اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی ایران , 2013-05-16

عنوان : ( ساخت و تست غشاهای ترکیبی فیلم نازک به منظور کاربرد در سیستم RO صنعتی نیروگاه برق مشهد )

نویسندگان: پریا ترکمان , مهدی پورافشاری چنار , سید عباس موسوی سقندیکلائی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به افزایش کاربرد غشاها در صنایع جداسازی مختلف از جمله صنایع آب و پساب در این مقاله تلاش شده است تا ابتدا اطلاعات مختصری در ارتباط با غشاهای فیلم نازک (TFC) داده شود، پس از بررسی منابع و تعیین آزمایش‌های مورد نیاز و مشخصات غشای پیشنهادی، یک نمونه از غشاهای ترکیبی فیلم نازک (TFC) بر پایه‌ی پلیمر پلی‌سولفون ساخته شد. پس از ساخت غشای پایه و لایه‌نشانی آن، عملکرد غشا با استفاده از آب مقطر، آب نمک ppm 2000و خوراک ورودی به واحد اسمز معکوس نیروگاه برق مشهد که به عنوان یک پساب صنعتی در نظر گرفته شده، مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جهت اطمینان از لایه‌نشانی و شناخت بهتر مورفولوژی غشا، از میکروسکوپ اللکترونی روبشی (SEM) استفاده شد و از سطح مقطع غشا عکس‌برداری شد. درصد دفع و شار غشای ساخته شده در آزمایش‌های مختلف به این ترتیب به دست آمد، شار آب مقطر: L/m2h 20، درصد دفع غشا برای آب نمک ppm 2000 در زمان پایا شدن شرایط غشا: 33/97 و درصد دفع غشا برای آب ورودی به واحد اسمز معکوس نیروگاه برق مشهد (پساب صنعتی که میزان شوری آن ppm 620 می باشد) در زمان پایا شدن شرایط غشا،: 75/94 بود. درصدهای دفع بالا به همراه شار بالای غشاهای ساخته شده نشان از عملکرد مطلوب این غشاها می‌باشد.

کلمات کلیدی

, غشای فیلم نازک, پلی‌سولفون, اسمز معکوس, درصد دفع,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038019,
author = {ترکمان, پریا and پورافشاری چنار, مهدی and سید عباس موسوی سقندیکلائی},
title = {ساخت و تست غشاهای ترکیبی فیلم نازک به منظور کاربرد در سیستم RO صنعتی نیروگاه برق مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غشای فیلم نازک- پلی‌سولفون- اسمز معکوس- درصد دفع- شار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و تست غشاهای ترکیبی فیلم نازک به منظور کاربرد در سیستم RO صنعتی نیروگاه برق مشهد
%A ترکمان, پریا
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A سید عباس موسوی سقندیکلائی
%J اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی ایران
%D 2013

[Download]