بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( شناسائی ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند در مزارع لوبیای استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سارا قارونی کاردانی , جهانگیر حیدر نژاد , محمد زکی عقل , محسن مهرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسائی ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند در مزارع لوبیای استان خراسان رضوی

کلمات کلیدی

, ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032624,
author = {قارونی کاردانی, سارا and جهانگیر حیدر نژاد and زکی عقل, محمد and مهرور, محسن},
title = {شناسائی ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند در مزارع لوبیای استان خراسان رضوی},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند، لوبیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسائی ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند در مزارع لوبیای استان خراسان رضوی
%A قارونی کاردانی, سارا
%A جهانگیر حیدر نژاد
%A زکی عقل, محمد
%A مهرور, محسن
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]