بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : روان شناسی
زبان مقاله: فارسی


موارد یافت شده: 285

1 - تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات (چکیده)
2 - رابطه هوش اجتماعی و سبک دلبستگی (چکیده)
3 - بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهد (چکیده)
4 - بررسی مقایسه ای میزان تاثیر طلاق و مرگ و میر والدین بر چهار ویژگی شخصیتی نوجوانان مشهد (چکیده)
5 - بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن (چکیده)
6 - خصوصیات زیستی-روانی و اجتماعی نوجوانان دانش اموز مشهد (چکیده)
7 - کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار (چکیده)
8 - بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی (چکیده)
9 - رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی (چکیده)
10 - مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی (چکیده)
11 - اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک‌موردی (چکیده)
12 - رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه (چکیده)
13 - مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی مشترک بین دانشجویانی که ازدواج دانشجویی داشته اند با دانشجویانی که ازدواج غیر دانشجویی داشته اند (چکیده)
14 - بررسی میزان کارایی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان (چکیده)
15 - بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان (چکیده)
16 - تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس (چکیده)
17 - بنیادهای بهداشت روانی در رهنمودهای قرآن کزیم (چکیده)
18 - تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه بر افزایش انگیزش (چکیده)
19 - بررسی نقش آموزش های غیررسمی در توانمند سازی روانی- آموزشی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) (چکیده)
20 - ایمنی کودکان در خانه: یک موضوع غفلت شده (چکیده)
21 - تحلیل روانشناختی آموزش های ایمنی موجود در ایران برای کودکان (چکیده)
22 - تحول درک خطر هنگام عبور از خیابان (چکیده)
23 - تاثیر آموزش مهارتهاری زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
24 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد (چکیده)
25 - بررسی تاثیر رضامندی جنسی به عنوان یک مو لفه ی اساسی در بهداشت روانی زنان دانشجو (چکیده)
26 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر سطح نمره صحیح آزمون حافظه بینائی بنتون در دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
27 - مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی (چکیده)
28 - بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر (چکیده)
29 - بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در اجتناب و ارزیابی منفی در دانشجویان (چکیده)
30 - اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی نوع یک (چکیده)
31 - بررسی اثر بخشی روان درمانی گروهی یکپارچه گرا بر درمان وابستگی به مواد مخدر (چکیده)
32 - تحلیل و مقایسه سه رویکرد معنوی مذهبی معاصر در روان درمانی (چکیده)
33 - بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله در افراد مبتلا به دیابت و سالم (چکیده)
34 - تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و سازگاری زناشویی (چکیده)
35 - مقایسه اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظامند در افزایش سازگاری زناشویی (چکیده)
36 - رابطه تیپهای شخصیتی و پایگاههای هویت (چکیده)
37 - رابطه بین هوش و پایگاههای هویت (چکیده)
38 - اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
39 - خدمات مشاوره و روان درمانی راهبردی برای کاهش رفتار های پرخطر (چکیده)
40 - بررسی رابطه میان سبک های فرزند پروری و کمال گرایی در دانشجویان (چکیده)
41 - بررسی میزان اثربخشی گروه درمانی معنوی - مذهبی در افزایش عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد (چکیده)
42 - اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی بر عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد (چکیده)
43 - اعتیاد زنان در گروه درمانی (چکیده)
44 - نقش شادی در بهداشت روان (چکیده)
45 - بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی دانشجویان (چکیده)
46 - بررسی رابطه مولفه های ادراکات والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
47 - ارتباط اختلالات یادگیری ویژه (الکسیا) با سیستم عصبی مرکزی (چکیده)
48 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
49 - بررسی رابطه ی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت اجتماعی (چکیده)
50 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر ثبت های ERP حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
51 - مشاوره و رواندرمانی پست مدرن (چکیده)
52 - تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان (چکیده)
