سومین همایش ملی کار بردهای شیمی در فناوری‌های نوین , 2013-11-07

عنوان : ( اثر گروه های آمینی و کربوکسیل بر رسانایی الکتریکی کامپوزیت پلیمری نانولوله کربنی/ اپوکسی رزین )

نویسندگان: هاله ماستیانی , مرتضی مغربی , مجید بنی ادم ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق رسانایی الکتریکی کامپوزیت پلیمری رزین اپوکسی بر پایه نانولوله کربنی عامل دار مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب که پس از ساختمان و لوله کربنی عامل دار شده با گروه‌های آمینی و اسیدی، کامپوزیت های پلیمری با در صدهای وزنی مختلف ساخته و مقاومت الکتریکی آن‌ها اندازه‌گیری شد. تشکیل گروه‌های قطبی بر روی سطح نانو روی با عامل دار شدن، سبب بهبود پراکندگی و چسبندگی نانولوله در ماتریس رزین اپوکسی شد. از نظم نمودارهای رسانایی برحسب در صد وزنی مشخص شد که با افزایش در صد وزنی، رسانایی به‌صورت نمایی افزایش می‌یابد. همچنین با مقایسه مقادیر رسانایی نانولوله‌های عامل دار با نانولوله بدون عامل مشخص شد که خواص الکتریکی کامپوزیت تقویت شده با نانولوله عامل دار کاهش یافته و این کاهش در مورد نانولوله اسیدی مشهودتر است.

کلمات کلیدی

, نانو لوله کربنی عامل دار , کامپوزیت پلیمری, رسانایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042312,
author = {ماستیانی, هاله and مغربی, مرتضی and بنی ادم, مجید},
title = {اثر گروه های آمینی و کربوکسیل بر رسانایی الکتریکی کامپوزیت پلیمری نانولوله کربنی/ اپوکسی رزین},
booktitle = {سومین همایش ملی کار بردهای شیمی در فناوری‌های نوین},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نانو لوله کربنی عامل دار ، کامپوزیت پلیمری، رسانایی الکتریکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر گروه های آمینی و کربوکسیل بر رسانایی الکتریکی کامپوزیت پلیمری نانولوله کربنی/ اپوکسی رزین
%A ماستیانی, هاله
%A مغربی, مرتضی
%A بنی ادم, مجید
%J سومین همایش ملی کار بردهای شیمی در فناوری‌های نوین
%D 2013

[Download]