کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته ، ICMEAT2012 , 2012-10-10

عنوان : ( حل معادلات غیرخطی حاکم بر ارتعاشات Rattling در دو چرخ دندة درگیر، با در نظر گرفتن ترم میرایی معادلات، به کمک روشهای بسط چند مقیاسی و معدل گیری )

نویسندگان: مصطفی رضایی , انوشیروان فرشیدیان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتعاشات Rattle در چرخ دنده های درگیر باعث تولید صداهای مزاحم و نیروهای دینامیکی در سیستمهای چرخ دنده ای می شود. در پژوهشهایی که با روشهای تحلیلی به بررسی این پدیده پرداخته شده است، بدلیل بوجود آمدن ترمهای سکولار در معادلات حرکت از ترم مربوط به میرایی در معادلات حاکم صرفنظر شده است. در مقالة حاضر، ابتدا معادلات حاکم بر حرکت، با در نظر گرفتن میرایی استخراج شده، سپس برخی از روشهای حل معادلات حاکم مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب هر روش در تحلیل معادلات حاکم ذکر شده است. در نهایت معادلات غیرخطی حاکم بر ارتعاشات دو چرخ دنده درگیر با روشهای بسط چند مقیاسی و معدل گیری که از تکنیـک های پرتوربیـشن می باشند، حل شده اند. مقایسه نتایج این روشها با نتایج حل دقیق تطابق خوبی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, ارتعاشات غیرخطی, چرخ دنده های درگیر, پاسخ فرکانسی, روش معدل گیری, روش بسط چند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032434,
author = {مصطفی رضایی and فرشیدیان فر, انوشیروان},
title = {حل معادلات غیرخطی حاکم بر ارتعاشات Rattling در دو چرخ دندة درگیر، با در نظر گرفتن ترم میرایی معادلات، به کمک روشهای بسط چند مقیاسی و معدل گیری},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته ، ICMEAT2012},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ارتعاشات غیرخطی، چرخ دنده های درگیر، پاسخ فرکانسی، روش معدل گیری، روش بسط چند مقیاسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل معادلات غیرخطی حاکم بر ارتعاشات Rattling در دو چرخ دندة درگیر، با در نظر گرفتن ترم میرایی معادلات، به کمک روشهای بسط چند مقیاسی و معدل گیری
%A مصطفی رضایی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%J کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته ، ICMEAT2012
%D 2012

[Download]