همایش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی , 2006-11-23

عنوان : ( آموزش تفکر فلسفی به کودکان: تحلیل محتوای داستانهای کودکان )

نویسندگان: مهری پریرخ , زهره پریرخ , زهرا مجدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بحث سعی شده است تا به صورت نظری و تجربی و از طریق تحلیل محتوای داستانهای کودکان، چگونگی رشد تفکر فلسفی در کودکان مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تفکر فلسفی, کودکان, فلسفه برای کودکان, تحلیل محتوای کتاب های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011324,
author = {پریرخ, مهری and زهره پریرخ and مجدی, زهرا},
title = {آموزش تفکر فلسفی به کودکان: تحلیل محتوای داستانهای کودکان},
booktitle = {همایش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تفکر فلسفی، کودکان، فلسفه برای کودکان، تحلیل محتوای کتاب های داستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آموزش تفکر فلسفی به کودکان: تحلیل محتوای داستانهای کودکان
%A پریرخ, مهری
%A زهره پریرخ
%A مجدی, زهرا
%J همایش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی
%D 2006

[Download]