دومین کنگره ملی علوم انسانی , 2012-01-04

عنوان : ( سیمای علوم انسانی در مطالعات آمایش آموزش عالی کشور: مورد استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039941,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {سیمای علوم انسانی در مطالعات آمایش آموزش عالی کشور: مورد استان خراسان رضوی},
booktitle = {دومین کنگره ملی علوم انسانی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیمای علوم انسانی در مطالعات آمایش آموزش عالی کشور: مورد استان خراسان رضوی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J دومین کنگره ملی علوم انسانی
%D 2012

[Download]