بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : ماشین های کشاورزى
زبان مقاله: فارسی


موارد یافت شده: 218

1 - الکترونیک هیدرولیک ظرافتها وتواناییها ونقش آنها در اتوماسیون کشاورزی (چکیده)
2 - شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بازوی توانمند مکانیزاسیون کشاورزی قابلیتها وکاستیها مطالعه در استان خراسان (چکیده)
3 - تعیین مدل ریاضی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور (چکیده)
4 - تاثیر نوع تیغه و سرعت حرکت برمصرف سوخت و شدت سایش تیغه ها در گاوآهن بر گردان دار (چکیده)
5 - بررسی تکنولوژی موتورهای سوخت دوگانه (گازوئیل و گاز طبیعی) در ماشین آلات کشاورزی دیزلی (چکیده)
6 - اثرتغيير دماي آب خنك كننده روي ميزان سرمايش و بررسي افزايش بازده كولرهاي آبي (چکیده)
7 - مقاومت كششي و ميزان برگردان خاك توسط گاوآهن برگردان دار در شرايط مختلف سرعت پيشروي و عمق شخم (چکیده)
8 - شبيه‌سازي عددي رفتار ديناميكي مواد دانه‌اي كشاورزي در محيط‌هاي گسسته با ارائه مدلي با الحانهاي مجزا (چکیده)
9 - سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله (چکیده)
10 - کاربرد منحنی های کوپلر در دستگاه خردکن جدید (چکیده)
11 - طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعی (چکیده)
12 - درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (چکیده)
13 - طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم (چکیده)
14 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
15 - طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
16 - طراحی پشت تراکتوری ماشین تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی (چکیده)
17 - ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
18 - تحلیل و بررسی خرابی ها و عیوب تراکتور (چکیده)
19 - تعیین نیروی برشی بذر یونجه یکساله (چکیده)
20 - هدایت خودکار تراکتور و ماشین های خودکششی به کمک کابل آشکار (چکیده)
21 - بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان (چکیده)
22 - اثر تراکم بر فنولوژی و صفات فیزیولوژیک ورابطه آنها با عملکرد در چهار رقم سورگوم دانه ای (چکیده)
23 - افزایش راندمان سرمایش هوا در مرغداری ها با سرمایش مرکب (چکیده)
24 - تخمین میزان ضایعات تیغه برش کمباین با نظریه هندسه فرکتالی (چکیده)
25 - تاثیر کمی و کیفی موج دهی با امواج فراصوت بر خشک شدن قطعات برش خورده سیب (چکیده)
26 - خواص دینامیکی نقاط مختلف میوه در آزمون ضربه (چکیده)
27 - معرفی NDT به وسیله دمانگاری با مادون قرمز (چکیده)
28 - پایش وضعیت موتور های الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان (چکیده)
29 - آنالیز حالات بالقوه خرابی وآثار آن (FMEA ) (چکیده)
30 - ارائه روش اجرای نگهداری پیشگویانه توسط MCM در کاهش هزینه های نگهداری ماشین آلات تبدیل و فراوری مواد غذایی (چکیده)
31 - بررسی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات (چکیده)
32 - طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
33 - ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم به کمک پردازش (چکیده)
34 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
35 - تحلیل تغییر شکل خاک تحت تأثیر چرخ صلب به روش اجزاء محدود (چکیده)
36 - بررسی اثر قطر روزنه نازل، فشارپمپ و سرعت پیشروی تراکتور، بر یکنواختی پاشش در سمپاش توربینی زراعی (توربولاینر) (چکیده)
37 - طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم (چکیده)
38 - افزایش راندمان سرمایش هوا در مرغداری ها با سرمایش مرکب (چکیده)
39 - مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
