هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( پتانسیل سنجی تولید بیوگاز از کود دامی در خراسان رضوی بر پایه مدلی از GIS )

نویسندگان: ملیحه شفیعی , محمدعلی ابراهیمی نیک , علیرضا راشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقاضای روزافزون انرژی و تاثیر منفی استفاده از سوخت های فسیلی تاکیدی بر لزوم روی آوردن به منابع انرژی تجدیدپذیر می باشد. تبدیل ضایعات دامی به وسیله ی فرآیند تجزیه بی هوازی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در کود دامی از طریق تولید انرژی، می تواند باعث بالا رفتن سطح رفاه و توسعه مناطق تحت پوشش گردد. در این خصوص، این مقاله به برآورد و مدلی از برآورد پتانسیل تولید بیوگاز از کود دامی و پراکنش آن در سطح استان خراسان رضوی با روشی بر مبنای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پرداخته است. پتانسیل بیوگاز و انرژی از فضولات دو گروه دام ( گاو شیری و طیور ) محاسبه شد. داده های استفاده شده در محاسبات عبارتند از: جمعیت گروه دام و طیور، ضرایب محصولات جانبی، ضریب دسترسی، و ضریب تولید بیوگاز و انرژی. در نتیجه مقدار پتانسیل بیوگاز از دو گروه دامی بررسی شده در سطح استان، 94198 کیلومتر مکعب و نیز پتانسیل انرژی 2035 ترا ژول برآورد شد.

کلمات کلیدی

, بیوگاز, تجزیه بی هوازی, سیستم اطلاعات جغرافیایی, کود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039891,
author = {شفیعی, ملیحه and ابراهیمی نیک, محمدعلی and راشکی, علیرضا},
title = {پتانسیل سنجی تولید بیوگاز از کود دامی در خراسان رضوی بر پایه مدلی از GIS},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بیوگاز، تجزیه بی هوازی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، کود دامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسیل سنجی تولید بیوگاز از کود دامی در خراسان رضوی بر پایه مدلی از GIS
%A شفیعی, ملیحه
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A راشکی, علیرضا
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]