودگی سیستم تولید مثل به باکتری Haemophilus Somnus گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
3540 - بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی گله های گاوهای شیری به ویروس BVD در نمونه های شیر مخازن (Bulk Milk Samples) با استفاده از روش Nested RT-PCR (چکیده)
3541 - بررسی اثرات سخت زایی بر میزان وقوع جفت ماندگی، مرده زایی و حذف گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
3542 - استفاده از نورژستومت کاشتنی در ابقاء آبستنی گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
3543 - مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها (چکیده)
3544 - رهیافتی نو در حفظ پراکندگی جمعیت در الگوریتم های ژنتیکی با استفاده از تنظیم فشار عملگر انتخاب (چکیده)
3545 - تحلیل و برآورد ظرفیت ترانزیت در شبکه های انتقال به کمک الگوریتمهای ژنتیک (چکیده)
3546 - ارائه روشی جدید برای دیسپچ همزمان انرژی، رزرو بار در محیط تجدید ساختار شده (چکیده)
3547 - یک استراتژی و روش جدید برای توسعه شبکه انتقال در ساختار رقابتی صنعت برق (چکیده)
3548 - بررسی مساله قیمت دهی با توجه به محدودیتهای بازار برق ایران و مطالعه موردی بازار برق خراسان (چکیده)
3549 - مدلسازی و انتخاب بهینه شرایط ورودی در فرآیند EDM (چکیده)
3550 - مسیریابی ربات متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3551 - بررسی و تحلیل رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
3552 - زمانبندی بهینه تعمیرات و نگهداری واحدهای شرکتهای تولیدی در فضای رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3553 - تخمین نمایه ضریب شکست در موجبرها و فیلترهای نوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3554 - پیش بینی زمان شکست ولتاژ عایقها با آموزش شبکه عصبی MLP به کمک قوانین فازی (چکیده)
3555 - تشخیص نوع چرخش آنتن رادار در سیستم شناسایی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3556 - شبیه سازی و مدلسازی چند مرحله ای اندرکنشهای موجود در ایمنی سلولی (چکیده)
3557 - ارائه یک روش جدید در طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
3558 - بهینه سازی نیروهای لرزشی مکانیزم چهار میله در فضای محدود با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3559 - طراحی و بهینه سازی تقویت کننده های عملیاتی فقط- ماسفت با فیدبک واحد به کمک الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی (چکیده)
3560 - ارزیابی کلکسیون نخود مشهد برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه (چکیده)
3561 - بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3562 - بررسی مقدماتی خصوصیات فنولوژیکی، اجزاء عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
3563 - تاثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی (چکیده)
3564 - ارزیابی اثربخشی نظام کنترل های داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن برفرآیند حسابرسی (چکیده)
3565 - پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی (چکیده)
3566 - امکان سنجی وبرسی موانع موجود در پیاده سازی فر آیند ارزیابی متوازن در واحدهای تولیدی خودرو و قطعات خودرو خراسان (چکیده)
3567 - مقایسه قیمتهای واگذاری سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی با قیمتهای تعیین شده بر مبنای مدل قیمت به سود هرسهم شرکتهای مشابه (چکیده)
3568 - توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزش (چکیده)
3569 - رسیدگی و اعتبار دهی معاملات الکترونیکی (چکیده)
3570 - حسابداری منابع انسانی ابزار قدرتمند مدیریت (چکیده)
3571 - روشنفکری دینی و رنجیدگی خاطر همگانی (چکیده)
3572 - تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد و نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 (چکیده)
3573 - مدلسازی و افزایش قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی دیتا در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق (چکیده)
3574 - Rainfed crop production and its association with precipitation, temperature and sea surface temperature anomalies (چکیده)
3575 - بررسی نگرش والدین دانشگاهی نسبت به آموزش جنسی کودکان (چکیده)
3576 - جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات شبکه توزیع با بکارگیری الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3577 - مقایسه رضایتمندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل (چکیده)
3578 - نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران (چکیده)
3579 - ساخت و تدوین چک لیست استرسورهای کودکان (چکیده)
3580 - تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط (چکیده)
3581 - مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی ANFIS (چکیده)
3582 - استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بررسی تاثیر عمامل مختلف بر ناحیه جدایش جریان خون در شریانها (چکیده)
3583 - مروری بر آیین نامه ی تقویت عضوهای بتنی با ورق هایACI 440.2R-08 :FRP (چکیده)
3584 - تنوع زیستی و یکنواختی گیاهان در امتداد گرادیان مکانی چرای دام در مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان، خراسان رضوی (چکیده)
3585 - بررسی اثر همبستگی مکانی میان گیاهان بر تنوع زیستی گیاهان مرتعی (چکیده)
3586 - ساختار ماتریس باتاچاریا درخانواده ی توزیع های نمایی طبیعی و نقش آن در تقریب واریانس یک آماره (چکیده)
3587 - اثر مصرف کود پتاسیم و میزان آب آبیاری بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در دو گونه کلزا (.Brassica napus L) و خردل هندی (چکیده)
3588 - اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور (چکیده)
3589 - تصفیه شربت خام نیشکر با استفاده از بنتونیت و ژلاتین و تاثیر آن بر روی ترکیبات رنگی (چکیده)
3590 - سواد اطلاعاتی، مهارتهای دستیابی به اطلاعات برای دانشجویان مهندسی (چکیده)
3591 - بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه غنی شده با لیزین و فروس سولفات بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
3592 - بررسی اثر باوشینگر با استفاده از آزمون کشش-فشار و فروروندگی به کمک فرورونده هرمی (چکیده)
3593 - بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر پیتزای تهیه شده از مخلوط پنیر گاو و پنیر سویا (چکیده)
3594 - آرنولد توماس واکر (چکیده)
3595 - سوئیمر،ساموئل مارینوس (چکیده)
3596 - تأثیر برنامه تمرینی هوازی بر چاقی و مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (چکیده)
3597 - مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پر فشار خونی (چکیده)
3598 - تنوع زیستی گیاهان در اراضی دیم رها شده و یک مرتع کلیماکس نیمه استپی (چکیده)
3599 - مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی (چکیده)
3600 - تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود _Cicer arietinum L (چکیده)
3601 - میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی (چکیده)
3602 - طراحی کولتیواتور اتوماتیک باغی برای حرکت در مسیر درختان (چکیده)
3603 - بررسی شکست مکانیکی پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
3604 - بهینه سازی خواص مکانیکی آلیاژ 22 LM بدون استفاده از ریزکننده ها (چکیده)
3605 - تعیین عمق سختی قطعات سختکاری سطحی شده (چکیده)
3606 - استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوششهای ضخیم نوین پایه پلیمری و تعیین خواص مکانیکی آن (چکیده)
3607 - بررسی آزمایشگاهی اثر افزایش سرعت موتور دوگانه سوز HCCI بر پارامترهای (چکیده)
3608 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای اگزوز بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
3609 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت پیش آمیختگی و نسبت هم ارزی به ازای در صدهای مختلف EGR برآلاینده های CO و HC موتور احتراق تراکمی شارژهمگن(HCCI ) دو گانه سوز (چکیده)
3610 - بکارگیری یک مدل تلفیقی در تعیین و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت‌های تولیدی با استفاد از روش‌های فریمن و TOPSIS (چکیده)