40 - طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش ها (چکیده)
41 - ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک (چکیده)
42 - بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال (چکیده)
43 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLP (چکیده)
44 - تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک (چکیده)
45 - استفاده از چرخ انتالپی راه حلی در جهت کاهش هزینه تهو یه گلخانه (چکیده)
46 - بررسی تاثیر شکل دانه بر ساختار بستر و خصوصیات جریان خروجی از سیلوها با استفاده از شبیه سازی عددی به روش المانهای مجزا (DEM) (چکیده)
47 - مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی (چکیده)
48 - بررسی آماری علل خرابی و عیب یابی تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
49 - نگهداری پیش بینانه برای سرورهای کامپیوتری با استفاده از پایش لحظه به لحظه ای سیستم (چکیده)
50 - کاربرد پایش وضعیت در بهینه سازی برنامه تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشاورزی (چکیده)
51 - کاربرد مکاترونیک در طراحی سیستم اتصال سه نقطه تراکتور (چکیده)
52 - کاربرد فن آوری نرخ متغیر در کشاورزی دقیق (چکیده)
53 - طراحی کولتیواتور اتوماتیک باغی برای حرکت در مسیر درختان (چکیده)
54 - بررسی شکست مکانیکی پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
55 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
56 - بهینه سازی سیستم انتقال قدرت تراکتور MF399 با بکار گیری جعبه دنده خودکار مجهز به کاهنده نهایی با دور متغیر (چکیده)
57 - بررسی اثرات کمیت و کیفیت نور (مدیریت نور) در محصولات گلخانه ای (چکیده)
58 - استفاده از بخاری های تابشی مادون قرمز در گلخانه (چکیده)
59 - کاربرد RFID در پایش شرایط محیطی گلخانه (چکیده)
60 - استفاده از بازیاب های انرژی راه حلی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در گلخانه ها (چکیده)
61 - بهینه سازی انرژی در سیستمهای گرمایشی گلخانه ها (چکیده)
62 - ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعاتی با استفاده از فناوری RFID در گلخانه (چکیده)
63 - تسطیح لیزری: رویکردی نوین در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (چکیده)
64 - تفکر ناب در فرایندهای کاشت، داشت و برداشت برنج (چکیده)
65 - مدیریت پساب ناشی از فعالیت های کشاورزی (چکیده)
66 - مقایسه الگوریتمهای BB و BDLRE در آموزش شبکه عصبیMLP بمنظور پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور مسی فرگوسن (چکیده)
67 - نقش پایش وضعیت سرور در فرآیند - مجازی سازی سرورها (چکیده)
68 - عیب یابی از راه دور ماشین های دوار بر پایه ارتعاش (چکیده)
69 - بهره گیری از تکنولوژی NDT در پایش وضعیت مخازن شرکت طوس فدک (چکیده)
70 - طراحی سیستم‌ تهویه دامداری‌های صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی (چکیده)
71 - بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مناسب برای مکانیزاسیون کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان بیرجند (چکیده)
72 - طراحی ساخت وارزیابی ماشین پوست کن پسته (چکیده)
73 - بررسی خواص سوختی روغن کلزا در مخلوط سوختی با گازوئیل در یک تراکتور مسی فرگوسن 285MF (چکیده)
74 - ارزیابی برخی از فاکتورهای موثر بر لغزش تراکتور یونیورسال650 طی شخم با گاو آهن برگردان دار سه خیش (چکیده)
75 - ارزیابی عملکرد گرمایشی یک مبدل زمینی با جریان هوا بمنظور استفاده در گلخانه در شرایط آب و هوایی دشت مشهد (چکیده)
76 - بررسی امکان استفاده از یک مبدل زمینی با جریان هوا برای ایجاد سرمایش گلخانه ای در دشت مشهد (چکیده)