53 - بررسی رفتارهای خودتخریبی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
54 - نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی (چکیده)
55 - مقایسه ی شیوه های حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق (چکیده)
56 - بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه (چکیده)
57 - بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار (چکیده)
58 - بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بررضایت زناشویی همسران نابینا و بینا (چکیده)
59 - بررسی نگرش والدین دانشگاهی نسبت به آموزش جنسی کودکان (چکیده)
60 - مقایسه رضایتمندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل (چکیده)
61 - ساخت و تدوین چک لیست استرسورهای کودکان (چکیده)
62 - بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی (چکیده)
63 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد (چکیده)
64 - نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولی (چکیده)
65 - تئوری ذهن: چگونه ذهن ما ذهن های دیگر را می خواند (چکیده)
66 - بررسی مقایسه ای توانش های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی (چکیده)
67 - نستوهی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان نابینای اکتسابی (چکیده)
68 - بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و اشتغال مادر (چکیده)
69 - آیا آموزش منجر به بهبود کنش اجرایی حافظه کاری می شود؟ (چکیده)
70 - مبانی عصب روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
71 - مقایسۀ سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار (چکیده)
72 - رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
73 - بررسی رابطه سبک تفکر خلاقانه ربع مغزی D با سطح اثر بخشی مدیران آموزشی (چکیده)
74 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
75 - مقایسه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی در بیشترین وکمترین سطح اثر بخشی (چکیده)
76 - خلاقیت تسلط ربع های مغزی واثربخشی (چکیده)
77 - خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی (چکیده)
78 - بررسی روابط قبل از ازدواج در رضایتمندی جنسی پس از ازدواج متاهلین (چکیده)
79 - بررسی نظریه مثلثی عشق استرنبرگ در میزان رضامندی جنسی زنان دانشجو (چکیده)
80 - بررسی رابطه سطح تحصیلات با میزان رضامندی جنسی در زنان و مردان (چکیده)
81 - بررسی اثربخشی طرح تایم (غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی، شخصیتی و رضامندی جنسی زوج های دانشجو (چکیده)
82 - بررسی اثربخشی تغذیه از دیدگاه طب سنتی بررضامندی زناشویی (چکیده)
83 - مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار (چکیده)
84 - شیوع، علل و پیشگیری از حوادث کودکان: بررسی مطالعات انجام شده (چکیده)
85 - بررسی رابطه میزان عزت نفس و ترتیب تولد در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
86 - بررسی اثر بخشی تلفیق گروه درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های اجتماعی بر ترس از ارزشیابی منفی و اجتناب اجتماعی (چکیده)
87 - مقایسة معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان سال اوّل و دانشجویان سال سوم و بالاتر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1388 (چکیده)
88 - بررسی مقایسه ای علل مشروطی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اولین سال ورود (چکیده)
89 - بررسی نقش اسناد بیرونی در عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی: نقدی بر نظریة اسناد (چکیده)
90 - تاثیر گروه درمانی وجودی بر میزان شناخت فرد از خویش و تلاش برای رشد شخصی (چکیده)
91 - مقایسة تأثیر کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی در دانشجویان ( قوی و ضعیف ) (چکیده)
92 - بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی و احساس مثبت زوجین دارای روابط خارج از زناشویی (چکیده)
93 - عشق گمشده روان شناسان (چکیده)
94 - نهاد خانواده در جامعه ی دینی (چکیده)
95 - بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل (چکیده)
96 - مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان (چکیده)
97 - احساس غربت و ابعاد شخصیت در آزمون نئو فرم کوتاه(Neo-FFI) در دانشجویان (چکیده)
98 - اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
99 - بررسی مقایسه ای رضایتمندی زندگی زناشویی در دانشجویان با و بدون روابط غیررسمی قبل از ازدواج (چکیده)
100 - بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده -- دوستان ) و سلامت روانی نوجوان (چکیده)
101 - بررسی ویژگیهای روانی، عاطفی و رفتاری معتادین جوان به همراه نقش دوران بازپروری بر تحول آنها (چکیده)
102 - رابطه صفات شخصیتی ، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران (چکیده)