3611 - بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی Matricaria recutita اصلاح شده رقم پرسو (Presov) (چکیده)
3612 - کاربست مدل تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل انواع کارایی بخش کشاورزی مطالعه موردی:کشت گندم دیم در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
3613 - تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مطالعه موردی: یک دانشگاه دولتی (چکیده)
3614 - کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در تعیین میزان پرلیت فولاد (چکیده)
3615 - گزارش سندرم کم خونی در بچه ماهیان قزل الای رنگین کمان (چکیده)
3616 - طراحی و پیاده سازی یک کنترلرفازی برای دسته بندی جریانهای ترافیکی شبکه (چکیده)
3617 - مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس در شبکه های موردی (چکیده)
3618 - معتزلیان حنفی در خراسان طی سده های دوم تا هفتم هجری قمری (چکیده)
3619 - قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
3620 - بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک اقتصاد نوین با استفاده از مدل کانو (چکیده)
3621 - یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی: عوامل موفقیت در سازمان های کوچک (چکیده)
3622 - خیزش 1857 در هند؛ زمینه ها و پیامدها (چکیده)
3623 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر دمای سیال EGR بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
3624 - مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین جسمانی و تمرین ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبال (چکیده)
3625 - اعتباریابی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های ادراک موفقیت کودکان و بزرگسالان (چکیده)
3626 - خالص سازی ترکیبات ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC (چکیده)
3627 - تاثیر شیکونین، داروی مورد استفاده در آسیای شرق، بر فعالیت و آپپتوز سلول های ملتهب میکروگلیا در In-vitro (چکیده)
3628 - راهکارهای بهبود سرمایه اجتماعی از طریق نظام پیشنهادها (چکیده)
3629 - بررسی آزمایشگاهی اثر بازخورانی اگزوز بر کارآیی موتورهای دیزل سبک (چکیده)
3630 - استنباط آماری براساس داده های سانسور شده در آزمون های Step-Stress (چکیده)
3631 - بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری (چکیده)
3632 - اثر تنش های اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea) (چکیده)
3633 - کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی پاک: مطالعه موردی- اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
3634 - مدلسازی خصوصیات جوانه زنی و استقرار بذر گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط اکولوژیک (چکیده)
3635 - بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ساختار توکوفرولی روغن پوست بنه در مقایسه با روغنهای کنجد و سبوس برنج تحت شرایط سرخ کردن عمیق در روغن آفتابگردان (چکیده)
3636 - ویژگیهای شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه کدو تخم کاغذی (کوکوربیتا پپو زیرگونه پپو رقم استیریاکا) (چکیده)
3637 - اثر فرآوری شیمیایی دانه جو با اوره هیدروکسید سدیم یا فرمالدئید بر عملکرد تولیدی و فرا سنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده (چکیده)
3638 - قیمت گذاری عرضه اولیه سهام شرکتها توسط سازمان خصوصی سازی بر مبنای شاخص رشد ارزش سهام ونسبت قیمت بازار به ارزش دفتری شرکتهای مشابه (چکیده)
3639 - اثر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر روی تراکم و بیوماس علفهای هرز چند ساله درپنبه (چکیده)
3640 - تعیین بهترین تاریخ کاشت و اثر خاک دهی بر اجزای عملکرد سیب زمینی ( رقم آگریا ) در قوچان (چکیده)
3641 - بررسی اثرات تراتوژنیک تزریق تستوسترون انانتات به رت های حامله بر غدد جنسی و ژنیتالیای خارجی جنین های نر و ماده (چکیده)
3642 - بررسی اثرات تجویز تستوسترون انانتات به رت های حامله بر سطح تستوسترون مادری و مرده زایی جنین ها (چکیده)
3643 - بررسی مقایسه ای اثرات آنتی اکسیدانتی بالقوه عصاره آبی بادرنجبویه با ویتامین C بر اختلالات یادگیری در رت های تیمارشده با استات سرب (چکیده)
3644 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذر کنگر (Gundelia tournefortii L) (چکیده)
3645 - اثرات کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین (چکیده)
3646 - بررسی چگونگی توزیع منافذ غدد عرق در دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در استان خراسان (چکیده)
3647 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
3648 - کارآفرینی و نقش آن در توسعه کسب و کار (چکیده)
3649 - محاسبه ضریب تناسب شغل با تخصص افراد شاغل در بخش کشاورزی مطالعه موردی: ایران و استان خراسان (چکیده)
3650 - جایگاه مهندسی مجدد در بخش انرژی در ایران (چکیده)
3651 - کاهش تعداد ماهواره ها در یک سیستم ناوبری ترکیبیGPS/INS بااستفاده از فیلتر ذره ای (چکیده)
3652 - تاثیر تنش آبی بر خصوصیات ظاهری، عملکرد و درصد اسانس در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو (چکیده)
3653 - اجتماع دو منظر اصالت ماهیت و اصالت وجود در نظریه اصالت پدیداری معنا (چکیده)
3654 - علل کاهش آبدهی قنوات دشت گناباد و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی آن (چکیده)
3655 - سیستم های باستانی تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
3656 - سیستم چند کارگزاره برای تشخیص محل پلاک خودرو (چکیده)
3657 - احداث تصفیه خانه های بیولوژیک (کاشت نیزار) در روستاهای منطقه سیستان راهکاری (چکیده)
3658 - برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان (چکیده)
3659 - پایش و ارزیابی پدیده خشکسالی و مقایسه نسبی شدت و خسارات ناشی از بروز این پدیده با توجه به مقیاس زمانی کمبود بارندگی «مطالعه موردی استان خراسان» (چکیده)
3660 - تخمین و بازسازی داده‌های بارندگی با تکنیک فازی (چکیده)
3661 - بررسی کیفیت پساب کارخانه پتروشیمی بجنورد و اثرات آن بر صفات کیفی و کمی گندم (چکیده)
3662 - نقد احوال و آثار سراج‌الدین فریدپوری، فارسی سرای بنگالی (چکیده)
3663 - بررسی سنگ شناسی-ژئوشیمیو مغناطیس سنجی سنگهای منطقه شیخ آباد وآقع در جنوب غرب بیرجند (چکیده)
3664 - معرفی رگه چه های کوارتز- اپیدوت زون دگرسانی پروپلتیک مس پورفیری کلات نو توسط شواهد سیالات درگیر- چالشی در رده بندی رگه های سیستم مس پورفیری (چکیده)
3665 - فنولوژی و ویژگی های گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن (چکیده)
3666 - مطالعه فنولوژی موسیر (Allium altissimum Regel) و بررسی چگونگی زراعی کردن آن (چکیده)
3667 - بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum (چکیده)
3668 - اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل (چکیده)
3669 - تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگیهای مواد خواندنی مناسب در اجرای آن (چکیده)
3670 - بررسی مهارتهای حرفه ای پزشکان عمومی مراکز بهداشتی - درمانی استان قزوین (چکیده)
3671 - بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی (چکیده)
3672 - تاثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
3673 - بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان سیال عامل خنک کننده در نیروگاه های هسته ای (چکیده)
3674 - کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L ) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی (چکیده)
3675 - مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن (چکیده)
3676 - مقایسه میزان IGF-1،GH انسولین ، استرادیول و نیمرخ لیپیدهای سرم دختران نابالغ ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
3677 - شناسایی ارتباط بین پروتئین هاى فاز حاد (هاپتوگلوبین، فیبرینوژن)، آلبومین و یافته هاى درمانگاهى پنومونى در گوساله هاى شیرى (چکیده)
3678 - اثر پرایمینگ بذر بر استقرار گیاهچه و عملکرد گندم در شرایط دیم استان خراسان شمالی (چکیده)
3679 - بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات حسابداری در واحدهای مالی یک دانشگاه دولتی (چکیده)
3680 - بهینه سازی فرایند سنتی تولید نبات (چکیده)