77 - بررسی و تعیین بهره وری انرزی برای تولید کلزا در شمال استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان پاسارگاد) (چکیده)
78 - بررسی شکست مکانیکی دو رقم هندوانه در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
79 - تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت (چکیده)
80 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون (چکیده)
81 - درجه بندی کشمش با استفاده از پردازش تصویر: شناسایی دم و رنگ (چکیده)
82 - مدل سازی جرم میوه طالبی بر اساس مشخصه های هندسی آن (چکیده)
83 - تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم پرتقال منطقه شمال (چکیده)
84 - تأثیر بسته بندی با پوشش نانوذرات Tio2 بر روی PH محصول خیار (چکیده)
85 - اثر شکل دانه، شکل جعبه و ضریب اصطکاک برکمیت و کیفیت نیرو های وارد بر کف جعبه های حمل میوه با استفاده از شبیه سازی عددی المانهای مجزا (چکیده)
86 - موفقیت های حاصل از مراقبت وضعیت ماشین آلات کشاورزی از طریق آنالیز روغن (چکیده)
87 - بررسی علل اختلال در نحوه عملکرد پمپ های هیدرولیک گالدابینی در صنعت آزبست- سیمان مشهد (چکیده)
88 - استفاده از آنالیز های RAM در صنایع (چکیده)
89 - تمیز نمودن میوه توت فرنگی تحت تاثیر امواج فراصوت (چکیده)
90 - شبیه سازی و تحلیل استاتیکی سه نوع ساقه زیر شکن در خاکهای مختلف به روش اجزاء محدود (چکیده)
91 - مطالعه عوامل ماشینی موثر بر جداکردن و تمیز کردن دانه های زیره پس از عملیات کوبش (چکیده)
92 - بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتاب گردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
93 - ارزیابی شاخص های انرژی مصرفی تولید چغندر قند در شرکت سهامی زراعی خضری (چکیده)
94 - بررسی و تعیین شاخص های کارایی انرژی برای تولید کنجد در منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
95 - تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی (چکیده)
96 - استفاده از مدل تعمیم یافته ماکسول برای توصیف رفتار استراحت تنش انار (چکیده)
97 - طراحی دستگاه هوادهی چمن (مدل حفره زنی) (چکیده)
98 - ارائه الگوی بهینه مکانیزاسیون شهرستان درگز (چکیده)
99 - تعیین خواص ویسکوالاستیک هندوانه با استفاده از آزمون خزش (چکیده)
100 - ارزیابی قابلیت تکنیک رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور (چکیده)
101 - طراحی و ساخت سامانه میراکننده مجموعه چرخ گاوآه نهای دوطرفه (چکیده)
102 - بررسی امکان جداسازی ناخن به عنوان ناخالصی از کلاله زعفران خشک به روش الکترواستاتیک (چکیده)
103 - تاثیر رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی بذر گلرنگ (چکیده)
104 - تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای از (چکیده)
105 - تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم (چکیده)
106 - مطالعه خواص مکانیکی میوه طالبی به منظور کاهش تلفات آن (چکیده)
107 - جداساز خاک برای کاهش ضایعات فرآوری چغندر قند (چکیده)
108 - تهیه نقشه pH و شوری خاک با استفاده از GIS (چکیده)
109 - پایش وضعیت جذب ارتعاشات در دمپرهای مغناطیسی (چکیده)
110 - پایش وضعیت لاستیک های ادوات کشاورزی (چکیده)
111 - مدیریت بهره وری تراکتور با کنترل دقیق باد لاستیک (چکیده)
112 - ارزیابی و امکان سنجی تولید فورافورال از برخی ضایعات کشاورزی با روش هیدرولیز اسیدی (چکیده)
113 - برآورد نسبت انرژی ورودی به خروجی و تحلیل زینه نهاده ها درتولید محصول انگور سلطانی (مطالعه موردی قوچان) (چکیده)
114 - تعیین شاخص های مکانیزاسیون و تعداد تراکتور مناسب بر اساس بهترین زمان کاشت محصولات در شرکت سهامی زراعی خضری (چکیده)
115 - ارزیابی و مقایسه وضعیت کلی برخی از انرژی های تجدید پذیر در ایران و جهان (چکیده)
