همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان , 2010-10-20

عنوان : ( ارائه مدلی جهت ارزیابی زمان عمر لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در صنعت گاز )

نویسندگان: علی دشتی , عطاالله سلطانی گوهرریزی , عباس شیخ , سعید سلطانی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لوله های پلی اتیلن نصب شده عمری بیش از 50 سال را بدون مشکل سپری کرده اند، شکستهای نابهنگام میدانی در حین سرویس PE رود. با آنکه اکثر لوله های PE دهی آنها رخ داده که در نتیجه فرسودگی فیزیکی یا شیمیایی بوده است. عوامل متعددی بر دوام و سرویس دهی طولانی مدت لوله های موثرند که عبارتند از عوامل ماده ای، بار گذاری و محیطی. برای در نظر گرفتن عملی عوامل مختلف بر زمان عمر لوله ها از آزمونهای استاندارد استفاده می گردد. سپس به کمک مدلهای مختلف مانند مکانیک شکست، انتقال دوگانه یا (ESCR) ارزیابی مقاومت ترکزایی تنشی محیطی به شرایط سرویس دهی (دما و تنش کمتر) برونیابی می شود. نتایج ارزیابی های مختلف نشان می دهد که در میان مدلهای (RPM) فرایند نرخی و مدل انتقال می تواند کاربردی تر باشد. مقایسه نتایج RPM ارائه شده جهت پیش بینی زمان عمر لوله های پلی اتیلن جدید و فرسوده، مدل RPM برونیابی شده، حاکی از آنست که مدل MATLAB و مدل انتقال که با استفاده از نرم افزار RPM بدست آمده حاصل از مدل سه پارامتری از انطباق بهتری با داده های تجربی برخوردار است و روشی قابل اتکا و اعتماد پذیر برای پیش بینی زمان عمر است.

کلمات کلیدی

, لوله پلی اتیلن, زمان عمر, مدل فرایند نرخی, ارزیابی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032448,
author = {دشتی, علی and عطاالله سلطانی گوهرریزی and عباس شیخ and سعید سلطانی نژاد},
title = {ارائه مدلی جهت ارزیابی زمان عمر لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در صنعت گاز},
booktitle = {همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {لوله پلی اتیلن، زمان عمر، مدل فرایند نرخی، ارزیابی، گازرسانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی جهت ارزیابی زمان عمر لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در صنعت گاز
%A دشتی, علی
%A عطاالله سلطانی گوهرریزی
%A عباس شیخ
%A سعید سلطانی نژاد
%J همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان
%D 2010

[Download]