نظریه های نوین حسابداری, دوره (3), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (39-52)

عنوان : ( رابطه نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقرن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: مهدی صالحی , معصومه زارع ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق رابطه کیفیت حسابرسی را بر عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار میدهد

کلمات کلیدی

, کیفیت حسابرسی, عدم تقارن اطلاعات, نوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049040,
author = {صالحی, مهدی and معصومه زارع},
title = {رابطه نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقرن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {نظریه های نوین حسابداری},
year = {2014},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {2322-2638},
pages = {39--52},
numpages = {13},
keywords = {کیفیت حسابرسی- عدم تقارن اطلاعات- نوع حسابرس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقرن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A صالحی, مهدی
%A معصومه زارع
%J نظریه های نوین حسابداری
%@ 2322-2638
%D 2014

[Download]