116 - بررسی و تعیین کارایی انرژی آفتابگردان دیم در منطقه کالپوش- شهرستان شاهرود (چکیده)
117 - بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی برای تولید خیار گلخانه ای (کشت به روش خاکی) مطالعه موردی: در شهرستان مشهد (چکیده)
118 - مکانیزه کردن اتاق جراحی دام (چکیده)
119 - تعیین رسیدگی میوه هندوانه مبتنی بر روشهای آکوستیکی (چکیده)
120 - بررسی اثر خلا بر خاصیت آبگیری مجدد کیوی خشک شده در یک خشک کن خلایی (چکیده)
121 - بررسی تاثیر میزان خلإ بر پارامتر کیفی چروکیدکی و زمان خشک شدن کیوی (چکیده)
122 - طراحی سیستم کنترل لغزش اتوماتیک مناسب جهت تراکتور های دو چرخ محرک موجود کشور (چکیده)
123 - مدل تغییر شکل تایر در اثر بار (چکیده)
124 - بررسی تأثیر مخلوط های روغن کلزا با گازوئیل بر عملکرد موتور و کیفیت دود خروجی تراکتور MF285 (چکیده)
125 - بررسی عوامل موثر بر کاهش رسوب در خشک کنهای پاششی مطالعه موردی: خشک کردن شیر و عصاره پرتقال (چکیده)
126 - تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه‌بندی آن با ویژگیهای شکلی و بافتی به کمک پردازش تصویر (چکیده)
127 - بررسی اثر تیمار های حرارتی و مواد پوششی بر خواص انبارداری پرتقال خونی (چکیده)
128 - تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم طالبی خراسان (چکیده)
129 - استفاده از روش پردازش تصویر در تعیین حجم خربزه و مقایسه آن با روش جابه جایی آب (چکیده)
130 - ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت (چکیده)
131 - تاثیر میزان فشار باد چرخ های عقب تراکتور، عمق شخم و سرعت پیشروی بر لغزش تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
132 - تاثیر زمان بخار دهی و دمای خیساندن در فرایند پاربویلینگ بر ضریب تبدیل و درصد برنج سالم ارقام مازندران (چکیده)
133 - رطوبت مناسب برای بهینه سازی ضریب تبدیل ارقام برنج طارم و فجر (چکیده)
134 - بینی الکترونیکی وسیله ای برای تشخیص تقلبی بودن مواد غذایی (چکیده)
135 - مطالعه خصوصیات بیومکانیکی موثر در کاهش ضایعات انار با استفاده از مدلهای استراحت تنش ماکسول و پلیج (چکیده)
136 - طراحی دستگاهی برای جدایش مکانیزه دانه کدو آجیلی (چکیده)
137 - تعیین برخی خواص فیزیکی خرما زاهدی (چکیده)
138 - تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی بر کارایی یک مبدل زمینی با جریان هوا، در سرمایش گلخانه (چکیده)
139 - طبقه بندی عناب بر پایه استاندارد ملی ایران و آنالیز خصوصیات شکلی به کمک تکنیک ماشین بینایی (چکیده)
140 - نقش پاربویلینگ در کاهش ضایعات تبدیل برنج ارقام مازندران (چکیده)
141 - مطالعه و ارزیابی شاخصهای انرژی برای تولید خربزه در شهرستان تایباد (چکیده)
142 - طراحی مکانیزم زیرشکنی عمق متغیر (چکیده)
143 - طراحی مکانیزم تعیین موقعیت قرارگیری ادوات متصل به تراکتور نسبت به سطح زمین (چکیده)
144 - اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک (چکیده)
145 - شناسائی عیوب فیزیکی درختان با استفاده از امواج صوتی (چکیده)
146 - بررسی و تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی مزرعه نمونه خضری (چکیده)
147 - مطالعه و ارزیابی شاخص های انرژی برای تولید کلزا در منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
148 - نسبت انرژی کنجد آبی-مطالعه موردی: شهرستان لارستان (فارس) (چکیده)
149 - اثرات زیست محیطی تولید گندم در استان فارس (مطالعه موردی شهرستان مرودشت) (چکیده)
150 - بررسی شاخص‌های انرژی تولید میوه هلو در استان گلستان (چکیده)
151 - طراحی دستگاه برداشت زرشک برای مصارف تازه خوری (چکیده)
152 - استفاده از روش های صحیح کشاورزی (GAP) برای کاهش خطر آلودگی میکروبی میوه و سبزی تازه (چکیده)
