همایش علمی مهندسی فرآیند , 2014-05-20

عنوان : ( بررسی عملکرد و بهینه سازی سختی گیرهای رزینی کاتیونی واحد تصفیه آب شرکت پالایشگاز شهید هاشمی نژاد )

نویسندگان: هادی حجتی , حمید تقی پور , جواد سرگلزائی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، عملکرد سختی گیر های رزینی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه بهینه سازی واحد سختی گیر انجام شده است. با توجه به تغییر در پارامترهای آب خام ورودی به پالایشگاه بهینه سازی دوباره در طراحی سختی گیرهای رزینی امری ضروری می باشد. در ابتدا طراحی در شرایط اولیه انجام شد و حل عددی شد. MATLAB پارامترهای طراحی بدست آمدند. مدلسازی فرایند انجام شد و این مدل توسط نرم افزار سپس عملکرد واحد سختی گیرها در شرایط فعلی بررسی شد و مشخص گردید که نیاز پالایشگاه را برآورده نمی کنند. این پیش بینی شبیه سازی با داده های عملیاتی واقعی مطابقت داشت. در نهایت با استفاده از پارامترهای بدست آمده در طراحی، مشخص کردن پارامترهای هدف و متغیر انجام، و بهینه سازی فرایند انجام شد. مشخص گردید که با استفاده از زمان بهینه احیا و به عبارت دیگر مصرف بهینه ماده احیا کننده رزین، میتوان ضمن پاسخگویی کامل به نیاز فعلی پالایشگاه گاز بیشترین بازده عملیاتی واحد را در یک عملکرد اقتصادی مطلوب بدست آورد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی فرایند, بهینه سازی فرایند, سختی گیر, رزین کاتیونی, واکنش تعویض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043241,
author = {حجتی, هادی and حمید تقی پور and سرگلزائی, جواد},
title = {بررسی عملکرد و بهینه سازی سختی گیرهای رزینی کاتیونی واحد تصفیه آب شرکت پالایشگاز شهید هاشمی نژاد},
booktitle = {همایش علمی مهندسی فرآیند},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {مدلسازی فرایند، بهینه سازی فرایند، سختی گیر، رزین کاتیونی، واکنش تعویض یون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد و بهینه سازی سختی گیرهای رزینی کاتیونی واحد تصفیه آب شرکت پالایشگاز شهید هاشمی نژاد
%A حجتی, هادی
%A حمید تقی پور
%A سرگلزائی, جواد
%J همایش علمی مهندسی فرآیند
%D 2014

[Download]