اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه , 2014-12-01

عنوان : ( تحلیل آماری ضرورت ایمن سازی پروژه های درون شهری - جامعه محور در کلانشهرها بارویکرد مهندسی ارزش (نمونه موردی :پروژه شبکه فاضلاب مشهد) )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , علی باغبان نژاد , مهدی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین راهکارهای مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های عمرانی ،صیانت از سلامت کار و به تعبیری حفظ ایمنی در حین اجرای پروژه هاست.مطالعات نشان می دهد که بر اساس استانداردهای بین المللی هر حادثه منجر به فوت باعث از بین رفتن 0077 روز کاری می شود و طبق آمارهای بین المللی هر ساله 07 هزار حادثه منجر به فوت در کارگاه های ساختمان سازی کشورهای مختلف جهان رخ می هد و براساس آمار کشوری ، 60 درصد حوادث منجر به فوت در ایران در کارگاه های عمرانی اتفاق می افتد که البته گودبرداری و ریزش برداری ها ؛ بیشترین سهم را در بروز حوادث به خود اختصاص داده اند.اگرچه در این زمینه آئین نامه ها و دستورالعمل های فراونی تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است اما عدم وجود ضمانت اجرایی کافی، ضعف دولت در انجام بازرسی و کنترل های لازم و همچنین تمایل کارفرمایان به کسب بالاترین سود در کارگاه های ساختمانی و حذف هزینه های حیاتی ارتقای ایمنی در این کارگاه ها؛ باعث وقوع حوادث مرگبار برای نیروهای شاغل در این بخش می شود.پروژه های فاضلاب شهری با عنایت به ماهیت درون شهری خود و ویژگی جامعه محوری و از آنجائیکه در بطن محل زندگی مردم یک شهر انجام می پذیرد و در زمره پروژه های خطی و غیرمتمرکز می باشند بیش از سایر پروژه ها نیازمند اهتمام در خصوص رعایت زیرساختهای ایمنی آفرین است چراکه این نوع حوادث بدلیل نمود بیشتر آن در متن شهر ، در زمره حوادث ویترینی محسوب میشوندو حساسیتهای اجتماعی بیشتری را سبب ساز می گردد. این تحقیق تلاش دارد ضمن بررسی ضرورت وماهیت ایمن سازی در پروژه های شبکه فاضلاب شهر مشهد ،میزان کمیت و کیفیت آن را در ابعاد مختلف از جمله بعد هزینه و زمان با رویکرد مهندسی ارزش مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی

, ایمن سازی , جامعه محوری , , مهندسی ارزش , شبکه فاضلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044802,
author = {قلعه نوی, منصور and باغبان نژاد, علی and مهدی موسوی},
title = {تحلیل آماری ضرورت ایمن سازی پروژه های درون شهری - جامعه محور در کلانشهرها بارویکرد مهندسی ارزش (نمونه موردی :پروژه شبکه فاضلاب مشهد)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایمن سازی ،جامعه محوری ، ،مهندسی ارزش ،شبکه فاضلاب ،مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل آماری ضرورت ایمن سازی پروژه های درون شهری - جامعه محور در کلانشهرها بارویکرد مهندسی ارزش (نمونه موردی :پروژه شبکه فاضلاب مشهد)
%A قلعه نوی, منصور
%A باغبان نژاد, علی
%A مهدی موسوی
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
%D 2014

[Download]