153 - آنالیز انرژی مصرفی در تولید محصولات عمده زراعی شرکت سهامی زراعی خضری (چکیده)
154 - شبیه سازی کامپیوتری لهیدگی موضعی میوه سیب رقم رد دلیشز (چکیده)
155 - عیین کارایی میزان انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس) (چکیده)
156 - تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گل (چکیده)
157 - کاهش ضایعات و افزایش بهره وری ماشین های کشاورزی با استفاده از ترمز مغناطیسی (چکیده)
158 - بکارگیری نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین آلات کشاورزی (چکیده)
159 - طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه تعیین رسیدگی میوه هندوانه بر مبنای تحریک آکوستیکی (چکیده)
160 - مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا و ایران (چکیده)
161 - تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه بندی آن با ویژگی های شکلی و بافتی بکمک پردازش تصویر (چکیده)
162 - ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی تولید گندم در شهرستان مرودشت (چکیده)
163 - ارزیابی تخلیه منابع در تولید چغندر قند با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شرکت سهامی زراعی خضری) (چکیده)
164 - تعیین و مقایسه خواص مکانیکی خربزه قصری و خاتونی (چکیده)
165 - بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی و سرعت حد زرشک (چکیده)
166 - نانو ذرات و کاربرد آنها در پایش وضعیت ترانسفورماتورها (چکیده)
167 - تجزیه و تحلیل گازهای محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از جعبه ابزار منطق فازی MATLAB (چکیده)
168 - بررسی خواص مکانیکی پرتقال (رقم پارسون بران) در راستای ایمنی و کاهش ضایعات محصول در مخازن نگهداری (چکیده)
169 - طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای (چکیده)
170 - تحلیل نیرویی و زاویه ای گاوآهن بشقابی با استفاده از المان محدود (چکیده)
171 - تاثیر امواج فراصوت بر استخراچ قند چغندرقند (چکیده)
172 - تأثیر امواج فراصوت بر خواص مکانیکی چغندرقند (چکیده)
173 - طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه گیری گشتاور، به منظور بهینه سازی عملکرد بهینه ماشین ها (چکیده)
174 - استری کردن روغن¬های خوراکی پسماند با استفاده از فریک سولفات جهت کاهش اسیدهای چرب آزاد روغن در تولید صنعتی بیودیزل (چکیده)
175 - آنالیز عملکرد وآلاینده های خروجی موتور اشتعال تراکمی با استفاده از متیل استر روغن های خوراکی پسماند و مخلوط های آن با گازوئیل (چکیده)
176 - تعیین برخی خواص مکانیکی چوب بادام (چکیده)
177 - بهینه سازی سرمایه گذاری در ماشینهای کشاورزی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (چکیده)
178 - تاثیر اندازه میوه بر برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال رقم والنسیا (چکیده)
179 - کاهش حساسیت بیومواد به بارهای ضربه ای با استفاده از مواد پوششی طی دوره انبارمانی (چکیده)
180 - بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه (چکیده)
181 - بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات (چکیده)
182 - ارزیابی و بهینه سازی یک خشک کن بازگردشی کنترل خودکار (چکیده)
183 - مدل‏ سازی ریاضی و اعتبارسنجی فرآیند خشک‏ شدن بستر عمیق ذرت در یک خشک‏ کن بازگردشی کنترل خودکار (چکیده)
184 - تاثیر بیودیزل تولیدی از روغن های خوراکی پسماند و مخلوط‌های آن با گازوئیل بر عملکرد و آلاینده‌های موتور دیزل (چکیده)
185 - بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش تیغه‌های خاک‌ورز (چکیده)
186 - طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمایش سایش خراشان (چکیده)
