هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2013-10-23

عنوان : ( بررسی اثر حذف هلیکوباکترهای معده بر عوارض گوارشی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نسل قدیم و جدید در سگ )

نویسندگان: آیدین شجاعی تبریزی , محسن ولدان , علی اصغر سرچاهی , عبدالله درخشنده , سالومه میرزائیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs)با کاهش سنتز پروستاگلاندین ها از طریق مهار آنزیم سیکلواکسیژناز (COX) اثرات ضد التهاب، ضد درد و ضد تب به جای می گذارند. با وجود مصرف گسترده این داروها در طب انسانی و همچنین دامپزشکی، استفاده از آنها به خاطر عوارض جانبی نا مطلوب به ویژه آسیب به مخاط دستگاه گوارش، از محدودیت هایی برخوردار است. از طرف دیگر، درصد بالایی از شیوع آلودگی مخاط معدی سگ ها با گونه های مختلف هلیکوباکتر به اثبات رسیده است. اگرچه همچنان اتفاق نظر قطعی در مورد بیماریزایی گونه های غیر پیلوری هلیکوباکتر در سگها وجود ندارد، با اینحال گزارشات متعددی حاکی از احتمال ایجاد عوارض گوارشی به دنبال آلودگی با این اجرام می باشند. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آلودگی به هلیکوباکتر معده در ایجاد عوارض گوارشی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی در سگها انجام شد. روش: در این پژوهش از 30 قلاده سگ ولگرد (بدون ضایعات گاستروسکوپیک) استفاده شد که با انجام تکنیک های PCR و آزمون سریع اور ه آز (RUT) روی بیوپسی های معد ه ی آنها، وجود آلودگی هلیکوباکتریشان اثبات شده بود. آلودگی هلیکوباکتری بطور کامل در 15 سگ توسط رژیم سه دارویی (آموکسی‌سیلین، کلاریترومایسین و امپرازول) درمان شد. سپس هر گروه هلیکوباکتر مثبت و منفی بصورت کاملاً تصادفی به سه زیر گروه آسپرین، سلوکوکسیب و دارونما تقسیم شدند و به مدت 14 روز تحت درمان قرار گرفتند. همه سگها در روزهای 0، 3، 7، 14 و یک هفته پس از قطع دارو (روز 21) تحت گاستروسکوپی استاندارد قرار گرفته و وضعیت مخاط معده بررسی گردید. نتایج: با توجه به یافته‌های حاصل از این پژوهش و اثبات اینکه آلودگی به جنس هلیکوباکتر تاثیر معنی‌داری در روند ایجاد و یا شدت ضایعات معدی حاصل از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ندارد، در نتیجه ظاهرا نیازی به درمان آلودگی به هلیکوباکتر قبل از شروع درمان با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی در سگها نیست. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که اگر چه داروهای مهارکننده اختصاصی سیکلواکسیژناز-2 اثرات گوارشی کمتری نسبت به داروهای غیراختصاصی در سگ به دنبال دارد؛ با این حال، این داروها نیز باید با احتیاط مصرف شوند.

کلمات کلیدی

, هلیکوباکتر, آسپرین, سلوکوسیب, گاستروسکوپی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037822,
author = {آیدین شجاعی تبریزی and محسن ولدان and سرچاهی, علی اصغر and عبدالله درخشنده and سالومه میرزائیان},
title = {بررسی اثر حذف هلیکوباکترهای معده بر عوارض گوارشی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نسل قدیم و جدید در سگ},
booktitle = {هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {هلیکوباکتر، آسپرین، سلوکوسیب،گاستروسکوپی، سگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر حذف هلیکوباکترهای معده بر عوارض گوارشی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نسل قدیم و جدید در سگ
%A آیدین شجاعی تبریزی
%A محسن ولدان
%A سرچاهی, علی اصغر
%A عبدالله درخشنده
%A سالومه میرزائیان
%J هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2013

[Download]