پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (2), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (13-23)

عنوان : ( بررسی نگرش اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاه )

نویسندگان: مهری پریرخ , مهدی زاهدی نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: تولید منابع اطلاعاتی یکی از مأموریت‌های دانشگاه‌ها بشمار می آید و نقش مهمی در بقا و نیز توفیق آنها در رقابت‌های ملی و بین‌المللی دارد. مخزن سازمانی بستری است برای مدیریت و دسترسی به چنین منابعی. دانشگاه فردوسی مشهد نیز از سال 1386 اقدام به طراحی سیستمی (ساعد) برای گردآوری و سازماندهی تولیدات علمی اعضاء خود کرده است. بر همین اساس ضروریست که نظام طراحی شده متناسب با نیازهای کاربران آن باشد. ولی تا کنون مطالعه و نظرسنجی برای بررسی مشکلات استادان در ذخیره آثار صورت نگرفته است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی وضعیت استفاده اعضاء هیئت علمی از مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. روش: این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی و مطالعه موردی انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته میان تمام اعضایی که به صورت بالفعل از ساعد استفاده می‌کردند توزیع شد. یافته‌ها: یافته‌ها بیانگر دشوار بودن استفاده از ساعد برای بیشتر اعضاء هیئت علمی می‌باشد. بیشتر آنها در ثبت، تغییر و ویرایش اطلاعات با مشکل مواجه بودند. کمبود آموزش و عدم آموزش صحیح از مهم ترین علل عدم آشنایی با سیستم و وجود مشکل در ثبت آثار شناخته شد.

کلمات کلیدی

, : مخازن سازمانی, مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد, نظام اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد, ساعد, نظام مدیریت اطلاعات, استفاد‌ه‌پذیری نظام مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035200,
author = {پریرخ, مهری and زاهدی نوقابی, مهدی},
title = {بررسی نگرش اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاه},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6344},
pages = {13--23},
numpages = {10},
keywords = {: مخازن سازمانی، مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد، نظام اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، ساعد، نظام مدیریت اطلاعات، استفاد‌ه‌پذیری نظام مدیریت اطلاعات.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نگرش اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاه
%A پریرخ, مهری
%A زاهدی نوقابی, مهدی
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2013

[Download]