دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی , 2015-05-26

عنوان : ( بررسی تاثیر دمای محلول PEBAX بر خواص تراوش پذیری و ساختار غشاهای PES/PEBAX )

نویسندگان: حمید رضا افشون , مهدی پورافشاری چنار , Ahmad Fauzi Ismail ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، غشای جداسازی گاز دیاکسیدکربن از متان با پوشش دادن PEBAX-1657 بر روی لایههای نگهدارنده متخلخل PES تهیه شده و از روش ریزش محلول PEBAX بر روی لایههای نگهدارنده برای ایجاد لایه نازک و فشرده انتخابگر استفاده شد. برای بررسی اثر دمای محلول PEBAX بر خواص غشا از محلولهایی با دماهای 25 ، 50 ، و 70 درجه سلسیوس استفاده شد. برای بررسی مشخصات غشاهای ساخته شده، تست تراوشپذیری گاز خالص و تصاویر SEM به کار گرفته شد. نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش دمای محلول، ضخامت لایه انتخابگر کمتر شده و تراوشپذیری به میزان قابل توجهی افزایش مییابد.

کلمات کلیدی

, غشای جداسازی گاز دیاکسیدکربن متان – – , PEBAX دمای محلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048386,
author = {افشون, حمید رضا and پورافشاری چنار, مهدی and Ahmad Fauzi Ismail},
title = {بررسی تاثیر دمای محلول PEBAX بر خواص تراوش پذیری و ساختار غشاهای PES/PEBAX},
booktitle = {دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غشای جداسازی گاز دیاکسیدکربن متان – – - PEBAX دمای محلول پلیمری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر دمای محلول PEBAX بر خواص تراوش پذیری و ساختار غشاهای PES/PEBAX
%A افشون, حمید رضا
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A Ahmad Fauzi Ismail
%J دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی
%D 2015

[Download]