بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014) , 2014-10-27

عنوان : ( اینورتر تکفاز نه سطحی آبشاری با استفاده از سلف های تزویج شده )

نویسندگان: ساسان هاشمی زاده اشان , محمد منفرد , مهدی علومی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک اینورتر منبع ولتاژی تکفاز نه سطحی ارائه شده است. در این مبدل از ایدهء سلف های تزویج شده برای افزایش تعداد سطوح ولتاژ خروجی استفاده شده است. این مبدل به راحتی قابل پیاده سازی است و در مقایسه با اینورترهای نه سطحی رایج، ادوات کمتری نیاز دارد. در این مبدل چهار کلید در فرکانس ولتاژ مرجع کنترل می شوند، در نتیجه تلفات کلیدزنی این اینورتر پایین است. در این مقاله عملکرد این مبدل بررسی شده و یک روش کلیدزنی برای این اینورتر ارائه گردیده است. با این روش کلیدزنی، ولتاژ و جریان سلف ها فاقد مؤلفهء DC خواهند بود، که برای کوچک شدن جریان سلف ها و عملکرد ایمن اینورتر بسیار ضروری است. همچنین در این مقاله برای اثبات عملکرد اینورتر نتایج شبیه سازی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, اینورتر چندسطحی, سلف های تزویج شده,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044039,
author = {هاشمی زاده اشان, ساسان and منفرد, محمد and علومی بایگی, مهدی},
title = {اینورتر تکفاز نه سطحی آبشاری با استفاده از سلف های تزویج شده},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014)},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اینورتر چندسطحی; سلف های تزویج شده; تکفاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اینورتر تکفاز نه سطحی آبشاری با استفاده از سلف های تزویج شده
%A هاشمی زاده اشان, ساسان
%A منفرد, محمد
%A علومی بایگی, مهدی
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014)
%D 2014

[Download]