دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز) , 2011-10-13

Title : ( تهیه اسید لاکتیک از آب پنیر پیش تصفیه شدهUF )

سکینه فخرآور , قاسم نجف پور , سعید زینالی هریس ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

اسیدلاکتیک یک اسید آلی است که کاربردهای زیادی دارد.در این پژوهش هدف تولید اسید لاکتیک از آب پنیرمی باشد. فرایند ناپیوسته،بی هوازی و بر مبنای تخمیر،از آب پنیر، است.آب پنیر پساب آلاینده کارخانه تولید لبنیات می باشدکه حاوی دسته لاکتوباسیلوس ها هستند.این باکتری ها با مصرف قندآب پنیر(لاکتوز) و سایر مواد غذایی موجود ،اسید لاکتیک را اولیه 7 تنظیم شده وهمواره در طول فرایند به دلیل تولید اسید لاکتیک کاهش می یابد. تولید PH. تولید می کند اسیدلاکتیک به روش بیوشیمیایی بهتر از تولید به روش شیمیایی است.میزان اسیدلاکتیک تولیدشده در این پزوهش در 15 گرم بر لیتر بوده است.به علت ارزان بودن آب / دمای 32 درجه سانتی گراد، درفرآیند ناپیوسته وبی هوازی تا 50 پنیر،استفاده از آن برای تولید اسیدلاکتیک صرفه اقتصادی دارد.

کلمات کلیدی

, اسیدلاکتیک, تخمیرناپیوسته, آب پنیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030246,
author = {فخرآور, سکینه and قاسم نجف پور and زینالی هریس, سعید},
title = {تهیه اسید لاکتیک از آب پنیر پیش تصفیه شدهUF},
booktitle = {دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسیدلاکتیک،تخمیرناپیوسته،آب پنیر ،لاکتوباسیلوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه اسید لاکتیک از آب پنیر پیش تصفیه شدهUF
%A فخرآور, سکینه
%A قاسم نجف پور
%A زینالی هریس, سعید
%J دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
%D 2011

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر