بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : علوم و صنایع غذایى
زبان مقاله: فارسی
کلمات کلیدی: خرما


موارد یافت شده: 19

1 - مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز (چکیده)
2 - بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرما و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخ (چکیده)
3 - مدل سازی خشک کردن لایه نازک خرمالو به دو روش هوای داغ و مادون قرمز (چکیده)
4 - بهینه سازی محیط کشت حاوی شیره خرما جهت تولید لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر به روش پاسخ سطح (چکیده)
5 - پیش‌بینی تاثیر تیمارهای ازن، کیتوزان و دما بر میزان اسیدیته خرمای مضافتی در طول دوره نگهداری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
6 - شفاف سازی عصاره حاصل از خرمای واریته کلوته با استفاده از بنتونیت و ژلاتین (چکیده)
7 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیبر پوسته و مغز هسته خرما (چکیده)
8 - تاثیر اسانس دارچین برکیفیت خرمای پوشش یافته با ایزوله پروتئین خلر در طول دوره نگهداری (چکیده)
9 - تاثیر پوشش خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین خلر حاوی دارچین و اسید فوماریک بر خواص فیزیکوشیمیایی خرمای بم (چکیده)
10 - بررسی تأثیر جایگزینی شکر با پوره خرما بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و ماندگاری دونات (چکیده)
11 - تعیین اثر دما ٬ زمان و pH برخاکستردر شفاف سازی عصاره خرما با ژلاتین (چکیده)
12 - تأثیر جایگزینی شکر با پوره خرما بر رنگ مغز وتخلخل دونات سرخ شده با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
13 - تولید پودر خرما از شیره ی خرما با خشک کن پاششی (چکیده)
14 - بررسی آلودگی میکروبی خرمای رقم استعمران طی انبار داری در سال 1384 (چکیده)
15 - بررسی ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب هسته خرما (چکیده)
16 - تجزیه شیمیایی و کاربردهای بالقوه هسته خرما در مواد غذایی (چکیده)
17 - کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذی مکمل در مرحله تخمیر الکلی سرکه سیب (چکیده)
18 - بررسی مکانیسم های شفاف سازی ورنگبری عصاره خرما (چکیده)
19 - تأثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب - شیره خرما (حلوا ارده کم (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر