همایش سراسری گیاهان دارویی , 2012-08-26

عنوان : ( ارزیابی خواص فنل کل و ضد رادیکالی عصاره های ریشه زرشک استخراج شده با روش استخراج سیال فوق بحرانی )

نویسندگان: سمانه اقتداری نائینی , محمدتقی حامدموسویان , عبدالمجید مسکوکی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر به دلیل افزایش مقررات زیست محیطی از سوی دولتها استخراج سیال فوق بحرانی به عنوان یک روش جایگزین برای روش عمومی استخراج با حلال برای استخراج از گیاهان داروئی مورد پذیرش قرار گرفته است. این روش به دلیل مشخصات ویژه امکان استخراج مواد حساس به حرارت و تولید محصولات طبیعی بدون هیچ گونه اثری از وجود حلال و مواد آلوده کننده را فراهم کرده است. در این مقاله تکنیک استخراج سیال فوق بحرانی برای استخراج از ریشه زرشک بی دانه استفاده شد. اثر شرایط مختلف استخراج با سیال فوق بحرانی بر محتوی فنولی کل و قدرت رادیکال گیرندگی عصاره ها بررسی شد و سپس نتایج با روش های معمولی مثل عصاره گیری با حلال مقایسه شد.

کلمات کلیدی

, استخراج با سیال فوق بحرانی, زرشک بی دانه, ترکیبات فنولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031515,
author = {اقتداری نائینی, سمانه and حامدموسویان, محمدتقی and عبدالمجید مسکوکی},
title = {ارزیابی خواص فنل کل و ضد رادیکالی عصاره های ریشه زرشک استخراج شده با روش استخراج سیال فوق بحرانی},
booktitle = {همایش سراسری گیاهان دارویی},
year = {2012},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {استخراج با سیال فوق بحرانی، زرشک بی دانه، ترکیبات فنولی کل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خواص فنل کل و ضد رادیکالی عصاره های ریشه زرشک استخراج شده با روش استخراج سیال فوق بحرانی
%A اقتداری نائینی, سمانه
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A عبدالمجید مسکوکی
%J همایش سراسری گیاهان دارویی
%D 2012

[Download]