اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29

عنوان : ( معرفی گونه های ختمی(Alcea spp.(malvaceae خراسان و بررسی پراکنش آنها )

نویسندگان: نازنین ناظم , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس L. Alcea 75گونه دارد که جهان شمول است و عمدتا پراکنش وسیعی درجنوب غربی اسیا دارد Riedl 1976 و 39گونه ازAlcea و پاکروان 200134 گونه را از ایران ذکر کردند 16گونه اندمیک بومی ایران ذکر شدند درتحقیق کنونی گونه های Alcea شمال شرق ایران ازلحاظ ریخت شناسی بررسی شدند و شرح گونه آنها داده شد همچنین براهمیت مطالعات فیلوژنتییک باتوجه به هیبریداسیون بالای این جنس تاکید شد.

کلمات کلیدی

, اندمیک, ریخت شناسی, Alcea شمال شرق ایران, مطالعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035544,
author = {ناظم, نازنین and واعظی, جمیل and اجتهادی, حمید and معماریانی, فرشید},
title = {معرفی گونه های ختمی(Alcea spp.(malvaceae خراسان و بررسی پراکنش آنها},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم زیستی},
year = {2012},
location = {فلاورجان, ايران},
keywords = {اندمیک، ریخت شناسی، Alcea شمال شرق ایران، مطالعات فیلوژنتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی گونه های ختمی(Alcea spp.(malvaceae خراسان و بررسی پراکنش آنها
%A ناظم, نازنین
%A واعظی, جمیل
%A اجتهادی, حمید
%A معماریانی, فرشید
%J اولین همایش ملی علوم زیستی
%D 2012

[Download]