هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( مطالعات کانی شناختی و دماسنجی سیالات درگیر در منطقه اکتشافی کوه-سربی، شمال غربی باخرز، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: عطیه قایم مقامی نژاد , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی کوه سربی در شمال غربی باخرز در استان خراسان رضوی واقع شده است. سنگ های کربناته سازند نایبند دوره تریاس میزبان کانی سازی باریت-گالن به صورت رگه ای و جانشینی است. سنگ میزبان کربناته به سبب تشکیل کانی سازی تحت تاثیر آلتراسیون های باریتی شدن، دولومیتی شدن، کلسیتی-شدن و سیلیسی شدن قرار گرفته است. کانی سازی اولیه در منطقه مورد بررسی به دو حالت مشاهده می شود: 1) رگه اصلی که کانی های آن شامل باریت ± گالن ± پیریت ± کالکوپیریت همراه با دولومیت، کوارتز و کلسیت است. 2) کانی سازی رگچه ای در اطراف رگه اصلی که تنها کانی موجود به این شکل گالن، همراه با باطله باریت، کلسیت و کوارتز است. کانیهای ثانویه نیز که تشکیل دهنده زون اکسیدان هستند شامل مالاکیت، آزوریت، کوولیت، سروزیت، آنگلزیت، هماتیت و گوتیت است. سیالات درگیر موجود در کانی باریت بیشتر از نوع اولیه و دو فازی غنی از مایع هستند. دامنه دمای همگن شدن آنها بین 250 تا 360 درجه سانتی گراد متغیر است. بیشینه دمای همگن شدن 360 درجه سانتی گراد، کمینه آن 250 درجه سانتی گراد و متوسط دمای همگن شدن 306 درجه سانتی گراد می باشد. با توجه به شکل کانی سازی، نوع کانی ها و حداقل دمای تشکیل کانی سازی این منطقه از نوع اپی ترمال دما متوسط تا بالا است.

کلمات کلیدی

, کانی سازی, مطالعات سیالات درگیر, کوه سربی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037230,
author = {قایم مقامی نژاد, عطیه and ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {مطالعات کانی شناختی و دماسنجی سیالات درگیر در منطقه اکتشافی کوه-سربی، شمال غربی باخرز، استان خراسان رضوی},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کانی سازی، مطالعات سیالات درگیر، کوه سربی، باخرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات کانی شناختی و دماسنجی سیالات درگیر در منطقه اکتشافی کوه-سربی، شمال غربی باخرز، استان خراسان رضوی
%A قایم مقامی نژاد, عطیه
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2013

[Download]