پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2015-02-17

عنوان : ( جذب آموکسی سیلین ازآب بوسیله ی نانولوله های کربنی چند دیواره )

نویسندگان: مهناز بذرگری , نفیسه فرهادیان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از رایجترین آنتی بیوتیکهای موجود در آب ، آموکسی سیلین است که به صورت مقاوم در آب باقی می ماند. یکی از بهترین گزینه های پیشنهادی برای جداسازی آن ، فرآیند جذب سطحی می باشد. در سالهای اخیر از نانولوله های کربنی به علت دارا بودن تخلخل و نیز نسبت سطح به حجم بالا برای جذب مواد آلاینده از محیطهای ابی استفاده شده است. دراین مطالعه ، توانایی نانولوله های کربنی چند دیواره درجذب آموکسی سیلین از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش ها به صورت ناپیوسته انجام شده واثر پارامترهای مهمی چون غلظت آموکسی سیلین وPHدر میزان جذب آلاینده بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جذب آموکسی سیلین بر روی نانولوله های کربنی به خوبی از مدل لانگمویر پیروی می کند که این نشان از جذب تک لایه آن برروی نانولوله می باشد. ماکزیمم ظرفیت جذب نانولوله ی کربنی برای آموکسی سیلین mg/g 400گزارش شده است. همچنین مدل شبه درجه دوم،مدل سینتیکی فرآیندجذب می باشد.بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق ، بالابودن ظرفیت جذب نانولوله ، سینتیک سریع و زمان تعادل پایین، نانولوله کربنی را به عنوان جاذب بسیار مناسب در جذب آموکسی سیلین از آب معرفی می نماید.

کلمات کلیدی

جذب سطحی. نانولوله ی کربنی . آموکسی سیلین.ایزوترم جذب. سینتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046939,
author = {بذرگری, مهناز and فرهادیان, نفیسه},
title = {جذب آموکسی سیلین ازآب بوسیله ی نانولوله های کربنی چند دیواره},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جذب سطحی. نانولوله ی کربنی . آموکسی سیلین.ایزوترم جذب. سینتیک جذب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جذب آموکسی سیلین ازآب بوسیله ی نانولوله های کربنی چند دیواره
%A بذرگری, مهناز
%A فرهادیان, نفیسه
%J پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2015

[Download]