هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( نقشه‌برداری انواع کانی‌سازی‌های آهن با استفاده از داده‌های سنجنده استر در آنومالی‌های مرکزی و شرقی معدن سنگان خواف، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: نازی مظهری , آزاده ملکزاده شفارودی , مجید قادری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن سنگان یک ذخیره بزرگ و با ارزش اسکارن آهن است و جزیی از کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی خواف-کاشمر– بردسکن به شمار می‌رود. این کمربند ماگمایی با گسترش خاوری - باختری در شمال گسل درونه (گسل بزرگ کویر) واقع و خاستگاه کانی‌سازی تیپ اکسید آهن در ایران معرفی شده‌است. در این تحقیق از توانایی داده‌های سنجنده استر و رفتار طیفی آهن فریک، آهن فرو و کربنات ها در محدوده VNIRو SWIR طیف الکترومغناطیس، برای نقشه‌برداری و بارزسازی کانی‌سازی‌های آهن و همچنین رخنمون‌های کربناته در آنومالی‌های مرکزی و شرقی معدن سنگان بهره گرفته شد. اجرای فن تصویربرداری باند جذب نسبی (RBD) و نقشه‌برداری زوایای طیف (SAM)، بارزسازی واحدهای کربناتی مرتبط با کانی‌سازی‌ها و همچنین نقشه‌برداری انواع مختلف کانی‌سازی‌های آهن (مگنتیتی، هماتیتی، گوتیتی و لیمونیتی) را در آنومالی‌های مرکزی و شرقی منطقه سنگان به دنبال داشت.

کلمات کلیدی

, سنگان, اسکارن آهن, آنومالی‌های شرقی, آنومالی‌های مرکزی, کمربند خواف-کاشمر–
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037152,
author = {مظهری, نازی and ملکزاده شفارودی, آزاده and مجید قادری},
title = {نقشه‌برداری انواع کانی‌سازی‌های آهن با استفاده از داده‌های سنجنده استر در آنومالی‌های مرکزی و شرقی معدن سنگان خواف، استان خراسان رضوی},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنگان، اسکارن آهن، آنومالی‌های شرقی، آنومالی‌های مرکزی، کمربند خواف-کاشمر– بردسکن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقشه‌برداری انواع کانی‌سازی‌های آهن با استفاده از داده‌های سنجنده استر در آنومالی‌های مرکزی و شرقی معدن سنگان خواف، استان خراسان رضوی
%A مظهری, نازی
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A مجید قادری
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]