اولین کنفرانس بین المللی و سـومـین کـنـفـرانـس مـلی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران , 2014-10-22

عنوان : ( بررسی نیروی پیشران تولید شده توسط هلیکوپتر بال چرخان با کنترل از طریق تغییر مرکز جرم )

نویسندگان: زهراالسادات علوی , مسعود یوسفی , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، ایده ی جدیدی در هدایت و کنترل هلیکوپترها یعنی تغییر ثقل یا تغییر مکان مرکز جرم به کار گرفته شده است. در هلیکوپترها محل نقطه اثر نیروی برآ بر مرکز جرم منطبق است و این باعث تعادل و پایداری پرواز پرنده می شود. حال اگر این انطباق از بین برود، تعادل و ثبات پرنده به هم خورده و باعث حرکت پرنده با توجه به محل قرارگیری نیروی برآ و نیروی گرانش نسبت به هم می شود. عمده ترین مزیت این طرح بالا رفتن سرعت عمل در مانورپذیری هلیکوپترهای کوچک می باشد زیرا در حالت معمولی، بعد از اعمال تغییرات در زاویه پره ها و اعمال جهت، در نهایت، نیروها به مرکز ثقل هواپیما وارد می شود؛ در حالیکه در این طرح، در همان ابتدا، مرکز ثقل تغییر می کند! در این مقاله، عملکرد نیروی پیشران این هلیکوپتر که دارای دو ملخ ساعتگرد و پادساعتگرد است با تغییر پارامترهای فیزیکی مؤثر شامل تغییر فاصله عمودی و افقی ملخ ها تا مرکز جرم و تعداد دور چرخش ملخ ها بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, نیروی پیشران , هلیکوپتر, بال¬چرخان, کنترل, تغییر مرکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044168,
author = {علوی, زهراالسادات and مسعود یوسفی and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی نیروی پیشران تولید شده توسط هلیکوپتر بال چرخان با کنترل از طریق تغییر مرکز جرم},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی و سـومـین کـنـفـرانـس مـلی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نیروی پیشران ، هلیکوپتر، بال¬چرخان، کنترل، تغییر مرکز جرم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نیروی پیشران تولید شده توسط هلیکوپتر بال چرخان با کنترل از طریق تغییر مرکز جرم
%A علوی, زهراالسادات
%A مسعود یوسفی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J اولین کنفرانس بین المللی و سـومـین کـنـفـرانـس مـلی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
%D 2014

[Download]