اولین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا , 2012-12-16

Title : ( کاهش آلودگی صوتی درخروجی موتور )

Authors: Anoshirvan Farshidianfar , hamid yazdanpanah ,

Citation: BibTeX | EndNote

بررسی و کنترل آلودگی صوتی در جوامع امروزی به دلیل تاثیرات مخرب آلودگی صوتی بر سلامت روانی جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از منابع مهم تولید آلودگی صوتی در مناطق شهری، عبور و مرور خودروها و صداهای ناشی از عملکرد درونی خودرو می باشد. در این پژوهش عوامل ایجاد آلودگی صوتی و ارتعاشات در خودرو، نامبرده خواهد شد. سپس به بررسی و مدل سازی انتشار موج فشاری درون صدا خفه کن ها در خروجی موتورهای درون سوز پرداخته می شود. این مدل مقدار جذب صدا، صداخفه کن در انتشار موج فشاری هارمونیک را بررسی می کند. در ادامه تاثیر استفاده از مواد جاذب صوتی در بدنه صداخفه کن توسط نرم افزار کامسول بررسی می گردد.

Keywords

, آلودگی صوتی, نوفه درماشین–صدا خفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031672,
author = {Farshidianfar, Anoshirvan and Yazdanpanah, Hamid},
title = {کاهش آلودگی صوتی درخروجی موتور},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا},
year = {2012},
location = {تهران،, IRAN},
keywords = {آلودگی صوتی- نوفه درماشین–صدا خفه کن-کامسول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش آلودگی صوتی درخروجی موتور
%A Farshidianfar, Anoshirvan
%A Yazdanpanah, Hamid
%J اولین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
%D 2012

[Download]