سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20

عنوان : ( بررسی پارامترهای مختلف بر روی انتقال حرارت در سیکلون های دوفازی جامد- گاز کارخانه سیمان )

نویسندگان: بهزاد بایرامی ممقانی , مجید لطفی , ناصر ثقه الاسلامی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیکلون های گازی یکی از پرکاربردترین تجهیزات صنعتی برای جداسازی ذرات معلق اعم از ذرات جامد و قطرات مایع از فاز گاز می باشند. امروزه از سیکلون ها به عنوان مبادله کننده حرارتی در تهیه کودهای شیمیایی، پودرهای پلیمری، داروسازی و صنایع دیگر استفاده می شود. کاربرد آنها برای انتقال حرارت بین دو فاز گاز و جامد وقتی ذرات جامد در تماس مستقیم با گاز قرار می گیرند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اساس جداسازی این ذرات از توده جریان گاز به این صورت است که نیروی اینرسی وارد شده بر ذرات جامد در سیکلون ها، چندین برابر نیروی اینرسی وارد شده بر فاز گاز می باشد و لذا این ذرات از کناره های محفظه سیکلون به پایین محفظه هدایت می شوند. ولی فاز گاز تحت تاثیر نیروی کمتری قرار می گیرد و به سمت بالای محفظه می رود، بدین ترتیب ذرات معلق از جریان گاز جدا می شوند و گاز نسبتا خالص نیز از داکت بالایی خارج می شود. در این مقاله، پارامترهای موثر بر روی انتقال حرارت بین فاز گاز و ذرات جامد در سیکلون کارخانه سیمان بررسی می شود. تاثیر پارامترهایی همچون دمای گاز ورودی، سرعت گاز ورودی، دبی ذرات جامد ورودی به سیکلون و هندسه آن بر روی میزان انتقال حرارت مطالعه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده شد که با افزایش دمای گاز ورودی، سرعت گاز ورودی و دبی ذرات ورودی به سیکلون باعث افزایش میزان انتقال حرارت می شود. همچنین پیشنهاد زاویه بین ° 45- ° 30 برای بخش ورودی می تواند باعث بهبود بهره وری تجهیزات و کاهش مصرف انرژی در کارخانه سیمان گردد.

کلمات کلیدی

, سیکلون, انتقال حرارت, جداسازی, ذرات جامد, راندمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041507,
author = {بایرامی ممقانی, بهزاد and مجید لطفی and ثقه الاسلامی, ناصر},
title = {بررسی پارامترهای مختلف بر روی انتقال حرارت در سیکلون های دوفازی جامد- گاز کارخانه سیمان},
booktitle = {سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {سیکلون، انتقال حرارت، جداسازی، ذرات جامد، راندمان حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای مختلف بر روی انتقال حرارت در سیکلون های دوفازی جامد- گاز کارخانه سیمان
%A بایرامی ممقانی, بهزاد
%A مجید لطفی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%J سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
%D 2014

[Download]