اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29

عنوان : ( تشریح مقایسه ای ساقه برخی از گونه هایMalvaceae) Alcea )در خراسان شمالی، جنوبی، رضوی )

نویسندگان: نازنین ناظم , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس L. Alcea گیاهی علفی و درچه ای درختی با بیش از34گونه گیاهی درایران و 16گونه اندمیک متعلق به تیره Malvaceae از راسته Malvales می باشد بررسی کنونی به ساختار تشریحی ساقه پنج گونه از جنس Alcea درناحیه شمال شرق ایران می پردازد که با برش گیری دستی و بوسیله میکروسکوپ نوری انجام شد.

کلمات کلیدی

, ساختارتشریحی, Alcea, شمال شرق ایران, برش گیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035547,
author = {ناظم, نازنین and واعظی, جمیل and اجتهادی, حمید and معماریانی, فرشید},
title = {تشریح مقایسه ای ساقه برخی از گونه هایMalvaceae) Alcea )در خراسان شمالی، جنوبی، رضوی},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم زیستی},
year = {2012},
location = {فلاورجان, ايران},
keywords = {ساختارتشریحی، Alcea، شمال شرق ایران، برش گیری دستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشریح مقایسه ای ساقه برخی از گونه هایMalvaceae) Alcea )در خراسان شمالی، جنوبی، رضوی
%A ناظم, نازنین
%A واعظی, جمیل
%A اجتهادی, حمید
%A معماریانی, فرشید
%J اولین همایش ملی علوم زیستی
%D 2012

[Download]