3681 - بررسی مفروضات هستی شناختی(زمان-مکان) در عصر جهانی شدن و دلالتهای آن برای برنامه های درسی (چکیده)
3682 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد (چکیده)
3683 - مطهری و ویوکاننده (چکیده)
3684 - تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
3685 - نابرابری درآمد سرانه در کشورهای جهان (چکیده)
3686 - بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای( Zea mays L ) (چکیده)
3687 - اثرات آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران (Crocus sativus ) بر رشد گیاهچه تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
3688 - اثر نیتروژن و علفکش بر توزیع و تغییرپذیری مکانی لکه‌های علف‌های‌هرز پهن‌برگ طی یک فصل رشد در ذرت (چکیده)
3689 - نقش تعامل خانواده و دانشگاه در تربیت شهروندی دانشجویان (چکیده)
3690 - معنای زندگی انسان از نگاه نیچه (چکیده)
3691 - بررسی آلودگی آب های سطحی منطقه کوه سرخ کاشمر به آرسنیک (چکیده)
3692 - بررسی روشهای تدریس مناسب برای اجرای برنامه درسی P4C (چکیده)
3693 - رضایت مردم از نیروی انتظامی در افق 1404(تبیین وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب) (چکیده)
3694 - تاثیر حفاظتی تیامین روی ضایعات ناشی از مسمومیت تجربی با سرب در ماهی حوض (چکیده)
3695 - بررسی همبستگی بین مقاومت فروروی و پارامترهای فیزیکی کیفیت خاک (چکیده)
3696 - بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبزفرش های بومی و خارجی، در تنش خشکی و آبیاری دوباره (چکیده)
3697 - اولین گزارش از وقوع ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) از روی پیاز و داوودی در ایران (چکیده)
3698 - بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری دانشجویان روان شناسی دانشگاه پیام نور فردوس (چکیده)
3699 - ارزیابی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
3700 - کاربرد مواد مرکب در بهسازی سازه‌های بتنی (چکیده)
3701 - رد یابی ویروس Sسیب زمینی (PVS) با استفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی در استان خراسان رضوی و همدان (چکیده)
3702 - شناسایی ویروس موزاییک رگه ای گندم در استان خراسان شمالی با استفاده از روش های سرولوژیکی و مولکولی (چکیده)
3703 - شیوع چندین بیماری ویروسی در گیاهان زینتی منطقه مشهد (چکیده)
3704 - شناسایی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)در استان خراسانرضوی (چکیده)
3705 - شناسایی ترکیبات جدید در تراوه های ریشه چغندر قند مؤثر در حلالیت فسفر در خاک توسط HPLC-MS (چکیده)
3706 - تخمین رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی با استفاده از ویژگیهای زودیافت خاک (چکیده)
3707 - نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولی (چکیده)
3708 - اصل کرامت انسان ومسائل نوپپدای پزشکی (چکیده)
3709 - تئوری ذهن: چگونه ذهن ما ذهن های دیگر را می خواند (چکیده)
3710 - بررسی مقایسه ای توانش های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی (چکیده)
3711 - نستوهی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان نابینای اکتسابی (چکیده)
3712 - بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و اشتغال مادر (چکیده)
3713 - آیا آموزش منجر به بهبود کنش اجرایی حافظه کاری می شود؟ (چکیده)
3714 - مبانی عصب روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
3715 - بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن در بخش خانگی (مطالعه موردی : شهر مشهد) (چکیده)
3716 - فواصل اطمینان آماری با داده های فازی (چکیده)
3717 - رگرسیون فازی موزون چندگانه و جدول آنالیز واریانس (چکیده)
3718 - بر آورد منحنی لورنتس و ضریب جینی به روش پارامتری (چکیده)
3719 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (چکیده)
3720 - بهینه سازی سیستم انتقال قدرت تراکتور MF399 با بکار گیری جعبه دنده خودکار مجهز به کاهنده نهایی با دور متغیر (چکیده)
3721 - وقفات نحویة وصرفیة فی بعض موارد قراءة الحسن البصری (چکیده)
3722 - یک طرح تطبیقی جهت حفاظت دیستانس خطوط انتقال متصل به مزرعه بادی (چکیده)
3723 - تاثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیا (چکیده)
3724 - تاثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان (چکیده)
3725 - تولید سلولهای مولد انسولین از سلولهای بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش نژاد سفید نیوزلندی (چکیده)
3726 - شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرو مالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن (چکیده)
3727 - افزایش عمر انباری و حفظ کیفییت میوه توت فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی موسیلاژ و اسانس آویشن (چکیده)
3728 - فعالیت آنتی اکسیدانی برخی اسانس های گیاهی در خصوص کاهش فعالیت آنزیم (چکیده)
3729 - شناسائی خاک های لسی و تفکیک آنها از سایر خاک ها در جنوب شهر مشهد (چکیده)
3730 - کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقندHeterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه (چکیده)
3731 - مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی در قبل و بعد از زایمان (چکیده)
3732 - معرفی گیاه سمی Thevethia peruviana در ایران (چکیده)
3733 - تشکیل و توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در خاکها و رسوبات جنوب مشهد (چکیده)
3734 - چینه شناسی زمانی و پدولوژیکی رسوبات لسی شمال شرق ایران (چکیده)
3735 - تحلیل محتوای مقاله های چاپ شده در مجله های علمی ـ پژوهشی حوزه روان شناسی کشور از زاویة موضوع و روش پژوهش (چکیده)
3736 - اثر سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارندگان خودرو شخصی در شهر مشهد (چکیده)
3737 - تاثیر تلقیح آکتینومایست ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه ای (چکیده)
3738 - ویژگی های نگرش خیامی با رویکردی به شعر خیام و ابوالعلاء معری (چکیده)
3739 - واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسی یهودی (چکیده)
3740 - مقایسه ابعاد شادکامی و تیپ شخصیتی B و A در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار (چکیده)
3741 - ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی (چکیده)
3742 - مقایسۀ سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار (چکیده)
3743 - سه صدا سه رنگ سه سبک در شعر قیصر امین پور (چکیده)
3744 - شناسایی قارچ رنگین کمان Coriolus versicolor به همراه بررسی آثار فارماکولوژیک (چکیده)
3745 - نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنتی (چکیده)
3746 - مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدار (چکیده)
3747 - توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در برخی از مواد مادری خاک های استان اصفهان (چکیده)
3748 - مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان (چکیده)
3749 - توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد (چکیده)
3750 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
3751 - بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر (چکیده)
3752 - تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان (چکیده)
3753 - تلخندهای فلسفی شاهنامه (چکیده)
3754 - مطالعه بافت شناسی لایه مخاطی شیردان در شتر با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونیSEM (چکیده)
3755 - تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود ( (Cicer arietinumدر شرایط گلخانه (چکیده)
3756 - کالبد شناسی سم و انگشتان در شتر یک کوهانه (چکیده)
3757 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدلهای تئوری (چکیده)
3758 - بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیکی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به کمک آزمایش مودال تجربی (چکیده)
3759 - از چشمه گیلاس تا نهر خیابان مشهد(میراث گرانبای تاریخی از یاد رفته) (چکیده)
3760 - چالش ها و موانع فراروی بانکداری نوین در ایران (چکیده)
3761 - بررسی اثرات کمیت و کیفیت نور (مدیریت نور) در محصولات گلخانه ای (چکیده)
3762 - استفاده از بخاری های تابشی مادون قرمز در گلخانه (چکیده)
3763 - استفاده از بازیاب های انرژی راه حلی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در گلخانه ها (چکیده)
3764 - بهینه سازی انرژی در سیستمهای گرمایشی گلخانه ها (چکیده)
3765 - ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعاتی با استفاده از فناوری RFID در گلخانه (چکیده)
3766 - تفکر ناب در فرایندهای کاشت، داشت و برداشت برنج (چکیده)
3767 - بررسی رابطه ی ریز ساختار و رفتار کششی قطعات تف جوشی شده (چکیده)
3768 - نقش عنصر پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته (چکیده)
3769 - تاثیر علظت عناصر منیزیوم سدیم وکلر در سوختگی کناره برگهای ارقام پسته (چکیده)
3770 - نقش طایفه آق قویونلو در تثبیت و تضعیف خاندان صفوی (چکیده)
3771 - ورود انگلیس به خلیج فارس و نقش این کشور در تحولات منطقه تا سال 1857 میلادی (چکیده)
3772 - میدان وابستگی مدیران و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
3773 - بررسی تناسب ارگونومی میز و نیمکت مدارس با برخی اندازه های آنتروپومتری دانش آموزان (چکیده)
3774 - تاثیر برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس کارکنان بهداشتی - درمانی (چکیده)
3775 - اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)
3776 - وحدت جهان (چکیده)
3777 - مقایسه روشهای اندازه گیری رسوبات معلق در رودخانه (چکیده)
3778 - رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3779 - تاثیر شدتهای مختلف گرم کردن بر تعادل سنگ نوردان نخبه داخل سالن (چکیده)
3780 - بررسی رابطه سبک تفکر خلاقانه ربع مغزی D با سطح اثر بخشی مدیران آموزشی (چکیده)
3781 - بیگانه در دیار (چکیده)
3782 - اهمیت فیبرهای C در التهاب ایجاد شده با فرمالین در کف پاو نقش دوزهای بسیار ناچیز و معمول مرفین در آن (چکیده)
3783 - اثر تیمار حاد و مزمن استرس و یا دگزامتازون در حضور و کاهش فیبرهای C بر ادم القاء شده با فرمالین در کف پا (چکیده)
3784 - اثر کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین (چکیده)
3785 - کارایی جذب فسفر در ذرت، چغندرقندر و بادام زمینی (چکیده)
3786 - تاثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع (چکیده)
3787 - مقایسه مدل های توزیع لوگ-نرمال و گاما برای نمایش منحنی توزیع اندازه ذرات خاک (چکیده)
3788 - مقایسه آبگذری جریانهای زلال و رسوبدار در روش نوین آبگیری از کف با محیط متخلخل (چکیده)
3789 - اثر توزیع المانهای زبری بر ضریب زبری مانینگ n (چکیده)
3790 - بررسی تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر عملکرد (چکیده)
3791 - تعیین محلهای قابل فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه فاروب رومان با استفاده از مدل هیدرولیک رسوب 1D-SRH (چکیده)
3792 - بررسی رفتارهای آبگیرهای کفی مشبک با استفاده از مدل فیزیکی (چکیده)
3793 - بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاک (چکیده)
3794 - شناسایی و معرفی ایکنوفسیل Halopoa storeana در رسوبات آواری ائوسن جنوب مشهد (چکیده)
3795 - بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری بر متابولیت های سازگاری، اسانس و ماده موثره آویشن (چکیده)
3796 - کاهش مصرف علفکش ارادیکان برای کنترل علف های هرز مزرعه ذرت در تلفیق با کلتیواتور و بررسی تاثیر آن بر شاخص های رشد و عملکرد ذرتو (چکیده)
3797 - شبیه سازی انتگرالی واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز (چکیده)
3798 - محوریت اصل « عدل » در کلام شیعه امامیه (چکیده)
3799 - مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD) و قدرت عضلات در دختران ورزشکار (تکواندوکار) و غیر ورزشکار (چکیده)
3800 - توزیع چند گانگی ذرات در نابودی الکترون پوزیترون در انرژی مرکز جرم GeV 54-57 و مقیاس KNO (چکیده)
3801 - بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در براورد جریان رودخانه توسط مدل سازی هوشمند بارش رواناب (چکیده)
3802 - ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود(Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی (چکیده)
3803 - تاثیر سطوح شوری و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گندم (چکیده)
3804 - بهبود عملکرد گندم در سازگاری به تنش خشکی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک (چکیده)
3805 - تغییرات RWC , LAI و کلروفیل سورگوم با مصرف پتاسیم و سدیم در شرائط تنش شوری (چکیده)
3806 - ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبرید های مختلف ذرت (چکیده)
3807 - بررسی بهره وری آب-انرژی در زراعت چغندر قند (چکیده)
3808 - ارزیابی روش های دمائی و تشعشعی در براورد حداکثر تبخیر-تعرق با احتمالات مختلف (مطالعه موردی: منطقه گرگان) (چکیده)
3809 - دست نوشته های اسماعیلیان بدخشان (چکیده)
3810 - مقایسه الگوریتمهای BB و BDLRE در آموزش شبکه عصبیMLP بمنظور پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور مسی فرگوسن (چکیده)
3811 - مطهری و نو اندیشی دینی (چکیده)
3812 - نوادگان سید اجل بخاری در ایران (چکیده)
3813 - تصورات آمریکاییان شمالی از خاورمیانه (چکیده)
3814 - بدخشان، نامی آشنا بر سرزمینی ناشناخته (چکیده)
3815 - اثر فعالیت ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر زیرگروههای لنفوسیت Tو اینترلوکیم 6 (چکیده)
3816 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
3817 - مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی (چکیده)
3818 - ارتباط بین نظام آموزشی متوسطه و پیش دانشگاهی با آموزش عالی (کاستی ها و نقائص) (چکیده)
3819 - خواص اپتیکی و اثر بازپخت فیلمهای نازک Tio2:Al به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
3820 - بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی به موانع کارآفرینی و مشکلات راه اندازی کسب و کار بعد از فراغت از تحصیل (چکیده)
3821 - اثر ناخالصی Al در خواص نانوساختاری لایه نازک TiO2به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
3822 - میزان شیوع همونکوس لونژیستیپس در شتران کشتار شده در کشتارگاه مشهد (چکیده)
3823 - بررسی میزان شیوع و اپیدمیولوژی انگل های خونی در کشتارگاه مشهد (چکیده)
3824 - بررسی کشتارگاهی آلودگی انگلهای کبدی شتر در مشهد (چکیده)
3825 - بررسی کشتارگاهی آلودگی انگل های ریوی شتر در مشهد (چکیده)
3826 - عیب یابی از راه دور ماشین های دوار بر پایه ارتعاش (چکیده)
3827 - تحلیل و طراحی آنتن پچ دو بانده شکاف دار (چکیده)
3828 - طراحی آنتن فراپهن باند فشرده با ساختار زمین اصلاح شده و تغذیه CPW (چکیده)
3829 - بهره گیری از تکنولوژی NDT در پایش وضعیت مخازن شرکت طوس فدک (چکیده)
3830 - بررسی علل پایین بودن بهره وری عوامل تولید در نواحی روستایی (چکیده)
3831 - سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابی (چکیده)
3832 - تجزیه و تحلیل با استفاده از روش مشخصه در نشتی خطوط لوله و گاز (چکیده)
3833 - شبیه سازی نشتی خطوط لوله و گاز با استفاده از روش مشخصه ها (چکیده)
3834 - تاثیر آسیابکاری مکانیکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت Al/Ni3Al (چکیده)
3835 - اسماعیلیه در آسیای مرکزی (چکیده)
3836 - سکایان پامیر: تورانیان (چکیده)
3837 - شبیه سازی دبی اوج هیدروگراف سیل با استفاده از روش توزیعی مادکلارک (چکیده)
3838 - بررسی اثر تغییرات اقلیمی در روند بیابان زایی (مطالعه موردی:دشت مشهد) (چکیده)
3839 - مطالعه تاکسونومی برخی گونه های جنس میخک (Dianthus L) در حوزه خراسان شمالی (چکیده)
3840 - ارزیابی جوانه زنی و رشد رویشی گیاه روناس Rubia tinctorum L در غلظت‌های مختلف NaCl (چکیده)
3841 - مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
3842 - ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت (چکیده)
3843 - پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد (چکیده)
3844 - پیش بینی عملکرد گندم دیم در استان خراسان با استفاده از داده های بارندگی و خاک با به کارگیری انواع مدلهای رگرسیونی (چکیده)
3845 - اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج واکولوژیک (چکیده)
3846 - بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه ریحان بذری و لوبیا (چکیده)
3847 - بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک) (چکیده)
3848 - واکنش تعدادی از توده های بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تاریخ های کاشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
3849 - بررسی علل و انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری (چکیده)
3850 - تاجیکان (چکیده)
3851 - امامت در صحیفه سجادیه (چکیده)
3852 - بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها در ارزیابی تحمل گیاهان به تنش سرما (چکیده)
3853 - تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی (چکیده)
3854 - منشأ دین از دیدگاه پیتر ال برگر (چکیده)
3855 - ارزیابی حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق مرجع به سیگنال های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدان (چکیده)
3856 - بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین (چکیده)
3857 - بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3858 - تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند کلات در غرب کپه داغ و مقایسه آن با بخش مرکزی (چکیده)
3859 - رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ ماکوریزا و باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
3860 - تحلیل حساسیت پارامترهای روند یابی سیلاب و تلفات انتقال در رودخانه های خشک (چکیده)
3861 - اثر روش های تمرینی ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
3862 - تأثیر تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک یوگا بر آمادگی جسمانی دانشجویان دختر شرکت کننده در کلاسهای تربیت بدنی عمومی (1) (چکیده)
3863 - بررسی تاثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریانهای غیر ماندگار (چکیده)
3864 - مطالعه تطبیقی همزیستی مسالمت آمیز اسلام و هندوییزم (چکیده)
3865 - نوادگان سید اجل بخاری در ایران (چکیده)
3866 - بررسی وضعیت های طبیعی و غیر طبیعی جنین های دوقلو در سخت زایی (چکیده)
3867 - شناسایی بقایای جوندگان موجود در رسوبات رباط شرف سرخ خراسان با استفاده از مطالعات مورفولوژیک و نئونتولوژیک (چکیده)
3868 - موانع پیشرفت مطلوب علم زیست شناسی در ایران (چکیده)
3869 - طراحی پردازنده سخت افزاری سریع الگوریتم درهم سازی SHA -1 بر روی FPGA (چکیده)
3870 - آلگوریتم درهم سازی و رمزسازی مبنتی بر رمز AES (چکیده)
3871 - طراحی یک هسته سخت افزاری برای IP Fragmentation (چکیده)
3872 - طرح و پیاده سازی آلگوریتم رمز Twofish بر رویFPGA (چکیده)
3873 - بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه (چکیده)
3874 - رفتار خاک های گچی و اثرات سیکل های تر و خشک شدن و بارگذاری و باربرداری بر خواص آنها (چکیده)
3875 - بررسی اعتبار رهیافتهای انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
3876 - حل تحلیلی دو بعدی جریان در مقاطع مرکب متقارن با دیواره های قائم (چکیده)
3877 - دستاوردهای پیاده سازی طرح های اینترنشیپ در صنعت برق خراسان (چکیده)
3878 - اندر کنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی (چکیده)
3879 - یک مقسم فرکانس جدید با پایداری بهبود یافته (چکیده)
3880 - ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی (چکیده)
3881 - مطالعه پارامتری تقویت ستونهای بتن آرمه بامواد مرکب پلیمری (چکیده)
3882 - Geochronology, Radiogenic Isotope Geochemistry, and Petrogenesis of Sangbast Paleo-Tethys Monzogranite, Mashhad, Iran (چکیده)
3883 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی گستره MA-II، منطقه پی جویی مس- طلای پورفیری ماهرآباد، استان خراسان جنوبی (چکیده)
3884 - پایداری حرارتی روغن ارقام رایج کانولا در ایران (چکیده)
3885 - دولومیتی شدن و کانی زایی تبخیری های سازند ساچون در برش الگو (جنوب شرق شیراز) (چکیده)
3886 - ارائه فرایندی محاسباتی برای تعیین ارجعیت استفاده از معادلات انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
3887 - تجزیه و تحلیل عدم‌قطعیت در محاسبات عمق آب در زهکش‌‌های شهری (چکیده)
3888 - تلفیق GISو مدلهای هیدرولیکی در پهنه بندی سیلاب مطالعه موردی: رودخانه درونگر در شمال خراسان (چکیده)
3889 - پیامدهای کمّی طرح جامع تأمین آب شرب مشهد بر منابع آب ‌زیرزمینی (چکیده)
3890 - بررسی عملکرد روشهای برآورد ظرفیت انتقال درکانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت (چکیده)
3891 - برآورد ظرفیت انتقال در رودخانه ها، مسیل ها و کانال های انتقال سیلاب دارای مقاطع مرکب (چکیده)
3892 - منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) درشمال غرب کرمان، ایران (چکیده)
3893 - معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 Het.: Reduviidae برای ایران (چکیده)
3894 - سنتز نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت به روش سل – ژل و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها (چکیده)
3895 - ساخت غشاء نانوکامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با سیلیکا (چکیده)
3896 - پاسخ بویایی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) نسبت به مواد فرار ناشی از دو رقم گل رز (چکیده)
3897 - زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae)، روی لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه،bner (Lep.: Nuctuidae) Helicoverpa armigera (چکیده)
3898 - مقایسه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی در بیشترین وکمترین سطح اثر بخشی (چکیده)
3899 - خلاقیت تسلط ربع های مغزی واثربخشی (چکیده)
3900 - بررسی گذشته نگر میزان شیوع کیست هیداتید در شهرستان مشهد (چکیده)
3901 - معادلات ریاضی حاکم بر محل تشکیل عمق بحرانی، توزیع سرعت و فشار در سرریزهای استوانه ای (چکیده)
3902 - بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوان (چکیده)
3903 - بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3904 - ضرورت حضور سلول های تغذیه کننده برای حفظ حالت تمایز نیافته سلول های بنیادی جنینی اسب (چکیده)
3905 - تولید اتانول از خرما به روش تخمیر با مخمر ساکارومسیس سرویزیه با رویکرد کاهش ضایعات (چکیده)
3906 - شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش (چکیده)
3907 - تحلیل آئرودینامیکی و دینامیکی دو فشنگ رایج از تفنگهای بادی در جریان گذر صوت (چکیده)
3908 - مشکله ی آمریکا پژوهی در حوزه ی مطالعات سیاسی و بین المللی (چکیده)
3909 - مطالعه اثرات سطوح شوری و نیتروژن بر محتوی نیتروژن ارقام گندم نان (چکیده)
3910 - کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکم (چکیده)
3911 - تاثیرات استفاده از برخی مواد شیمیایی در محلولهای نگهداری بر وضعیت ماندگاری گلهای بریده (چکیده)
3912 - شبیه سازی فرایند شبه همدماجهت بررسی کاربرد آن در سیکلهای توانی (چکیده)
3913 - اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا (چکیده)
3914 - تجربیاتی چند در کار با مدلHEC-RAS در تحلیل جریان غیردائمی شکست سد مطالعه موردی سد بیدواز اسفراین (چکیده)
3915 - نتایج اولیه بررسی اثرات آنتاگونیستی سورامین بر زهر مار جعفری ایران در موش سوری (چکیده)
3916 - بررسی تاکسونومیک شش گونه از جردهای مرینوس ( میو ریده ، جوندگان ) ایران (چکیده)
3917 - مؤلفه های سلوک و عرفان در مکتب امامت (چکیده)
3918 - بررسی گویش عربی جنوب خراسان (چکیده)
3919 - بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با گیاه خارخسک (رشد یافته در استان خراسان) در گوسفند (چکیده)
3920 - معناشناسی مفهوم سیاست خارجی در روزنامه کاوه (چکیده)
3921 - پژوهش های علم سیاست و فرایند تصمیم گیری در ایران:آسیب شناسی و روش پیوند (چکیده)
3922 - مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده (چکیده)
3923 - مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه دارویی- زینتی مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده (چکیده)
3924 - بررسی تحمل به یخ زدگی خاکشیر در شرایط کنترل شده (چکیده)
3925 - اثر تنش سرما بر گیاه دارویی- زینتی بنفشه (Viola gracilis) در شرایط کنترل شده (چکیده)