103 - شکل گیری هویت ، تاثیرات اجتماعی و رهنمودهای تربیتی و درمانی مربوط به آن (چکیده)
104 - مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان (چکیده)
105 - نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهد (چکیده)
106 - بررسی و مقایسه سلامت رمان والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی شهر ستان گناباد (چکیده)
107 - رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران (چکیده)
108 - خصوصیات زیستی-اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهد (چکیده)
109 - مقایسه تفکرات غیرمنطقی در زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهد (چکیده)
110 - بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی (چکیده)
111 - بررسی مقایسه ای میزان اضطراب ، استرس و افسردگی در زنان آزار دیده جنسی و غیر آزار دیده (چکیده)
112 - بررسی خصوصیات جنسی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
113 - بررسی میزان آگاهی زوجهای جوان در شرف ازدواج از مسایل جنسی و نیازهای آموزشی در این زمینه (چکیده)
114 - ارتباط میان رضایتمندی زناشویی و سلامت روان (چکیده)
115 - بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد (چکیده)
116 - خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی (چکیده)
117 - بررسی عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی دانشجویان (چکیده)
118 - تفاوتهای رفتاری زن ومرد (پایه های فیزیولوژیک و غیرفیزیولوژیک) (چکیده)
119 - مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویت (چکیده)
120 - بررسی رضایتمندی زناشویی و رابطه آن با طلاق (چکیده)
121 - بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و رضایتمندی زناشویی در زنان دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
122 - رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران (چکیده)
123 - بررسی رابطه ورزش رزمی کاراته وحرمت خود در دانش آموزان ناشنوا (چکیده)
124 - مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توام با آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت (چکیده)
125 - فرایندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه در رفتارهای اعتیادی: معرفی و ساخت و کاربرد آزمون استروپ مواد (چکیده)
126 - سبب شناسی ، ویژگیها ، پیشگیری و رواندرمانی در اعتیاد جوانان (چکیده)
127 - معیارهای سلامت روان از دیدگاه مکاتب (چکیده)
128 - از طراز تحول ظرفیت عملیاتی تا رعایت نظم و قانون (چکیده)
129 - کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنی (چکیده)
130 - مقایسه تاثیر دو روش روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری اجتماعی (چکیده)
131 - مقایسه مهارتهای حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق (چکیده)
132 - بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد وغیرشاهد مشهد (چکیده)
133 - بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن (چکیده)
134 - بررسی ویژگیهای شخصیتی زنان مطلقه و غیر مطلقه ی مشهد (چکیده)
135 - بررسی عوامل موثر در تحکیم خانواده و رضایت مندی زناشویی (چکیده)
136 - مقایسه کارکردهای خانوادگی مادران کودکان سالم وکودکان بیش فعال/نقص توجه (چکیده)
137 - نقش استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره در پیشگیری از معلولیتها (چکیده)
138 - رابطه ی هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
139 - تاثیر نماز جماعت بر کیفیت و معنی داری زندگی (چکیده)
140 - توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
141 - مقایسه وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر مشهد (چکیده)
142 - مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی (چکیده)
143 - رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی (چکیده)
144 - تاثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر مردان وابسته به مواد افیونی با همبودی اختلال افسردگی اساسی (چکیده)
145 - اثر بخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و توجه برگردانی در میزان وسوسه س مصرف مواد و احتمال لغزش در بیماران مرد وابسته به مواد مخدر (چکیده)
146 - بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم (چکیده)
147 - تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی دانش آموزان (چکیده)
148 - معیارهای سلامت روان از دیدگاه صاحب نظران فلسفی ، روانشناسی و اسلام (چکیده)
149 - شرایط ازدواج موفق دانشجویان از دیدگاه روانشناسی اسلامی (چکیده)
150 - بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر (چکیده)
151 - بررسی مقایسه ای کنش سیستم بازداری در کنترل سطح اضطراب وقضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر (چکیده)
152 - مقایسه میزان حرمت خود مادران کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری (SLD) با حرمت خود مادران کودکان عادی (چکیده)
