چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16

عنوان : ( ساخت، تعیین مشخصات و عملکرد غشاء نانوکامپوزیت ماتریمید5218-سیلیکا در جداسازی دی اکسیدکربن )

نویسندگان: الهام نژادمقدم , مهدی پورافشاری چنار , محمدرضا نسرین امیدخواه , امیر نژادمقدم , یاسر مقدم ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، ساخت و تعیین مشخصات غشاهای نانوکامپوزیت ماتریمید5218-سیلیکا حاوی مقادیر مختلف سیلیکا(0 تا 20% حجمی) مورد بررسی قرار گرفت. نانو ذرات سیلیکا با استفاده از هیدورلیز و کندانسیشن تترااتوکسی سیلان و به روش سل-ژل ساخته شد. برای ارزیابی ساختار نمونه غشاهای ساخته شده، میکروسکوپ الکترونی پویشی(SEM) مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج SEM و در کسرهای حجمی پایین ذرات(کمتر از 15%) نانوذرات، توزیع نانو ذرات سیلیکا در شبکه ی پلیمری با تشکیل توده های در مقیاس نانو همراه بوده و با افزایش کسر حجمی (بیشتر از 15%) اندازه ی توده ها افزایش یافت. همچنین، تراوش پذیری گازهای متان، نیتروژن و دی اکسید کربن به منظور تعیین اثر سیلیکا بر روی عملکرد جداسازی ماتریمید5218 اندازه گیری و با نتایج محققین دیگر مقایسه شد. با افزایش مقدار سیلیکا تراوش-پذیری گاز دی اکسیدکربن نسبت به ماتریمید خالص افزایش، متان و نیتروژن اندکی کاهش یافت. در نهایت نتایج نشان داد که حضور نانوذرات سیلیکا باعث بهبود عملکرد غشا در جداسازی دی اکسیدکربن می شود به طوری که انتخاب پذیری دی اکسیدکربن به متان و دی اکسیدکربن به نیتروژن در غشای حاوی 20 درصد نانوذرات سیلیکا نسبت به غشای خالص، به ترتیب 360 و 208 درصد افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, جداسازی گازی, غشای نانوکامپوزیت, سل-ژل, نانو ذرات سیلیکا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030612,
author = {نژادمقدم, الهام and پورافشاری چنار, مهدی and محمدرضا نسرین امیدخواه and نژادمقدم, امیر and مقدم, یاسر},
title = {ساخت، تعیین مشخصات و عملکرد غشاء نانوکامپوزیت ماتریمید5218-سیلیکا در جداسازی دی اکسیدکربن},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جداسازی گازی، غشای نانوکامپوزیت، سل-ژل، نانو ذرات سیلیکا، ماتریمید5218},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت، تعیین مشخصات و عملکرد غشاء نانوکامپوزیت ماتریمید5218-سیلیکا در جداسازی دی اکسیدکربن
%A نژادمقدم, الهام
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A محمدرضا نسرین امیدخواه
%A نژادمقدم, امیر
%A مقدم, یاسر
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2012

[Download]