3926 - اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague) (چکیده)
3927 - ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت (چکیده)
3928 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندر قند در شرایط کنترل شده (چکیده)
3929 - تاثیر ابیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس (چکیده)
3930 - ارزیابی علف های چمنی به تنش یخ زدگی با استفاده از ازمون نشت الکترولیت ها (چکیده)
3931 - تاثیر تنش خشکی و مقادیر فسفر بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (چکیده)
3932 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاهان رازیانه در گلخانه (چکیده)
3933 - بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (چکیده)
3934 - بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانه (چکیده)
3935 - بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2 (چکیده)
3936 - تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر تعداد تراکم و جمعیت علفهای هرز (چکیده)
3937 - بررسی اثرات دمای برشته کردن فرمولاسیون و زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی روغن پسته و خصوصیات ارگانولپتیکی آن (چکیده)
3938 - تعیین عمق موهو و نسبت Vp/Vs پوسته در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود دشت مشهد با استفاده از روش توابع گیرنده زلزله های دورلرز ثبت شده در شبکه لرزه نگاری خراسان (چکیده)
3939 - نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم (چکیده)
3940 - پیش‌بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری‌های زمانی (چکیده)
3941 - مقایسه روش های فازی و حداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM (چکیده)
3942 - بررسی و مقایسه کاربری و توان اکولوژیکی حوزه اسدلی با استفاده از GIS (چکیده)
3943 - اثر اتصالات بر رفتار هیسترزیس قاب های خمشی کوتاه با اتصالات دوگانه (چکیده)
3944 - بررسی رفتار اتصالات در تراز فونداسیون (چکیده)
3945 - بررسی امکان بکارگیری روشی جدید برای تولید فوم کامپوزیت مس- الومینا (چکیده)
3946 - فرایندهای دیاژنز و تأثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله کوه، شمال باختری اندیمشک (چکیده)
3947 - مطالعه ی چرخه های میلانکوویچ در رسوبات (چکیده)
3948 - ارزیابی روند تغییرات اندازه ذرات و فرایندهای موثر بر آن در طول رودخانه سرغایه جنوب مشهد (چکیده)
3949 - آنالیز رخساره ها و سکانس های رسوبی سازند تیرگان در شمال چناران (چکیده)
3950 - زبان قرآن (چکیده)
3951 - تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه (چکیده)
3952 - رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان (چکیده)
3953 - تآثیر مقایسه هدر رفت ربایشی در تاج پوشش درختان همیشه سبز و خزانکننده مورد استفاده در پروژه های جنگل کاری (چکیده)
3954 - ارزیابی درس های خاور میانه ی معاصر در دانشگاه های آمریکا (چکیده)
3955 - اثر نقص انحنای نخستین بر رفتار کشسان مرتبه دوم قابهای دو بعدی (چکیده)
3956 - بررسی وضعیت تیتر آنتی بادی گامبورو در جوجه های گوشتی (چکیده)
3957 - ارزیابی و شبیه سازی عملکرد شبکه آبرسانی شهر فریمان (چکیده)
3958 - استفاده از مدلهای اتفاقی درشبیه‌سازی جریان رودخانه و پیش‌بینی دبی متوسط سالانه رودخانه توسط تحلیل سری‌های زمانی (چکیده)
3959 - شناسائی ناحیه تماس دو گونه ول حفار شمالی و ول حفار جنوبی در دامنه شمالی ارتفاعات هزار مسجد (چکیده)
3960 - بررسی تاثیر جملات چشمه در مدلسازی عددی جریان با امواج ایستا (چکیده)
3961 - کارکرد تئوری شناختی اجتماعی باندورا و قابلیت پیش بینی آن در فعالیتهای بدنی: بازبینی پژوهش های انجام شده از سال 1990 تا 2007 (چکیده)
3962 - بررسی وضعیت موجود، چالش ها و موانع فراروی انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3963 - مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با تعبیه تبدیل باز شونده در ورودی خم (چکیده)
3964 - برآورد رسوب و بررسی روند ریزشوندگی در حوضه آبریز سد طرق با تاکید بر زیر حوضه مغان - کرتیان (چکیده)
3965 - ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج تیز ایستا در جریانهای فوق بحرانی کانالها (چکیده)
3966 - مطالعه عددی شرایط جریان در برخورد با پایه پل (چکیده)
3967 - طریقت محمدیه در هند بریتانیا (چکیده)
3968 - ارزیابی ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد:1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک (چکیده)
3969 - نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه (چکیده)
3970 - نامساوی نمایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی (چکیده)
3971 - چپ اصلاح‌طلب: نگاهی به دیدگاه‌های سیاسی ریچارد رورتی (چکیده)
3972 - روشهای برآورد پارامتر های فرم های تابعی لورنتس و مقایسه آنها بر اساس هزینه داده های خانوار (چکیده)
3973 - بررسی تاثیر اسانس شش گیاه دارویی به همراه انتی بیوتیک استرپتومایسین در کنترل دونمونه کنترل استاندارد سالمونلا (چکیده)
3974 - بررسی مقدماتی شیوع کربپتوسپوریدیوم در جوندگان وحشی استان خراسان (چکیده)
3975 - مؤلفه های تصویر هنری در قرآن (چکیده)
3976 - بررسی میزان آلودگی لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گناباد به کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای (چکیده)
3977 - جستجوی باقیمانده مواد ضد میکروبی در شیر خام و پاستوریزه به روش کشت ماست (چکیده)
3978 - مطالعه کلادیستی خانواده Muridae (Mammalia,Rodentia در شرق ایران (چکیده)
3979 - شناسائی و گزارش جدیدی از موش جنگلی هیرکانی در منطقه نور (چکیده)
3980 - تاثیر خواص مکانیکی و ریزساختار بر قابلیت ماشینکاری فولادهای AISI 1045 (چکیده)
3981 - مشخصات فیزیکوشیمیایی روغن ارقام رایج کانولا در ایران (چکیده)
3982 - بررسی وضعیت استحکام واحد های مسکونی درروستاهای خراسان در برابر زلزله (چکیده)
3983 - بررسی اثر دمای پیشگرم، سرعت سردکردن و تغییر فرم بر خواص مکانیکی و چقرمگی شکست فولاد میکروآلیاژی 30MSV6 (چکیده)
3984 - تاثیرگزاری محمد اقبال لاهوری بر متفکران و انقلاب اسلامی (چکیده)
3985 - مدل سازی تولید هارمونیک دوم در بلور فوتونی غیرخطی دوبعدی به روش FDTD (چکیده)
3986 - بهینه سازی سازه های فضاکار تخت دو لایه به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
3987 - ارائه یک ابزار طراحی جدید مبتنی بر شبیه سازی، برای بهینه سازی نوسانسازهایLC با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفی (چکیده)
3988 - استنباط بیزی براساس آماره های رکوردی در الگوی نمایی (چکیده)
3989 - تحلیل نما غار در هفت پیکر نظامی (چکیده)
3990 - بررسی بیوسیستماتیک ( مورفولوژی، کاریولوژی و مورفومتری ) دو زیستان بی دم استان مرکزی (چکیده)
3991 - سنتز نانوساختارهای گل خوشه ای اکسید روی بوسیله ی یک روش ساده ی هیدروترمال (چکیده)
3992 - بررسی ریخت شناسی و ریخت سنجی زیر خانواده جربیلینه در ذخیره گاه زیست سپهر گنو - استان هرمزگان (چکیده)
3993 - رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و انتظارات مشتریان از خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد (چکیده)
3994 - بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
3995 - بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها (چکیده)
3996 - تاملی بر آموزش پذیری مدیریت:انتقادها و دیدگاه ها (چکیده)
3997 - شبیه سازی کاتوره ای جنبش نیرومند زمین برای سناریوی لرزه ای گسل مسبب زلزله 25 مهر 1388 تهران بر اساس فرکانس گوشه دینامیک (چکیده)
3998 - منحنی صدکی استاندارد شده وزن در مقابل سن کودکان کمتر از 5 سال (چکیده)
3999 - اثربخشی و کارایی شرکتهای تعاونی استان خراسان رضوی (چکیده)
4000 - طراحی و پیاده سازی نرم افزار هوشمند مربیگری یک تیم فوتبال (چکیده)
4001 - بررسی انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد (چکیده)
4002 - واکاوی بازخورد اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان (چکیده)
4003 - بررسی مقایسه‌ای ترجمه استعاره و تشبیه مطالعه موردی: «مزرعه حیوانات و 1984 جرج اورول» (چکیده)
4004 - سنتز نانو ذرات اکسید کبالت با ناخالصی مس به روش سل - ژل و بررسی خواص ساختاری آن ها (چکیده)
