یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی تاثیـر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس )

نویسندگان: مهدی صالحی , آرش آرین پور , پریسا غفوریان نوروزی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس دانشجویان رشته حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی، پیمایشی است که در راستای آن، اطلاعات مربوطه از تعداد 203 نفر دانشجویان رشته حسابداری و رشته های مرتبط با آن در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روش تدریس مورد استفاده استادان، موجب علاقه مندی دانشجویان به یادگیری و انجام تکالیف می گردد. هم چنین استادان با استفاده از وسایل کمک آموزشی، محتوا و اهداف تدریس را بهتر برای دانشجویان مشخص می کنند. سایر نتایج نشان می دهد که روش تدریس مورد استفاده استادان در راستای یادگیری و انجام تکالیف، باعث علاقه مندی یکسان در گروه های مختلف جنسیت دانشجویان می شود. فرضیه دوم نیز از نظر جنسیت یکسان است و تفاوت معناداری وجود ندارد. در حالی که در بررسی علاقه مندی دانشجویان به یادگیری و انجام تکالیف در گروه های مختلف سنی و گروه های مختلف تحصیلات، روش تدریس مورد استفاده استادان باعث علاقه مندی یکسان به یادگیری و انجام تکالیف نمی شود. در مورد فرضیه دوم نیز نتیجه مشابهی حاصل شده است.

کلمات کلیدی

, وسایل کمک آموزشی, آموزش, یادگیری, کیفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038586,
author = {صالحی, مهدی and آرش آرین پور and پریسا غفوریان نوروزی},
title = {بررسی تاثیـر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {وسایل کمک آموزشی، آموزش، یادگیری، کیفیت تدریس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیـر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس
%A صالحی, مهدی
%A آرش آرین پور
%A پریسا غفوریان نوروزی
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]