اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار , 2013-02-28

عنوان : ( بررسی اثرات ناشی ازبیابان زایی برمسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس, استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: مرتضی اکبری , طاهره صادقی شاهرخت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضرباهدف برریس تاثیر فرایند بیابان زایی برساختاراجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی شهرستان سرخس انجام شد خشکسالی های اخیر وجود بادهای موسمی و تغییر کاربری اراضی موجب شده تا سرخس همواره با پدیده بیابان زایی روبرو باشد دراین تحقیق ازدو دسته اطلاعات اجتماعی و اقتصادی برای بررسی اثرات بیابان زایی دراین شهرستان استفاده شد نتایج نشان داد بیابان زایی موجب بروز مشکلات اقتصادی به میزان 3124472 هزارریال خسارت درمنطقه گنبدلی - آبمال و 1179123 هزارریال خسارت درمنطقه خانگیران - یازتپه ، گسترش فقر به میزان 76 درصد و مهاجرت درمناطق مورد مطالعه شده است برایجلوگیری ازاین فرایند اقدامات احیا و مدیریتی ازقبیل مالچ پاشی بذرکاری نهال کاری و احداث بادشکن صورت گرفته که اثرات مثبتی برجنبه های اجتماعی اقتصادی و بوم شناختی منطقه داشته است

کلمات کلیدی

, مشکلات اقتصادی و اجتماعی, بیابان زایی, تخریب اراضی, مهاجرت, شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034962,
author = {اکبری, مرتضی and صادقی شاهرخت, طاهره},
title = {بررسی اثرات ناشی ازبیابان زایی برمسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس, استان خراسان رضوی)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مشکلات اقتصادی و اجتماعی، بیابان زایی، تخریب اراضی، مهاجرت، شهرستان سرخس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات ناشی ازبیابان زایی برمسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس, استان خراسان رضوی)
%A اکبری, مرتضی
%A صادقی شاهرخت, طاهره
%J اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
%D 2013

[Download]