بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( شناسائی و ردیابی مولکولی ویروس زردی غربی چغندر در مزارع استانهای خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: قاسم ترابی , محسن مهرور , بهروز جعفرپور , محمد زکی عقل , محسن اشرفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسائی و ردیابی مولکولی ویروس زردی غربی چغندر در مزارع استانهای خراسان رضوی و شمالی

کلمات کلیدی

ویروس زردی غربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032626,
author = {ترابی, قاسم and مهرور, محسن and جعفرپور, بهروز and زکی عقل, محمد and اشرفی, محسن},
title = {شناسائی و ردیابی مولکولی ویروس زردی غربی چغندر در مزارع استانهای خراسان رضوی و شمالی},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ویروس زردی غربی چغندر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسائی و ردیابی مولکولی ویروس زردی غربی چغندر در مزارع استانهای خراسان رضوی و شمالی
%A ترابی, قاسم
%A مهرور, محسن
%A جعفرپور, بهروز
%A زکی عقل, محمد
%A اشرفی, محسن
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]