4005 - بررسی خواص کششی فولاد TRIP و مقایسه آن با فولاد دوفازی (چکیده)
4006 - بررسی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی چند دیواره بر خواص فیلم های پلی اتیلنی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
4007 - تعیین عوامل موثر بر لغزش های حوزه برمهان و اولویت بندی آنها با استفاده از روش اثر نسبی (چکیده)
4008 - طراحی سیستم‌ تهویه دامداری‌های صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی (چکیده)
4009 - بررسی اثر غلظت های مختلف 4،2-D بر کشت بافت مریستم سیب زمینی (چکیده)
4010 - شناسایی غلظت هورمونی اپتیمم محیط کشت برگ نوروزک (Salvia leriifolia Benth ) (چکیده)
4011 - بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره اندام هوایی و ریشه Artemesia khorasanica Podl بر جوانه زنی و رشد گیاه Bromus kopetdaghensis Dobov (چکیده)
4012 - بررسی تاثیر تاج پوشش Artemisia khorasanica Podl بر جنبه های فیزیولوژیکی استقرار و بقاء Bromus kopetdaghensis Drobov (چکیده)
4013 - مطالعه آناتومی غدد لنفاوی خارج لاشه ای در شتر یک کوهانه (چکیده)
4014 - اثرات6- بنزیل آدنین وتیوسولفات نقره برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو ماندگاری در گلهای بریده مریمPolianthes tuberosa L. (Tuberose) (چکیده)
4015 - اثرات اسیدجیبرلیک واتانول برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو قابلیت ماندگاری در گلهای بریده مریم (چکیده)
4016 - اثر اسید جیبرلیک و 6- بنزیل آدنین بر روی صفات کمی گل مریم (چکیده)
4017 - بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران) (چکیده)
4018 - بررسی اثر تغییر نوع پوشش ایمپلنت های دندانی و ضخامت آنها در تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- پوشش (چکیده)
4019 - ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن (چکیده)
4020 - اقبال شناسی در دانشگاه فردوسی (چکیده)
4021 - تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی (چکیده)
4022 - تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) در دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
4023 - بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی و امکان پالایش گیاهی گیاه نی (Phragmites australis ) نسبت به آرسنیک درمنطقه آلوده چلپو- کاشمر (چکیده)
4024 - مقایسه نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی (چکیده)
4025 - معرفی تعدادی از بندپایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خارلته arvense (L) Scop. Cirsium (چکیده)
4026 - آنالیز الپتیکال فوریه کپسول شنوایی در سه گونه : ( persicus, libycus, crassu) مریونس (چکیده)
4027 - تنظیم دقیق اندزه‫ی پنجره رقابت در لایه MAC شبکه‫های حسگر بی‫سیم با استفاده از منطق فازی (چکیده)
4028 - یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع بدون بازدید مجدد پاسخ‫ها (چکیده)
4029 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی (چکیده)
4030 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتمPSO (چکیده)
4031 - بررسی اثر کنسانتره آب میوه بکرایی بر میزان گلوکز، لیپید و فعالیت آنزیم های ‏‎ALT‎‏ و ‏‎AST‎‏ سرم خون موش های صحرایی دیابتی (چکیده)
4032 - سازنده گرایی اجتماعی و یادگیری الکترونیکی (چکیده)
4033 - ذخیره توارثی منحصر به فرد گل محمدی در ایران (چکیده)
4034 - نقش بالنده سازی کارکنان در بهبود اعتماد متقابل آنان به مدیران (چکیده)
4035 - مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0) (چکیده)
4036 - عوامل و ریشه های فساد اداری از دیدگاه اسلام (چکیده)
4037 - تاثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد کاهو (parris Iland) در کشت بدون خاک(کیسه‌ای) (چکیده)
4038 - ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی (چکیده)
4039 - بررسی تاثیر درمان با تاموکسیفن و CMF بر وضعیت الکترولیتها و عناصر کمیاب سرم و بافت تومور در موش های صحرایی مبتلا به سرطان تجربی غدد پستانی (چکیده)
4040 - بررسی فعالیت مخصوص رودناز در پنج کرم پهن (چکیده)
4041 - تاریخ ادبی و بحران در استنباط معنای معاصر (چکیده)
4042 - تصویر رمانتیک مبانی نظری، ماهیت و کارکرد (چکیده)
4043 - مطالعه لغوی عوامل شخصیت در زبان فارسی (چکیده)
4044 - نمادگرایی در شعر عرفانی (چکیده)
4045 - نوآوری نیما در فرم درونی شعر فارسی (چکیده)
4046 - بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگه‌داری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران (چکیده)
4047 - فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داری (چکیده)
4048 - بررسی اثر ضد میکروبی فیلم های خوراکی تهیه شده از ایزوله چروتئینی آب پنیر حاوی اسانس آویشن شیرازی بر باکتری های پاتوژن (چکیده)
4049 - ارزیابی کارایی مدل های رشد، نمو گیاهان زراعی در شرایط افزایش CO2 (چکیده)
4050 - تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم با روش آسیابکاری مکانیکی و مطالعه خواص آن (چکیده)
4051 - تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
4052 - بررسی کنش های گفتار در سخنرانیهای روسای جمهور ایران و آمریکا شهریور 1385 سازمان ملل (چکیده)
4053 - بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
4054 - شیوه های بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشـریات دوره مشـروطه از منظر گفتمان شناسی انتقادی با عنایت به مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شناختی- معنایی (چکیده)
4055 - تاثیر برنامه تمرین در آب بر قدرت عضلانی اندام تحتانی و توان راه رفتن مردان سالمند (چکیده)
4056 - بهبود و پایداری خواص آنتی باکتریالی در چرم با نانو ذرّات نقره توسط اصلاح سطح چرم با تابش تخلیه الکتریکی کرونا (چکیده)
4057 - تاثیر تمرین در آب و خشکی بر تعادل زنان سالمند (چکیده)
4058 - بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی (چکیده)
4059 - تولید و بررسی اثر آنتی باکتریایی نانوکامپوزیت های مس پلیمر (پلی اتیلن خطی) (چکیده)
4060 - مقایسه آسیب های ورزشی بین دانشجویان دختر حرفه ای و غیر حرفه ای رشته دو و میدانی سراسر کشور (چکیده)
4061 - ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی نانو کامپوزیت پلی پروپیلن حاوی دو نانو پودر دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی (چکیده)
4062 - مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و استخوان ران دوچرخه سواران حرفه ای و افراد غیر ورزشکار (چکیده)
4063 - مطالعه مقایسه ای خصوصیات بافتی و هیستوشیمیایی مری در جوجه شتر مرغ (چکیده)
4064 - تعیین آستانه تغییرات برگشت ناپذیر در اکوسیستم های مرتعی (مطالعه موردی: علفزارهای منطقه تندوره، شمال خراسان) (چکیده)
4065 - ارائه فرایندهای واژگانی به کودکان دبستانی و بررسی چگونگی تأثیر آن در درک مفاهیم آموزشی (چکیده)
4066 - بررسی تاثیر هویت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه هتل پنج ستاره پارس) (چکیده)
4067 - تعیین مدل حالت و گذار و آستانه در علفزارهای نیمه خشک با استفاده از شاخص های سلامت مرتع (مطالعه موردی: منطقه تندوره، شمال خراسان). (چکیده)
4068 - آزاد سازی تجاری و اثر پذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های اقتصادی (چکیده)
4069 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
4070 - بررسی تاریخی ساختار جملات منفی و چگونگی نشان دادن آن (چکیده)
4071 - نقش قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی سفید در تجزیه مواد آروماتیک (چکیده)
4072 - بررسی وضعیت آلودگی و تغییرات جمعیتی کنه های ایکسودیده در پارک ملی تندوره اسنان خراسان رضوی (چکیده)
4073 - مقایسه بین Xanthoparmelia psoromifera و Xanthoria elegans روی سنگ های موجود در ناحیه جنوب مشهد (چکیده)
4074 - بررسی بستر های رویش دو گونه گلسنگی Toninia rosulata و Psora dicipiens در شمال غرب مشهد (چکیده)
4075 - نقد و بررسی منابع موجود در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
4076 - بررسی ساخت مبتدایی در توالی سازه‌های فارسی به منظور برجسته‌سازی (چکیده)
