کنفرانس اطلاعات کوانتومی , 2013-09-03

عنوان : ( درهم تنیدگی در سیستم های نا لخت فراتر از تقریب تک مد برای حالت های بل در حالت فرمیونی )

نویسندگان: هادی داوری , مهرداد قمی نژاد , کورش جاویدان , مهدی صالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخیراً درهم تنیدگی در سیستم های نالخت دوباره مورد مطالعه قرار گرفته و ثابت شده است که تقریب تک مد که در کارهای قبلی از آن استفاده می شد تنها برای دسته ی خاصی از حالت های یونرو معتبر است. در این مقاله به بررسی تغییرات درهم تنیدگی حالت های بل مختلف در انتقال از فضا زمان تخت به فضا زمان خمیده تحت تاثیر اثر یونرو فراتر از تقریب تک مد در حالت فرمیونی می پردازیم و در نهایت میزان این تغییرات را با معیار منفیت مقایسه می کنیم.

کلمات کلیدی

, اثر اونرو, درهم تنیدگی, سیستم های نا لخت, حالت های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036435,
author = {هادی داوری and مهرداد قمی نژاد and جاویدان, کورش and صالحی, مهدی},
title = {درهم تنیدگی در سیستم های نا لخت فراتر از تقریب تک مد برای حالت های بل در حالت فرمیونی},
booktitle = {کنفرانس اطلاعات کوانتومی},
year = {2013},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {اثر اونرو، درهم تنیدگی، سیستم های نا لخت، حالت های بل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T درهم تنیدگی در سیستم های نا لخت فراتر از تقریب تک مد برای حالت های بل در حالت فرمیونی
%A هادی داوری
%A مهرداد قمی نژاد
%A جاویدان, کورش
%A صالحی, مهدی
%J کنفرانس اطلاعات کوانتومی
%D 2013

[Download]