کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری , 2013-02-14

عنوان : ( بررسی وضعیت گزارشگری مالی اینترنتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: ناهید بیگ مرادی , مهدی صالحی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گزارشکری مالی اینترنتی

کلمات کلیدی

گزارشکری مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034759,
author = {ناهید بیگ مرادی and صالحی, مهدی},
title = {بررسی وضعیت گزارشگری مالی اینترنتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری},
year = {2013},
location = {استان گلستان, ايران},
keywords = {گزارشکری مالی اینترنتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت گزارشگری مالی اینترنتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A ناهید بیگ مرادی
%A صالحی, مهدی
%J کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
%D 2013

[Download]