4077 - بررسی تنوع ژنتیکی بو قلمون با استفاده از نشانگرهای RAPD (چکیده)
4078 - تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه علفهای هرز (چکیده)
4079 - کاهش دامنه ارتعاشات ابزار بورینگ با استفاده از جاذب ارتعاشات (چکیده)
4080 - تمثیل به مثابه‌ی راهی برای انتقال مفاهیم ذهنی (چکیده)
4081 - جداسازی روتاویروس گاوی گروه A از یک گوساله مبتلا به اسهال در تیره سلولی کلیه میمون (MA104 (چکیده)
4082 - مقایسه دیدگاه مدیران ومردم درباره الگوهای جلب مشارکت مردمی درشبکه آبیاری پایاب سد ، مورد: سدبیدواز اسفراین درخراسا ن رضوی (چکیده)
4083 - کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد (چکیده)
4084 - تعیین مقدار مناسب و نحوه تقسیط ازت بر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در قوچان (چکیده)
4085 - بررسی معانی بافتی آب در شعر حافظ (چکیده)
4086 - اثر شش هفته تمرینات کشتی و تمرین دایره ای مبتنی بر فنون کشتی ، بر گرلین پلاسما و برخی هورمونهای تنظیم کننده قند خون در کشتی گیران تمرین کرده خراسانی (چکیده)
4087 - نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ ) (چکیده)
4088 - تحلیل مزیتهای رتبه ای صنایع استانهای خراسان (چکیده)
4089 - بررسی میزان تعدی پذیری افعالی در زبان فارسی (چکیده)
4090 - بررسی وضع موجود و ارزیابی چالش ها و موانع فراروی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
4091 - اثر تمرین یوگا بر مؤلفه های خود توصیفی بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
4092 - بررسی خودپنداره ورزشی و خودکارآمدی تمرینی کشتی گیران نخبه حاضر در اردوی تیم ملی بازی های آسیایی قطر و ارتباط بین آن ها (چکیده)
4093 - احساس شهروندی درمراکزاستانهای ایران (چکیده)
4094 - حره، واقعه (چکیده)
4095 - تاثیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز بر عملکرد کاری (چکیده)
4096 - آب وجلوه های آن در ادب عربی تا عصر عباسی (چکیده)
4097 - جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار:بررسی برخی از گزارش های تاریخی (چکیده)
4098 - نقش فن آوری اطلاعات در کار آفرینی و اشتغال زایی فارع التحصیلان دانشگاهی (چکیده)
4099 - بررسی واژه هایی از گویش تاتی شمال خراسان در آثار مولانا (چکیده)
4100 - رودکی (چکیده)
4101 - خلد برین (چکیده)
4102 - سبک خراسانی (چکیده)
4103 - بررسی تاثیراستراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های مواد غذایی آستان قدس رضوی (چکیده)
4104 - بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن بر خصوصیات ظاهری و میزان اسانس پنج گونه بومادران Achillea (چکیده)
4105 - شناسایی گونه های مختلف سالمونلا در مرکز اصلاح وپرورش مرغ بومی (چکیده)
4106 - تحلیلی بر طبیعت گردی با نگاه به توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ بهشت گمشده استان فارس) (چکیده)
4107 - بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزشی تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده)
4108 - تأثیر میکوریزا و ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده رشد گیاه بر برخی ویژگی‌های رشدی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
4109 - مطالعه برخی ویژگی‌های رشدی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم‌پوست‌کاغذیpepo L.) (Cucurbitaدر واکنش به کود دامی و استفاده از قیم (چکیده)
4110 - اثر سطوح مختلف کود دامی بر ویژگی‌های رشدی و اسانس بابونه Matricaria chamomilla L (چکیده)
4111 - تأثیر کمپوست زباله شهری و برخی کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum). (چکیده)
4112 - تأثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری بر عملکرد بخش رویشی و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum (چکیده)
4113 - بررسی امکان جذب فلزات‌سنگین موجود در فاضلاب صنعتی توسط شن، خاک و ماده‌‌آلی (چکیده)
4114 - تأثیر کود های آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) (چکیده)
4115 - بررسی تاثیر اندازه ی گام بر روی تلفات یک کسکید از پره های توربین و مقایسه ی آن با معیار تجربی سویفل (چکیده)
4116 - جیلی عبدالکریم (چکیده)
4117 - بررسی شکست خواب بذور علف هرز جغجغک (Prosopis farcta) توسط تیمارهای اسیدی و بازی (چکیده)
4118 - تاویل از نظر عرفانی (چکیده)
4119 - کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری مطالعه موردی کلان شهر مشهد (چکیده)
4120 - بررسی گردشگری در کلان شهرهای مذهبی (چکیده)
4121 - بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به فارسی و پیامد های آن (چکیده)
4122 - تصویرگونگی در آرایش سازه های درون گروه های زبان فارسی (چکیده)
4123 - ارزیابی معاینات درمانگاهی در تشخیص تفریقی لنگش اسب ناشی از دستگاه ناویکولار و یا سایر قسمت های کف دستی و پاشنه سم (چکیده)
4124 - ایزد بانوان آب زیر سطور اساطیر یونان و روم (چکیده)
4125 - نتایج حاصل از بی حسی موضعی جهت تشخیص جراحات قسمت های انتهایی اندام های حرکتی قدامی در اسب (چکیده)
4126 - آسیب شناسی دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی (کاربست رویکرد عملگرا در بازنگری محتوا ، منابع ، شیوه های آموزش ) (چکیده)
4127 - تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی والیبالیستهای جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمان کشوری سال 1388 و رابطه آن با سابقه ورزشی (چکیده)
4128 - استفاده از تکنیک تصویربرداری سی تی اسکن سه بعدی در تشخیص مننگوسل در بره (چکیده)
4129 - بررسی درجه بلوغ الکترونیک و رابطه آن با سطوح خدمات الکترونیک (چکیده)
4130 - آسیب های ورزشی و اقدامات بعد از آن در میان دختران دانشجوی والیبالیست (چکیده)
4131 - ارتباط ابعاد شادکامی و کیفیت ورزش کردن دانش آموزان پسر دبیرستانی (چکیده)
4132 - بررسی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز کرچک (Ricinus communis L.) (چکیده)
4133 - تأثیر یک برنامه تمرینی هوازی 12 هفته ای بر عوامل خطرزای قلبی عروقی ,تغییرات هورمونی و متابولیکی زنان چاق مبتلا به بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک (چکیده)
4134 - ریچارد رورتی و عقلانیت مبتنی بر همبستگی (چکیده)
4135 - تاثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر فشار خون و رنین- آلدسترون زنان چاق مبتلا به پُرفشارخونی (چکیده)
4136 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر جوانه زنی بذور سیاهدانه (چکیده)
4137 - تاثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
4138 - بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید درشرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) (چکیده)
4139 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالسیلیک اسید و تنش شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis) (چکیده)
4140 - بررسی اثر هیومیک اسید و سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم گندم(چمران و آذر) (چکیده)
4141 - بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی دو گیاه دارویی ریحان و شنبلیله در شرایط گلخانه (چکیده)
4142 - اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا و مارگریت (چکیده)
4143 - بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی سه گیاه دارویی خار مریم، همیشه بهار و سیاهدانه درشرایط گلخانه (چکیده)
4144 - اثر مقادیر نیتروژن مصرفی در گیاه پایه مادری به همراه اعمال تنش خشکی و تلقیح باکتریایی بذر بر شاخص های جوانه زنی گندم رقم سایونز (چکیده)
4145 - مطالعه نحوه مدیریت تغذیه ای گیاه مادری و نیز کاربرد کودهای زیستی جهت افزایش مقاومت به شوری گندم رقم سایونز در مرحله جوانه زنی (چکیده)
4146 - تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی سه گیاه دارویی شوید، گشنیز و رتزیانه در شرایط گلخانه (چکیده)
4147 - بررسی پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه مریم گلی کبیر(Salvia sclarea) (چکیده)
4148 - بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی مسیر کشف رود (چکیده)
4149 - ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه