تعامل انسان و اطلاعات , 2014-10-29

عنوان : ( تاثیر پیچیدگی ذهنی وظیفه کاری بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات )

نویسندگان: اعظم صنعت جو , مرضیه سعیدی زاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر پیچیدگی ذهنی وظیفه کاری بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات

کلمات کلیدی

, پیچیدگی ذهنی, رفتار تعاملی جستجوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046633,
author = {صنعت جو, اعظم and سعیدی زاده, مرضیه},
title = {تاثیر پیچیدگی ذهنی وظیفه کاری بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات},
booktitle = {تعامل انسان و اطلاعات},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیچیدگی ذهنی- رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پیچیدگی ذهنی وظیفه کاری بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات
%A صنعت جو, اعظم
%A سعیدی زاده, مرضیه
%J تعامل انسان و اطلاعات
%D 2014

[Download]