بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: منحنی لورنز


موارد یافت شده: 1

1 - برآورد منحنی لورنز و ضریب جینی به روش پارامتری (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر