نظامهای اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش , 2011-03-08

عنوان : ( آمادگی برای پیاده سازی مدیریت الکترونیکی روابط با مشتری (crm-e)در کتابخانه ها:مطالعه موردی کتابخونه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد )

نویسندگان: اعظم صنعت جو ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روابط با مشتری

کلمات کلیدی

روابط با
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033494,
author = {صنعت جو, اعظم},
title = {آمادگی برای پیاده سازی مدیریت الکترونیکی روابط با مشتری (crm-e)در کتابخانه ها:مطالعه موردی کتابخونه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
booktitle = {نظامهای اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {روابط با مشتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آمادگی برای پیاده سازی مدیریت الکترونیکی روابط با مشتری (crm-e)در کتابخانه ها:مطالعه موردی کتابخونه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
%A صنعت جو, اعظم
%J نظامهای اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش
%D 2011

[Download]