همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , 2012-05-22

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر استخراج آلکالوئیدهای گیاهی با روش سیال فوق بحرانی )

نویسندگان: سمانه اقتداری نائینی , محمدتقی حامدموسویان , عبدالمجید مسکوکی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031521,
author = {اقتداری نائینی, سمانه and حامدموسویان, محمدتقی and عبدالمجید مسکوکی},
title = {بررسی عوامل موثر بر استخراج آلکالوئیدهای گیاهی با روش سیال فوق بحرانی},
booktitle = {همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر استخراج آلکالوئیدهای گیاهی با روش سیال فوق بحرانی
%A اقتداری نائینی, سمانه
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A عبدالمجید مسکوکی
%J همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی
%D 2012

[Download]