چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16

عنوان : ( شبیه سازی ناپایایی آرام در خطوط لوله فشار بالا انتقال گاز طبیعی در شرایط غیر همدما )

نویسندگان: فرشته بشیری سیرجانی , امیر صرافی , علی دشتی , مریم میرزائی , سعیده آقاجانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل ناپایایی مستمر موجود درسیستم انتقال گاز طبیعی بررسی رفتاردینامیکی گاز کمک شایانی به تحلیل دقیقتر شبکه ای از خطوط لوله می کند دراین مطالعه شبیه سازی ناپایایی آرام برای مدل خطوط لوله فشارقوی درشرایط غیرهمدما به عنوان راهکاری برای تحلیل میزان دبی حجمی گاز دما و فشارگازطبیعی درکل مسیر خطوط لوله صورت گرفته است ابتدا با حل معادلات دیفرانسیل معمولی حاکم برشرایط پایا شروط اولیه لازم برای حل معادلات درشرایط ناپایا حاصل گردید مجموعه ی سه معادله دیفرانسیل پاره ای حاصل از قوانین بقا به کمک روش تفاضل محدود ضمنی گسسته سازی گردیده است حل همزمان دستگاه معادلات جبری غیرخطی حاصل به کمک الگوریتم ماتریس سه قطری و برنامه نویسی با نرم افزار matlab حل شده است ازمدل چازیکواسکی برای اعتبار سنجی بهره گرفته شد معادله حالت BWR نیز برای تخمین ضریب تراکم پذیری و مشتقاتش مورد استفاده قرارگرفت

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, غیرهمدما, ناپایایی آرام, روش ضمنی طرح اختلاف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032341,
author = {فرشته بشیری سیرجانی and امیر صرافی and دشتی, علی and مریم میرزائی and سعیده آقاجانی},
title = {شبیه سازی ناپایایی آرام در خطوط لوله فشار بالا انتقال گاز طبیعی در شرایط غیر همدما},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبیه سازی، غیرهمدما، ناپایایی آرام، روش ضمنی طرح اختلاف محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی ناپایایی آرام در خطوط لوله فشار بالا انتقال گاز طبیعی در شرایط غیر همدما
%A فرشته بشیری سیرجانی
%A امیر صرافی
%A دشتی, علی
%A مریم میرزائی
%A سعیده آقاجانی
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2012

[Download]