153 - تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران نوجوان و مقایسه ی کارکرد خانواده ی آسیب دیده و عادی (چکیده)
154 - نگرش جانبازان و معلولین پیرامون ازدواج (چکیده)
155 - بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی- رفتاری در رضامندی زناشویی (چکیده)
156 - بررسی رابطه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثر بخشی عملکرد آنها (چکیده)
157 - مقایسه اضطراب مادران کودکان مبتلا به ناتوانائی های ویزه یادگیری SLD بااضطراب مادران کودکان عادی (چکیده)
158 - از انتزاع تا انتخاب (چکیده)
159 - بررسی مقایسه ای عزت نفس دانشجویان دختر رشته پزشکی و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد (چکیده)
160 - بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
161 - آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آن (چکیده)
162 - گسترش یا تخصیص حوزه های معنایی واژه ها در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی امروز: مطالعه موردی واژه سر (چکیده)
163 - رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با راهبردهای مقابله ای (چکیده)
164 - بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آنها (چکیده)
165 - اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی (چکیده)
166 - ساخت نسخه رایانه ای آزمون استروپ جهت دار و مطالعه مقدماتی آن (چکیده)
167 - کودک آزاری : مروری بر کودک آزاری جنسی (چکیده)
168 - بررسی عوامل موثر بر سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان (چکیده)
169 - مقایسه کنش وری عصب -روان شناختی (زمان کنشی )درمعتادان وافراد عادی (چکیده)
170 - تحول پردازش شناختی مکانهای خیابانی ایمن و ناایمن در نمونه ایرانی (چکیده)
171 - بررسی نقش هوش معنوی در کیفیت زندگی دانشجویان (چکیده)
172 - رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی (چکیده)
173 - تحلیل شغل «عضویت در شورای شهر» و تشخیص نیازهای آموزشی نمونه: شورای اسلامی شهر مشهد (چکیده)
174 - نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی (چکیده)
175 - کارکرد های عصب شناختی بازی های بومی ایران در آموزش ویژه و توانبخشی کودکان استثنایی (چکیده)
176 - آیا آموزش فراگیر دانش آموزان دارای نیازهای ویژه(استثنایی) می تواند نقطه عطف تحول در نظام آموزش ویژه ایران باشد؟ (چکیده)
177 - مقایسه شیوه های نگهداری و حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست از منظر مراقبت سلامتی و بهداشت روانی (چکیده)
178 - گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه درمانی به مثابه تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودک (چکیده)
179 - راهکارهای ارتقاء حمایت اجتماعی - روان شناختی کارگران و خانواده هایشان (برداشتی از بررسی و تعمق در وضعیت مراجعان کلینیک مشاوره و مددکاری اجتماعی) (چکیده)
180 - مطالعه طولی پیرامون توانایی حرکتی و تیز حسی جنبشی کودکان در معرض ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی(DCD) (چکیده)
181 - فعال سازی جریان یاددهی - یادگیری (چکیده)
182 - نقاشی کودک: چالش تشخیص و ارزیابی (چکیده)
183 - اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی (چکیده)
184 - مقایسه بازداری رفتاری در نوجوانان بزهکار با یا بدون سابقه سوء مصرف مواد و نوجوانان بهنجار (چکیده)
185 - ایده ها و راهکارهایی در حمایت روانی-اجتماعی موثر از کودکان آسیب دیده از حوادث و بلایای طبیعی (چکیده)
186 - گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه درمانی به مثابه تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودک (چکیده)
187 - ضرورت و جایگاه مداخله زود هنگام و آموزش پیش دبستانی برای کودکان دارای نیازهای ویژه (چکیده)
188 - چالش های نو ظهور در حیطه اختلالات کودکان: اصول و راهبردهای مداخله بین رشته ای (چکیده)
189 - مقایسه تهییج پذیری و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
190 - بررسی رابطه معنویت با شادکامی ، کیفیت زندگی و بروز اختلالات روانی در دانشجویان (چکیده)
191 - تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت گیری زندگی در دانشجویان (چکیده)
192 - بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان (چکیده)
193 - تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی (چکیده)
194 - نظریه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسیب بینایی (چکیده)
195 - کارآمدسازی آموزش حرفه ای برای کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی ایرانی (چکیده)
196 - تاثیر مداخله بازی درمانی عروسکی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان درخودمانده (چکیده)
197 - درآمدی بر چالش های پیش روی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی در پاسخگویی به نیازهای تعلیم و تربیت کشور (چکیده)
198 - تجربه نگاری در فعالیت های آموزشی (چکیده)
199 - امکان‌سنجی کاربرد عروسک‌های دستی در بازی‌درمانی کودکان طیف اتیسم بر اساس اقدام ‌پژوهی طرح محور (چکیده)
200 - بررسی اثر بخشی گروه درمانی منطقی هیجانی(RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
201 - مقایسه شیرخواران هم اتاق و هم رختخواب، در تعداد دفعات بیداری شبانه، سابقه بیماری زردی در ابتدای تولد، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادرانشان (چکیده)
202 - بررسی شیوع نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی(ADHD) در کودکان مبتلا به ناتوانی تحولی هوشی (چکیده)
203 - بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه در دختران نوجوان بی سرپرست وبد سرپرست (چکیده)
204 - تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی (چکیده)
205 - مقایسه اثربخشی گروه درمانی یک‌پارچه توحیدی و ‌شناختی رفتاری در کاهش فشار روانی همسران جانبازان اختلال استرس پس از ضربه (چکیده)
206 - بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
207 - مقایسه ی الگوها و اختلالات مصرف مواد در جمعیت روستایی و شهری (چکیده)
208 - اثرات اجرای طرح اجتماع درمانی مدار زنان آسیب دیده اجتماعی وارزیابی فرایند وبرایند موجود برای رسیدن به مدل پیشنهادی (چکیده)
209 - اثر بخشی روش درمانی حسایت زدائی با حرکات چشم وبازپرداش بر اضطراب اجتماعی (چکیده)
210 - بررسی اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس ومهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (چکیده)
211 - بررسی ساختار انگیزشی و رضایت زناشوئی (چکیده)
212 - مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت (چکیده)
213 - حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون (چکیده)
214 - نقش و جایگاه کنش های اجرایی در اختلال‌های عصب تحولی ADHD و ASD (چکیده)
215 - تحول توانش فضایی کودکان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن (چکیده)
216 - مقایسه تأثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زا (چکیده)
217 - مقایسه­ ی ساختار انگیزشی و سبک­ های خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و دارای وزن طبیعی (چکیده)
218 - نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال های درونی سازی کودکان (چکیده)
219 - اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­های افسردگی در دانشجویان (چکیده)
220 - تبلور نظری و کاربردی علوم شناختی در روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (چکیده)
221 - بررسی فراوانی اختلال های همبود و تأثیر آن بر پاسخ به درمان متیل فنیدیت در کودکان مبتلا بهADHD (چکیده)
222 - تاثیر هنردرمانی گروهی بر مهارت ارتباط بین فردی زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن بستری در مرکز نگهداری و بازتوانی بیماران روانی مزمن (چکیده)
223 - اعتباریابی پرسش­ نامه­ ی مثلث شناختی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
224 - بررسی میزان اضطراب جدایی کودکان و اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد رفتاری- شناختی بر کاهش آن (چکیده)
225 - پیش بینی میزان اهمالکاری تحصیلی با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان (چکیده)
226 - بررسی تاثیر تعاملی رواندرمانی بدنی و بیوفیدبک بر کنش عصب روانشناختی حرمت خود کودکان مبتلا به ناتوانایی های یادگیری (چکیده)
227 - حفظ قرآن و تاثیر آن بر مولفه های سلامت روان (چکیده)
228 - تعیین کننده های نگرشی رانندگی با سرعت غیرمجاز در افراد نوجوان (چکیده)
229 - رشد بازداری و توجه در کودکان نارساخوان (چکیده)
230 - رفتارهای خود جرحی و اقدام به خود کشی در زندانیان مرد با و یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) (چکیده)
231 - هوش هیجانی در معلولین جسمی ورزشکار وغیر ورزشکار (چکیده)
232 - ارزیابی اثر بخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی برعملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی (چکیده)
233 - بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه (چکیده)
234 - رابطه ی بین سبک های فرزند پروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی (چکیده)
235 - بررسی الگوی تحول ادراکی بازشناسی چهره در نمونه ی ایرانی (چکیده)
236 - بررسی عملکرد کودکان در تکتالیف استاندارد ومحاوره ای باور کاذب (چکیده)
237 - بررسی رابطه اهمال کاری با کمال گرایی و خودکارآمدی در بین کارکنان بیمارستان شهر فراشبد (چکیده)
238 - اثربخشی گروه درمانیِ شناختی و تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل تعارض (چکیده)
239 - رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با سلامت روان (چکیده)
240 - کاربرد بازی درمانی عروسکی در کاهش مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شبه خانواده (چکیده)
241 - مورد پژوهی کاربرد روان نمایشگر در روان درمانی مبتنی بر بازپردازش طرحواره های هیجانی در نوجوانی با تشخیص اختلال افسردگی ماژور (چکیده)
242 - بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر ناامیدی و تنهایی کودکان دختر مقطع ابتدایی مقیم در مراکز شبه خانواده مشهد (چکیده)
243 - بازی درمانی عروسکی(کاربرد عروسک های دستی در بازی درمانی اختلالات طیف اتیسم) (چکیده)
244 - گفتار خودمحور و عملکرد کودکان پیش دبستانی در تکلیف برج لندن (چکیده)
245 - بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بررضایت زناشویی زوج های دانشجو (چکیده)
246 - رابطه بین نگرش و انگیزش در استفاده از چراغ راهنما هنگام عبور از خیابان (چکیده)
247 - نقش خودکنترلی در گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
248 - بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه ای (چکیده)
249 - اثربخشی برنامه تقویت هوش‏ هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان (چکیده)
250 - تفاوت جنسیتی در انگیزه-ی استفاده از چراغ راهنما هنگام عبور از خیابان (چکیده)
251 - نقش صفات شخصیتی در خودتنظیمی هیجانی دانشجویان (چکیده)
252 - بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان (چکیده)
253 - خودکنترلی در نظریه خودتعیین‌گری و اندیشه‌های امام علی علیه السلام (چکیده)
254 - خودپنداره تحصیلی: بستری برای کاهش اضطراب امتحان (چکیده)
255 - رشد بازداری شناختی و رفتاری در کودکان نارساخوان (چکیده)
256 - اثربخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلات (چکیده)
257 - مقایسه هوش هیجانی درکودکان پرورشگاهی با کودکان عادی (چکیده)
258 - رواسازی و تعیین پایایی پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون (چکیده)
259 - بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های شخصیت در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
260 - مقایسه حافظه کاری دیداری فضایی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
261 - بررسی نیم‌رخ شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در آزمون وکسلر کودکان- فرم چهارم (چکیده)
262 - بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه (چکیده)
263 - اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت روابط در خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی (چکیده)
264 - ویژگی های روان سنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان (چکیده)
265 - تحلیل ساختاری ارتباط اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس (چکیده)
266 - بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد (چکیده)
267 - بررسی ظرفیت های کاربرد عروسک های دستی در درمان و توانبخشی کودکان درخودمانده (چکیده)
268 - بررسی تطبیقی جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی (چکیده)
269 - بررسی رابطه سبکهای حل مساله و تفکرات غیرمنطقی با رضامندی زناشویی (چکیده)
270 - تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(TAME) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
271 - اثربخشی آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(TAME )در بلوغ اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
272 - تاثیر بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی (چکیده)
273 - بررسی رابطه ابعاد هویت و بحران هویت زنان روسپی و مقایسه آن با زنان عادی (چکیده)
274 - رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی (چکیده)
275 - رابطه احساس انسجام روانی و سبکهای دلبستگی با شادکامی دانش آموزان (چکیده)
276 - نقش باورهای مربوط به ادراک درد بر کیفیت زندگی بیماران کمر درد مزمن (چکیده)
277 - اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر بهزیستی بر میزان استرس ادراک شده زنان نابارور (چکیده)
278 - بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی و میزان هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی (چکیده)
279 - بررسی اثربخشی آموزش ادراک خود بر میزان رضایت از زندگی و رضایت از خویشتن در بین نوجوانان دختر (چکیده)
280 - عوامل پیش بینی کننده افسردگی و میزان افسردگی درزنان نابارور (چکیده)
281 - بررسی رابطه ابعاد هویت و بحران هویت زنان روسپی و مقایسه آن با زنان عادی (چکیده)
282 - رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم (چکیده)
283 - اثربخشی روان درمانی گروهی با رویکرد عقلانی ، هیجانی و رفتاری در کاهش افسردگی معتادین (چکیده)
284 - نقش نشانه‌های ADHD، تهییج طلبی و مشکلات هیجانی-رفتاری در پیش بینی سوءمصرف مواد نوجوانان بزهکار (چکیده)
285 - کاوشی در بازی کودکان درخودمانده در بستر تجربه های زیسته مادران: موردی از یک پژوهش آمیخته (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر