‍ژئوپلیتیک شیعه , 2012-11-06

عنوان : ( کنگره های اسلامی، فرصتی برای دفاع از تشیع در جهان اسلام )

نویسندگان: محمدعلی همتی , سیدمحمدعلی تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دوران قبل از انقلاب اسلامی، برخی از روحانیون انقلابی در کنگره های اسلامی 1310، 1331، 1338 و 1341 شرکت جستند. پرسش این مقاله آن است که چه عواملی منجر به استقبال روحانیون ایرانی از این کنگره ها شده بود؟ پاسخ مطرح شده در این مقاله آن است که روحانیون ایرانی برای دفاع از شیعه، گسترش اندیشه های تشیع در جهان اسلام و وفاق با اهل سنت از ابزارهای مختلفی بهره می جستند که شرکت در کنگره های اسلامی یکی از این ابزارها بود.

کلمات کلیدی

, کنگره اسلامی, روحانیون ایرانی, مذهب تشیع, حکومت پهلوی, جهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032821,
author = {همتی, محمدعلی and تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {کنگره های اسلامی، فرصتی برای دفاع از تشیع در جهان اسلام},
booktitle = {‍ژئوپلیتیک شیعه},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنگره اسلامی، روحانیون ایرانی، مذهب تشیع، حکومت پهلوی، جهان تسنن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنگره های اسلامی، فرصتی برای دفاع از تشیع در جهان اسلام
%A همتی, محمدعلی
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J ‍ژئوپلیتیک شیعه
%D 2012

[Download]