اولین همایش منطقه ای فراورده های لبنی سنتی ایران , 2014-02-24

عنوان : ( بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک ایزوله شده از پنیر لیقوان بر روی کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی در آبمیوه )

نویسندگان: ندا نیّری , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , معصومه بحرینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، غربالگری و شناسایی باکتری های اسید لاکتیکایزوله شده از پنیر لیقوان با توانایی و پتانسیل ایجاد ترکیبات ضد قارچی روی کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان عامل فساد در آبمیوه جات است

کلمات کلیدی

, پنی سیلیوم اکسپانسوم, پنیر لیقوان, خاصیت ضد قارچی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042288,
author = {نیّری, ندا and عدالتیان دوم, محمدرضا and حبیبی نجفی, محمدباقر and بحرینی, معصومه},
title = {بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک ایزوله شده از پنیر لیقوان بر روی کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی در آبمیوه},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای فراورده های لبنی سنتی ایران},
year = {2014},
location = {خوی, ايران},
keywords = {پنی سیلیوم اکسپانسوم، پنیر لیقوان، خاصیت ضد قارچی، آبمیوه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک ایزوله شده از پنیر لیقوان بر روی کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی در آبمیوه
%A نیّری, ندا
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A بحرینی, معصومه
%J اولین همایش منطقه ای فراورده های لبنی سنتی ایران
%D 2014

[Download]