بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( بررسی خصوصیات مولکولی ویروس زردی غربی چغندر قند در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محدثه گرامی نوقابی , محسن مهرور , محمد زکی عقل , سیده عاطفه حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خصوصیات مولکولی ویروس زردی غربی چغندر قند در استان خراسان رضوی

کلمات کلیدی

ویروس زردی غربی چغندر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043262,
author = {گرامی نوقابی, محدثه and مهرور, محسن and زکی عقل, محمد and سیده عاطفه حسینی},
title = {بررسی خصوصیات مولکولی ویروس زردی غربی چغندر قند در استان خراسان رضوی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {ویروس زردی غربی چغندر قند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات مولکولی ویروس زردی غربی چغندر قند در استان خراسان رضوی
%A گرامی نوقابی, محدثه
%A مهرور, محسن
%A زکی عقل, محمد
%A سیده عاطفه حسینی
%J بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2014

[Download]