187 - شناسایی و طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بر ویژگی های شکلی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبیLVQ (چکیده)
188 - ارزیابی خشک کردن تحت خلاء محصول شلغم به منظور مصارف دارویی (چکیده)
189 - تعیین و مقایسه حساسیت ارقام مختلف سیب (منطقه خراسان) به بارهای ضربه‌ای (چکیده)
190 - بررسی تغییرات در خواص مکانیکی محصول پسته پس از گرمادهی با مایکروویو (چکیده)
191 - برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
192 - مقایسه مدلهای تعیین جرم پرتقال بر اساس ویژگی های هندسی مورد نیاز در طراحی ماشین درجه بندی (چکیده)
193 - بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر شکست مکانیکی پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
194 - بهینه سازی و تحلیل یک اهرم بندی λ- شکل خط مستقیم برای طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه (چکیده)
195 - بررسی علل ایجاد چگالش بخار آب و تشکیل برفک روی سطوح چرخ آنتالپی در کارکرد گرمایشی و راهکارهای رفع این مشکل (چکیده)
196 - تحلیل اقتصادی تولید بادام زمینی درسطوح مختلف مساحتی مزرعه در استان گیلان (چکیده)
197 - بررسی تجربی بیشینه انرژی خورشیدی قابل استحصال از آبگرمکن خورشیدی (چکیده)
198 - آثارشرکت های تعاونی تولید روستایی در فرایند تولید (شهرستان نیشابور) (چکیده)
199 - بررسی مقاومت به نفوذ مکانیکی دو رقم پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
200 - بررسی خواص فیزیکی پرتقال واریته سیاورز (چکیده)
201 - تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته (چکیده)
202 - تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی برکارایی یک مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانه (چکیده)
203 - استفاده از جوش شیرین بعنوان ترکیبی سالم در افزایش عمرانبارمانی پرتقال ارقام یافا وخونی (چکیده)
204 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور فیات با استفاده از شبکه عصبی RBF (چکیده)
205 - کاربرد شبکه عصبی در جداسازی محصولات کشاورزی (چکیده)
206 - تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند (چکیده)
207 - بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصری (چکیده)
208 - بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی (چکیده)
209 - محاسبه شاخص های انرژی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در استان خراسان رضوی با رویکرد مدیریت انرژی (چکیده)
210 - ارائه الگوی بهینه کشت محصولات زراعی براساس برنامه ریزی خطی در شرکت قدس خراسان (چکیده)
211 - بررسی و تحلیل رگرسیونی نیروهای وارد برعضله گاستروکینیموس راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399 با رویکرد طراحی ارگونومیک (چکیده)
212 - پیش بینی الگوی توزیع مکانی جمعیت علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی بردار چندی ساز یادگیر(LVQ) (چکیده)
213 - تعیین الگوی توزیع جمعیت علف هرز خارشتر Alhagi pseudalhagi (M.B) Desv. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چندی ساز بردار یادگیر (LVQ4) (چکیده)
214 - ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک (چکیده)
215 - تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی کود مرغی: اثر غلظت مواد جامد آلی در بازده بیوگاز (چکیده)
216 - مطالعه رفتار ویسکوالاستیک انار تحت کرنش ثابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل های ریاضی (چکیده)
217 - تعیین شیب و جهت بهینه نصب سیستم های خورشیدی در شهر مشهد (چکیده)
218 - نقش شرکت های تعاونی تولید روستایی در توسعه روستایی و کشاورزی (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر