یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران , 2003-08-23

عنوان : ( مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های تشریحی و تاکسونومی عددی )

نویسندگان: دریه امیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت کاربرد ویژگی های تشریحی در علوم تاکسونومی مطالعه وبررسی ساختار میکروسکپی ساقه وبرگ گونه های جنس Cirsium صورت گرفت.

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045325,
author = {امیری مقدم, دریه},
title = {مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های تشریحی و تاکسونومی عددی},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران},
year = {2003},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {Cirsium-سیستماتیک-خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های تشریحی و تاکسونومی عددی
%A امیری مقدم, دریه
%J یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران
%D 2003

[Download]