پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی , 2015-02-17

عنوان : ( بررسی پدیده نفوذ محلول در پوشش های پلیمری با استفاده از مدل های تغییر ظرفیت خازنی )

نویسندگان: رضا عارفی نیا , سجاد قجاوند , حمیدرضا صحرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

3 درصد در دو پوشش پلیمری برپایه اپوکسی استر بدون / در این مقاله پدیده نفوذ محلول نمکی کلرید سدیم 5 بازدارنده و دارای 1 درصد بازدارنده پلی آنیلین بررسی شده است. بدین منظور از مدل های تغییر ظرفیت خازنی پوشش برای بررسی پدیده نفوذ و در نتیجه تعیین مقدار جذب محلول در پوشش استفاده می شود سپس کارایی این مدل ها با یکدیگر مقایسه می شود. برای محاسبه تغییرات ظرفیت خازنی پوشش از روش دقیق طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی EIS)(1 در مدت زمان 77 روز غوطه وری پوشش ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل های ارائه شده دارای رفتار یکسانی در پیش بینی مقدار جذب آب در پوشش هستند، اگرچه مقادیر محاسبه شده برای جذب آب در پوشش در مدل های مختلف دارای تفاوت زیادی است. علاوه براین، مقدار جذب آب در پوشش دارای 1 درصد بازدارنده پلی آنیلین کمتر از پوشش بدون بازدارنده است.

کلمات کلیدی

, پوشش, نفوذ, ظرفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047307,
author = {عارفی نیا, رضا and قجاوند, سجاد and صحرائی, حمیدرضا},
title = {بررسی پدیده نفوذ محلول در پوشش های پلیمری با استفاده از مدل های تغییر ظرفیت خازنی},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پوشش، نفوذ، ظرفیت خازنی،بازدارنده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پدیده نفوذ محلول در پوشش های پلیمری با استفاده از مدل های تغییر ظرفیت خازنی
%A عارفی نیا, رضا
%A قجاوند, سجاد
%A صحرائی, حمیدرضا
%J پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی
%D 2015

[Download]