ادب و زبان فارسی-دانشگاه کرمان, Volume (1), No (28), Year (2012-3)

Title : ( اصول دبیری چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبای قدمای ما )

علیرضا عابدیان , عباسقلی محمدی , سیدعباس محمدزاده رضائی , مهدخت پورخالقی چترودی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

این جُستار مدعی است که نظامی عروضی در کتاب چهار مقاله در مورد دبیری و نویسندگی علاوه بر ارائه شگردهای (تکنیک) نوشتن، به ارائه نظریه (theory) دبیری می‌پردازد. نظام فکری خاصی که اهم اجزای آن عبارتند از: 1- ویژگی‌های شخصی دبیران، 2- دانش‌های لازم برای دبیران، 3- شیوه‌های ارائه کلام و پرورش معانی، 4- منابع و مآخذ مورد نیاز دبیران، 5- نمونه‌های عملی و الگو در نوشتن توجه به این نظریه می‌تواند علاقه‌مندان به کار نوشتن را یاری دهد و تجارب گذشتگان را رهتوشه آنان سازد. فرض ما بر این است که متون ادبی فارسی مبتنی بر چارچوب و اصول و مبنا‌هایی تقریباً واحد، شکل گرفته است که می‌توان این اصول و مبانی را «اصول و مبانی دبیری» نامید. به نظر می‌رسد در میان نویسندگان و ادیبان زبان پارسی، کسی به جز نظامی عروضی به تدوین و تنظیم این اصول به طور مرتب و در یک کلام پیوسته و منسجم نپرداخته باشد مبتنی بر سخن نظامی عروضی در توصیف دبیری، به بیان مواردی از این اصول (اصول مبانی دبیری) و بررسی تأثیر آن بر بعضی از کتب مهم نثر پارسی پرداخته‌ایم. در این مقاله مختصر نشان داده‌ایم آنچه او ارائه کرده است در آثار ادب فارسی پیش و پس از او انعکاسی بسیار گسترده و برجسته داشته است.

کلمات کلیدی

, اصول دبیری, چهار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030693,
author = {عابدیان, علیرضا and محمدی, عباسقلی and محمدزاده رضائی, سیدعباس and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {اصول دبیری چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبای قدمای ما},
journal = {ادب و زبان فارسی-دانشگاه کرمان},
year = {2012},
volume = {1},
number = {28},
month = {March},
issn = {1727-2106},
keywords = {اصول دبیری، چهار مقاله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصول دبیری چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبای قدمای ما
%A عابدیان, علیرضا
%A محمدی, عباسقلی
%A محمدزاده رضائی, سیدعباس
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J ادب و زبان فارسی-دانشگاه کرمان
%@ 1727-2106
%D 2012

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر