بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: امنیت غذایی


موارد یافت شده: 11

1 - واکاوی بیوانفورماتیکی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی پروتئین‌های Cry به منظور طراحی سازه‌های ژنتیکی توانا در کنترل زیستی آفات Lepidoptera (چکیده)
2 - تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی- کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (چکیده)
3 - برسی تطبیقی کاربرد دانش بومی و فناوری های مدرن در مدیریت بحران تغییر اقلیم و امنیت غذایی ( نمونه موردی : باغات سرمازده شهرستان تنکابن) (چکیده)
4 - امنیت غذایی و تعیین الگوی تولید چند دوره ایی محصول سالم (مطالعه موردی: دشت مشهد) (چکیده)
5 - ایمنی کاربرد بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در صنایع غذایی (چکیده)
6 - نقش خشکسالی در تهدید امنیت غذایی روستاییان (چکیده)
7 - تاثیر بیوتکنولوژی برکشاورزی پایدار وامنیت غذایی (چکیده)
8 - کاربرد پرتودهی در بهبود کیفیت فرآورده های شیلاتی (چکیده)
9 - بررسی امکان استفاده بهینه از گاز ازن در بهبود کیفیت فرآورده های شیلاتی (چکیده)
10 - بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (چکیده)
11 - امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر