دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات ISAV 2012 , 2012-12-26

عنوان : ( شبیه‌سازی عددی تاثیر استفاده از جسم کنترلی بر پاسخ سیستم در محدوده lock-in در ارتعاشات ناشی از جریان گردابی پشت استوانه قرار گرفته بر روی بستر الاستیک )

نویسندگان: علی اجیلیان ممتاز , انوشیروان فرشیدیان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه پژوهشگران زیادی بر روی پدیده‌های مربوط به ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها، که از برخورد بین جریان سیال و جامد بوجود می‌آید، از تاثیرگذارترین عوامل تخریب لوله‌های استخراج مواد نفتی و گازی در اعماق دریاها و اقیانوس‌ها می‌باشد. در این پژوهش ابتدا به شبیه‌سازی این پدیده بر روی سیلندر استوانه‌ای شکل قرار گرفته بر روی بستر الاستیک و در معرض جریان سیال پرداخته می‌شود. به منظور اعتبار سنجی نتایج، مقادیر ضرایب لیفت و درگ و دامنه نوسانات بدست آمده در عدد رینولدز 200 با نتایج آزمایشگاهی و عددی سایر پژوهشگران مقایسه گردیده که مطابقت بسیار خوبی را نشان می‌دهد. سپس تاثیر قرار گرفتن سیلندرهای کنترلی هم‌قطر با سیلندر اصلی و با چیدمان‌های خطی و مثلثی در پشت سیلندر اصلی بر دامنه ارتعاشات در ناحیه Lock-in و ضرایب لیفت و درگ بررسی می‌گردد. در آرایش خطی یک سیلندر کنترلی در 5 نسبت فاصله مختلف از 1.5 تا 3.5 برابر قطر سیلندر اصلی قرار داده شده است. در آرایش مثلثی نیز تاثیر قرارگیری دو سیلندر کنترلی و در نسبت‌های 1، 1.5 و 2 برابر قطر سیلندر اصلی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در انتها با مقایسه نتایج بدست آمده، آرایش و موقعیت بهینه سیلندرهای کنترلی تعیین می‌گردد.

کلمات کلیدی

ارتعاشات؛ گردابه؛ سیلندر کنترلی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031780,
author = {اجیلیان ممتاز, علی and فرشیدیان فر, انوشیروان},
title = {شبیه‌سازی عددی تاثیر استفاده از جسم کنترلی بر پاسخ سیستم در محدوده lock-in در ارتعاشات ناشی از جریان گردابی پشت استوانه قرار گرفته بر روی بستر الاستیک},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات ISAV 2012},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارتعاشات؛ گردابه؛ سیلندر کنترلی؛ Lock-in.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه‌سازی عددی تاثیر استفاده از جسم کنترلی بر پاسخ سیستم در محدوده lock-in در ارتعاشات ناشی از جریان گردابی پشت استوانه قرار گرفته بر روی بستر الاستیک
%A اجیلیان ممتاز, علی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%J دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات ISAV 2012
%D 2012

[Download]