دومین همایش علمی تنیس روی میز , 2010-03-10

عنوان : ( اثر شدت تمرین بر اجرای تصمیماتی با پیچیدگی کم و زیاد در بازیکنان با تجربه تنیس روی میز )

نویسندگان: علیرضا صابری کاخکی , مجید مرادی , کوروش قهرمان تبریزی , مهدی خلیل ارجمندی , حسین صمدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر شدت تمرین بر اجرای تصمیماتی با پیچیدگی کم و زیاد در بازیکنان با تجربه تنیس روی میز بود. نتایج نشان داد که شدت تمرین موجب بروز تفاوت معنی داری بین دو نوع تصمیم گیری می شود.

کلمات کلیدی

, شدت تمرین, صمیماتی با پیچیدگی کم و زیاد, تنیس روی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038091,
author = {صابری کاخکی, علیرضا and مجید مرادی and کوروش قهرمان تبریزی and مهدی خلیل ارجمندی and حسین صمدی},
title = {اثر شدت تمرین بر اجرای تصمیماتی با پیچیدگی کم و زیاد در بازیکنان با تجربه تنیس روی میز},
booktitle = {دومین همایش علمی تنیس روی میز},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شدت تمرین، صمیماتی با پیچیدگی کم و زیاد، تنیس روی میز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر شدت تمرین بر اجرای تصمیماتی با پیچیدگی کم و زیاد در بازیکنان با تجربه تنیس روی میز
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A مجید مرادی
%A کوروش قهرمان تبریزی
%A مهدی خلیل ارجمندی
%A حسین صمدی
%J دومین همایش علمی تنیس روی میز
%D 2010

[Download]